Samenvatting GeoWijzer

-
ISBN-10 9001785042 ISBN-13 9789001785048
625 Flashcards en notities
131 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "GeoWijzer". De auteur(s) van het boek is/zijn Alice Peters, Frans Westerveen. Het ISBN van dit boek is 9789001785048 of 9001785042. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - GeoWijzer

 • 1 Kaart en atlas 13

 • 1.1 KNAG
  KNAG is de Koninklijke Nederlandse Aardrijkskundig Genootschap,
  - een vereniging die zich richt op de promotie van het vak Aardrijkskunde.
  - Tegenwoordig houdt KNAG zich bezig met de versterking van het vak aardrijkskunde in het onderwijs en de geografie in het algemeen.
 • Aardrijkskunde en Geografie
  Aardrijkskunde = de kennis over de aarde, landen of groepen mensen
  - de kennis, de kunde van de aard-rijken.
  Aard-rijken= de landen, staten en volken op de aarde

  Geografie: geos (aarde) + graphé (beschrijven).
  Fysische geografie of natuurkundige geografie: houden zich bezig met de besturing van de fysische of natuurkundige processen die het landschap vormen en hebben gevormd.


  Sociale geografie: bestudeert de rol van de mens op de aarde.  
 • Actueel wereldbeeld of mental image
  Actueel wereldbeeld of mental image: Het idee of beeld dat een mensen heeft over de samenleving om zich heen.
  - het wordt gevormd door gebeurtenissen die iemand meemaakt of zaken die iemand om zich heen ziet of hoort.
 • Systeem Aardrijkskundeles:

  * Inventariseren:
  1. Waarnemen (wat zie je)
  2. Beschrijven (wat neem je waar, hoe ziet het eruit)


  * Interpreteren:
  3. Verklaren (uitleggen, waarom is het daar)
  4. Generaliseren (herkennen en toepassen) (waar heb je dat eerder gezien)
  5. Waarderen (je eigen mening en de mening van een ander)
 • Natuurlijke factoren of fysische factoren
  Natuurlijke factoren of fysische factoren = de veranderingen die ontstaan door natuurlijke processen, zoals een temperatuurdaling, doordat er een vulkaanuitbarsting de zonnestralen tegenhoudt.

  Menselijke factoren = de veranderingen die veroorzaakt worden door de daden van mensen.
  Menselijke factoren zijn onderverdeeld in 4 groepen:
  - economische factoren: gaan altijd over geld verdienen, zoals armoede, werk en rijkdom.
  - culturele factoren: taal, godsdienst, de geschiedenis en de gewoonten (normen en waarden) van een groep mensen. 
  - demografische factoren: de bevolkingsaantallen en de samenstelling van de bevolking, het aantal mensen dat ergens woont.
  - politieke factoren: geeft informatie over het bestuur, de wetten en de regels van een land.
 • Multiperspectiviteit
  Multiperspectiviteit = iets dat wordt bekeken vanuit verschillende invalshoeken.
 • Geografische kubus:

  Tekst >> Kaarten >> Multimedia >> Omgeving >>


  >>> Ruimtelijke factor
  >>> inventariseren (waarnemen en beschrijven) interpreteren (verklaren, generaliseren, waarderen)


  >>> Natuurlijke factoren, economische factoren, culturele factoren, demografische factoren, politieke factoren      


  >>> Menselijke of sociale factoren
 • Expanding horizon
  Expanding horizon = van dichtbij naar veraf.
  - Naarmate een kind ouder wordt, kan het een eenvoudiger onderwerpen op verschillende schaalniveaus bekijken.
 • 5 schaalniveaus
  1. lokaal ( de straat, de wijk, de gemeente)
  2. regionaal ( de regio, de provincie, het landsdeel)
  3. nationaal ( Het land)
  4. continentaal ( Meer dan één land, het werelddeel)
  5. mondiaal ( Meer dan één werelddeel, de wereld)
 • Schaalgetal of schaalstok
  Schaalgetal of schaalstok: de schaal word op een kaart aangegeven door een schaalgetal of een schaalstok.

  Schaalstok: een maatlat die op een kaart de afstand aangeeft.
 • 1.4 Atlas 21

 • Atlas
  Atlas is: een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid
  de kaart zelf bestaat uit:
  - vlaksymbolen
  - lijnsymbolen
  - puntsymbolen
  - topografische namen
  - coördinatenstelsel  Vlaksymbolen: bijvoorbeeld bosgebieden, heide en meren
  Lijnsymbolen: bijvoorbeeld: rivieren, hoogtelijnen en wegen
  Puntsymbolen: geven zaken aan zoals campings of steden
 • soorten kaarten
  overzichtskaart: geeft een overzicht aan van een gebied, geeft aan bijvoorbeeld een provincie, land of werelddeel
  Staatkundige overzichtskaart: worden staten (landen) weergegeven
  Natuurkundige overzichtskaart: er worden natuurlijke verschijnselen zoals rivieren, bergen en hoogtes aangegeven.
  Thematische kaart: toont een bepaald onderwerp (thema), dat kan bijvoorbeeld zijn bodemgebruik in Europa
  Generaliseren: vereenvoudigen of een deel weglaten
  Geologische kaart: geeft afzettingen aan die op het aardoppervlak zichtbaar zijn aan en welke afzetting het is (de naam) en in welke periode deze afzetting word neergelegd
  Bodemkaarten: geven het bodemtype weer
  Waterstaatkaart: toont gegevens over bijvoorbeeld polders, gemalen en sluizen
  Zeekaarten: vermelden gegevens over diepten, zandbanken, scheepswrakken, vuurtorens en bakens
  Waterkaart: worden gegevens over vaarwater, bruggen en de bedieningstijden ervan verzameld
 • - Gerardus Mercator: de bedenker van het woord atlas
  - Atlas verwijst naar de figuur Atlas uit de Griekse mythologie die de hemelbol draagt
  - in de 17e eeuw, de familie Blaeu (Blauw), bedrijf dat atlassen produceerde
  - in 1605 werden de eerste kaarten gedrukt
  - Beroemdste atlas: atlas Major uit 1662

