Samenvatting Feniks: Geschiedenis voor de onderbouw Leesboek 3 havo

-
ISBN-10 9006462993 ISBN-13 9789006462999
587 Flashcards en notities
95 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Feniks: Geschiedenis voor de onderbouw Leesboek 3 havo
 • Leo Salemink Jos Venner
 • 9789006462999 of 9006462993
 • Onderbouw, havo, 1. dr., 1. opl.

Samenvatting - Feniks: Geschiedenis voor de onderbouw Leesboek 3 havo

 • 1 Fabrieken en kolonies

 • personen:

  • John Kay:                         uitvinder schietspoel
  • James Hargreaves:    uitvindinder van spinning Jenny
  • James Watt:                    verder ontwikkelaar stoommachine 
  • Richard Akwright:     uitvinder water frame
  • Friedrich Engels:        schrijver beroemde boek De toestand van de arbeidende klasse in engeland
  • Charles Darwin:           bedenker evolutie theorie
  • Michael Anderson:    schrijver boek The factory boy

  begrippen:

  • Huisnijverheid
  • Spinning Jenny
  • Stoommachine
  • Industriële Revolutie
  • Arbeidsomstandigheden
  • Urbanisatie
  • Grondstoffen
  • Afzetgebied
  • Modern imperialisme

  Jaartallen:

  • 1750:      huisnijverheid is werk voor hele gezin
  • 1765:      uitvinding Spinning Jenny
  • 1769:      uitvinding waterframe    
  • 1778:      installatie eerste stoommachine in een Britse textielfabriek
  • 1832:      onderzoek omstandigheden in industriesteden
  • 1840:      Michael Anderson, The Factory Boy
  • 1845:      Friedrich publiceert zijn boek, de toestand  van de arbeidende klasse in Engeland
  • 1850:      Stoomturbines in Tilburg
  • 1858:      heel India onder Britse controle
  • 1869:      opening Suezkanaal
  • 1876:      Britse koningin Victoria verwerft de titel ''Keizerin van India
  • 1880:      katoenfabriek in Lancashire
  • 1882:      Egypte wordt een Britse kolonie
  • 1900:     Rubbertappers aan het werk op Java
 • steeds grotere goederenstromen.- veel grondtstoffen die in engelse fabrieken verwerkt werden kwamen uit tropische gebieden, het ging hierbij om hele grote hoeveelheid. Er werd in Engeland van 1741 tot 1750 nog haast niks ingevoerd en een halve eeuw later was dat al meer als 30 miljoen en weer een halve eeuw later was de invoer van Egypte en India meer dan 250 kg toegenomen. De engelsen Haalden uit Iran ook al veel olie. Zo werd Engeland niet alleen afhankelijk van de overzeese gebieden alle goederen moesten ook nog eens verkocht worden. Eerst lukte dat wel in Europa maar later moest het gebeuren in Afrika en Azië.

  een nieuw koloniaal hoofdstuk.- Als je zeker wou weten dat je ergens in een land je grondstoffen kon verkopen en het gebied kon afzetten moest je het veroveren. vroeger beperkte ze zich tot een handels post dicht bij de kust. Na 1850 gingen de Europeanen(engelsen) zich steeds meer met het bestuur van het overzeese gebied bemoeien. Meestal werd dat veroveren en Werd het gebied een kolonie van Engeland. Deze golf van kolonisatie werd modern imperialisme genoemd. Afrika en Azie werden zo meer afhankelijk van Engeland.
  Engeland en Brits-Indië- In de 19e eeuw wer Groot- Brittanië het machtigste land van de wereld. Al voor de doorbraak van de Industriële revolutie hadden de Britten intensief contact met enkele gebieden in Azië.
 • Waar haalden de Engelsen hun grondstoffen vandaan?

  Uit Afrika en Azië

 • Wat is Conservatisme?

  Een stroming die de samenleving wil houden zoals die is.

