Samenvatting Genetics

-
ISBN-10 1781346348 ISBN-13 9781781346341
263 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Genetics ". De auteur(s) van het boek is/zijn M Scholte. Het ISBN van dit boek is 9781781346341 of 1781346348. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Genetics

 • 1 college 1

 • Darwin hing de blending inheritance aan wat betekent dat eigenschappen van beide ouders met elkaar versmelten. Mendel hing de particulate inheritance aan wat betekent dat eigenschappen in discrete pakketjes overerven. (genen). Mendel had het hierin goed. 

 • Mendel experimenteerde met erwten. Deze hebben vele eigenschappen die gemakkelijk zichtbaar zijn. 

 • wat is diploid en haploid?

  diploid: 2 kopien van 1 gen

  haploid: 1 kopie van 1 gen. 

 • wat is een forked line approach?

  Hierin zet je links onder elkaar de 1e eigenschap, daarnaast onder elkaar de 2e eigenschap. De uiteindelijke kans krijg je door de 2 getallen (of meer) tegen elkaar te vermenigvuldigen. .

 • wat is Mendel's eerste wet?

  Heterozygoten produceren gelijke aantallen van gameten met één van de 2 allelen. 

 • Als je niet weet wat ergens het genotype van is, en je weet wel het fenotype, dan moet je het laten kruisen met een bekend homozygoot recesieve variant. Wanneer er dan nakomelingen onstaan met de recessieve variant, kun je er vanuit gaan dat het onbekende genotype homozygoot was.

 • Als je 2 loci hebt (je kijkt naar 2 eigenschappen tegelijkertijd) dan kun je nog een punnet square gebruiken. (matrix).

 • wat is Mendel's 2e wet?

  allelen van verschillende genen splitsen zich onafhankelijk van elkaar uit. (9:3:3:1 ratio in de F2 generatie van een dihibride kruising).

 • wat is de somregel?

  de kans dat 2 onafhankelijke gebeurtenissen optreden is de som van de kans op iedere gebeurtenis apart.

 • wat is de productregel?

  de kans dat 2 onafhankelijke gebeurtenissen beide optreden is het product van de kans op iedere gebeutenis apart. 

 • wat is een voorwaardelijke kans?

  de kans op een gebeurtenis gegeven dat een andere gebeurtenis optreedt.

 • welke soorten kansverdelingen zijn er?

  - uniforme verdeling

  - binomiale verdeling

  - poisson verdeling

  - normale verdeling

 • wat is een uniforme verdeling?

   

  een verdeling waarbij er geen voorkeur is voor een bepaald iets. Het is een verdeling op een interval met constante kansdichtheid.

 • wat is binomiale kansverdeling?

  Hierbij heb je 2 mogelijkheden; n objecten die elk A of B zijn; Elk object heeft dezelfde kans (p) om A te zijn of q om B te zijn. Je hebt altijd 2 tot de nde mogelijkheden. 

 • Je moet weten hoe je stambomen moet lezen.

 • Mendel's waarnemingen werden niet meteen toegepast omdat Mendel veel geluk had in de keus van zijn organisme. want deze was diploid, kon zowel kruis- als zelfbestuiven, onafhankelijk, volledig dominant, 1 gen bepaalt 1 eigenschap, niet milieu- afhankelijk.  Dit is echter niet altijd zo. 

   

  mendel wist echter nog niets van chromosomen.

 • wat is een locus?

  een plaats van een gen op een chromosoom.

 • wat is het genoom?

  het totale set van genen in een cel. (1 haploide cel)

