Samenvatting Feniks : geschiedenis voor de onderbouw

-
ISBN-10 9006462950 ISBN-13 9789006462951
1824 Flashcards en notities
229 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Feniks : geschiedenis voor de onderbouw
 • Leo Salemink Jos Venner
 • 9789006462951 of 9006462950
 • Onderbouw, havo/vwo, 1. dr., 2. opl.

Samenvatting - Feniks : geschiedenis voor de onderbouw

 • 1.1 Graven naar het verleden

 • agrarische samenleving
  samenleving waarin men leeft van de landbouw

 • ambachtslieden
  groep mensen die voor hun werk gebruiksvoorwerpen maken, zoals potten, landbouwerktuigen, etc enz.
 • ambtenaren
  mensen die werken in dienst van de overheid
 • archeologen
  wetenschappers die met opgravingen het verleden van mensen onderzoeken.
 • bronnen
  sporen uit het verleden waaruit we informatie over het verleden kunnen halen
 • christelijke jaartelling
  manier van het tellen van  jaren , vanaf de beboorte van christus.
 • cultuur
  de kenmerkende gewoonten, gebruiken, ideeën van een groep mensen

 • eeuw
  een periode van 100 jaar
 • evolutietheorie
  wetenschappelijke uitleg voor het ontstaan van de mens. de mens zou miljoenen jaren geleden zijn ontstaan uit apen en mensapen.
 • farao
  de leider van het oude egypte, hij had veel macht. de farao werd door de als een god vereerd
 • geschreven bronnen
  sporen uit het verleden die geschreven zijn, zoals boeken en brieven
 • grafgiften
  voorwerpen die tijdens de begrafenis in het graf van de overledene werden gelegd
 • historici
  wetenschappers die door middel van  bronnenonderzoek het verleden van mensen onderzoeken. zij gebruiken geschreven en ongeschreven bronnen.

 • irrigatiesysteem
  systeem  van leidingen dat ervoor zorgt dat er voldoende water voor de akkers is.
 • jager-verzamelaars
  levenswijze van de eerste mensen tijdens de steentijd. ze leefden van de jacht op dieren en verzamelden planten, vruchten en noten uit de omgeving
 • landbouwrevolutie
  de ontdekking van de landbouw, ongeveer 10.000 v. chr., in het nabije oosten. deze ontdekking had grote gevolgen voor de leefwijze van mensen
 • middensteentijd
  periode van de prehistorie waarin het klimaat gunstiger werd voor de mensen, waardoor de bevolking kon groeien.
 • monarchie
  een land met een koning of koningin die door erfopvolging aan de macht is gekomen.

 • nieuwe steentijd
  periode van de prehistorie waarin de mensen leefden van de landbouw.
 • nomaden
  mensen zonder vaste woonplaats, ze trekken rond van plek naar plek.
 • ongeschreven bronnen
  sporen uit het verleden die geen schrift bevatten. dit kunnen voorwerpen zijn, zoals aardewerk en schilderijen.

 • oude steentijd
  periode van de prehistorie waarin de jager verzamelaars leefden.
 • preagrarische samenleving
  samenleving waarin men nog niet leefde van de landbouw, maar van jagen en verzamelen.
 • rituelen
  voorgeschreven gebruiken bij een bijzondere gebeurtenis, zoals een begrafenis.                    
 • prehistorie
  de tijd waarin de mensen geen schrift gebruikten.
 • scheppingsverhalen
  verhalen waarin wordt verteld hoe god de wereld en de  mens heeft geschapen.
 • staat
  een land met een eigen bestuur.
 • steentijd
  periode in de prehistorie waarin mensen meestal gebruiksvoorwerpen van steen maakten.

 • troonopvolger
  de opvolger van de koning, vaak het oudste kind.
 • tijdvak
  een bepaalde periode in de geschiedenis.

 • ijstijd
  periode waarin grote delen van het  noordelijk halfrond bedekt waren met ijs. dit had grote gevolgen voor het klimaat op aarde
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Feniks : geschiedenis voor de onderbouw
 • Leo Salemink Jos Venner
 • 9789006462975 of 9006462977
 • Onderbouw, havo/vwo, 1. dr., 1. opl.