 • hoeveel derde van de wereld leefde van de landbouw?
  2 derde
 • omdat paar technische vindingen werden toegepast in textielindustrie in Engeland, was dat een grote verandering in manier van werken

 • 1750-1800

  Uitvindingen van Kay, Hargreaves en Watt en Arkwright

 • Wat is de grootste taak van de overheid bij Conservatisme?

  Algemeen belang beschermen. Verschillen in de bevolking in stand houden.

 • waar verdiende mensen wel veel aan nijverheid?

  in opkomende steden
 • 1800-1850

  Industriele revolutie met slechte arbeidsomstandigheden

 • waar stonden de fabrieken?

  in de steden

 • vanaf de hoeveelste eeuw begonnen ook boeren met nijverheid?

  de 17e eeuw
 • de machines werden met water- en stroomkracht in beweging gebracht. Niet meer met spierkracht

 • Rond 1850

  Charles Darwin en zijn evolutietheorie

 • hoe werd dit genoemd?

  huisnijverheid
 • Engeland had grondstoffen nodig voor fabriek. In delen van Azië en Afrika goedkoop halen. De Engelsen veroverden die delen om de grondstoffen goedkoop te houden. het werden koloniën.

 • 1858

  De Britten heersen over heel India

 • wat is huisnijverheid?

  het ( in opdracht van een ondernemer/handelaar) verwerken van grondstoffen bij de mensen thuis.
 • 1871

  Het ontstaan van het Duitse keizerrijk

 • wat voor voordeel hadden de koloniën nog meer?

  de grote hoeveelheden die geproduceerd werden, en niet in Engeland allemaal afgezet werden, konden daar verkocht worden.

 • hoeveel spinners waren er nodig om een weefgetouw onafgebroken aan het werk te houden?

  zeven of acht.
 • 1884-1885

  Conferentie van Berlijn; wetloop om gebieden in Afrika

 • wat was een belangrijke stap in de richting van een wereldeconomie?

  De Industriële Revolutie

 • wie vond in 1733 de schietspoel uit?

  john kay
 • Een groot deel van de problemen waarmee het continent Afrika momenteel te maken heeft, heeft te maken door verovering en onderwerping door Europese landen in de 19e eeuw

 • Door wie werden de machines bediend?

  Door vrouwen en kinderen. 

 • hoeveel spinners waren er vanaf dat moment nodig?

  16
 • HOe wordt deze tijd (1800=1900) genoemd?

  De tijd van burgers en stoommachines

 • wat is Industrialisatie?

  een beweging waarbij de meeste mensen in fabrieken gaan werken.

   

 • wie was de uitvinder van de machine die maar 1 man nodig was?

  james hargreaves
 • hoe werd zijn machine genoemd?
  spinning jenny
 • wie was de meest succesvolle machine ontwikkelaar in engeland?
  richard arkwright
 • wat maakte hij?

  een spinmachine die met een waterrad werd aangedreven.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Feniks: Geschiedenis voor de onderbouw Leesboek 3 havo
 • Leo Salemink Jos Venner
 • of
 • Onderbouw, havo, 1. dr., 1. opl.

