Samenvatting Geintegreerde cognitieve gedragstherapie

ISBN-10 9046903818 ISBN-13 9789046903810
514 Flashcards en notities
17 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Geintegreerde cognitieve gedragstherapie". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789046903810 of 9046903818. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Geintegreerde cognitieve gedragstherapie

 • 1 cognitieve gedragstherapie, psychotherapie en integratie; uitgangspunten en plaatsbepaling

 • Studiewijzer HS 1: doorlezen
  achtergrondinformatie
 • Afkortingen 


  US= unconditioned stimulus (vlees)
  UR = unconditioned response (kwijlen)
  CS = conditioned stimulus (belletje) 
  CR = conditioned response (kwijlen bij horen belletje) 

  OR= orientatiereflex ('wat is het reactie')
 • Afkortingen: US, UR, CS, CR


  US= unconditioned stimulus (vlees)
  UR = unconditioned response (kwijlen)
  CS = conditioned stimulus (belletje) 
  CR = conditioned response (kwijlen bij horen belletje)
 • Wat zijn hoofdopvattingen van het boek?
  Evidence-based is belangrijk

  CGT is hart van geünificeerde therapievorm
 • Wat verstaat men onder de geünificeerde psychotherapie?
  Geen aparte psychotherapiescholen meer, maar juist toewerken naar een brede 'body of knowledge' waarop iedereen zijn handelen baseerd. Dit door het beste uit wat de verschillende therapieën hebben voortgebracht te combineren.
 • Wat is de definitie van PROCES?
  meer dan uitwisseling van advies

  diagnostiek, advies, interventie, evaluatie
 • Waarom is CGT het hart van de geunificeerde PT / geintegreerde CGT?
  CGT is breed inzetbaar voor verschillende problematieken binnen de GGZ.
  CGT staat open voor interventies buiten de CGT, zolang deze voldoende evidenced based is.
 • Wat zijn 5 belangrijke punten die gedefinierd moeten worden binnen CGT?
  proces

  transparant

  wetenschappelijke psychologie

  effectief

  emotionele gedragsproblemen
 • Noem de 4 argumenten voor CGT als hart van de geintegreerde PT benadering.
  1. Bewezen effectiviteit
  2. Wetenschappelijke attitude
  3. Efficiëntie
  4. Bereidheid tot het overnemen van andere werkende mechanismes
 • Wat is het spanningsveld van de wetenschappelijke psychologie?
  Onderzoek is basis (reductionistisch)

  in praktijk (holistisch) staat achter belang van patient in voorgrond
 • Geef de definitie van CGT!
  CGT (cognitieve gedragstherapie) is één van de vele psychotherapieen.

  "CGT is een PROCES waarbij een therapeut op TRANSPARANTE en
  met de patient vooraf overeenkomen wijze, zo veel mogelijk in de WETENSCHAPPELIJKE (klinische) PSYCHOLOGIE verankerde en zo
  veel mogelijk EFFECTIEF gebleken kennis en methoden toepast om de EMOTIONELE en/of GEDRAGSPROBLEMEN van de patient duurzaam en relevant te reduceren.

  (kernwoorden zijn groot)
 • Wat zijn 4 common factors die uit de consolidatie fase (70-2000) voorkwamen?
  Vertrouwelijke relatie

  officiele context

  rationale

  procedure
 • Een kernwoord van de definitie van psychotherapie is 'proces'. wat wordt ermee bedoeld?
  Met PROCES wordt bedoeld dat hetgeen wat zich afspeelt tussen patient en therapeut meer is dan een uitwisseling van vraag en advies.
 • Wat zijn 3 eigenschappen van de consolidatie fase?
  complementariteit (een vorm goed voor een)

  vreedzame coexistentie

  therapeut centraal niet patient
 • Een kernwoord van de definitie van psychotherapie is 'transparant'. wat wordt ermee bedoeld?
  TRANSPARENT wil zeggen dat de werkwijze van de therapeut geen geheimen heeft.

  (heldere communicatie met deskundigheid en emotionele betrokkenheid om de patient adequaat te stimuleren)
 • Wat zijn eigenschappen van de huidige fase?
  patient staat centraal (kiest zelf, schijnt allemaal even effectief -> geen bewijs)

  integratief en multidisciplinair

  effectonderzoek nodig, weinig, bewezen effectief
 • Een kernwoord van de definitie van psychotherapie is 'emotioneel en/of gedragsproblemen'. Wat wordt ermee bedoeld?
  Dit heeft betrekking op de noodzaak dat er sprake moet zijn van lijden.
  CGT probeert patienten die emotioneel lijden te helpen, dus lijden verminderen of meer dragelijk maken.
 • Wta is critiek op evidence based onderzoek?
  Uitsluiten van hele lichte vorm en hele ernstige vorm
 • Wanneer gebruikt men een paradoxale interventie bij de geintegreerde CGT?
  Alleen als een transparente werkwijze niet de gewenste resultaten oplevert. Pas dan mag gebruik gemaakt worden van interventies waar het voor de patient niet altijd duidelijk is wat de bedoeling is van de handelwijze van de therapeut.
 • Wat zijn 5 aspecten waarom CGT goed is?
  bewezen effectief (meeste onderzoek)

  wetenschappelijke attitude (voortdurend effectiviteit checken, empirische cyclus)

  efficient (korte behandling effect met lange termijn effecten)

  bereidheid plegen van diefstal (overnemen van andere stromingen)

  geintegreerde CGT (wetenschap en wat werkt ook als geen onderzoek)
 • Een kernwoord van de definitie van psychotherapie is 'wetenschappelijke (klinische) psyhologie'. Wat wordt ermee bedoeld?
  WETENSCHAPPELIJKE (KLINISCHE) PSYCHOLOGIE wordt bedoeld dat de CGT methoden gebruikt die evidenced based zijn uit de psychologische wetenschap.
 • Wat zijn de drie fasen van CGT? (tijd)
  Kennismaking