Samenvatting - Feniks : geschiedenis voor de onderbouw

 • 1 Het Spaanse wereldrijk

 • waar zijn de krijgs middelen van de spanjaarden van gemaakt

  van ijzer

 • wanneer ontdekte Columbus amerika?

  in 1492

 • Noem vier redenen om ontdekkingsreizen te ondernemen

  • Het verspreiden van het christendom.
  • Het zoeken naar kortere zeewegen naar Indië.
  • Het vergroten van de macht van de koning.
  • Het streven naar (handels)rijkdom.
 • Atlantische driehoekshandel

  handelsnetwerk tussen Europa, Afrika en Amerika waarin slaven, tabak, wapens, rum en suiker werden verhandeld door Europeanen

 • wanneer en wie ontdekte amerika?

  rond 1500 en Columbus

 • Nadat Columbus in 1492 Amerika had ontdekt nam Spanje dit gebied in bezit vanwege het vele goud en om het christendom te verspreiden. Hun tegenstanders waren de Indiaanse volkeren zoals de Azteken. Spanje versloeg deze volken gemakkelijk omdat ze goede ruiters waren en ijzeren zwaarden hadden terwijl de indianen met hout vochten.Door de ontdekking van Amerika werd ook de Europese economie veranderd door de grote toestroom van goud en zilver. Hiervan werden oorlogen betaald. Ook het wereldbeeld veranderde: de kaart veranderde, mensen gingen anders denken en kennis werd niet langer geaccepteerd als vaststaand feit. 
 • waar gaat dit hoofdstuk over?
  over columbus die amerika ontdekte
 • Noem de tijd van ONTDEKKERS EN HERVORMERS
  1500 - 1600
 • waneer ontdekte columbus amerika?

  1492

 • waarom nam Columbus indianen mee uit amerika?

  het bewijs dat hij daar was geweest en liet de spaanse vorsten kennismaken met het nieuwe spaanse gebied

 • Azteken

  Een machtig indianen volk dat leefde in het huidige Mexico

 • Wat zou er hier verborgen zijn dachten de Spanjaarden

  goud en andere waardevolle spullen

 • waar was columbus eigenlijk naar opzoek?
  naar een nieuwe route naar indie
 • In welk jaar ontdekt Columbus Amerika?

  1492

   

 • De bevolking moest bekeerd worden tot het Christendom

 • waarom wilde de spanjaarden amerika in bezit nemen?

  voor goud en andere waarde volle spullen en de bevolking moest tot het christendom worden bekeerd

 • hoeveel keer is Columbus naar amerika gegaan?

  vier keer

 • Conquistadores

  Spaanse veroveraars die in naam van de Spaanse koning land overnemen

 • In welk jaar namen de Spaanse soldaten de laatste leider van de Azteken gevangen en versloegen ze de Azteken en verwoestten zij hun hoofdstad?

  1521

 • waarom wou columbus die nieuwe route vinden?
  het was goedkoper dan dat je het over het land deed doordat een handelaar na zijn stuk het weer door verkoopt en de koper ervan wil ook weer winst en zo word de prijs steeds duurder
 • In welke periode verslaat Cortés e Azteken?

  1519 - 1521
 • de spaanse koning had meer interesse in de rijkdommen

 • wie versloegen de spanjaarden en waar kwamen ze vandaan en wanneer?

  de azteken die kwamen uit midden-amerika rond 1520

 • continuiteit

  Aanduiding voor een lange periode in de geschiedenis wat hetzelfde blijft

 • Rond welk jaar werden de Inca's verslagen in Zuid-Amerika?

  1540

 • Waarmee versloegen de Spanjaarden de Indianen?

  Soldaten en wapens

 • wat was het doel van de portugese prins hendrik?
  een snellere route naar indie , handelswinst en het verspreiden van het christendom
 • Wanneer vaart de eerste zilvervloot naar Spanje?
  1526
 • Een van de volkeren die hier leefden waren de Azteken

 • waar waren de wapens van de azteken gemaakt?

  van hout

 • dekolonisatie

  Kolonien worden zelfstandig

 • Waarvoor gebruikte de Spaanse konging het goud en zilver dat jaarlijks met volle ladingen naar Spanje werd gebracht?

  De koning gebruikte dit geld voor zijn Europese oorlogen tegen de Republiek, de Fransen en de Turken

 • wanneer en wie ontdekte kaap de goede hoop?
  bartholomeus diaz ontdekte in 1488 kaap de goede hoop
 • Wanneer vaart de eerste zilvervloot naar Spanje?
  1526
 • wie versloegen de spanjaarden na de azteken en wanneer?

  de inca's rond 1540

 • encomienda

  Gebied in Amerika waarover een Spanjaard de leiding kreeg

 • Waarmee moesten de Azteken zich verdedigen?

  Houten zwaarden

 • wanneer kwam columbus terug uit amerika ?
  eind 1492
 • In welke periode verslaat Pizarro de Inca's?

