Samenvatting Feniks.

-
ISBN-10 9006463019 ISBN-13 9789006463019
388 Flashcards en notities
19 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Feniks.". De auteur(s) van het boek is/zijn Raymond de Kreek Leo Salemink, Jos Venner. Het ISBN van dit boek is 9789006463019 of 9006463019. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Feniks.

 • 1 Sporen van jagers en boeren

 • in welk jaar werd de mummie van farao Toetanchamon voor het eerst aan het publiek getoond?

  In het jaar 2007.

   

 • agrarische samenleving
  samenleving waarin men leeft van de landbouw
 • Noem de materialen die gebruikt worden bij de  methode van balseming?

  krom stuk ijzer ,medicijnen,scherp mes,zuiverste fijngestampte mirre,in combinatie met kassia en alle andere specerijen.

 • ambachtslieden
  groep mensen die voor hun werk gebruiksvoorwerpen maken, zoals potten en landbouwwerktuigen
 • Wordt wierook ook gebruikt tijdens de mummificatie?

  nee dit wordt niet in het lichaam gestopt.maar wordt wel in de ruimte gebruikt.

 • ambtenaren
  mensen die werken in dienst van de overheid
 • Hoelang wordt het lichaam in zout gelegd en afgedekt?

   

  Zeventig dagen.

   

 • archeologen
  wetenschappers die met opgravingen het verleden van mensen onderzoeken
 • Wordt het lichaam geheel of half afgedekt?

  Geheel.

 • bronnen
  sporen uit het verleden waaruit we informatie over het verleden kunnen halen
 • Mag je het lichaam langer als zeventig dagen in het zout en afgedekt laten liggen?

  nee.

 • christelijke jaartelling 
  manier van het tellen van jaren, vanaf de geboorte van christus
 • Wat gebeurt er met het lijk na zeventig dagen?

  Het lijk wordt gewassen en van hoofd tot voeten gewikkeld in verbanden van fijn linnen overdekt met hars.

 • cultuur
  de kenmerkende gewoonten, gebruiken, ideeen van een groep mensen.
 • Wat doen de verwanten als ze het lichaam terug krijgen?

  Ze stoppen het lichaam in een houten kist met de vorm van een mens.

 • draagvermogen
  de hoeveelheid voedsel die een gebied oplevert om daarvan mensen te kunnen laten leven.
 • voordat  de houten kist geplaatst wordt in het graf wat gebeurt er dan? 

  ze plaatsen de kist eerst rechtopstaand tegen de wand.

