Samenvatting geneesmiddelen van het centraal zenuwstelsel

-
670 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - geneesmiddelen van het centraal zenuwstelsel

 • 1 introductie (GPCR)

 • Wat is de rustmembraanpotentiaal en hoe wordt deze in stand gehouden?
  -70 mV. Deze wordt in stand gehouden door de Kalium/Natrium ATP-ase. Deze brengt 3 Na naar buiten en 2 Kalium naar binnen. Dit gebeurt door de hydrolyse van ATP in ADP en Pi. De binnenkant van de cel is negatief geladen. 
 • Hoe gaat een actiepotentiaal?
  Eerst ontstaat er een stimulus die hoger dan de drempelwaarde moet zijn (-55 mV). Als dat ontstaat dan kan Na de cel in gaan. Dit zorgt ervoor dat het membraan potentiaal een beetje positief wordt en er meer natrium de cel in kan gaan. Het gaat door totdat de membraan potentiaal rond de 58 mV wordt. Dan ontstaat er een evenwicht voor Natrium. Op dat punt hebben voltage gated kalium kanalen voldoende lading om te openen. Kalium zal dan ook naar buiten gaan ook vanwege de te grote druk omdat positief positief afstoot. Dit gaat door totdat de -93 mV wordt bereikt. Gedurende het hele proces is de Na/K ATP ase ook aan het werk om de rustpotentiaal weer te verkrijgen. Op het eind van het axon komt calcium de cel binnen en zorgt voor de vrijlating van neurotransmitters.
 • Hoe werken receptor tyrosine kinases?
  Groeifactoren binden aan het extracellulaire deel van de tyrosine kinase receptoren. Hierdoor wordt het tyrosine kinase domein geactiveerd wat er weer voor zorgt dat het uiteinde ook gefosforyleerd raakt. Aan de fosfortyrosine residuen kunnen gemakkelijk SH2 domeinen binden. Deze worden daardoor ook gefosforyleerd en kunnen zo een volgende schakel in de signaalcascade in gang zetten. 
 • Hoe werkt autocriene of paracriene stimulatie dmv een overschot aan groeifactoren?
  Dan betekent het dat er meer ligand aanwezig is (meer groeifactor) waardoor er dus meer receptors geactiveerd raken en er dus meer signaalcascades op gang worden gebracht. 
 • Wat gebeurt er bij een overexpressie van de receptor?
  Receptoren kunnen dan geactiveerd raken doordat een naburige receptor een ligand heeft gebonden. Hierdoor vindt er alsnog een grote signaalcascade plaats. 
 • Wat is er aan de hand bij een mutatie in het transmembrane domein (bijv. neu in rat neuroblastoma)?
  Vanwege puntmutaties in het transmembrane gedeelte van de receptor, dimeriseren de receptoren spontaan. 
 • Wat gebeurt er bij covalente linking van extracellulaire domeinen van receptor monomeren?
  Er is sprake van puntmutaties in het extracellulaire deel van de receptor. Hierdoor worden er cysteine bruggen gevormd tussen de monomeren. Dit leidt ook tot een signaal cascade zonder ligand. 
 • Hoe vindt de activatie van tyrosine kinase domeinen plaats dmv mutaties?
  Hierbij is er sprake van een mutatie in het tyrosine kinase domein van de receptor. Als gevolg hiervan zijn deze domeinen voortdurend actief. 
 • Hoe vindt dimerisatie van tyrosine kinase domeinen plaats dmv fusie met dimerisatie van andere eiwitten of motieven?
  Dit vindt vaak intracellulair plaats. Oncogenen coderen hier vaak voor. Ze staan dan voortdurend aan. 
 • Wat voor soort extracellulaire receptoorklassen zijn er zoal?
  - GPCR
  - Tyrosine en histidine kinases (RTK)
  - integrine (vormen cel-cel contacten)
  - Toll like receptors
  - ligand gated ion channels
 • Wat voor soort intracellulaire recetorklassen zijn er zoal?
  - nucleair
  - cytoplasmatisch
 • Wat zijn lidocaine en cocaine?
  Dit zijn specifieke inhibitors voor natrium en kaliumkanalen. 
 • Hoe werkt een GTP-ase (zoals RAS)?
  Dit staat aan als het GTP gebonden heeft. Dit kan echter hydrolyseren in GDP. Dan staat de schakel uit. 
 • Wat zijn posttranslationele modificaties van eiwitten?
  - acylatie (Histon DNA complex)
  - (de)fosforylatie (kinases en fosfatases)
  - ubiquitinilatie (taggen van eiwitten die moeten worden afgebroken door het proteasoom)
 • Een serine, threonine of tyrosine bevat een -OH groep die gefosforyleerd kan worden. 
 • - Er zijn veel verschillende soorten GPCR
  - De meeste medicijnen grijpen er op aan. (vooral in CNS)
 • Hoe werkt RAS? (cyclus)
