Samenvatting GeoWijzer

-
ISBN-10 9001785042 ISBN-13 9789001785048
625 Flashcards en notities
131 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "GeoWijzer". De auteur(s) van het boek is/zijn Alice Peters, Frans Westerveen. Het ISBN van dit boek is 9789001785048 of 9001785042. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - GeoWijzer

 • 1 Kaart en atlas 13

 • aardrijkskunde methoden hanteren een opbouw volgens de;

  ''expanding horizon''= van dichtbij ---- naar veraf

 • Hoe noem je de meest gebruikte opbouw van aardrijkskundemethoden en wat houdt dit in?
  Expanding horizon = van dichtbij naar veraf
 • 1.1 KNAG
  KNAG is de Koninklijke Nederlandse Aardrijkskundig Genootschap,
  - een vereniging die zich richt op de promotie van het vak Aardrijkskunde.
  - Tegenwoordig houdt KNAG zich bezig met de versterking van het vak aardrijkskunde in het onderwijs en de geografie in het algemeen.
 • HAllo
  doei
 • Vijf verschillende schaalniveaus
  1. lokaal
  2. regionaal
  3. nationaal
  4. continentaal
  5. mondiaal
 • 5 schaalniveaus

  1. lokaal
  2. regionaal
  3. nationaal
  4. continentaal
  5. mondiaal

   

 • Wat zijn de vijf schaalniveaus en welke voorbeelden horen hierbij?
  1. Lokaal, 2. Regionaal, 3. Nationaal, 4. Continentaal en 5. Mondiaal
 • Aardrijkskunde en Geografie
  Aardrijkskunde = de kennis over de aarde, landen of groepen mensen
  - de kennis, de kunde van de aard-rijken.
  Aard-rijken= de landen, staten en volken op de aarde

  Geografie: geos (aarde) + graphé (beschrijven).
  Fysische geografie of natuurkundige geografie: houden zich bezig met de besturing van de fysische of natuurkundige processen die het landschap vormen en hebben gevormd.


  Sociale geografie: bestudeert de rol van de mens op de aarde.  
 • De kaart van een atlas bestaat uit:
  • vlaksymbolen (bosgebieden etc.)
  • lijnsymbolen (rivieren, wegen)
  • puntsymbolen (steden)
  • topografische namen
  • coördinatenstelsel
 • alle kaarten zijn gegeneraliseerd= vereenvoudigen of een deel weglaten

 • Welke 3 soorten symbolen op een kaart kunnen er zijn?
  1. Vlaksymbolen (meren, bossen en heiden), 2. Lijnsymbolen (rivieren, wegen en hoogtelijnen) en 3. Puntssymbolen (steden en campings).
 • Actueel wereldbeeld of mental image
  Actueel wereldbeeld of mental image: Het idee of beeld dat een mensen heeft over de samenleving om zich heen.
  - het wordt gevormd door gebeurtenissen die iemand meemaakt of zaken die iemand om zich heen ziet of hoort.
 • 2 soorten kaarten
  overzichtskaarten (overzicht gebied) en thematische kaarten (toont een bepaald onderwerp)
 • verschillende soorten kaarten=

  • overzichtskaarten= overzichtsgebied
  • staatkundige overzichtskaarten= landen
  • natuurkundige overzichtskaarten= rivieren, bergen, hoogtes
  • thematische kaart= toont een bepaald onderwerp
  • topografische kaart= geeft de werkelijkheid zo goed mogelijk weer
 • Welke 3 soorten kaarten zijn er en wat geven zij weer?
  1. Overzichtskaarten (geeft een overzicht van bv. land), 2. Thematische kaarten (onderwerp/thema bv. grondgebruik) en 3. Topografische kaarten (werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk).
 • Systeem Aardrijkskundeles:

  * Inventariseren:
  1. Waarnemen (wat zie je)
  2. Beschrijven (wat neem je waar, hoe ziet het eruit)


