Samenvatting Fortuna 25 t/m 32

-
242 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Fortuna 25 t/m 32

 • 25 Woorden

 • donec
  +ind zolang als
  +conj totdat
 • desero, deserui, desertus, deserere
  verlaten, in de steek laten
 • mando, mandare
  opdragen, toevertrouwen
 • ferio, ferire
  slaan, treffen
 • infelix, infelicis
  ongelukkig
 • conficio, confeci, confectus, conficere
  afmaken, volbrengen, doden, vernietigen
 • intellego, intellexi, intellectus, intellegere
  begrijpen
 • discrimen, discriminis
  onderscheid, gevaar
 • evado, evadere
  ontsnappen, ontkomen
 • conscientia
  medeplichtigheid, bewustzijn
 • saevus
  woest, wreed
 • umbra
  schaduw, schim
 • trado, tradidi, traditus, tradere
  overgeven, uitleveren,
  + AcI overleveren dat
 • incendium
  brand
 • spatium
  ruimte, duur, afstand
 • desidero, desiderare
  verlangen, missen
 • materia
  grondstof, materie
 • ventus
  wind
 • progredior, progressus sum, progredi
  voortgaan
 • remedium
  geneesmiddel
 • facio, feci, factus, facere
  maken, doen
 • integer, integra, integrum
  niet aangeraakt, ongedeerd
 • vetus, veteris
  oud
 • quisquis, quidquid
  alwie/ieder die, alwat
 • peior, peioris
  slechter
 • plus, pluris
  meer
 • poena
  straf, boete
 • invisus + dat
  gehaat bij
 • fateor, fassus sum, fateri
  bekennen
 • alii ... alii
  sommigen ... anderen
 • tego, texi, tectus, tegere
  bedekken, beschermen
 • uro, urere
  verbranden, verteren
 • offero, obtuli, oblatus, offerre
  aanbieden
 • quamvis + conj
  hoewel
 • mereor, meritus sum, mereri
  verdienen
 • sicut
  zoals
 • oculus
  oog
 • rego, rexi, regere
  leiden, regeren
 • iuventus, iuventutis
  jeugd
 • laus, laudis
  lof, roem
 • servitium
  slavernij
 • tamquam
  zoals, alsof
 • habeo, habui, habitus, habere + 2 acc
  beschouwen als
 • huc
  hierheen
 • pareo, parui, parere +dat
  gehoorzamen aan
 • servitus, servitutis
  slavernij
 • diutius
  langer, langere tijd
 • mens, mentis
  geest, verstand, gedachte
 • obsideo, obsedi, obsessus, obsidere
  bezetten, belegeren
 • fio, factus sum, fieri
  worden, gebeuren, gemaakt worden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

perpetuus
onafgebroken, voortdurend
iugum
juk, bergrug
proprius
eigen
prosum, profui, prodesse +dat
voordeel brengen, van nut zijn
fatum
nootlot, lotsbepaling
sino, sivi, situs, sinere
toelaten
procul
ver, op afstand
acerbus
bitter, wrang
premo, pressi, pressus, premere
drukken, in moeilijkheden brengen, in het nauw brengen
frons, frontis
voorhoofd, voorzijde, front