Samenvatting Geo Globalisering / 2E Fase Vwo / Deel Leeropdrachtenboek

-
ISBN-10 9006436224 ISBN-13 9789006436228
243 Flashcards en notities
19 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Geo Globalisering / 2E Fase Vwo / Deel Leeropdrachtenboek ". De auteur(s) van het boek is/zijn Thiememeulenhoff Bv. Het ISBN van dit boek is 9789006436228 of 9006436224. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Geo Globalisering / 2E Fase Vwo / Deel Leeropdrachtenboek

 • 1 De wereld, een mozaïek van regios

 • Hoe begrens je een regio?

  elke regio wordt begrensd door 1 kenmerk dat meetbaar is en waar een schaal aan vast zit met een indeling

 • acculturatie

  proces waarbij de ene samenleving cultuur elementen overneemt van de andere

 • Wat is regionaliseren?
  Het indelen van een gebied in deelgebieden
 • Bij een wisseling in schaalniveau zal je de kenmerken en het criterium moeten aanpassen/verfijnen 

 • analfabetisme

  mate waarin analfabeten in een bepaalde samenleving voor komen

 • bevolkingsgroeij

  verandering van het totale bevolkingsaantal door natuurlijk en sociale groei

 • bevolkingsspreiding

  wijze waarop de woonplaatsen van de inwoners over een regio zijn verdeeld

 • 1.1 Indelen op basis van demografische en culturele kenmerken

 • wat is een regio?
  een begrensd deel van het aardoppervlak, dat zich door een of meerdere kenmerken onderscheidt van andere regio's.
 • wat is de grondregel van regionaliseren?
  altijd uitgaan van hetzelfde kenmerk of dezelfde groep van kenmerken.
 • welke twee dingen zijn van belang om regio's te kunnen begrenzen?
  -het meten van van het kenmerk.
  -je hebt ook een criterium nodig.
 • het indelen van een geied in regio's noem je regionaliseren.
 • door de wereld in te delen in regio's op basis van bevolkingsdichtheid, krijg je een goede eerste indruk van de evolkingsspreiding.
 • wat geven de volgende vormen aan over de Bevolking?
  1. piramidevorm
  2. granaatvorm
  3. uivorm
  1. sterk groeiende bevolking.
  2. stabiele bevolking.
  3. dalende bevolkingsgroei.
 • een afwijking van deze drie vormen ontstaat vooral door vestiging of vertrek of door extreme omstandigheden.
 • wat is een demografisch transistiemodel?
  een model met een geboortecijfer- en sterftecijferlijn en een lijn van de totale bevolking.
 • een demografisch transitiemodel heeft 5 fases. noem deze 5 en hun kenmerken.
  1. agrarisch ambachtelijke fase: hoge geboorte- en sterftecijfer, met een lage totale bevolking.
  2. de proletarische fase: hoog geboortecijfer, het sterftecijfer daalt en de totale bevolking groeit. 
  3. de moderne fase; dalend geboortecijfer en licht afnemend sterftecijfer. totale bevolking stijgt.
  4. de postindustrïele fase: geoorte- en sterftecijfer liggen op een laag niveau, de totale bevolking ligt op een hoog niveau.
  5. kenmerkt zich door een sterfteoverschot. 
 • het indelen van een gebied in regio's noem je regionaliseren.
 • wat is een uranisatiegraad?
  het percentage van de bevolking dat in de steden woont.
 • wat is een uranisatietempo?
  de sneheid waarmee het percentage stadsbewoners toeneemt.
 • wat verstaan we onder het begrip cultuur?
  àlle door de menselijke geest voortgebrachte elementen, zoals taal, religie, gewoonten, normen en waarden, kunst en technologie.
 • het indelen van de wereld in cultuurgeieden ism oeilijk vanwege het grote aantal cultuurgeieden.
 • het indelen van de wereld in cultuurgebieden is moeilijk vanwege het grote aantal cultuurgebieden.
 • wat is acculturatie?
  het overnemen van andere cultuurelementen.
 • welke vier vormen van ruimtelijke dffusie zijn er?
  1. expansie: de verspreiding gaat heel snel vanuit één plaats.
  2. relocatie: een verschijnsel komt mee uit het brondgebied en verschijnt in nieuwe gebieden.
  3. contactdiffusie: cultuur wordt overgebracht door directe contacten.
  4. hiërarchische diffusie: de spreiding gaat via een geordend netwerk van plaatsen of punten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke migraties komen er voor in de Amerikaanse steden en waar kan dit toe leiden?

-Blanke mensen met een hoog inkomen naar opgezette buitenwijken
-Straatarme negers uit zuiden naar arme wijke wijken net buiten CBD
-Blanke en rijkere naar edge cities

Dit kan leiden tot een ruimtelijke scheiding ( ruimtelijke segegratie)
Hoe ziet de opbouw van LA eruit?
Horizontaal uitgebreid, weinig hoogbouw, meerdere centra
Noem 3 dingen waar een edge city aan moet voldoen

-Nieuw ontwikkeld (na 1960)
-Groter kantoordichtheid dan woningdichtheid
-Snel wegennetwerk
Hoe ziet een Amerikaanse stad eruit

-In het midden CBD
-Buiten CBD brede overgangszone (laag inkomen)

- Buitenwijken (hoog inkomen)
Hoe verklaar je het grote aandeel afro amerikanen in washington

-Na afschaffing slavernij vestigden veel afro amerikanen zich hier
-Washington probeerde een voorbeeld te zijn voor de hele natie
-Relatief hoge bevolkingsgroei vergeleken met andere etnische groepen
- Kettingmigratie
Hoe noem je een regio waarbij het knooppunt van belangrijke transportroutes ( mainport) de belangrijkste functie heeft?

Een mainportregio
Wat is de naam voor een sterk verstedelijke zone?
Een megalopolis
Wanneer kan een stad zich een metropool noemen
Als belangrijke functies vervullen binnen een groot gebied of land
Wat is gentrification?
Het verschijnsel dat groepen mensen met een hoge opleiding en een hoog inkomen zich na verbetering van een wijk met een lage status in deze wijk vestigen.
Amerikaanse stadsbesturen proberen bedreigingen van leefomgeving aan te pakken door:
- verbeteren van de bereikbaarheid
- opknappen van de oude stadswijken
- dit leidt soms tot gentrification door yuppies en dinkies