Samenvatting Geld, Internationale Economische Betrekkingen en bedrijfsomgeving

-
ISBN-13 9789001867584
297 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Geld, Internationale Economische Betrekkingen en bedrijfsomgeving
 • Wim Hulleman, Ad Marijs
 • 9789001867584
 • 7th

Samenvatting - Geld, Internationale Economische Betrekkingen en bedrijfsomgeving

 • 1 Aanbod van geld

 • Wat wordt er verstaan onder micro, meso en macro economie?
  • micro: bedrijven en ondernemers
  • meso: bedrijfstakken
  • macro: land- wereldniveau
 • Bestedingsinflatie: 
  Inflatie die wordt veroorzaakt door vraag en aanbod. De vraag naar producten is groter dan er geproduceerd kan worden.
 • Kosteninflatie: 
  De kosten voor het producten van goederen wordt duurder. Kosten worden doorberekend in de verkoopprijs. 
 • Wat zijn conjunctuur indicatoren?
  Thermometer van de economie. Ze geven de stand van de economie weer.
 • Noem vijf conjunctuur indicatoren:
  1. Consumentenvertrouwen 
  2. Rente 
  3. Uitvoer 
  4. Investeringen 
  5. Werkloosheid
 • Wat zijn de twee opbrengsten van financiële instellingen:
  • Rentebedrijf = rentemarge op kredieten 
  • Provisiebedrijf = ontvangen provisies 
 • 1.1 Geld en het economische proces

 • Welke 3 functies heeft geld?
  1. Ruilmiddel
  gevolg hoge inflatie: terug naar goederenruil.
  2. Rekeneenheid
  gevolg hoge inflatie: prijzen gelden maar voor korte termijn.
  3. Oppotmiddel  
  gevolg hoge inflatie: bijvoorbeeld kasgeld verminderd snel in waarde.
 • De drie functies van geld:
  • Ruilmiddel 
  • Rekenmiddel 
  • Oppotmiddel
 • Wat is inflatie?
  De voortdurende stijging van prijzen van goederen en diensten
 • Functies van geld:

  1. Ruilmiddel
  2. Rekeneenheid
  3. Oppotmiddel
 • Economische en Monetaire Unie (EMU)
  • Hanteren allemaal de zelfde munteenheid 
  • Bestaat uit 19 landen binnen de E.U. 
  • Hierdoor geen valuta risico
 • Waarom is de inflatie gunstig voor de overheid?
  De staatsschuld kan worden afgelost met geld dat steeds minder waard word
 • Ondernemers binnen de EMU hebben geen .....
  Kosten meer voor valutarisico's
 • Geld als .... gebruiken maakt de economie ........ Doordat iedereen zelfde prijzen in zelfde eenheid uitdrukt.
  Rekeneenheid, Transparanter.
 • Inflatie is ....
  De voortdurende stijging van prijzen van goederen en diensten
 • Hyperventilatie zorgt voor ....
  Onzekerheden, de functie ruilmiddel en oppotmiddel kan niet meer voordelig uitgeoefend worden.
 • Welke drie functies heeft geld?
  1. Ruilmiddel
  2. Rekeneenheid
  3. Oppotmiddel
 • Wat kan je doen met geld als ruilmiddel?
  Met geld kan je dingen kopen
 • Hoe wordt geld ookwel genoemd?
  Liquide middelen
 • Hoe wordt geld als rekeneenheid gebruikt?
  Een maatstaf waarin mensen de waarde van goederen en diensten uitdrukken
 • Hoe wordt geld al oppotmiddel gebruikt?
  Je kan geld bewaren en in de toekomst gebruiken
 • Wat is de Economische en Monetaire Unie (EMU)?
  - 19 landen in de Europese Unie
  - Maken gebruik van een geldstelsel 
  - Wordt aangeduide met eurozone of het eurogebied 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Geld, internationale economische betrekkingen en bedrijfsomgeving
 • W Hulleman, A J Marijs
 • 9789001813796 of 9001813798
 • 6e dr.

