Samenvatting Floor's Inleiding Strafrecht

-
458 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Floor's Inleiding Strafrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn Floor. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Floor's Inleiding Strafrecht

 • 1 BLOK 1 - Het strafrecht vanuit diverse invalshoeken benaderd

 • diverse invalshoeken, dwz. vanuit historisch perspectief, vanuit legistische hoek,vanuit disciplines, vanuit internationaal perspectief.
 • Wat zijn de twee grondvormen van het strafproces?
  1. Inquisitoir
  2. Accusatoir
 • Wat zijn de kenmerken van een inquisitoir strafproces?
  Inquisitio = onderzoeken
  1. ongelijkwaardigheid van partijen
  2. Pater familias is onderzoeker en beslisser (autoriteit)
  3. juist verloop is afhankelijk van openheid, onafhankelijkheid en onbevooroordeeldheid inquisiteur.
 • Kenmerken van een accusatoir strafproces?
  Accusatio = beschuldiging
  1. oudste vorm (tweekamp)
  2. gelijkheid van partijen
  3. rechter is scheidsrechter
 • Wat is in ons rechtsstelsel een zuiver accusatoire procedure?
  Civiele proces
 • Wat is een voorbeeld van een inquisitoir proces?
  Bestuursbeschikking
 • Wordt in een accusatoir proces niets onderzocht?
  Jawel, maar alleen waar partijen het niet over eens zijn. Eigen verantwoordelijkheid van partijen om relevante feiten als argumenten te brengen.
  In inquisitoir proces is dit de verantwoordelijkheid van de onderzoeker (inquisiteur).
 • Wie is 2e partij in accusatoir strafproces?
  Samenleving in vorm van publiek orgaan (=geconstrueerde tegenpartij van verdachte), want:
  • niet altijd rechtstreeks slachtoffers,
  • strafrecht niet gericht op herstel voor slachtoffers
 • Leent inquisitoir grondmotief zich goed voor strafproces?
  Ja, vanuit materieel strafrecht want er is geen tegenpartij nodig. Maar ook hier in loop van tijd ontwikkeling van een afzonderlijk vervolgend orgaan.
 • Inquisitoir: functie van dit afzonderlijk vervolgend orgaan?
  afsplitsing van zelf onderzoekende rechter ivm taakverdeling. = OM
 • Hoe zit dat met deze afsplitsing van afzonderlijk vervolgend orgaan?
  • afsplitsing/taakverdeling van zelf onderzoekende rechter
  • afsplitsing verantwoordelijkheid voor onderzoek in fase vóór terechtzitting (praktisch-administratieve kant -> meestal ook veel werk)
  • principiële kant = waarborg dat onderzoek ter terechtzitting ook echt onderzoek is en niet bevooroordeeld is door eigen activiteiten in voor onderzoek => minimaliseren gevaren inquisitoire procedure
 • Wat doet een rechter (inquisitio) (of voorzitter meervoudige kamer) allemaal ter terechtzitting?
  NB! Inquisitio is ingebed in accusatoire constructie
  1. positie tijdens terechtzitting inquisitoir
  2. verantwoordelijk voor onderzoek waarop hij zijn beslissing baseert
  3. hij doet ter zitting onderzoek
  4. hij ondervraagt verdachte en getuigen
  5. hij kan onderzoek hervatten bij onvoldoende gegegevens
 • Taken OvJ (tegenpartij verdachte = accusatoire constructie)
  1. vervolgingsmonopolie (beslist wel/niet vervolgen, art. 167 Sv)
  2. beslist wel of niet tot verdere vervoging (art. 242 Sv).
  3. hij formuleer tenlastelegging in dagvaarding
  => de tenlastelegging begrenst onderzoek rechter => zou in accusatoir proces passen (art. 350 Sv)
 • Verschil benadering verdachte in beide grondvormen van strafproces?
  Inquisitoir strafproces: object van onderzoek
  Accusatoir strafproces: procespartij
 • In UK accusatoir strafproces en verdachte verplicht waarheid te zeggen.
  In NL op inquisitore grondvorm gebouwd (evenals Europese vasteland), geen straf op onwaarheid zeggen verdachte
 • Fasen in strafproces mbt verdachte
  • voorbereidend onderzoek: verdachte object
  • tijdens rechtsgeding: verdachte procespartij
 • Wat is de graadmeter voor overgang van ene naar andere voor verdachte?
  inwendige openbaarheid (kennisneming processtukken)
 • Ontwikkeling Nederlandse (+ Eur. vasteland) strafproces grondvorm:
  • oudste puur accusatoir (ordinaire strafproces)
  • hiernaast inquisitoir (extra ordinaire strafproces)
  • oudere accusatoire strafproces verdrongen
  • alleen inquisitoir bleef
  • hierna ontwikkeling richting accusatoir.
 • inwendige openbaarheid:
  • art. 30 Sv - vooronderzoek: kennisneming verzoeken, maar onthouding kan ivm belang onderzoek
  • art 33 Sv - terechtzitting heeft verdachte zonder meer recht op kennisneming alle processtukken
 • In UK apart vervolgend orgaan formeel tot 1986 niet geregeld, nu vanaf 1986: Crown Prosecution Service.
  IN US: public prosecutor
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.