Samenvatting Fysiologie zenuwstelsel deel 1

-
246 Flashcards en notities
24 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Fysiologie zenuwstelsel deel 1

 • 4 Zenuwstelsel

 • Wat is het functie van het zenuwstelsel?
  Verzorgt integratie in lichaamsfunctie
 • Algemene functies zenuwstelsel
  1. Regulatie activiteiten weefsels en organen
  2. Coördinatie activiteiten weefsels en organen
  3. Regulatie en coördinatie van vegetatieve functies
  4. Coördinatie contacten met buitenwereld
  5. Coördinatie psychische functies
 • Het zenuwstelsel verzorgt de integratie in het lichaamsfunctie. Dit doet het zenuwstelsel in samenwerking met..?
  het hormonale stelsel
 • Functie?
  In samenwerking met hormoonstelsel integratie van lichaamsfuncties verzorgen
 • Wat is de Algemene functie van zenuwstelsel?
  Regulatie activiteiten weefsels en organen
  Coördinatie activiteit weefsels en organen
  Regulatie en coordinatie van vegetatieve functie 
  Coördinatie contacten met buitenwereld
  Coördinatie pyschische functies
 • 5 Werking zenuwstelsel

 • Wat zijn de 3 fasen van de werking van het zenuwstelsel?
  - sensorische input
  - verwerking
  - motorische output
 • Welke drie fasen?
  1. Sensorische input
  2. Verwerking
  3. Motorische output
 • waar is een sensor gevoelig voor?
  verandering
 • Sensorische input?
  Opvangen van prikkels door sensoren
  Prikkeling ontstaat door verandering in waarneming > vertaling impulsen (elektrisch) > naar CZS via zenuwen
 • wat zijn 2 voorbeelden van effectoren?
  - spieren
  - klieren
 • wat is functie van sensorische input?
  Opvangen van prikkels door sensoren
 • sensor = gespecialiseerde cel, gevoelig voor bepaalde verandering (licht, druk temp)
  CZS: centraal zenuwstelsel (grote hersenen, kleine hersenen, tussenhersenen, hersenstam, ruggenmerg)
 • Verandering zorgt voor prikkeling.. hoe?
  --> vertaalt in impulsen (elektrische signalen)--> verstuurt naar centraal zenuwstelsel via zenuwen
 • Verwerking?
  Beoordeling sensorische informatie > reactie bepalen in CZS
 • wat gebeurt er in de verwerking proces?
  Beoordeling sensorische informatie + bepalen reactie ( In centraal zenuwstelsel) 
 • Motorische output?
  Aansturen effectoren door zenuwstelsel

  (effector ontvangt informatie: remmen/stimuleren impulsen > klier/spier)
 • Wat is de functie van motorisch output? 
  aansturen effectoren door zenuwstelsel
 • wat zijn effectoren?
  doelwitorganen
 • wat doen effectoren? 
  ontvangen remmende of stimulerende impulsen

  -spieren of klieren
 • verloop signaal
  dendriet - cellichaam - axon - synaps
 • 7 Indelingen

 • Anatomische indeling is op basis van..?
  bouw en ligging
 • Centraal zenuwstelsel
  Omgeven door benig omhulsel (schedel en wervelkolom)
 • Fysiologische indeling is op basis van..?
  functie
 • Perifeer zenuwstelsel
  Buiten schedel en wervelkolom
 • Is de vegatatieve integratie het onwillekeurige of willekeurige zenuwstelsel?
  onwillekeurige
 • Onderdelen CZS
  1. Grote hersenen
  2. Kleine hersenen
  3. Tussenhersenen
  4. Ruggenmerg
  5. Hersenstam
 • integratie:..?
  lichaam als geheel laten functioneren
 • Onderdelen perifeer zenuwstelsel
  1. Hersen zenuwen
  2. Ruggenmerg zenuwen
  3. Grensstreng
  4. Zenuwen vegetatief zenuwstelsel
 • Afdalende banen (efferent): van .?. naar .?. niveau
  van hoog naar laag niveau
 • Vegetatieve stelsels
  1. Circulatiestelsel > transport en afweer
  2. Spijsverteringsstelsel > voeding
  3. Urinewegstelsel > uitscheiding
  4. Ademhalingsstelsel  > gaswisseling
  5. Huid > begrenzing
 • Centraal zenuwstelsel omgeven door .. ?
  benig omhulsel (schedel en wervelkolom)
 • Fysiologische indeling
  Op basis van indeling