  * mijn eerste Bosatlas: groep 5/6
  * de junior Bosatlas: meest gebruikte atlas op de basisschool groep 5/6 t/m 8
  * de basis Bosatlas: vmbo-leerling, vervolg op de kleine bosatlas
  * de grote Bosatlas: havo en vwo en voor de leerkracht voor lesvoorbereiding
 • Geografisch Informatie Systeem
  Geografisch Informatie Systeem (GIS) : is een computersysteem dat geografische data verwerkt, opslaat en een helder en duidelijk beeld geeft in de vorm van een kaart van het te onderzoeken object.
  * GIS biedt de mogelijkheid om thematische data te combineren zoals de bevolkingsdichtheid en het stemgedrag.
 • Remote sensing
  Remote sensing: betekent letterlijk ''op afstand waarnemen''.
  * remote sensing gaat om het waarnemen van de aarde vanuit satellieten die permanent rond de aarde draaien.
 • Kaartprojecties
  Kaartprojecties: alle methoden om het aardoppervlak worden weergegeven op een plat vlak
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Ozon beschermt de mens tegen schadelijk ultraviolet zonlicht. Leg uit wat de stand van zaken van de ozonlaag in de atmosfeer op dit moment is.
De ozonlaag bevindt zich tussen de 10 en 35 km hoogte in de atmosfeer. Deze laag is door menselijk handelen steeds dunner geworden, vooral door het chloor in cfk's. Boven de poolcirkels in de ozonlaag het dunst. Door dit gat is de temperatuur daar in vergelijking met de jaren zestig 10 graden lager. Ook in Europa wordt de laag dunner. Minder ozon betekent een verhoogd risico op huidkanker. Mits we ons best doen, kan de ozonlaag halverwege de 21e eeuw hersteld zijn.
Wat bedoelen we met het versterkte broeikaseffect?
De hoeveelheid broeikasgassen neemt onder invloed van menselijk handelen heel erg toe:
* het verbranden van fossiele brandstoffen en ontbossing zorgen voor veel meer co2 in de lucht
*  bij rijstproductie en door het smelten van de ijskappen (door opwarming) komt extra methaan vrij. 
* nieuw broeikasgas van menselijke handen: cfk's (chloorfluorkoolwaterstof).
Op welke manier ondersteunt het broeikaseffect het leven op aarde?
In de atmosfeer zitten natuurlijke broeikasgassen: waterdamp, co2, methaan, lachgas en ozon. Deze zorgen ervoor dat warmte van de zon wordt vastgehouden. Deze deken zorgt ervoor dat de aarde een aangenaam klimaat heeft, waar mensen in kunnen leven.
Wat is een tornado?
Ook wel twister genoemd, benaming voor een zware wervelstorm. Zichtbaar als een trechtervormige slurf die onder een buienwolk hangt. Ze ontstaan wanneer warme, vochtige lucht botst met koudere polaire lucht. De snelheid waarmee de lucht stijgt kan oplopen tot zo'n 250 km/u.
Wat is een tropische orkaan / cycloon/ hurricane?
Het zijn allemaal orkanen, afhankelijk van waar ze ontstaan. Tropische orkanen of hurricanes ontstaan in het Caribisch gebied, tyfonen ontstaan boven de Stille Oceaan.
Hoe is het windkrachtsysteem opgebouwd?
De schaal van Beaufort geeft de windkracht weer door de windsnelheid in km/u te meten. 0 is windstil, 10 is zware storm, 12 is orkaan.
De wind is een orkaan als de windsnelheid minimaal 10 minuten windkracht 12 (>117 km/u) is. In Nederland is dit sinds 1901 drie keer voorgekomen. Waar heb je de meeste orkanen? Waar ontstaat hij en hoe?
Je hebt de meeste orkanen aan de Amerikaanse oostkust, Mexico, Midden-Amerika, Cariben.
Ze ontstaan rond de evenaar bij zeewater van minimaal 27°C.
Het begint in een lage drukgebied. warme, vochtige lucht stijgt op en koelt af. ontstaan van enorme stapelwolken. Doordat de aarde draait, gaan de wolken draaien. In het oog is het windstil en hij kan tussen de 30-50 km breed zijn.
Waardoor ontstaan moessons?
Door de loodrechte stand van de zon op de evenaar stijgt daar de lucht tot grote hoogte. Daardoor ontstaat bij de evenaar een gebied met lage luchtdruk. De aanlandige wind neemt veel regen mee. De lagedrukgebieden verplaatsen zich doordat de aarde schuin op de zon staat. Daardoor wisselen moessons in Afrika en Azië (noordelijk halfrond), en moesson in Indonesië (zuidelijk halfrond) elkaar af.
Welke vier typen wolken zien we vaak in Nederland?
Cumulus: stapelvormig (bij koufront): steil frontvlak met hoge wolken
Stratus: laagvormig (bij warmtefront): golf- of ribbelvormig
Schaapjeswolken (bij warmtefront) - voorbode voor regen
Cirrus: zeer hoog sluiervormig (bij warmtefront): bestaan uit ijskristallen, in de vorm van fijne draden, witte vlekken of smalle banden.
Wat betekent de loef- en lijzijde?
De loefzijde is de windkant van de berg en hier valt de meeste regen. Aan de lijzijde is het windstiller en er valt weinig neerslag. De lijzijde wordt ook wel de regenschaduw genoemd.