Samenvatting Geschiedenis & samenleving : kennisbasis inhoud & didactiek

-
ISBN-10 9001761453 ISBN-13 9789001761455
234 Flashcards en notities
15 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Geschiedenis & samenleving : kennisbasis inhoud & didactiek". De auteur(s) van het boek is/zijn Cees van der Kooij Marjan de Groot Reuvekamp. Het ISBN van dit boek is 9789001761455 of 9001761453. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Geschiedenis & samenleving : kennisbasis inhoud & didactiek

 • 1.1 Terreinverkenning

 • Wat is het heden?
  Een moment tussen het verleden en toekomst.
 • Wat behoort allemaal tot het verleden?
  Alles wat heeft plaatsgevonden voor het moment van nu.
 • Wat zijn bronnen?
  De verzamelnaam van alles was is overgebleven van het verleden.
 • 1.2 Archeologie het werk van de archeoloog

 • Wat doet de archeoloog?
  Graaft, legt dat wat wordt gevonden vast, conserveert en bestudeert het en publiceert erover.
 • 1.3 Geschiedenis het werk van de historicus

 • Hoe noem je de studie van plaatsnamen?
  Toponymie
 • Hoe noem je de studie van munten en penningen?
  Numismatiek
 • Hoe noem je de studie van inscripties?
  Epigrafie
 • Hoe noem je de studie van oud schrift?
  Paleografie.
 • 2.1 Ooit is alles begonnen

 • Wat is de oudste levensvorm op aarde?
  De plantengroei, met als eerste soort de algen.
 • Vanaf wanneer vestigden planten zich ook op het land?
  400 miljoen jaar geleden
 • Wanneer kwamen de dinosauriërs voor?
  220 miljoen en 65 jaar geleden.
 • Welke ontwikkeling maakte de mens door?
  1. De Zuidelijke Mensapen (Auastralopithecus)
  2. De Handige Mens (Homo habilis) - maakte al werktuigen
  3. De Rechtopgaande Mens (Homo erectus) - maakte vuistbijlen; verbreidde zich 130.000 jaar geleden vanuit Afrika naar Europa: de Neanderthalers.
  4. De Denkende Mens (Homo sapiens) - komt omstreeks 40.000 jaar geleden van Afrika naar Europa: de Cro-Magnonmens, een goede jager met prachtige werktuigen.
 • 2.2 Jagers/verzamelaars Rendierjagers

 • Door wat wordt de nomadische leefwijze gekenmerkt?
  1. Voedsel wordt verkregen door verzamelen, jagen en vissen.
  2. De mensen wonen in tijdelijke kampementen in de buurt van het voedsel
  3. De mensen kudden dieren volgen
  4. De enige sporen die de mensen achterlaten sporen van hun kampementen zijn.
 • Door wat werd het leven van de vroegste bewoners van Europa sterk bepaald?
  Door de IJstijden: koude periode (glacialen, die worden afgewisseld door minder koude perioden (interglacialen).
 • Waar zijn de oudste sporen van bewoners op het huidige Nederlandse grondgebied gevonden?
  In Maastricht, sporen van kampementen aan de Maasoever van ongeveer 250.000 jaar geleden.
 • Hoe heten de eerste Europeanen met een naam?
  De Neanderthalers, genoemd naar het Neanderdal bij Düsseldorf.
 • Wie waren de voorouders van de huidige mens?
  De Cro-Magnonmensen die omstreeks 40.000 jaar geleden vanuit Afrika naar Europa komen.
 • Wat was kenmerkend voor de Rendierjagers (12.000 tot 8000 voor Christus)?
  Ze hadden hun leven afgestemd op het rendier.
 • Wat gebeurde er tussen 7600 en 6000 voor Christus?
  Het Noordzeeland stroomt onder water en daardoor ontstaat de Noordzee met de kustlijn van wat nu Nederland is.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat gebeurde er met de kleuterschool en de lagere schol in 1985?
Die werden samengevoegd tot de basisschool.
Wat deed de Mammoetwet?
In 1963 kwam een grote reorganisatie van het voortgezet onderwijs.
Voor wat was Annie M.G. Schmidt bekend?
In de jaren 50 met haar radioseries, cabaretteksten en jeugdboeken.
Wanneer werd de computer geïntroduceerd?
In 1985
Wanneer werd de videorecorder geïntroduceerd?
In 1970
Wanneer werd de televisie geïntroduceerd?
In 1951
Wat gebeurde met Nederland na 1960?
Het werd een immigratieland en de samenleving ontwikkelt zicht tot een multiculturele samenleving.
Wat is het nadeel van de verzorgingsstaat?
In 21e eeuw kwam het onder druk door de vergrijzing.
Wat deed minister-president Drees vanaf 1947?
Hij legt de fundamenten voor de verzorgingsstaat met regelingen voor kinderbijslag, bijstand, arbeidsongeschiktheid, ziekte en de AOW.
Wat is een andere naam voor postindustriële samenleving?
Informatiesamenleving