Samenvatting Fundamentals of Abnormal Psychology

ISBN-10 1464145997 ISBN-13 9781464145995
237 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Fundamentals of Abnormal Psychology". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9781464145995 of 1464145997. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Fundamentals of Abnormal Psychology

 • 1.1 What is Psychological Abnormality?

 • Wat is abnormaly psychology of psychopathologie?
  Wetenschappelijke studie naar afwijkende patronen van functioneren om psychische stoornissen te beschrijven, voorspellen, verklaren en veranderen.
 • Welke 4 patronen heb je binnen de psychopathologie?
  1. Deviance: statistisch afwijkend, leeftijdsfase inadequaat, wat moet je van een bepaalde leeftijd qua gedrag verwachten? Of gedragingen abnormaal zijn, hangt dus af van de normen in een cultuur, maar ook van de specifieke omstandigheden waarin de persoon verkeert.
  2. Danger: objectief gevaar zelf en/of anderen, piloot uit Duitsland
  3. Distress: lijdensdruk het last hebben ervan, probleembesef hebben mensen het bewustzijn dat het een probleem is, probleem-inzicht geen idee waar het vandaan komt, behandelmotivatie
  4. Dysfunction: interfereert met beroepsmatig, sociaal functioneren (werken,liefhebben)
 • 1.2 What is Treatment

 • Wat zijn de kenmerken van een behandeling?
  1. Er is ten eerste een slachtoffer, die hulp zoekt van de helper.
  2. Verder is er sprake van een helper, die getraind is en geaccepteerd wordt door het slachtoffer en zijn of haar sociale groep.
  3. Tenslotte is er een reeks contacten tussen het slachtoffer en de helper. Hierbij probeert de helper bepaalde gedragingen, ideeën of emoties van het slachtoffer te veranderen.
 • 1.3 How was Abnormality Viewed and Treated in the Past?

 • Wat is trephination?
  Een oude operatie waarbij een steen werd gebruikt om een gat in de schedel te slaan en zo bijvoorbeeld slechte geesten eruit te laten.
 • Wat zijn asylums?
  Een soort instituten die bekend werden in de 16e eeuw, om te zorgen voor mental disorders.
 • 1.4 Current Trends

 • Wat is huidige trend managed care program?
  Dat de verzekering bepaald welke therapeuten een cliënt mag zien, hoeveel het mag kosten en de hoeveelheid sessies die een cliënt mag krijgen.
 • 1.5 What do Clinical Researchers Do?

 • Wat is de scientific method?
  Het proces waarbij systematisch informatie wordt verzameld en geëvalueerd door zorgvuldige observaties om een fenomeen te begrijpen.
 • Wat zijn epidemiologische studies?
  Onderzoek naar hoeveel (nieuwe) gevallen er binnen een bepaalde tijd binnen een bepaalde populatie op zijn gedoken.
 • 2.1 The Biological Model

 • Hoe zien biologische theorieën mental illness en wat ze voor- en nadelen?
  Als een ziekte die komt door slecht functionerende gedeeltes van het organisme. Vooral kijken ze dan naar de anatomie van het brein of de chemie in het brein die zorgt voor dat gedrag.
  • Voordelen: onderzoek produceert veel nieuwe informatie, biologische behandelingen werken vaak als alle andere benaderingen niet werkten.
  • Nadelen: niet al het menselijk gedrag kan in biologische termen uitgelegd worden.
 • Wat zijn de 3 leidende therapieën binnen de biologische behandelingen?
  • Medicijn therapie 
  • Elektroconvulsietherapie, komt stroom door het brein heen, na een aantal sessies voel patiënten zich minder depressief
  • Psychosurgery, sommige ziektes, zoals epilepsie
 • Hoe ernstiger de stoornis, hoe groter het oorzakelijk aandeel van erfelijke dispositie/verstoorde hersenprocessen.
 • 2.2 The Psychodynamic Model

