Samenvatting Fundamentals of human neuropsychology

-
ISBN-10 0716795868 ISBN-13 9780716795865
1123 Flashcards en notities
87 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Fundamentals of human neuropsychology". De auteur(s) van het boek is/zijn Bryan Kolb and Ian Q Whishaw. Het ISBN van dit boek is 9780716795865 of 0716795868. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Fundamentals of human neuropsychology

 • 1 the development of neuropsychology

 • Wat is een TBI/ traumatic brain injury?
  Een TBI is een hersenletsel door een klap op het hoofd.
  1. Wat is de Brain Hypothesis?
  2. En wat is de Neuron hypothesis?
  1. De Brain Hypothesis houdt in dat het brein de bron is van alle gedrag.
  2. De Neuron Hypothesis zegt dat de Neuron de unit van breinstructuur en functie is.
 • Wat is Neuropsychologie?
  Neuropsychologie is de studie van relaties tussen gedrag en hersenfuncties.
 • The Brain Hypothesis means that the brain is the source of all (human) behaviour.
 • 1.1 The Brain Hypothesis

 • wat is brain hypothesis

  brein is de oorsprong van het gedrag

 • Het zenuwstelsel kun je opsplitsen in twee

  centraal (ruggenmerg en brein) en perifeer (somatisch en automatisch)

 • wat is een gyrus

  winding

 • wat is een sulci

  groeve

 • wat is een fissura

  een grote sulci (recht over het hoofd bijv.)

 • Uit welke vier kwabben bestaat de cortex (=hersenschors)

  frontaal, parietaal, temporaal en occipitaal

 • wat doet het somatisch zenuwstelsel

  controleert en interacteert met de buitenwereld

 • wat doet het autonome zenuwstelsel?

  onbewuste functies

 • Wie hebben frenologie en cranioscopie bedacht?

  Gall en Spurzheim

 • Waar zit het taal gebied in de hersenen?

  broca's area

 • Wat is afasie?

  taalstoornis

 • horen --> auditive cortex --> wernicke maakt woorden --> broca's area = spraak --> aansturen spieren via somatisch systeem naar motor cortex

 • laesie in gebied Wernicke: patient kan wel praten maar is niet verstaanbaar. patient begrijpt geen taal

 • laesie in broca's area; patient kan niet praten, patiënt begrijpt wel taal

 • Wat zijn glia cellen?

  steuncellen

 • Donald Hebb: de verbindng tussen neuronen kan versterkt/verzwakt worden afhankelijk van ervaring/input die een cel heeft/krijgt

 • 2 Origins of the Human Brain and Behavior

 • Leg het Kennard principe uit
  Kennard is de persoon die ontdekte dat na een ongeluk het brein van een volwassen persoon zich minder efficiënt reorganiseert dan van een brein bij een jong persoon. 
 • wat is taxonomie

  classificatie van groepen op grond van kenmerken

 • wat doe je bij neurorevalidatie?
  implicaties nagaan voor het functioneren van de patiënt  wat zijn de psychosociale gevolgen, bevindt de patiënt zich in een verrijkte omgeving?
 • wat is een fylogenetische stamboom?

  evolutionaire geschiedenis met als knooppunt de gemeenschappelijke voorouder

 • het verrijken van de omgeving helpt de hersenen om te ontwikkelen, ook na een ongeluk of bij ouder worden 
 • Wat is variëteit en waar is het voor nodig?

  verschillen BINNEN een soort, nodig voor aanpassen en daarmee noodzakelijk voor evolutie

 •  Als iemand een CVA heeft gehad, is in 80% van de gevallen sprake van een ischaemische situatie (onbloedig), dus een infarct, en in de meeste gevallen is dan de a. cerebri media getroffen. In het verzorgingsgebied van de a. cerebri media bevindt zich in sterke mate de arm/hand en het aangezicht. De hersengebieden die betrokken zijn bij de motoriek van het been worden slechts ten dele door de a. cerebri media van bloed voorzien; vooral de a. cerebri anterior  is betrokken bij hersengebieden die de motoriek van het been aansturen. Het klinisch beeld van deze patienten verschilt dan ook sterk: bij een infarct in het gebied van de a. cerebri media is vooral de arm/hand sterk aangedaan, veel sterker dan het been. De patient kan, als hij geluk heeft, nog lopen op het strekspasme van het been. Bij een infarct in het verzorgingsgebied van de a. cerebri anterior zien we een omgekeerd beeld: het been is sterker aangedaan dan de arm/hand. Het herstel na een CVA verloopt overigens van proximaal naar distaal, dat wil zeggen: eerst de motoriek rond de grote gewrichten (schouder, elleboog: is dichtbij het lichaam = proximaal) en pas als laatste de motoriek van de hand (= meest veraf van het lichaam = distaal). Met andere woorden, in veel gevallen na een CVA herstelt de handmotoriek zich als laatste of helemaal niet; in dat geval blijft de verlamde hand verlamd en zonder enige functie, heel ernstig dus. 
 • Wat zijn genen?

  stukjes DNA, genen liggen op chromosomen, genen coderen voor eiwitten, eiwitten zijn ketens van aminozuren

 • leg uit wat van proximaal naar distaal betekent:
  eerst de motoriek rond de grote gewrichten (schouder, elleboog: is dichtbij het lichaam = proximaal) en pas als laatste de motoriek van de hand (= meest veraf van het lichaam = distaal).
 • Evolutie brein verschillende dieren vergelijkbaar. wat zijn verschillen?

  vorm, grote, veel gyri/sulci vs glad oppervlak

 • hoe wordt het grote motorische baansysteem van cortospinal baansysteem ook wel genoemd? 
  pyramidebaan 
 • Evolutie brein verschillende dieren vergelijkbaar. wat zijn overeenkomsten?

  cerebrum, cerebellum, ruggenmerg en het hebben van twee hemisferen

 • wat doet de extrapyramide baansysteem en waar bevindt het zich?
  zorgt voor:
  -houding,
  -spierspanning (tonus)
  -balans

  en bevindt zich in de basale ganglia

 • wat is quasie evolutionaire sequentie?

  afstammingslijn gebaseerd op hersenanatomie gekoppeld met functie. zie boek P 42

 • De pyramide systeem is ook belangrijk bij de fijne motoriek, zoals fijne handmotoriek
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.