Samenvatting Fundamentals of Futures and Options Markets

-
ISBN-13 9781292155036
101 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Fundamentals of Futures and Options Markets". De auteur(s) van het boek is/zijn John C Hull. Het ISBN van dit boek is 9781292155036. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Fundamentals of Futures and Options Markets

 • 0 Vakbeschrijving + leerdoelen

 • Content Project Financial Instruments
  Dit vak behandeld een aantal belangrijke onderwerpen m.b.t financiële producten, zoals futures (termijncontracten), forwards, options, SWAPs, CDO, etc. Dit vak probeert een balans te verkrijgen tussen theorieën en empirische onderzoeken.

  Leerdoelen:
  • Het begrijpen van de functies en het prijzen van futures, forwards, options en SWAPs
  • Het verkrijgen van inzicht in de financiële crisis van 2008, specifiek in de financiële producten die hebben geleid tot de crisis
  • Het kunnen uitvoeren van een risico analyse bij multinationale bedrijven
  • Je eigen analyse kunnen organiseren in een paper en het kunnen uitleggen aan anderen in een presentatie
 • Op welke manier studeren voor dit vak?
  • Het wordt sterk aangeraden om actief deel te nemen aan de colleges en ze allemaal te volgen.
  • Studielast evenredig verdelen over de twee blokken
  • Altijd de colleges goed voorbereiden en na de colleges de opdrachten afmaken
  • De college dia's geven een goede basis voor de voorbereiding op het tentamen, dit zijn de meest belangrijke punten. Voor meer details is het boek van belang
  • Het project paper is belangrijk en telt voor 40%. Begin op tijd met nadenken over een team en een onderwerp
  • Regelmatig afspreken om het project paper te bespreken.
 • Tentamenvragen 2018
  • Bepalen hoeveel een investeerder wint of verliest bij een verandering in exchange rate
  • Uitleggen wat wordt bedoeld met het statement: 'Options and futures are zero-sum games'.
  • De cash-flow van een investeerder beschrijven bij het houden van een optie (gegevens: strike, stock & option price)
  • De positie van iemand beschrijven die een call option koopt en een put optie verkoopt met bepaalde gegevens
  • Uitleggen hoe forward en option contracten kunnen helpen voor een bedrijf 'to hedge its exposure'
  • Onderscheid maken tussen de termen open interest en trading volume
  • De winst van een bedrijf berekenen en bepalen wanneer dit gerealiseerd wordt (aan de hand van allerlei gegevens)
  • Het verschil beschrijven tussen market-if-touched-order en een stop-order
  • De optimale hedge ratio voor een drie maanden contract berekenen en uitleggen wat deze ratio betekent
  • Minimun variance hedge ratio berekenen, bepalen of de hedger de lange of korte positie moet nemen, optimale aantal futures berekenen (with and with no tailing of the hedge)
  • De betekenis van convenience yield en cost of carry uitleggen
  • De forward prijs en de intiële waarde van het forward contract berekenen (met allerlei gegevens)
 • 1 Introduction

 • What is a Derivative and what are examples?
  A derivative is an instrument whose value depends on the values of other more basic underlying variables.
  A derivative can be constructed on anything that has a price. 

  Examples are Futures Contracts, Forward Contracts, Swaps & Options.
 • In what ways Derivatives are used?
  • To hedge risks (risico's dekken)
  • To speculate (take a view on the future direction of the market)
  • To lock in an arbitrage profit
  • To change the nature of a liability
  • To change the nature of an investment without incurring the costs of selling one portfolio and buying another
 • 1.1 Futures Contracts

 • What is a Futures Contract?
  A futures contract is an agreement to buy or sell an asset at a certain time in the future for a certain price. They are traded on the exchange-rate market.

  (Spot Contract: Selling immediately or short period of time)
 • What is a Futures Price en how is it determined?
  The futures prices for a particular contract is the price at which you agree to buy or sell
  It is determined by supply and demand (in the same way as a spot price): When supply is higher than demand, prices go down (and the reverse).
 • Which person has the long futures position and which person has the short futures postition?
  • The party that has agreed to buy (buyer) has a long futures position
  • The party that has agreed to sell (seller) has a short futures position
 • 1.2 History of Futures Markets

 • For what reason the Chicago Board of Trade (CBOT) was etablished in 1848?
  Bringing the farmers and merchants together. Futures markets were originally developed for those people.
 • What was the name of the first futures-type contract developed?
  To-arrive contract
 • In what year started the Chicago Mercantile Exchange (CME) trading futures in foreign currencies?
  In 1972
 • What is the name of the system that traditionally has been used for trading futures?
  Open-outcry system. Traders met physically using this sytem.
 • 1.3 The Over-the-Counter Market

