Samenvatting Financial Accounting Theory

ISBN-10 0132984660 ISBN-13 9780132984669
112 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Financial Accounting Theory". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9780132984669 of 0132984660. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Financial Accounting Theory

 • 1 Financial accounting theory

 • Overview
 • 1.6 Rules based versus principles based

 • Wat is rules based?
  Verwerken wat jij denkt dat goed is bijv. De GAAP
 • Wat is principles based?
  Volgens bepaalde principes de jaarrekening opstellen. Als we hier nog niks op hebben bedacht / kennen dan kunnen we terugvallen op de principes bijv. IFRS / IASB
 • 1.7 Complexiteit van informatie in financial accounting & reporting

 • Waarom is informatie complex?

  1. Individuen niet op dezelfde manier reageren op informatie;
  2. Niet alleen sprake van beïnvloeding van individuele beslissingen, maar ook de werking van de markten (zoals effecten- en arbeidsmarkt)
 • 1.9 Informatie asymmetrie

 • Wat is informatie asymmetrie?
  Informatie asymmetrie is wanneer sommige partijen een informatie voordeel hebben t.o.v. Andere partijen binnen bepaalde zakelijke transacties
 • Welke twee typen informatie asymmetrie zijn er?

  - Adverse selection
  - Moral Hazard
 • Wat is adverse selection?

  Bij adverse selection is sprake dat 1 of meer partijen bij een zakelijke transactie een informatie voordeel heeft t.o.v. andere.
  Bijv. Management weet meer van business dan eigenaar

  Perspectief: investeringsperspectief
  Relevantie
 • Welk accounting reactie hoort bij adverse selection?
  Decision usefulness, full disclosure
 • Wat is de oplossing voor adverse selection?
  Adverse selection kan worden beheerst door een betrouwbare omzetting van inside informatie naar outside informatie d.m.v. financial accounting & reporting
 • Wat is moral hazard?

  Bij moral hazard is waarbij 1 of meer partijen bij een contract de acties bij het nakomen van het contract kunnen waarnemen, maar andere kunnen dit niet.

  Bijv. Inspanning door management (shirking / luieren)
  Perspectief: management perspectief (agency theorie) hierdoor betrouwbaarheid informatie verliezen aangezien informatie beïnvloed is.

  Betrouwbaarheid
 • Wat is de oplossing voor Moral hazard?

  De oplossing is om managment inspanning (management effort) te motiveren door precise (nauwkeurige) en sensitive (vertrouwelijke) informatie.
  Moral hazard ontstaat dus doordat ene partij (manager) over info beschikt hoe (met welke inspanning) een bepaald resultaat is behaald en van welke kwaliteit, terwijl de andere partij (belegger / eigenaar) hier niet over beschikt.
 • Redenen waarom netto winst als maatstaf te gebruiken bij management performance

  1. Dienen als input voor compensatie-contracten (beloningen) -> positief
  2. Effectenmarkten en management arbeidsmarkten informeren. Wanneer manager rommelt met de cijfers wordt dit terug gezien in het inkomen, reputatie en marktwaarde -> negatief.
 • 2.2 Present value onder zekerheid

 • Wat zijn ideale condities bij zekerheid?

  Bij ideale condities zijn de volgende gegevens bekend:
  - toekomstige kasstromen van de onderneming
  - rentevoet in de markt publiekelijk en met zekerheid
  Geen sprake van informatie asymmetrie
 • Welke accounting modellen zijn er?

  - Historische kostenmodel (W&V benadering)
  - Huidige waarde
  - Present value model (Contante waarde) (balansbenadering)
  - Present value onder zekerheid
  - Present value onder onzekerheid
  Doel: relevante en betrouwbare informatie te verschaffen aan de gebruikers van financiële overzichten
 • Wat is huidige waarde model onder zekerheid?
  Hierbij is sprake van ideale condities. Doordat rentevoet bekend is, is hierbij sprake van dividendirrelevantie.
 • Waarom is er sprake van dividend irrelevantie?
  Zolang beleggers eventuele dividenden die zij ontvangen, kunnen beleggen tegen hetzelfde rendement als de onderneming verdient met kasstromen die niet in dividenden worden uitgekeerd, de contante waarde van het totale belang van een belegger in de onderneming onafhankelijk is van tijdstip waarop de dividenden worden uitgekeerd.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is management discussion and analysis?
Dit is standaard vereist dat bedrijven een verhalende explosie van bedrijfsoperaties geven om beleggers te helpen bij het interpreteren van de jaarrekening van de onderneming
Wat wordt verstaan onder "reduceren"?

Bij reduceren ga je kijken welke risico's je accepteert en welke niet
Wel reduceren -> bedrijfsrisico's
niet reduceren -> markt- economische risico's
Wat zijn de doelen van financieel verslaggeving?

- Nuttige informatie verschaffen voor investeerders, crediteuren, etc.
- Informatie verschaffen om huidige en toekomstige investeerders te helpen bij het evalueren van hoeveelheden, timing en onzekerheid van toekomstige kasstromen
Wat is marktportfolio?
Als portfolio bestaat uit één (of meerdere) aandelen van alle aandelen die alle aandelen die op de effectenmarkt worden verhandeld. Dit gebeurt niet i.v.m. Transactieosten die je betaald.
Hoe wordt bedrijfsrisico ook wel genoemd?
Idiosyncratic risk
Welke risico's worden verspreid bij portfolio diversificatie?

- Bedrijfsrisico -> alleen rendement van bedrijf beïnvloeden (zoals nieuwe patenten, producten, machines die uitvallen etc.)
- Economische markt risico -> rendement van beide investeringen kan beïnvloeden zoals koersveranderingen, interestpercentage, niveau van economische activiteiten
Wat is portfolio diversificatie?
Dat investeerders een deel van het geld investeren in aandelen van het ene bedrijf en het andere deel van het geld investeren in de aandelen van een ander bedrijf.
Welke twee benaderingen besluitvormingsprocessen zijn er?

- Earning power (verdiencapaciteit) van de onderneming te voorspellen (bij niet-ideale condities)
- Kasstromen te voorspellen (bij ideale condities)
Wat gebeurt er met het informatiesysteem wanneer sprake is van ideale condities?
Dan zijn de waarden van main diagonal 1, zodat financiele verantwoording volledig betrouwbaar en relevant zijn. Dit is echter in praktijk nooit het geval.
Wat zijn de doelen van informatiesysteem en wat betekent dit wanneer sprake is van een hoge main diagonal

Doel:
- Relevantie -> hoe sterk de link tussen informatie uit huidige financiele verantwoording en de staat va de onderneming
- Betrouwbaarheid -> betrouwbare jaarrekening zal een hoge mate van precisie hebben (lage variantie)