Samenvatting - Geld, internationale economische betrekkingen en bedrijfsomgeving

 • 1 Aanbod van geld

 • Welke 3 functies kan geld hebben?
  • Ruilmiddelfunctie
  • Rekeneenheid
  • Oppotmiddel
 • Practice
  Practice
 • Wat bekent auspiciën?
  Onder bescherming, leiding van
 • Wat betekent promesse?
  Schriftelijke belofte tot betaling
 • Wat zijn deviezen?
  Tegoeden in vreemde valuta die onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • Wat betekent substitutie?
  Het in de plaats komen van, plaatsvervanging 
 • Wat is primaire liquiditeitenmassa? (M1)
  Het begrip omvat al het chartaal en giraal geld dat in handen is van het publiek, particulieren en ondernemingen met uitzondering van het kasgeld van de geldscheppende (primaire) banken.
 • 1.1.1 Functies van geld

 • Wat is een goederenruileconomie?

  Mensen in deze gemeenschap ruilen een klein deel van de productie om dingen te kopen die ze zelf niet kunnen maken.

 • Wat is een goederenruileconomie?
  Als goederen direct tegen elkaar worden geruild, en dus de economie op goederen gebaseerd is. 
 • Welke functies kent geld in de moderne economie?
  • Geld als ruilmiddel;
  • geld als rekeneenheid;
  • geld als oppotmiddel.
 • Wat is een goederenruileconomie?
  In een goederenruileconomie ruilen mensen in een gemeenschap spullen met elkaar die ze zelf niet kunnen maken.
 • Wat zijn transactiekosten?

  Kosten die gepaard gaan met de ruil van goederen en diensten

 • Wanneer neemt de arbeidsdeling toe?
  Als de noodzaak tot ruil toeneemt doordat de economie ingewikkelder wordt. Mensen gaan zich dan specialiseren in de productie van een of enkele goederen. 
 • Wat is een goederenruileconomie?
  Een eenvoudig economie waarin mensen weinig verschillende goederen produceren en van de productie steeds kleine delen ruilt voor een ander geproduceert goed.
 • Waarom is er in een goederenruileconomie weinig behoefte aan geld?
  In een goederenruileconomie is er weinig behoefte aan geld omdat er veel zelf geproduceerd wordt. Ze zijn weinig afhankelijk van anderen. Ze hebben spullen van anderen maar voor een klein beetje nodig. Vaak zijn deze gemeenschappen aangewezen op de jacht, landbouw of visserij.
 • Welke functie heeft geld in de economie?

  Ruilmiddel, rekeneenheid, oppotmiddel

 • Wat zijn transactiekosten?
  De kosten die gepaard gaan met de ruil. 
 • Wat is de onstane arbeidsdeling in een ingewikkelder geworden economie?
  Mensen specialiseren zich in één of enkele goederen om daarna van hetzelfde goed op grotere schaal te produceren. 
 • Welke verandering vind er plaats wanneer er sprake is van meer arbeidsdeling. 
  Wanneer de arbeidsdeling toeneemt specialiseren mensen zich in de productie van één of enkele producten. Ze zijn minder zelfvoorzienend. Ze hebben andere mensen nodig en er is meer behoefte om te ruilen. De economie wordt ingewikkelder.
 • Dat geld als ruilmiddel zeer effecient komt door de volgende twee aspecten:
  1.geld splitst de ruil op in twee delen
  2. en er kan tijdverschil zitten tussen het verkopen van het ene goed en het kopen van een ander goed.