  Interventie

  Afsluiting
 • Een kernwoord van de definitie van psychotherapie is 'effectief'. Wat wordt ermee bedoeld?
  EFFECTIEF verwijst naar het streven om zo veel mogelijk juist die methoden (in psychotherapie) te gebruiken die wetenschappelijk aangetoond / evidenced based zijn. Effectief is als het lijden afneemt.
 • Wat is de inhoud van de drie fasen van CGT?
  1. kennismaking: diagnostiek, probleeminventarisatie, behandeldoelen, behandelplan, BA en FA

  2. registratie (steeds checken)

  3. evaluatie en terugvalrisico voorbereiden
 • Wat is het verschil tussen fases en niveaus van behandeling?
  Fases hebben betrekking op een indeling in tijd ( 1, 2, 3, etc). Een aanmelding komt voor terugvalpreventie.

  Niveaus hebben betrekking op de gelaagdheid van behandelingen. (Therapeut moet kunnen inspelen op onderlinge verwevenheid van verschillende niveaus die gelijktijdig in de behandeling kunnen zijn). Het kan zo zijn dat als er problemen voordoen dat die op het niveau van het systeem zitten, of op het niveau van therapeut/patiënt.
 • Hoe lang duren de drie fasen, aantal sessies?
  1. 1-3

  2. 5-20

  3. 4
 • Beschrijf de verschillende fases in een therapie:
  1. Beginfase: kennismaking, probleeminventarisatie, behandeldoelen formuleren, behandelplan opstellen
  2. Interventiefase: 5 à 20 sessies met opdrachten en registraties
  3. Afsluiting: 1 à 4 sessies met evaluatie, teurgvalpreventie en afsluiting
 • Wat zijn de vier niveau's van CGT? (geslaagdheid)
  therapeutische aangrijpingspunt 

  therapeutische context

  therapeutisch systeem
 • Beschrijf de verschillende niveaus in een therapie:
  1. Therapeutisch aangrijpingspunt: vraag naar wat er moet veranderen en welke methoden moeten worden gebruikt om de verandering te bewerkstelligen
  2. Therapeutische context: op welke wijze kan het veranderproces het beste worden begeleidt?
  3. Therapeutisch systeem: wie moet er nog meer veranderen. Dit is te oefenen met rollenspellen.
 • Wat hoort bij de therapuetische aangrijpingspunt?
  wat moet bij patient veranderen

  welke methode gebruiken

  persoonsgericht vs. klachtgericht (beter)
 • Wat hoort bij therapuetische context?
  hoe behandeling verandering faciliteren

  begrijpvol, deskundig, motivering
 • Wat is het therapeutsiche systeem?
  wie moet betrokken worden en ook veranderd worden?

  vroegtijdig betrekken
 • Wat zijn concluderend drie belangrijke overtuigingen van CGT?
  wetenschap

  efficient

  evidence en werkt!!
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is belagnrijk bij paranoide?
transparantie 

expliciet controle geven 

boven modale zorgvuldigheid 

extra aandacht voor hulpvraag 

judo
Welke positie heeft paranoide, cluster A en hoe heet het?
tegen onder: kwetsbare achterdocht

tegen boven: rechtvaardige achterdocht
Wat helpt bij BPD?
ruimte en begrenzen 

eerlijk oprecht 

begripvol, steuenend

stabiel en standvastig

persoonlijke grenzen 

gezond waarderen
Wat is de positie van cluster B, Borderline?
overal in roos
Wat is de positie in roos van leary in cluster C persoonlijkheid?
samen onder (onvaardig en ander is vaardig) 

-> niet te veel directief
Wat zijn de vier persoonlijkheidsprofielen van Beck?
zelfbeeld 

mensbeeld/ wereldbeeld

disfunctionele kernopvattingen 

interactionele hoofdstrategieen
Wat is het verschil van interactionele manoueuvres van becks persoonlijkheidsprofielen?
geeft aan hoe veranderd moet worden
Wat zijn de vier stappen (abc) om de positie van de roos van leary vast te stellen?
1. rigide voorkeurspositie?

2. rigide wijze weigeren om specifieke positie in te nemen?

3. geen van beide?    

4 wel: maatregelen 

a. van tegenpositie naar samen (zelf samen innemen)
b. van dominantie naar midden (zelf boven)
c. van te volgzaam naar midden (zelf onder staan)
Wat zijn de afhankelijkheden van dominantie en affiliatie?
dominantie: complementair 

affiliatie: symmetrisch
Wat zijn kenmerken van de roos van leary?
posities onderling afhankelijk