 • What is the Over-the-Counter Market and who are usually the traders?
  • The over-the counter market is an important alternative to exchanges
  • It is a telephone and computer-linked network of dealers who do not physically meet
  • Trades are usually between financial institutions, corporate treasurers, and fund managers
 • What are the changes in the Over-the-Counter (OTC) Markets after the crisis of 2008?
  OTC markets becomes more like the exchange-traded markets. 
  • Standardized OTC derivatives must be traded on SWAP execution facilities (SEFs). 
  • A central clearing party (CCP) is used for most standardized  derivatives transactions.
  • All trades must be reported to a central registry. 
 • Which market is larger? The OTC market or the exchange-rate market?
  In the diagram we can see that the OTC market is much larger than the exchange-rate market. We also see that the difference is becoming larger over time. However, the number of transactions is lower in the OTC market (but the size of the transactions are much greater).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de cost of carry en hoe zien de bijbehorende formules eruit?
De cost of carry, c, is de storage costs plus de interest costs verminderd met het inkomen verdiend.

De formules zijn te zien op de afbeelding.
Bij consumption assets is het mogelijk dat de futures prijs en de spot prijs niet aan elkaar gelijk zijn. De futures prijs kan namelijk lager zijn dan de spot prijs. Waarom is dit?
Een voorbeeld van een consumptie asset is olie. Als jij een bedrijf hebt en je hebt olie nodig voor productie, heb je het nodig. Bij een spot contract kan je de olie direct gebruiken en bij een futures contract pas in de toekomst. 
Daarnaast duurt de levering van consumption assets veel langer dan de levering van investment assets.
Wat is de interest rate parity relationschip en hoe werkt het?
Het figuur is te zien in de afbeelding.

Stel je begint met 1000 units in een buitenlandse munteenheid, er zijn dan twee manieren om het om te zetten in dollars. De waarde is gelijk bij beiden.
 • Manier 1: Investeren in een forward contract en aan het einde van de looptijd omzetten in dollars.
 • Manier 2: Eerst de het geld omzetten in dollars en daarna investeren.  
Wat is Index Arbitrage en wat zijn de strategieën?
Index Arbitrage is het gelijktijdig handelen in futures en veel verschillende aandelen. 

De strategieën zijn te zien op de afbeelding.
Hoe luidt de formule voor het berekenen van de forward of futures prijs vandaag voor een stock index? En wat is een stock index?
Zie afbeelding voor formule.

Een stock index is een investment asset dat dividend yield uitbetlaald.
Hoe luidt de formule voor het berekenen van de forward of futures prijs vandaag wanneer de asset een yield genereerd? Yield is hier dividend als een percentage, de hoogte van de yield is bekend.
Zie afbeelding voor formule.
Zijn forward en futures prijzen gelijk aan elkaar? In welke situatie is de futures prijs iets hoger en in welke situatie is de forward prijs iets hoger?
Er wordt vanuit gegaan dat beide prijzen hetzelfde zijn, ze kunnen echter bij onzekere interest rates van elkaar verschillen.
 • Bij een sterke positieve correlatie tussen interest rates en asset price ligt de futures prijs iets hoger dan de forwards prijs
 • Bij een sterke negatieve correlatie tussen de interest rates en asset price ligt de forward prijs iets hoger dan de futures prijs.
Wat is de waarde van een forward contract als je deze voor het eerst tekent?
De waarde van het contract is dan 0. De futures prijs ligt dan namelijk nog gelijk aan de marktprijs. K is gelijk aan F0.
Hoe luiden de formules voor het berekenen van de waarde van een long forward contact een short forward contract?
Zie afbeelding voor formules.

In de formules staat '-r', dit komt omdat je de present value berekend en je dus moet discounten. 

K verandert niet, die is afgesproken in het contract. F0 kan wel veranderingen door marktfluctuaties.
Als er dividend wordt uitbetaald bij aandelen, zal de futures prijs dan hoger of lager zijn?
Als er dividend betalingen zijn, zal de futures prijs dalen. 

Als de present value wordt berekend, neem je alle future values van de komende jaren hierin mee. Als er elk jaar dividend wordt ontvangen, ligt de PV van jaar 0 hoger dan die van jaar 1 (want je hebt al 1 jaar dividend ontvangen dus die zit er niet meer in).