  * Interpreteren:
  3. Verklaren (uitleggen, waarom is het daar)
  4. Generaliseren (herkennen en toepassen) (waar heb je dat eerder gezien)
  5. Waarderen (je eigen mening en de mening van een ander)
 • GIS= geografisch informatie systeem= computersysteem dat geografische data verwerkt en opslaat

 • Wat is GIS?
  Geografisch Informatie Systeem = computersysteem dat geografische data verwerkt, opslaat en duidelijk beeld geeft van object, gebied of onderwerp. Vb; Funda, weerkaarten op het nieuws en Google Earth.
 • Natuurlijke factoren of fysische factoren
  Natuurlijke factoren of fysische factoren = de veranderingen die ontstaan door natuurlijke processen, zoals een temperatuurdaling, doordat er een vulkaanuitbarsting de zonnestralen tegenhoudt.

  Menselijke factoren = de veranderingen die veroorzaakt worden door de daden van mensen.
  Menselijke factoren zijn onderverdeeld in 4 groepen:
  - economische factoren: gaan altijd over geld verdienen, zoals armoede, werk en rijkdom.
  - culturele factoren: taal, godsdienst, de geschiedenis en de gewoonten (normen en waarden) van een groep mensen. 
  - demografische factoren: de bevolkingsaantallen en de samenstelling van de bevolking, het aantal mensen dat ergens woont.
  - politieke factoren: geeft informatie over het bestuur, de wetten en de regels van een land.
 • remote sensing= waarnemen van de aarde vanuit satellieten die permanent om de aarde draaien 

 • Wat is remote sensing?
  letterlijk 'op afstand waarnemen', waarnemen van de wereld dmv satellieten die permanent rond de aarde draaien. Doordat er regelmatig beelden worden gemaakt, krijg je goed beeld van bv. savannegebied, bodemgebruik, gewassen enz.
 • Multiperspectiviteit
  Multiperspectiviteit = iets dat wordt bekeken vanuit verschillende invalshoeken.
 • kaartprojectie= methode om het aardoppervlak op een plat vlak te weergeven

 • Wat is GPS?
  Global Positioning System = +/- 24 satellieten die in een baan rond de aarde draaien, past je actuele locatie constant aan. Veel gebruikt bij navigatieapparatuur (TOMTOM)
 • Geografische kubus:

  Tekst >> Kaarten >> Multimedia >> Omgeving >>


  >>> Ruimtelijke factor
  >>> inventariseren (waarnemen en beschrijven) interpreteren (verklaren, generaliseren, waarderen)


  >>> Natuurlijke factoren, economische factoren, culturele factoren, demografische factoren, politieke factoren      


  >>> Menselijke of sociale factoren
 • meridianen= 360 lijnen die van de Noordpool---Zuidpool lopen

 • Expanding horizon
  Expanding horizon = van dichtbij naar veraf.
  - Naarmate een kind ouder wordt, kan het een eenvoudiger onderwerpen op verschillende schaalniveaus bekijken.
 • parallellen = 180 breedte graden die van Oost---West lopen

 • 5 schaalniveaus
  1. lokaal ( de straat, de wijk, de gemeente)
  2. regionaal ( de regio, de provincie, het landsdeel)
  3. nationaal ( Het land)
  4. continentaal ( Meer dan één land, het werelddeel)
  5. mondiaal ( Meer dan één werelddeel, de wereld)
 • breedteligging= afstand tot de evenaar

 • Schaalgetal of schaalstok
  Schaalgetal of schaalstok: de schaal word op een kaart aangegeven door een schaalgetal of een schaalstok.