  integratie: lichaam als geheel laten functioneren
  > dmv vegetatieve stelsels

  hiërarchie: 
  grote hersenen: hoog
  ruggenmerg: laag 

  richting signaal:
  Afferent/sensorisch: perifeer > centraal          
  Efferent/motorisch: centraal > perifeer
 • Centraal zenuwstelsel
  omgegeven door benig omhulsel ( schedel en wervelkolom) 
 • perifeer zenuwstelsel ligt..?
  buiten schedel en wervelkolom
 • Perifeer zenuwstelsel
  Buiten schedel en wervelkolom
  -verbinding tussen centraal zenuwstelsel en periferie 
 • effectoren vegetatieve zenuwstelsel
  glad spierweefsel, hartspierweefsel en klierweefsel
 • Centraal zenuwstelsel bestaat uit..?
  Grote hersenen
  tussenhersenen
  hersenstam
  kleine hersenen
  ruggenmerg
 • effectoren animale integratie
  dwarsgestreepte spieren (skeletspieren)
 • Perifeer zenuwstelsel bestaat uit...?
  Hersenzenuwen
  Ruggenmergzenuwen
  Grensstreng
  zenuwen vagetatief zenuwstelsel
 • Vegetatieve zenuwstelsel: functies vijf vegetatieve stelsel reguleren en afstemmen--> handhaving homeostase interne milieu... wat zijn de 5?
  circulatiestelsel, spijsverteringsstelsel, urinewegstelsel, ademhalingsstelsel, huid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

ionkanalen
open of dicht
activatie door elektrische prikkel (voltage-gated) of chemische prikkel (ligand-gated)
concetratiegradiënt: van hoog naar laag
selectieve ionenpomp
verplaatst actief kaliumionen naar binnen en natrium naar buiten

hoge concentratie kalium in de cel en veel natrium buiten de cel -->
meer transport mechanisme in de het kanaal


natrium en kalium kanalen
van hoge concentratie naar lage concentratie
natrium cel in, kalium cel uit
semi-permeabele celmembraan
alleen doorgankelijk voor water  - en andere kleine moleculen die niet geladen zijn

maakt verschil tussen binnen de cel en buiten de cel; daarvoor is transportmechanisme belangrijk.
bouw zenuwcentraal zenuwstelsel
bundel gemyeliniseerde axonen: afferent OF efferent
1 oriëntatierichting
associatiebanen: verbindingen binnen hemisfeer(hersenhelft)
commissuren: verbindingen tussen hemisfeer
bouw zenuwperifeer zenuwstelsel
zowel afferent als efferent/ zowel sensorisch als motorisch
zenuwbundels omgeven door epineurium (bindweefselmantel)
zenuwbundels bestaat uit honderden axonen omgeven door perineurium
ganglion/nucleusopeenhoping zenuwcel lichamen en dendrieten
perifeer zenuwstelsel: ganglion
ganglion/nucleusopeenhoping zenuwcel lichamen en dendrieten
centraal zenuwtelsel: nucleus
witte en grijze stof in zenuwstelsel
witte stof: midden - myeline - axonen - geleidingsweg
grijze stof: cellichamen en dendrieten - signalen doorgeven
soorten gliacellen
1. astrocyten
veel uitlopers, in verbinding met bloedvaten en zenuwcellen
2. oligodendrocyten
myelineschede/isolerende laag czs
3. microgliocyten
afweercellen in hersenen. fagocytose
steuncellen perifeer zenuwstelsel
cellen van schwann (myelineschede om axon)