 • 3 colleges Beukeboom

 • Wat is true-breeding?
  zuiver telend
 • noem 2 ziektes die recessief overerven?
  albinisme en sikkelcelanemie.
 • Noem 2 ziektes die dominant overerven
  brachydactulus en Huntington ziekte
 • Wat is precies een vorkschema?
  Dit kun je maken om een kans te bepalen of nakomelingen een aandoening hebben.In de 1e rij staat de 1e ouder en in de 2e rij staat de 2e ouder. Deze kansen keer elkaar levert het percentage op het genotype.
 • Wat is Mendel's 1e wet?
  heterozygoten produceren gelijke aantallen van gameten met 1 van de 2 allelen.
 • Hoe kun je het beste het genotype bepalen van een dominant fenotype?
  Deze laten kruisen met een homozygoot recessief geno- en fenotype.
 • Wat gebeurt er als je bij dominantie zonder epistasie een AaBb x AaBb kruising uitvoert?
  je krijgt dan 9 verschillende genotypen en 4 verschillende fenotypen; 9:3:3:1 ratio.
 • Wat is Mendel's 2e wet?
  allelen van verschillende genen splitsen zich onafhankelijk van elkaar uit. (vb. 9:3:3:1)
 • wat is kansberekening?
  Je vindt bepaalde verhoudingen en je verwacht bepaalde verhoudingen.
 • Hoe maak je bij 3 loci een vorkschema?
  In de 1e rij doe je de 1e eigenschap, de kans op die eigenschap. in de 2e rij de 2e eigenschap enz. Hierin zijn de ouders al samengevoegd.
 • wat is de somregel?
  de kans dat 2 onafhankelijke gebeurtenissen optreden is de som van de kans op iedere gebeurtenis apart.
 • wat is de productregel?
  de kans dat 2 onafhankelijke gebeurtenissen beide optreden is het product van de kans op iedere gebeurtenis apart.
 • Wat is de voorwaardelijke kans?
  kans op een gebeurtenis gegeven dat een andere gebeurtenis optreedt.
 • wat is een uniforme verdeling?
  Hierbij is alles hetzelfde. met de formule (n+1)/2 krijg je de gemiddelde uitkomst.
 • Wat is een binomiale kansverdeling?
  Hierbij zijn er 2 categorieen, A en B. elk object heeft dezelfde kans om A of B te zijn. A =q B = 1-q. vb. 3 kinderen; 1= (p+q)^3= p^3 + p^2 + pq^2 + q^3
 • wat is een chromosoom?
  drager van erfelijk materiaal
 • wat zijn genen?
  deze zijn lineair gerangschikt op chromosomen.
 • wat is een locus?
  plaats van een gen op een chromosoom?
 • wat is een genoom?
  totale set van genen in een cel (1 haploide set) • waarom is de celdeling belangrijk?
  deze is belangrijk voor groei, voortplanting en herstel.
 • Hoe werkt celdeling globaal?
  soma --> mitose--> lichaamscellen en kiembaan -->meiose --> gameten.
  m-> g1 ->s -> g2
 • wat is chromatine?
  bestanddeel van chromosomen bestaande uit DNA en histoneiwitten.
 • wat is het centromeer?
  de aanhechtingsplaats van de spoeldraden op chromosoom. De plek van het centromeer wordt gebruikt om te bepalen welk chromosoom het is. 
 • Uit welke fasen bestaat mitose?
  interfase
  early profase
  late profase
  prometafase
  metafase
  early anafase
  late anafase
  telofase
 • Wat gebeurt er tijdens de interfase bij mitose?
  De cytokinesis is voltooid en de chromosomen zijn niet zichtbaar. (chromatine). De centrosomen verschijnen.
 • wat gebeurt er tijdens de early profase bij mitose?
  de centromeren beginnen uit elkaar te bewegen. de chromosomen beginnen zichtbaar te worden en de kern begint te verdwijnen.
 • wat gebeurt er tijdens de late profase bij mitose?
  de mitotic spindle ontstaat tussen de centrosomen buiten de kern. Elk chromosoom wordt zichtbaar als 2 zusterchromatiden. de kernenvelop breekt open.
 • wat gebeurt er tijdens de prometafase bij mitose?
  De spoelfiguur passeert het voormalige kerngebied en de chromosomen bewegen naar het centrum. Kinetochore microtubuli hechten aan de kinetochoren aan de zusterchromatiden. Je hebt ook niet kinetochore microtubuli maar die hechten niet aan de kinetochoren maar aan elkaar.
 • wat gebeurt er tijdens de metafase bij mitose?
  de chromosomen liggen netjes georienteerd als een soort plaat in het midden. Je hebt hierbij de spoeldraden.
 • Wat gebeurt er tijdens de early anafase bij mitose?
  de 2 centromeren van de zusterchromatiden scheiden en ze beginnen te trekken naar de tegenovergestelde polen. De spoelfiguurdraden (kinetochor microtubuli beginnen te verkorten. De andere microtubuli beginnen juist te verlengen.
 • Wat gebeurt er tijdens de late anafase bij mitose?
  de dochterchromosomen naderen de polen. De cytokinesis begint. Dit is de celdeling. 
 • wat gebeurt er tijdens de telofase bij mitose?
  er beginnen zich kernenveloppen te vouwen. chromosomen worden minder zichtbaar ze despiraliseren, celdeling gaat door.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe komt een genoom toch zo vol met selfish elements?
Dit komt omdat er voortdurend transposon gekopieerd worden en zich dan weer ergens anders in het DNA inserteren. Je hebt ook retrotransposons. Deze worden eerst afgelezen en RNA van gemaakt. Vervolgens wordt er weer DNA van gemaakt.
Wat zijn paraloge genen?
Genen die dubbel voorkomen. 
wat zijn orthologe genen?
genen met dezelfde functie?
wat zijn homologe genen?
Dit zijn genen met een gemeenschappelijke voorouder.
wat doen Hox-genen in Drosophila?
Ze regelen de ontwikkeling van structuren.
wat is genduplicatie?
gewoon crossingover maar met verschuivingen in het chromosoom.
wat is frequentieafhankelijke selectie?
relatieve fitness van een individu wordt bepaald door de frequentie van dat individu in de populatie.
wat is kunstmatige selectie?
een selecte groep  van individuen (met extreem fenotype) van een populatie wordt gebruikt als ouders van de volgende generatie.
Wat is de selectie coefficient (s)?
Dit is het fitness nadeel.
wat is fitness?
relatieve vermogen om te overleven en voort te planten (overbrengen van genen naar volgende generatie)