 • Wat geloven psychodynamische theoretici en wat zijn de voor- en nadelen?
  Dat het gedrag van een persoon grotendeels is bepaald door onderliggende psychologische krachten waarvan deze persoon zich wel of niet bewust is.
  Dynamisch genoemd omdat ze interacteren met elkaar.
  • Voordelen: geholpen bij het begrijpen dat abnormaliteit misschien bij dezelfde processen ligt als normaal functioneren, systematisch toepassen van theorie op behandeling.
  • Nadelen: moeilijk te onderzoeken (‘onbewust’).
 • Wat zijn tegenwoordig de drie meest invloedrijke psychodynamische theorieën?
  • Ego theory, geven het ego een meer onafhankelijke en invloedrijke rol
  • Self theory, geloven dat het menselijke motief is om de gehele zelf te verbeteren
  • Object relations theory, mensen zijn voornamelijk gemotiveerd door het aangaan van relaties met anderen
 • Wat zijn psychodynamische behandelingen?
  • Vrije associatie
  • Interpretatie therapeut, therapeut luistert aandachtig en geeft zijn oordeel wanneer hij denkt dat de patiënt er klaar voor is
  • Catharsis
  • Working trough, de problemen worden keer op keer besproken om meer duidelijkheid te krijgen
 • Welke twee benaderingen zijn er tegenwoordig in de psychodynamische therapie? 
  • Short-term: therapeut en patiënt kiezen 1 probleem en gaan dit uitwerken
  • Relational: therapeuten moeten ook dingen over zichzelf vertellen, zodat ze meer gelijk worden met hun patiënten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe wordt schizofrenie behandeld?
 • Milieutherapie
 • Operant conditioneren, goede gedrag belonen
 • Antipsychotische medicijnen
 • Psychotherapie
 • Cognitieve gedragstherapie, gedachtes veranderen
 • Familie- en sociale therapie
 • Gemeenschapsbenadering
Wat zijn delirium tremens?
Angstaanjagende visuele hallucinaties die beginnen binnen 3 dagen waarin de patiënt gestopt is met drinken. Meestal duurt dit 2-3 dagen.
Wat drijft mensen met anorexia?
Het doel is om dun te worden maar angst zorgt voor de motivatie. Bang om obese te worden, toegeven aan de drang om te eten of de controle kwijt te raken over de omvang van hun lichaam
Wat is het Briquet's syndroom?
Iemand die dit heeft heeft vaak pijnsymptomen, last van darmen, seksuele symptomen en neurologische symptomen.
De kwalen hebben over het algemeen geen fysieke basis.
Bij welke mensen komt factitious disorder vooral voor?
De stoornis lijkt vooral veel voor te komen bij mensen die:
 • Intensieve behandeling voor een medisch probleem doormaakten als kind
 • Een wrok koesteren tegenover het medische vak
 • Gewerkt hebben als zuster, laboratorium technicus, of medische hulp
Wat is een factitious disorder?
Nagebootste stoornis, bijvoorbeeld 'muchausen by proxy' > ouders of verzorgers houden/maken kind ziek zodat ouders veel medische aandacht krijgen, veel steun van omgeving, als reddende engel wordt gezien door de omgeving.
Wat is de artifact theorie van unipolaire depressie?
Bij vrouwen wordt het eerder vastgesteld want mannen verbergen het achter hun mannelijkheid
Wat is de cognitieve triade bij unipolaire depressie?
Individuen interpreteren hun ervaringen, zichzelf en hun toekomst op een negatieve manier die hen depressief laat voelen,
Wat is de learned helplessness theorie?
Wanneer mensen:
 1. Denken dat ze geen controle meer hebben over de verstevigingen in hun leven, beloningen en straffen
 2. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun hulpeloze staat
Wat doen SSRI's?
Laten activiteit serotonine toenemen zonder norepinephrine of andere neurotransmitters aan te tasten.