Samenvatting - Feniks: Geschiedenis voor de onderbouw Leesboek 3 havo

 • 1 De Grieken

 •  Zeus
  De Grieken geloven in goden. De oppergod van die goden is Zeus. Zeus is ook de god van de bliksem.
 • Polis
  Griekse stad met omliggend gebied met een eigen staat/land.
 • Mythe
  Een verzonnen verhaal over goden of magische beesten waarin men dingen probeert te verklaren.
 • Mythelogie
  Alle mythes bij elkaar
 • Poseidon
  Poseidon is de god van de zee en aardbevingen
 • Hades
  God van de onderwereld
 • Hera
  De vrouw van Zeus en de godin van het huwelijk
 • Olympus
  De berg waar de goden op wonen
 • Prometheus
  Prometheus gaf de mens magisch vuur van de goden waarbij zij op ideeën kwamen. Zeus was daarom zo boos dat hij werd vastgebonden aan een rots. Er kwam elke avond een vogel langsvliegen die zijn lever opete. Maar die lever groeide weer aan.
 • Deukalion & Pyrrha
  Deukalion en Pyrrha waren de enige overlevende van een enorme vloed van de goden. Want ze hadden een boot gebouwd. Toen gingen ze aan land en gooiden stenen naar achteren.
 • Perséfoné
  Perséfoné is de dochter van Demeter en word later ontvoerd door Hades.
 • Orpheus & Eurydike
  Orpheus kon prachtig zingen. Eurydike stierf. Orpheus ging naar de onderwereld. Ze mocht mee. Niet omkijken
 • Hermes.
  De god van de handel en het verkeer
 • Charon
  Charon was de veerman van het dodenrijk
 • Styx
  De rivier van het dodenrijk
 • onderwereld
  De wereld van de doden
 • Hongersnood
  Veel eten te kort en veel honger hebben
 • Overbevolking
  Te veel bevolking op een bepaalde plaats
 • grootgrondbezitters
  Mensen die een groot stuk grond bezitten
 • Schervengericht
  Ostracisme. Manier om tirannie te voorkomen door het verbannen van een persoon.
 • Ostracisme
  schervengericht. Manier om tirannie te voorkomen door het verbannen van een persoon.
 • Burger
  Hier: volwaardig bewoner van de stad, dus met plichten en rechten. Alleen Atheense burgers mochten meebeslissen over het bestuutr vna de stad. 
 • Burgerrechten
  de rechten die een burger moet krijgen
 • metoiken
  vreemdelingen die in Athene wonen en een burgerrechtnehebben.
 • Socrates
  Een filosoof
 • Plato
  Griekse filofsoof en schrijve
 • Aristoteles
  Een filosoof die samen met Plato en Socrates werd beschouwd als een van de invloedrijkste filosofen
 • Hippocrates
  ..

 • Pythagoras
  Griekse wiskundige, filosoof en hervormer( hij werd door sommige als een van de zeven wijzen beschouwd)
 • oorzaak
  Waardoor iets gebeurd
 • gevolg
  Iets dat door en na iets anders gebeurd
 • Perzisch rijk
  Rijk van de Perzen
 • Darius
  Van 522 tot 485 v. Chr koning van Perzië
 • Sparta
  Een stad in Griekenland
 • Hellenisme
  De verspreiding van de Griekse cultuur over een groot gebied buiten Griekenland.
 • Alexandrië
  Een land in Egypte genoend naar Alexander de Grote
 • Olympia
  Hier werden de Olympische spelen gehouden
 • Pankration
  Olympische vechtsport
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Feniks: Geschiedenis voor de onderbouw Leesboek 3 havo
 • Leo Salemink Jos Venner
 • of
 • Onderbouw, havo, 1. dr., 1. opl.

Samenvatting - Feniks: Geschiedenis voor de onderbouw Leesboek 3 havo

 • 1 Inleiding

 • Wat is huisnijverheid

  Thuis zelf producten verwerken voor extra geld

 • 1.1.1 Huisnijverheid

 • Huisnijverheid gebeurde niet in grote werkplaatsen in de stad, maar in een gedeelte van de eigen boerderij.

 • wat is huisnijverheid?
  het verwerken van grondstoffen bij de mensen thuis

 • Waarom werd het huisnijverheid genoemd?

  Omdat ze werkten in hun eigen boerderij

 • 1.1.2 Wevers en Spinners

 • Wat vond John Kay in 1733 uit?

  De schietspoel

 • Wat had James Hargreaves uitgevonden?

  de Spinning Jenny

 • John Kay vond in 1733 de schietspoel uit,  deze spoel kon sneller door schering van draden worden geschoten.

  Probleem: Lager opbrengst van spinners nog groter werd.

   

  James Hargeaves had de Spinning Jenny uitgevonden. Hij hield het geheim omdat hij dacht dat het zo meer geld zou opleveren. Maar het was een makkelijke apparaat dus kon makkelijk nagemaakt worden. 

