Samenvatting Fundamentals of Anatomy & Physiology, Global Edition

-
ISBN-10 1292229861 ISBN-13 9781292229867
403 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Fundamentals of Anatomy & Physiology, Global Edition
 • Frederic H Martini Judi L Nath Edwin F Bartholomew
 • 9781292229867 of 1292229861
 • 2018

Samenvatting - Fundamentals of Anatomy & Physiology, Global Edition

 • 1.5 Anatomical terms describe body regions, anatomical positions and drirection, and body secretions

 • Define Lateral
  Away from midline
 • Define Medial
  Toward the midline
 • Define Proximal
  Toward the point of attachemt of a limb to the trunk; the shoulder is proximal to the wrist
 • Define Distal
  Away from point of attachement of a limb to the trunk; the fingers are distal to the wrist
 • Frontal/Coronal Plane
  Vertical plane; divides into anterior and posterio portions
 • Sagittal Plane (Midsagittal, parasagittal)
  Verticapl plane; dividing into left and right portions.
  Midsagittal -> Median, lies in the middle 
  Parasagittal -> Lies offset of the middle
 • Transverse Plane
  Horixontal plane; dividing into superior and inferior portions
 • Define Superior
  Above, at higher level. Towards the head.
 • Define Inferior
  Below, at lower level, towards the feet.
 • Define Superficial
  At, near or close to body surface. The skin is superficial to underlying structures.
 • Define Deep
  Towards interior of body; farther away from the surface. The bone of the thigh is deep to the surrounding skeletal muscles.
 • Define Posterior/Dorsal
  The back surface/the back.
 • Define Anterior/Ventral
  The front surface, the belly side
 • Define Cranial/Cephalic
  Towards the head
 • Define Caudal
  Towards the tail
 • 4 The tissue level of organization

 • .
  .
 • 4.1 The four types are epithelial, connective, muscle and nervous

 • What is histology?
  Histology is the study of tissues.

 • What are tissues?
  Tissues are collections of specialized cells and cell products that carry out a limited number of functions.

 • What are the four basic types of tissue?
  • Epithelia tissue
  • Connective tissue
  • Muscle tissue
  • Nervous tissue

 • What is epithelial tissue?
  Epithelial tissue covers exposed surfaces, lines internal passageways and chambers, and forms glands.
  An  epithelium is a tissue existing of cells that are tightly connected to each other, without extracellular matrix. It is derived from one of the three primary germ layers(ecto-, endo- or meso-derm).

 • What is connective tissue?
  Connective tissue fills internal spaces, provides structural support for other tissues, transports materials within the body, and stores energy.

 • What is muscle tissue?
  Muscle tissue is specialized for contraction and includes the skeletal muscles of the body, the muscle of the heart, and the muscular walls of hollow organs.

 • What is nervous tissue?
  Nervous tissue carries information from one part of the body to another in the form of electrical impulses.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Fundamentals of Anatomy and Physiology, Global Edition
 • Frederic H Martini Judi Lindsley Nath Edwin F Bartholomew
 • 9781292057217 of 1292057211
 • 2014

Samenvatting - Fundamentals of Anatomy and Physiology, Global Edition

 • 1 An introduction to anatomy and physiology

 • uit welke twee onderdelen bestaat een centrosoom?
  een paar centriolen en MTOC
 • 1.3 Anatomy and physiology are closely integrated

