Samenvatting Financiele rekenkunde en beslissingscalculaties

-
ISBN-10 9001094074 ISBN-13 9789001094072
391 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Financiele rekenkunde en beslissingscalculaties". De auteur(s) van het boek is/zijn P de Boer J C Meester. Het ISBN van dit boek is 9789001094072 of 9001094074. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Financiele rekenkunde en beslissingscalculaties

 • 1 Enkelvoudige intrest en disconto

 • Wat is intrest?
  Een vergoeding voor het lenen van geld.
 • Hoe wordt de prijs voor het lenen van geld uitgedrukt?
  Interestpercentage of intrestvoet.
 • Waar bestaat het interestpercentage uit?
  (reële) Vergoeding voor geleende kapitaal + compensatie voor verwachte inflatie en eventuele risicopremie.
 • 1.1 Enkelvoudige en samengestelde intrest

 • Wat is interest?
  Een vergoeding voor een geldgever om enige tijd afstand te doen van de tijdvoorkeur van het geld.
 • Voorbeeld 1,1
  Iemand is in bezit van €10.000. Hij is bereid om dit bedrag gedurende 1 jaar uit te lenen tegen 10% intrest
  Lening                      € 10.000
  Interest                     €   1.000 (10%)
  Ontvangst na 1 jaar € 11.000 (eindwaarde)
 • Wanneer is er sprake van enkelvoudige interest?
  Indien de intrest wordt berekend over het oorspronkelijke bedrag van de lening (interest is niet rentedragend).
 • Voorbeeld 1,2
  Een bedrag van € 10.000,- wordt gedurende drie jaar uitgeleend tegen 10% enkelvoudige intrest per jaar. Hoe verloot de eindwaarde in deze drie jaar?
  Jaar  Intrest   Eindwaarde
  1       1.000    11.000
  2       1.000   12.000
  3       1.000   13.000
           3.000
 • Bij welke intrest berekeningen kan het interestpercentage evenredig over delen van het jaar worden verdeeld?
  Enkelvoudige intrest berekeningen. (10% per jaar = 2,5% per kwartaal)
 • Wat is de formule voor het berekenen van het interestbedrag?
  I = K*P*t
           c

  Waarbij:

  K = kapitaal of bedrag lening
  p = interestpercentage per jaar
  t = aantal perioden
  c = 100 indien jaren, 1200 indien maanden, 36.000 of 36.500 indien dagen. 
 • Wanneer is er sprake van samengestelde intrest?
  Bij samengestelde intrest wordt intrest berekend over het totaal van de oorspronkelijke lening plus de reeds vervallen intrest.
 • Rekenvoorbeeld Samengestelde intrest
  10.000 euro, drie jaar, 10% samengestelde intrest.
  Jaar  Intrest   Eindwaarde
  1       1.000    11.000
  2       1.100    12.100
  3       1.210    13.310
           3.310
 • Neemt bij enkelvoudige of samengestelde intrest het interestbedrag en de eindwaarde het snelste toe?
  Samengestelde intrest
 • Wanneer wordt er met enkelvoudige intrest gerekend en wanneer met samengestelde intrest?
  Bij een periode korter dan een jaar wordt veelal enkelvoudige intrest berekend. Bij een periode langer dan een jaar samengestelde intrest.
 • 1.2 Gemiddelden

 • Waarom wordt er regelmatig gebruik gemaakt van gemiddelden?
  Een gemiddelde vervangt een aantal grootheden en leidt bij berekeningen tot dezelfde uitkomst als bij gebruik van oorspronkelijke waarden.
 • Wanneer wordt het gemiddelde interestpercentage gebruikt?
  Om het totale rendement op leningen te beoordelen of een vergelijking van het gemiddelde interestpercentage van vorige perioden.
 • Voorbeeld 1,3 Gedurende 1 jaar heeft iemand zijn geld op deze wijze belegd: 
  • Kapitaal; €10.000, €20.000, €40.000
  • Interest%; 6, 8, 9
  • Maanden; 4, 6, 8                   

  Bereken gemiddeld rendement op belegd vermogen
  Intrest=K*p*t/1200
  = (€10.000*6*4)/1200=€240.000/1200
  + €20.000*8*6)/1200=€960.000/1200
  +(€40.000*9*8)/1200=€2.880.000/1200
  SOM(K*p*t)/1200= €4.080.000/1200=€3400
 • Wat is de formule voor het gemiddelde interestpercentage?
  p gemiddeld = SOM (K*p*t)
                            SOM (K*t)
 • Wat is de formule voor het gemiddeld uitstaand kapitaal?
  K gemiddeld = SOM (K*p*t)
                            SOM (p*t)
 • Wat is de gemiddelde looptijd?
  De periode gedurende welke de verschillende kapitalen gemiddeld uitstaan.
 • Wat is de formule voor de gemiddelde looptijd?
  t gemiddeld = SOM (K*p*t)
                            SOM (K*p)
 • Wat is een gewogen gemiddelde?
  Indien er in de berekening rekening is gehouden met de grootte van de kapitalen en de hoogte van de intrestvoet.
 • Wat is een ongewogen gemiddelde?
  Indien er sprake is van gelijke kapitalen en 1 intrestvoet.
 • Wat is de formule voor een ongewogen gemiddelde bij berekening van de looptijd?
  SOM(t)
  n
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is intrest?
1
Hoe wordt de prijs voor het lenen van geld uitgedrukt?
1
Waar bestaat het interestpercentage uit?
1
Wat is interest?
1
Pagina 1 van 98