  RAS activatie kan worden getriggerd door GEF (guanine nucleotide exchange factor). Dit zorgt ervoor dat GDP dissocieert van het RAS. Omdat GTP in een hogere concentratie aanwezig is in cellen t.o.v. GDP bindt het spontaan aan het RAS wat ervoor zorgt dat GEF weer loslaat. Hydrolyse van het GTP deactiveert zowel RAS als Galfa. De gem. levensduur van RAS gebonden GTP is ca. 1 minuut wat veel langer is dan de levensduur van GTP gebonden aan alleen Galfa. Dit komt omdat de deactivatie van RAS, GAP (GTP-ase activating protein) nodig heeft. Het versneld de intrinsieke GTP-ase activiteit honderdvoudig. 
 • Welke 3 soorten GPCR's zijn er zoal?
  klasse 1:
  - Aminerge: binden liganden die lijken op aminozuren
  - peptiderge: binden liganden die lijken op peptides 
  - cannabinoide, melatonine en leukotriene. 
  klasse 2: corticotropine releasing
  klasse 3: glutatmate
 • Hoe ziet een GPCR eruit?
  - bestaat uit 7 membraan alfahelixen.
  - intra- en extracellulaire loops bevestigen deze helixen. 
  - Het extracellulaire of transmembrane domein is de eigenlijke receptor site. 
 • Hoe gaat het mechanisme van signaaltransductie bij een GPCR?
  1) Ligand bindt aan receptor
  2) Conformationele verandering in receptor
  3) Switch on van GEF
  4) activatie van geassocieerd intracellulair G-eiwit.door uitwisseling van GDP tegen GTP.
  5) dissociatie van de Galfa. 
  6) trigger voor een verdere interactie van Galfa met andere celeiwitten. 
 • Welke 2 soorten signaaltransductiepathways kan een GPCR op gaan?
  - cAMP
  - fosfatidylinositol pathway. (activatie van fosfolipase C wat zorgt DAG en IP3 activeert. 
 • Hoe werkt een Galfa s eiwit?
  Dit activeert dus adenylyl cyclase wat dan cAMP maakt. dit kan PKA activeren wat zorgt voor verschillende effecten. cAMP kan ook weer worden afgebroken tot 5' AMP door fosfodiesterase. 
 • Hoe werkt een Galfa i eiwit?
  Het inhibeert adenylyl cyclase.
 • Wat is het verschil tussen een orthostere en een allostere activatie?
  orthostere activatie zorgt direct voor het gewenste effect. allostere activatie kan dit ook maar kan ook op andere manieren de orthostere activatie versterken. Bijv. door de binding van het ligand op de orthostere plaats te verbeteren of door de transductie tussen binding en signaal te versterken. 
  allostere activatie kan ook inhiberend werken. Er bestaan allostere medicijnen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is allostase?
Het proces om stabiliteit (homeostase) te bereiken door psychologische en gedragsmatige veranderingen. 
Wat zijn nog andere componenten van verslaving?
- middelzoekend gedrag door zucht!
(sociaal onaangepast)
- tolerantie veroorzaakt alostase
- onthouding door alostase
- terugval met snelle heropleving van de zucht. 
Wat is oa verslavend?
- alcohol
- tabak
- gokken
- benzodiazepinen
- GHB
- amfetamine
- cocaine
De cue's die wijzen op de verkrijgbaarheid van het middel hebben een sterkere invloed dan de gezonde beloning. 
Hoe ontstaat verslaving?
- hypermotivatie tot gedrag dat direct tot beloning leidt. (vb: eten voor je honger het of drinken voor je dorst hebt)
- je moet in beweging komen voordat je er last van krijgt, want je kunt dan nog presteren en komt minder gemakkelijk in grote moeilijkheden. 
- Dit gedrag wordt gereguleerd door het beloningssysteem. 
- Sommige middelen kapen het motivationele systeem. 
Wat zorgt nu uiteindelijk voor de wanen, hallucinaties en de agitatie?
- amygdala zorgt voor de wanen
- hyppocampus zorgt voor de hallucinaties
- ventrale striatum zorgt voor de agitatie (onrust)
Hoe ontstaan wanen en hallucinaties?
Het ontstaat door een dysfunctie van de prefrontale cortex. (positieve psi) Dit betekent dat er een compensatoire verhoging van dopamine optreed en er een versterkte stimulering van de amygdala optreed waardoor er een onjuiste salience ontstaat. Ook ontstaat er een versterkte stimulering van de hippocampus waardoor herkenning ontstaat en er ontstaat een versterkte stimulering van de accumbens waardoor motivatie ontstaat. 
Het kan ook ontstaan door planning- en een initiatiefprobleem (negatieve psi)
Wat zijn wanen?
Dit zijn denkbeelden waarvan mensen overtuigd zijn dat ze waar zijn. 
Wat zijn kenmerken van een verslaving?
De hunkering is primair en is een reactie op cue's. De secundaire verschijnselen zijn euforie, tolerantie en onthouding. 
Eigenlijk is er een stoornis in het functioneren van de basale ganglia. 
Wat zijn kenmerken van eens psychose?
- wanen
- hallucinaties
- agitatie/ aggressie
- denkstoornissen
- wilstoornissen
eigenlijk is er een stoornis in het functioneren van de prefrontale hersenschors.
Wat zijn 2 stoornissen van het dopaminerge systeem?
- psychose
- verslaving