 • Wat houdt het principe van complementariteit van structuur en functie in?
  Elke functie wordt uitgevoerd door een bepaalde structuur, en de vorm van een structuur relateert tot zijn functie.
 • Anatomie onderzoekt structurele relaties, en fysiologie onderzoekt functionele eigenschappen.
 • In welke twee categorieën kan anatomie opgedeeld worden, als je kijkt naar de mate van structureel detail?
  • Grove (macroscopische) anatomie.
  • Microscopische anatomie.
 • Wat houdt grove (macroscopische) anatomie in?
  Het bestuderen van relatief grote structuren, waarbij geen microscoop nodig is.
 • Welke verschillende varianten van grove (macroscopische) anatomie vallen er te onderscheiden? 
  1. Oppervlakte anatomie.
  2. Regionale anatomie.
  3. Systemische anatomie.
  4. Klinische anatomie.
  5. Ontwikkelingsanatomie.
 • Wat houdt oppervlakte anatomie in?
  Het bestuderen van de algemene vorm en oppervlakkige markeringen.
 • Wat houdt regionale anatomie in?
  Het focussen de anatomische organisatie van een bepaald gebied van het lichaam, zoals het hoofd, de nek of de romp.
 • Wat houdt systemische anatomie in?
  Het apart bestuderen van de 11 verschillende orgaansystemen, die het lichaam bezit.
 • Welke subordening valt er te maken in de klinische anatomie?
  • Pathologische anatomie.
  • Radiografische anatomie.
  • Chirurgische anatomie.
 • Wat houdt pathologische anatomie in?
  Bestudering van anatomische kenmerken, die veranderen tijdens ziekte.
 • Wat houdt radiografische anatomie in?
  Het bekijken van anatomische structuren door gebruik te maken van speciale beeldvormende technieken.
 • Wat houdt chirurgische anatomie in?
  De studie van belangrijke herkenningspunten voor chirurgie.
 • Wat houdt ontwikkelingsanatomie in?
  Beschrijft veranderingen in vorm, die plaatsvinden van de bevruchting tot de volwassenheid.
 • Wat is een orgaansysteem?
  Een groep organen, die gezamenlijk een bepaalde functie uitvoeren.
 • Wat houdt embryologie in?
  De studie van grote structurele veranderingen gedurende de eerste twee maanden van de ontwikkeling.
 • Wat houdt microscopische anatomie in?
  Houdt zich bezig met structuren, die niet te zien zijn zonder het gebruik van een microscoop.
 • In welke twee categorieën valt microscopische anatomie in te delen?
  • Cytologie.
  • Histologie.
 • Wat houdt cytologie in?
  Het bestuderen van de interne structuur van een individuele cel.
 • Wat is een cel?
  De meest simpele vorm van leven, bestaande uit chemische stoffen in verschillende combinaties.
 • Wat houdt histologie in?
  De bestudering van weefsels.
 • Wat is een weefsel?
  Een groep gespecialiseerde cellen en celproducten, die samenwerken om een bepaalde functie uit te voeren.
 • Wat is een orgaan?
  Een combinatie van verschillende soorten weefsels. Elk orgaan heeft een specifieke functie.
 • Op welk niveau ligt de grens tussen microscopisch en macroscopisch?
  Een orgaan is goed te bestuderen zonder microscoop. Op dit niveau ligt dus de grens.
 • Wat houdt menselijke fysiologie in?
  De studie van functies en werkingen van het menselijk lichaam. Deze functies worden uitgevoerd via complexe processen.
 • Noem enkele takken uit de fysiologie.
  • Cel fysiologie.
  • Orgaan fysiologie.
  • Systemische fysiologie.
  • Pathologische fysiologie.
 • Wat houdt cel fysiologie in?
  Kijkt naar gebeurtenissen in een cel en tussen cellen onderling, waarbij belangrijke atomen en moleculen betrokken zijn.
 • Wat houdt orgaan fysiologie in?
  Studie naar de functie van een specifiek orgaan.
 • Wat houdt systemische fysiologie in?
  Kijkt naar het functioneren van verschillende orgaansystemen.
 • Wat houdt pathologische fysiologie in?
  Bestudering van de effecten van een ziekte op organen en orgaansystemen.
 • Wat houdt een verschijnsel in voor een dokter?
  Een objectieve ziekte indicator, zoals koorts. Dit valt dus te meten.
 • Wat houden symptomen in voor een dokter?
  Subjectieve ziekte indicatoren. Iemand voelt zich bijvoorbeeld moe.
 • Wat wordt bedoeld met de wetenschappelijke methode?
  Systeem van voortschrijdende kennis. Dit begint bij het formuleren van een hypothese, waarna je deze gaat testen met data verzameld door observatie en experimenteren. Ook medische diagnose valt hieronder.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

What is the tunica externa?
Aka the tunica adventitia; a connective tissue sheath that forms the outer layer and blends into adjacent tissues. 
Arteries: With collagen and scattered bands of elastic fibers. 
Veins: Thicker than other layers, with elastic fibers and smooth muscle cell bundles.
What is the tunica media?
Middle layer; with concentric sheets of smooth muscle layers in a framework of loose connective tissue. Collagen fibers connect it to the tunia intima and externa. Thickets in small arteriers. The external elastic membrane separates it from the tunica externa.
What is the tunica intima?
Inner layer of blood vessel; with endothelial lining and surrounding layers of connective tissue with elastic fibers. 
Arteries have a thick layer of elastic fibers (the internal elastic membrane) in the outer margin.
What are the three laters of arteries and veins?
Tunica intima, tunica media and tunica externa
Along what pathway does blood travel through the body?
 1. Arteries carry blood away from heart
 2. Enter peripheral tissues, and branch repeatedly into arterioles (smalles arterial branches)
 3. Blood moves into capillaries; diffusion between blood and interstitial fluid
 4. Blood enters small venules
 5. Venules unite to form veins; blood returns to heart. 
What are the 5 general classes of blood vessels?
Arteries, arterioles, capillaries, venules & veins
How does fibrinolysis occur?
 1. Thrombin and tissue plasminogen activator activate proenzyme plasminogen. 
 2. Produces plasmin, this digests fibrin strands
 3. Clot erodes.
What is fibrinolysis?
Dissolving of a clot.
What is clot retraction?
Torn edges of vessel are pulled closer together to reduce bleeding and stabilize the injury. Reduces size of damaged area.
How is blood clotting restricted? (Anti-thrombotic factors)
By substances that deactivate/remove clotting factors. 
 • Anticoagulants (eg. Antithrombin-III); an enzyme that inhibits clotting factors including  thrombin
 • Heparin; released by basophils and mast cells accerlates activation of antithrombin-III
 • Thrombomodulin; released by endothelial cells that converts thrombin into an enzyme that activates protein C (this inactivates clotting facotrs and stimulates plasmin formation; breaks down fibrin strands)
 • Prostacyclin; inhibits platelet aggregation and opposes action of thrombin and ADP.