  --> bij goederenruil valt dit samen.
 • Op welk tijdstip ligt het kopen en verkopen van producten in een goedereneconomie?
  Hetzelfde tijdstip.
 • Wat zijn de functies van geld?
  -oppotmiddel
  -ruilmiddel
  -rekenmiddel
 • Wat zijn transactiekosten?
  De kosten die zijn ontstaan door de ingewikkelder geworden (of moderne) economie, zoals kantoorkosten, personeelskosten, etc.
 • Waarom brengt arbeidsdeling meer kosten met zich mee?
  Arbeidsdeling brengt meer kosten met zich mee omdat mensen meer afhankelijk van elkaar worden dan eerst. Ze hebben elkaar meer nodig om het zelfde bestaansrecht te hebben als eerder. Dit doordat mensen niet meer zelfvoorzienend zijn.
 • Hoe wordt geld ook wel genoemd?
  Liquide middelen.
 • Waarom brengt arbeidsdeling meer kosten met zich mee?
  Arbeidsdeling brengt meer kosten met zich mee omdat mensen meer afhankelijk van elkaar worden dan eerst. Ze hebben elkaar meer nodig om het zelfde bestaansrecht te hebben als eerder. Dit doordat mensen niet meer zelfvoorzienend zijn.
 • Waarin is geld een maatstaf?
  Mensen de waarde van goederen en diensten uitdrukken.
 • Wat zijn transactiekosten? + een voorbeeld.
  Transactiekosten zijn de kosten die nodig zijn om te kunnen ruilen. Moet er meer geruild worden voor een eindproduct brengt dit hogere kosten met zich mee. Deze kosten ontstaan door het ingewikkelder worden van de economie. Voorbeelden van transactiekosten zijn personeelskosten, gebouwen etc.
 • Wat is een oppotmiddel?
  Geld als vermogensbestanddeel.
 • Waardoor zorgt geld voor vermindering van transactiekosten?
  Geld zorgt voor een vermindering van transactiekosten doordat er sprake is van minder kosten dan wanneer er geruild wordt. Wanneer er geruild moet worden moeten leverancier en afnemer elkaar op de hoogte stellen van de waarde en kwaliteit van de producten. (beide transactiekosten )
 • Welke 4 voordelen kent het gebruik van geld?
  1: Vermindering van transactiekosten, 2: levert bijdrage aan welvaart, 3: draagt bij aan efficiëntie van productie, 4: draagt bij aan verdeling van goederen en diensten.
 • Welke 3 functies kent geld binnen de economie?
  1: ruilmiddel
  2: rekeneenheid
  3: oppotmiddel
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat voor invloed het de omgekeerde rentestructuur op de bedrijfsvoering van banken?
Deze tast de rentemarge van banken aan
Wanneer ontstaat de omgekeerde rentestructuur?
1. Bij veel onrust op de valutamarkt
2. Bij de top van de conjunctuur
Hoe ontstaat de omgekeerde rentestructuur?
Als de geldmarktrente relatief hoog is en marktpartijen een (sterke) daling van de geldmarktrente verwachten
Welk bewering wordt gemaakt in de verwachtingentheorie?
De hoogte van de kapitaalmarktrente is afhankelijk van de huidige en de verwachte geldmarktrente
Wat is een yieldcurve?
De grafische weergave van de rentestructuur
Welke liqiditeits risico's loopt een verschaffer op het moment wanneer hij zijn geld uitleent?
- Geldvrager betaald zijn schuld niet terug
- Door het verloop van de inflatie wordt de koopkracht aangetast (zijn geld is in de toekomst minder waard)
De rente is een beloning voor het uitlenen van geld, uit welke twee delen bestaat deze?
1. Een vergoeding voor het beschikbaar stellen van liquide middelen =
liquiditeitspremie

2. Een vergoeding voor het risico dat de vermogensverschaffer loopt = premie risico
Wat zijn wereldwijde obligatieleningen?
Ookwel genoemd global bonds
Dit zijn obligaties, meestal luidend in dollars, die tegelijkertijd op de euro-obligatiemarkt en op de binnenlandse markten van de Verenigde Staten en het Verre Oosten worden geplaatst
Wat zijn buitenlandse obligaties?
Ookwel genoemd foreign bonds
Dit zijn obligaties verhandeld op de buitenlandse kapitaalmarkt
Welke rol hebben banken op de eurokapitalamarkt?
Een beperkte rol, namelijk een bemiddelde rol, omdat zij een euro-obligatielening garanderen en begeleiden