   

  De schietspoel en de Spinning Jenny konden allebei nog in de huisnijverheid worden toegepast. Er kwam beter gaar, de leefgewoontes van de bevolking bleef hetzelfde.

 • Waarom hield James zijn uitvinding geheim

  Hij dacht dat het meer geld zou opleveren

 • Konden ze Spinning Jenny en schietspoel nog in huisnijverheid worden gebruikt?

  Ja, want het was niet extreem groot

 • 1.1.3 van Spierkracht via Waterkracht ...

 • Wat ontwikkelde Richard Arkwright?

  Hij maakte een spinmachine die met een waterrad werd aangedreven.

 • Was door het Waterframe niks veranderd bij de arbeiders?

  Nee, de arbeiders moesten komen werken als de sluizen open gingen. Of ze nou zin hadden of niet.

 • Richard Awkright ontwierp een nieuwe spinmachine waar waterkracht bij nodig was. Namelijk aan de hand van een Waterframe. Deze kon per uur net zo veel katoen verwerken dan 200 vrouwen met een spinnewiel. 

  Een waterrad was te groot en duur voor de huisnijverheid, dus werden en fabrieken gebouwd. De machines werden allemaal aangedreven door een Waterrad die per dag meer dan 20 miljoen water nodig heeft.

   

  Spinners hadden nu niks meer te zeggen of ze wel of geen zin hadden om te werken. Zodra de sluiven open werden gedaan moesten ze aanwezig zijn in de fabriek om te gaan spinnen. de Fabrieksbel kondigde aan wanneer ze begonnen en stopten met werken.

 • 1.1.4 ... Naar Stoomkracht

 • Wat werd flink verruimd door de verbetering van James Watt?

  De Stoommachine

 • Wanneer werd de eerst stoommachine in een katoenspinnerij geïnstalleerd 

  In 1778

 • Waarom bouwde fabriekanten de fabrieken in de stad

  Zo hoefden arbeiders s'ochtend geen kostbare tijd en energie te besteden aan lopen naar huis.

 • Waarom hielden ze eerst stoommachines als alternatief?

  Voor als er nog storingen waren bij de stoommachines, konden ze terug naar het waterrad of andersom

 • Vroeger werd de stoommachine alleen gebruikt voor mijnbouw in Engeland, door wat aanpassingen van James Watt konden ze gebruikt worden in fabrieken. Dat had veel nieuwe voordelen want als er nou geen water in de rivieren zat konden ze toch verder werken met de stoommachine.

   

  In 1778 werd de eest stoommachine in een katoenspinnerij geïnstalleerd. 

  De fabriekanten wisten wel waar ze hun fabrieken gingen bouwen, midden in de stad. Zo verspilde arbeiders geen kostbare tijd of energie om naar het werk te lopen en weer terug.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is genocide?
Grootschalige moord op een bepaald volk.
Hoe sloeg de oorlog van Hitler om in een wereldoorlog?
Hitler viel Polen binnen en daarmee verklaarden Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duitsland.
Wat wordt bedoeld met rascisme?
het neerkijken op mensen van een ander ras en hen slecht behandelen
Wat wordt bedoeld met Fascisme?
ideologie (van Mussolini): totalitaire dictatuur, nationalisme en ontbreken van vrijheid van meningsuiting
Wat is een ideologie?
Stelsel van ideeën, die onderling samenhangen.
Onder invloed van welke ontwikkelingen vond deovergang plaats van huisnijverheid naar het werkenin fabrieken?
ontstaan van fabrieken door de komst van grotere, duurdere machines die niet overal konden staan
welke 3 motieven speelden er bij het hebben van een kolonie
economische
culturele
politieke
wat is een wereldeconomie?
een economie waarbij de verschillende werelddelen van elkaar afhankelijk zijn
noem de 2 voordelen van het hebben van een kolonie
1: grondstoffen halen
2: afzetmarkt voor je producten
Wat zijn Nozems?
Jongeren die zich in de jaren vijftig voorzichtig tegen hun ouders verzetten en zich gingen kleden en gedragen als hun idolen.