  1531 - 1534
 • hoe verandeerde de ontdekking van amerika de amerikaanse en europeese maatschapij?

  de spanjaarden pakten de cultuur en geloof af van de indianen. ook in europa varenderde het omdat er veel goud en zilver naar europa kwam en ze daarmee de oorlogen financieerde

 • hacienda

  Uitgestrekt landgoed dat spanjaarden in bezit kregen in ruil voor belastingen

 • Wanneer waren de Spanjaarden de baas in Zuid amerika?

  rond 1540

 • hoevaak is columbus nog naar amerika gevaart?
  nog 4 keeer
 • Toen Columbus in 1492 Amerika ondekt had, wilde Spanje dit gebied in bezit nemen. Waarom?

  In Amerika zouden goed en andere waardevolle spullen te vinden zijn. De bevolking moest tot het christendom worden bekeerd.
 • waarom een ontdekkingsreis?

  • goedkoop specerijen halen
  • verspreiden christendom
  • het vergroten van de macht van de koning
  • en het streven naar handelsrijkdom
 • huwelijkspolitiek

  Verbinding van koninkrijken door het uithuwelijken van koninklijke kinderen

 • Wie begonnen als eerste met het verkennen van de hele wereld?

  Portugal

 • sinds wanneer weten we dat wat columbus heeft ontdekt niet indie was?
  sinds vlak na de dood van columbus hij heeft dus zijn hele leven gedacht dat hij indie had ontdekt
 • Hoe heten de indiaanse volkeren die in Midden-Amerika leven?

  De Azteken.
 • Inca's

  Indianenvolk in Zuid-Amerika, dat een groot en machtig rijk had gebouwd

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een absoluut heerser?
Hij was de enige die besluiten kon maken over Frankrijk
Wat was de oorzaak en gevolg van Lodewijk zijn actie?
Oorzaak: de goed georganiseerde hugenoten vormden min of meer een staat in een staat en dat vond Lodewijk onacceptabel.

Gevolg: veel higenoten hadden het recht niet meer om hun beroep uit te oefenen. Soldaten maakten huizen kapot en plunderden die leeg. Hierdoor vluchtten 200.000 hugenoten naar het buitenland. De grootste Europese migratie in die tijd.
De koning zette in **** een nieuwe stap om zijn macht te vergroten:

*1685*Hij verklaarde het edict van nantes  ongeldig.
Edict van nantes -> document, dat henrik IV in 1598 had ingezet dat in die tijd de godsdienstoorlogen ten einde had laten komen.
Hoe wilde colbert zijn tweede doel bereiken?
Door een betere organisatie. Eerst konden rijke mensen adelijke titels kopen zodat ze geen belasting hoefde te betalen maar colbert verbood de handel tussen adellijke titels. Hij benoemde 30 opzichters ((intendanten) de dertig tirannen) om in elk deel van Frankrijk steng toezicht te houden op de belastinginning.
Hoe wilde Colbert zijn eerste doel bereiken?
Door de handel te bevorderen en import te belemmeren. Hij richtte staatsfabrieken op en haalde ambachtslieden vanuit alle windstreken naar Frankrijk toen: 
 • glasblazers uit italie 
 • Papiermakers uit Nederland 
 • Goudsmeden uit Duitsland
Ook liet hij invoerbelastingen uit het buitenland heffen. Kanalen liet hij graven om de goederen transportatie binnen Frankrijk te verbeteren.
Wat was een belangrijke minister voor Lodewijk?
De minister van financiën Colbert. Hij had geen adelijke afkomst. Terwijl alle adelen aan het vieren waren dacht hij aan twee dingen die hij wilde verbeteren aan Frankrijk 

 • Frankrijk moest meer verdienen. Zo kon de belastingopbrengst omhoog gaan.
 • Het innen van belasting. De belastinginners moeten minder geld in hun zakken stoppen en meer naar de staatskas vloeien
Wie was een van de eerste die de lettre de cachet kreeg?
Het was de minister van financiën fouquet in 1661. Hij had zijn prachtige paleis aangeboden als feestzaal maar Lodewijk vatte dat op als belediging en zag fouquet als een groot concurrent. Hij stopte fouquet in de gevangenis en nam al zijn bezittingen in. Hij zoemde zichzelf de Zonnekoning.
Wat is een “lettre de cachet”?
Het is een brief met een koninklijke zegel dat je zonder pardon de gevangenis in kon sturen
Wat zou je krijgen als je niet aan de regels van Lodewijk houd?
Je nam de risico om een “lettre de cachet” te ontvangen
Wat voor truck had Lodewijk bedacht om de adel in de gaten te houden?
Hij gaf ze allemaal onderdak in het paleis zelf zodat hij ze in de gaten kon houden.