 • eeuw
  een periode van honderd jaar
 • evolutietheorie
  wetenschappelijke uitleg voor het ontstaan van de mens. de mens zou miljoenen jaren geleden zijn ontstaan uit de mensapen
 • farao
  de leider van het oude Egypte, hij had veel macht. De farao werd door de mensen als een god vereerd.
 • geschreven bronnen
  sporen uit het verleden die geschreven zijn, zoals boeken en brieven
 • grafgiften
  voorwerpen die tijdens de begrafenis in het graf van de overledene werden gelegd
 • historici
  wetenschappers die met behulp van bronnenonderzoek het verleden van mensen onderzoeken. Zij gebruiken meestal geschreven bronnen.
 • irrigatiesysteem
  systeem van leidingen dat ervoor zorgt dat er voldoende water voor de akkers is
 • jager-verzamelaars
  levenswijze van de eerste mensen tijdens de steentijd. ze leefde van de jacht op dieren en verzamelen planten, vruchten en noten uit de omgeving.
 • lanbouwrevolutie
  de ontdekking van de landbouw, ongeveer 11.000 v. chr., in het nabije oosten. Deze ontdekking had  grote gevolgen voor de leefwijze van mensen
 • maatschappijtypen
  historici bekijken hoe de meeste mensen in een bepaalde periode leefden en geven aan de had daarvan een naam
 • middensteentijd
  periode van de prehistorie waarin het klimaat gunstiger werd voor de mensen, waardoor de bevolking kon groeien.
 • monarchie
  een land waarin een koning of koningin staatshoofd is
 • nieuwe steentijd
  periode van de prehistorie waarin de mensen van de landbouw leefden.
 • nomaden
  mensen zonder vaste woonplaats;ze trekken rond van plek naar plek
 • ongeschreven bronnen
  sporen uit het verleden die geen schrift bevatten. dit kunnen voorwerpen zijn, zoals aardwerken en schilderijen.
 • oude steenstijd
  periode van de prehistorie waarin de jager-verzamelaars leefden
 • preagrarische samenleving
  samenleving waarin men nog niet leefde van de landbouw, maar van jagen en vezamelen
 • prehistorie
  de tijd waarin de mensen geen schrift gebruikten
 • rituelen
  voorgeschreven gebruiken bij een bijzondere gebeurtenis, zoals een begrafenis
 • scheppingsverhalen
  verhalen waarin wordt verteld dat god de wereld en de mens heeft geschapen
 • staat
  een land met een eigen bestuur
 • steentijd
  periode in de prehistorie waarin mensen gebruiksvoorwerpen van steen maakten
 • troonopvolger
  de opvolger van een koning, vaak het oudste kind
 • tijdvak
  een bepaalde periode in de geschiedenis.
 • ijstijd
  periode waarin grote delen van het noordelijke halfrond was bedekt met ijs. dit had grote gevolgen voor het klimaat op aarde
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe werkte de Atlantische driehoekshandel?
Steekwoorden:
- Europa, Afrika, Amerika
- slaven, straffen (handelswaar)
- slaven in ruil voor koloniale waren en nijverheids producten
Waar werden kolonies gesticht?
In het Midden- en Zuid Amerika: grote Spaanse landbouwbedrijven(landgoederen)
Hoe werden de slaven behandeld?
- Slecht
- Stierven aan Europese ziektes (pokken, tyfus, pest, griep, mazelen) 
- 1542 nieuwe wetten indianen nu Spaanse onderdanen door Bartholomé de las Casas.
Hoe veranderde Spanje de Amerikaanse maatschappij?
1: Ze stichtten kolonies (landbouwbedrijven, indianen: werknemers) 16e eeuw vestigingkolonies - haciënda (een landgoed vestigen) - economienda (Een gebied waarover een Spanjaard heerst)
2: In 1542 nieuwe wetten door Bartolomé de las Casas. indianen - slaven (driehoekshandel)
3: Onderkroninkrijken - Verschil arm rijk - mestizering (vermengen cultuur) - mesties, mulat, zambo
Wanneer was en hoe verliep de tocht van Columbus?
In 1492, in oktober dat jaar kregen ze land aan zicht, hij noemde de mensen indianen omdat hij dacht dat het Indie was. In dat jaar weer terug naar koning: rijk.
Wie volgde Portugal?
1492: Spanje, Koning Ferdinant en vrouw Isabella, Columbus, Toscanelli, aarde rond via Atlantische oceaan, verbeterde navigatiemiddelen.
Wie VERZORGDE de eerste ontdekkingsreis?
De Portugese prins Hendrik de Zeevader in de 15e eeuw.
15e eeuw: De Canarische en Kaapverdische eilanden raakten bekend
Alle info alleen voor Portugezen.  
1488: Bartholemeus Diaz ontdekte Kaap de Goede Hoop .
1498: Vasco da Gama ontdekt India. Portugal beschikt over de bron van de specerijen, Carreira da India. Begin winstgevend handelsrijk.
Door welk land werden de eerste ontdekkingsreizen uitgevoerd?
Door portugal
Hoe ontstond de eerste ontdekkingsreis?
Door dat de tussenhandel steeds duurder werd wilden ze een andere weg om hun specerijen en zijde te halen uit de landen. dat gebeurde via zee: dat was de eerste ontdekkingsreis.
Wat is tussenhandel?
Een soort etappe. Bij deze etappe stond op elk punt weer een handelaar die het doorverkocht aan de volgende enz. Hierdoor stegen de prijzen. (voorbeeld cirkels)