  Schaalstok: een maatlat die op een kaart de afstand aangeeft.
 • evenaar= lage breedte

  polen= hoge breedte

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Ozon beschermt de mens tegen schadelijk ultraviolet zonlicht. Leg uit wat de stand van zaken van de ozonlaag in de atmosfeer op dit moment is.
De ozonlaag bevindt zich tussen de 10 en 35 km hoogte in de atmosfeer. Deze laag is door menselijk handelen steeds dunner geworden, vooral door het chloor in cfk's. Boven de poolcirkels in de ozonlaag het dunst. Door dit gat is de temperatuur daar in vergelijking met de jaren zestig 10 graden lager. Ook in Europa wordt de laag dunner. Minder ozon betekent een verhoogd risico op huidkanker. Mits we ons best doen, kan de ozonlaag halverwege de 21e eeuw hersteld zijn.
Wat bedoelen we met het versterkte broeikaseffect?
De hoeveelheid broeikasgassen neemt onder invloed van menselijk handelen heel erg toe:
* het verbranden van fossiele brandstoffen en ontbossing zorgen voor veel meer co2 in de lucht
*  bij rijstproductie en door het smelten van de ijskappen (door opwarming) komt extra methaan vrij. 
* nieuw broeikasgas van menselijke handen: cfk's (chloorfluorkoolwaterstof).
Op welke manier ondersteunt het broeikaseffect het leven op aarde?
In de atmosfeer zitten natuurlijke broeikasgassen: waterdamp, co2, methaan, lachgas en ozon. Deze zorgen ervoor dat warmte van de zon wordt vastgehouden. Deze deken zorgt ervoor dat de aarde een aangenaam klimaat heeft, waar mensen in kunnen leven.
Wat is een tornado?
Ook wel twister genoemd, benaming voor een zware wervelstorm. Zichtbaar als een trechtervormige slurf die onder een buienwolk hangt. Ze ontstaan wanneer warme, vochtige lucht botst met koudere polaire lucht. De snelheid waarmee de lucht stijgt kan oplopen tot zo'n 250 km/u.
Wat is een tropische orkaan / cycloon/ hurricane?
Het zijn allemaal orkanen, afhankelijk van waar ze ontstaan. Tropische orkanen of hurricanes ontstaan in het Caribisch gebied, tyfonen ontstaan boven de Stille Oceaan.
Hoe is het windkrachtsysteem opgebouwd?
De schaal van Beaufort geeft de windkracht weer door de windsnelheid in km/u te meten. 0 is windstil, 10 is zware storm, 12 is orkaan.
De wind is een orkaan als de windsnelheid minimaal 10 minuten windkracht 12 (>117 km/u) is. In Nederland is dit sinds 1901 drie keer voorgekomen. Waar heb je de meeste orkanen? Waar ontstaat hij en hoe?
Je hebt de meeste orkanen aan de Amerikaanse oostkust, Mexico, Midden-Amerika, Cariben.
Ze ontstaan rond de evenaar bij zeewater van minimaal 27°C.
Het begint in een lage drukgebied. warme, vochtige lucht stijgt op en koelt af. ontstaan van enorme stapelwolken. Doordat de aarde draait, gaan de wolken draaien. In het oog is het windstil en hij kan tussen de 30-50 km breed zijn.
Waardoor ontstaan moessons?
Door de loodrechte stand van de zon op de evenaar stijgt daar de lucht tot grote hoogte. Daardoor ontstaat bij de evenaar een gebied met lage luchtdruk. De aanlandige wind neemt veel regen mee. De lagedrukgebieden verplaatsen zich doordat de aarde schuin op de zon staat. Daardoor wisselen moessons in Afrika en Azië (noordelijk halfrond), en moesson in Indonesië (zuidelijk halfrond) elkaar af.
Welke vier typen wolken zien we vaak in Nederland?
Cumulus: stapelvormig (bij koufront): steil frontvlak met hoge wolken
Stratus: laagvormig (bij warmtefront): golf- of ribbelvormig
Schaapjeswolken (bij warmtefront) - voorbode voor regen
Cirrus: zeer hoog sluiervormig (bij warmtefront): bestaan uit ijskristallen, in de vorm van fijne draden, witte vlekken of smalle banden.
Wat betekent de loef- en lijzijde?
De loefzijde is de windkant van de berg en hier valt de meeste regen. Aan de lijzijde is het windstiller en er valt weinig neerslag. De lijzijde wordt ook wel de regenschaduw genoemd.