Samenvatting Financiële rapportage en analyse

-
ISBN-10 9001818935 ISBN-13 9789001818937
74 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Financiële rapportage en analyse". De auteur(s) van het boek is/zijn Henk Fuchs, Sarina van Vlimmeren. Het ISBN van dit boek is 9789001818937 of 9001818935. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Financiële rapportage en analyse

 • 1.1 statistiek

 • Wat moet je doen voor een bedrijfsstatisch onderzoek:

  A= voorbereiding

  B= Verzamelen gegevens

  C= Verwerken v. gegevens m.b.v. statistisch technieken

  D= Analyseren van de uitkomst.

  E= Rapporteren

   

 • Massa= onderzoek is vaak gericht op verschillende doeleinden.

  * marktaandeel mbt voorgaande jaren

  * daling marktaandeel  (Oorzaak)

  *Teruglopende verkoopcijfers.

 • 1.1.1 Statistiek 3

 • Absoluut getal is 

  Een getal

 • Relatieve getal

  Is in procenten

 • Wat is Primaire 

  Nog niet bekende gegevens

  • Kwantitatieve= gegeven in cijfers
  • Deze verkrijg je door eigen onderzoek b.v. klantenonderzoek
 • Wat is Secundaire

   Verzamelde gegevens (bestaand gegevens)

  1. Kwalitatief= GEEN cijfers maar verkrijg je door:

             Marktonderzoek (bedrijfstak)

  • verkrijg je door ervaringen
  • verkrijg je door meningen
  • verkrijg je door wensen
 • 1.1.1.1 Interne Bedrijfsstatiestiek

 • Interne Bedrijfsstatistiek : 

  Statistisch onderzoek van 1 bedrijf op basis van:

  • Inkoop
  • Verkoop
  • Personeel
  • Financiering 

   

 • Externe Bedrijfsstatistiek

  Bedrijfsvergelijkende statistiek

   

  Het gaat om het berekenen van gemiddelde uitkomsten van bedrijfsgegevens

  Deze gegevens zijn van verschillende bedrijven uit een bepaalde bedrijfstak

 • 80-20 regel

  80 % van de omzet wordt verkregen door 20% van het assortiment

 • 1.1.2 Tabellen

 • Wat is een Tabel

  Schematische weergave van uitkomsten

  • titel
  • Subtitel
  • kolom
  • rij
  • bronvermelding
 • Wat is een kenmerk enkele ingang

  kopelregel ; omzet

 • Wat is een kenmerk met dubbele ingang

  Kopregel ; Produkt, jaren

  Iets wat je kunt rangschikken

 • 1.1.3 frequentieverdeling en frequentietballen

  1. Frequentietabel opstellen
  1. Variatiebreedte = hoogste getal- laagste getal = uitkomst 1000,-
  2. Klassenbreedte = b.v. 500   deze bereken je door

              1000,

              ------- dan heb je 2 klassen 

                500

  Klassenbreedte achter de komma ALTIJD afronden naar boven dus 9,2  wordt 10 klassen

 • Frequentieverdeling: 

  Bepaald kenmerk het aantal verzamelde gegevens van een groep

  Klassen gesplitst en wordt vervolgens het aantal absolute frequentie per klasse vastgesteld

   

 • KLASSENMIDDEN :

            omzetklasse  800.000+900.000 =   850.000

                                      ---------------------

                                                       2

 • GEMIDDELDE OMZET= klassenmidden x absoluut

                                                          of

                                                   klassenmidden x relatieve

 • Frequentietabel let op: met ongelijke klasse  = eerst gelijk maken 

     SLIJTERIJ                 Supermarkt

  0-  <  20= 120            0-10 = 810

  21- < 25= 438          11-20 = 920

  26-< 30 = 341          21-30= 1040

  31-< 40=  581          31-40= 980

  41-< 50= 621            41-50=1580

  51-< 70= 415            51-60=1320

  71-< 100=230          61-70=870

                                          71-80=480

                                          81-90=320

                                          91-100=60

   

  Ongelijke klasse = staafdiagram let er wel op je moet de klassebreedte wel eerst gelijk maken. (je kijkt eerst wat de kleinst is) 1x 

   

  0-  <  20= 120    =    20-0 = 20      4x   wordt dan = 120:4= 30

  21- < 25= 438    =     25-21= 5        1x    is de basis

  26-< 30 = 341    =     31-26=5         1x    is de basis

  31-< 40=  581    =     40-31=10       2x   wordt dan= 581:2=290

  41-< 50= 621      =     50-41-10        2x   wordt dan= 621:2=310

  51-< 70= 415       =     70-20=20    4x    wordt dan = 415:4=208

  71-< 100=230     =    100-71=30    6 x  wordt dan=  230:6= 37

   

  Uigangspunt is 5. 

   

  Van de uitkomsten  laatste kolom maak je de grafiek

   

   

   

   

   

 • Rekenkundige gemiddelde (is KLASSENBREEDTE)

   

  0-  <  20=0 +20\2 = 10 x 120 =   1200

  21- < 25= 21+25\2= 23 x 438 =   10074          

  26-< 30 =26+30\2= 27 x 341  =   9207           

  31-< 40= 31+40\2=  5,5 x 581=   20625,50           

                                                        -----       -------------

                                                     1480       41106,50 \ 1480 = 27,77

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat gebeurt er met de constante kosten bij de resultatenanalyse DC
- De werkelijke eerstverdeelde constante kostenworden via rekening 499 gedebiteerd op de kostenrekening in rubriek 5
- het budget van de eerstverdeelde constante kosten wordt gecrediteerd op de budgetrekening in rubriek 5 en gedebiteerd in rubriek 9 op rekening Te dekken budget constante kosten
Wanneer is winst DC groter?
als Eindvoorraad in hoeveelheden < Beginvoorraad in hoeveelheden
Wanneer is winst AC groter?
Eindvoorraad in hoeveelheden > Beginvoorraad in hoeveelheden
Wat hebben de DC en AC methode met elkaar gemeen?
De verkoopkosten blijven bij de balanswaardering van de eindvoorraad product buiten beschouwing
 Wat is de standaard contributiemarge per product
Verkoopprijs -/- variabele kosten
Interestresultaat schema
Zie p. 130
Wat houdt het interpedentieverschijnsel in?
Dit is onderlinge beïnvloeding, bv. tussen het ordergrootteresultaat en het rabatresultaat
Wat is het standaardverkoopresultaat?
Het verschil tussen de commerciele verkoopprijs van de verkochte producten en de opbrengst van de verkochte producten (840 Opbrengst verkopen)
Welke grootboekrekeningen zijn nodig bij het rabatresultaat?
830 Toeslag rabatten (voor het standaardrabatbedrag)
860 Werkelijke rabatten
865 Gebudgetteerde rabatten
Welke grootboekrekeningen gebruik je om het effiencyresultaat op machine-uren te berekenen?
603 Toeslag indirecte fabricagekosten
613 Standaardtoeslag indirecte fabricagekosten