Samenvatting Geschiedenis Memo 4Havo

-
91 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Geschiedenis Memo 4Havo

 • 1.1 De agrarische revolutie

 • Waar ontstond de eerste landbouwsamenleving?
  In het Midden-Oosten het gebied daar werd de vruchtbare maan genoemd
 • Uit welke landen bestaat de vruchtbare halve maan?
  Irak, Syrië en Egypte
 • Wat is het verschil tussen de homo sapien en de homo habilis?
  De homo habils was een jager en verzamelaar en verscheen 2,5 miljoen jaar geleden en de homo sapien leek op de moderne mens en verscheen in Afrika
 • Leg de rondtrek van de homo sapien uit.
  De homosapien ontstond in Afrika, daarna trok hij door naar Azië en vervolgens naar Europa. Terwijl de homo sapien naar europa trok was de laatste ijstijd aan de gang
 • Wat zijn nomaden?
  Mensen die in een leefomgeving leven met veel voedsel en als het voedsel op is trekken ze weg
  Mensen die van gebied naar gebied trekken omweg naar voedsel;
 • Vertel iets over de leefomgeving van de de jagers en verzamelaars
  Ze woonden in grotten, hutten of tenten gemaakt van dierenhuiden.
 •    Was er sprake een sociale ladder bij de jagers en verzamelaars?
  Nee er was veel gelijkheid en de jagers en verzamelaar. De leiders onderscheidden zich niet van de groep. Wel was er een duidelijke rol verdeling tussen mannen en vrouwen. De mannen gingen jager en gereedschap maken. De vrouwen verzamelen en voor de kinderen zorgen vuur laten branden en opruimen.
 • Noem 2 oorzaken van de agrarische revolutie
  klimaatverandering(de ijstijd was afgelopen en en bevolkingsgroei
 • Wat was de reden dat mensen definitief op 1 dezelfde plek konden blijven wonen? En noem een begrip hiervoor.
  Het begrip is sedentair bestaan. 
  Dankzij de landbouw was er meer voedsel beschikbaar dus het voedsel ging niet steeds op 
 • Hoe ontstond het verschil tussen macht en rijkdom onder de mensen dat de ene persoon het wel had en de andere niet?
  Dat kwam doordat mensen op 1 vaste plek gingen wonen en dat zij eigen bezittingen hadden nu die ze zelf maakten of vonden zo had de een meer dan de ander.
 • Zet in goede volgorde bronstijd, steentijd en ijzertijd en vertel er kort iets bij
  Nieuwe steentijd: er werd gebruik gemaakt van nieuwe gepolijste gereedschappen
  Bronstijd: Meest gebruikte materiaal in het Midden-Oosten(vanaf 3000v.C)
  Ijzertijd: het harde ijzer was te gebruiken als vervanging van brons
 • 1.2 Het ontstaan van steden

 • Rond welk jaartal bestonden de eerste steden en waar ontstonden die? Weet je ook de naam van 1 van de eerste steden?
  3300v.C, in Soemerië het zuidelijke gedeelte van Mesopotamië(huidige Irak)
 • Noem een oorzaak van het ontstaan van steden (in Mesopotamië)
  (In Mesopotamië) was er een zeer vruchtbare grond. Die vruchtbare grond was er omdat de gebieden van de rivieren Tigris en Eufraat overstroomden en er bleef door die overstroming een klein laagje slip achter.
 • Noen een aantal gevolgen van de overvloedige oogsten in Mesopotamië
  -De bevolking kon groeien
  -Er ontstonden meer steden
  -De mensen konden zich nu ook met andere dingen bezig houden, omdat niet iedereen zich met voedsel bezig hoefden te houden. Daardoor konden de mensen zich in andere activiteiten specialiseren
  -Ontstaan van nieuwe beroepen
 • Hoe ontstond een stedelijke samenleving/arbeidsverdeling?
  Er ontstonden nieuwe beroepen en groepen mensen gingen zich in aparte dingen specialiseren waardoor je verschillende beroepen kreeg maak ook verschillende sociale lagen. en de arbeidsverdeling.
 • Wat deden de sociale lagen?
  Die onderscheiden mensen van elkaars verschillen in rijkdom, macht en aanzien
 • Wat deden de Soemeriëse boeren en de Egyptische boeren hetzelfde
  Zij bouwden dijken en kanalen waardoor de productie van hun landbouw steeg en een voedsel overschot ontstond.
 • Toen Soëmerie en Egypte al vruchtbare gebieden hadden kwam later china, India, Mexico en Peru ook uit als vruchtbare gebieden
 • De opkomst van de steden in Soëmerie en het ontstaan van het schrift waren belangrijke uitvindingen en vonden rond dezelfde tijd plaats.
 • Noem enkele voordelen voor de koning dankzij de uitkomst vanher schrift
  Nu kon er worden bijgehouden wie belasting betaalden, welke arbeiders loon hadden gehad, hoeveel soldaten er i dienst waren enzov
 • Noem enkele voorbeelden waarom de priesters ook erg blij waren met de uitvinding van het schrift
  Ze konden bij houden welke burgers een bijdrage hadden geleverd voor de offers van de goden
 • Hoe word het Soemeriese schrift genoemd? En waarom?
  Het spijkerschrift. Het word zo genoemd, omdat het schrift eerst bestond uit tekeningetjes maar die werden vervangen door tekens en die tekenboeken op spijkers.
 • Welk schrift werd eerst ontwikkeld het spijkerschrift of het hiërogliefenschrift?
  Het spijkerschrift en vlak daarna het hiërogliefenschrift
 • Noem een economische voordeel van het ontstaan van het schrift ?
  Leningen, voorschotten en handelscontracten werden vast gelegd en mensen waren minder bang om de overeenkomst aan te gaan
 • Vertel waarvoor het schrift allemaal werd gebruikt?
  Voor religieuze functies (dit was vooral bij Egypte, China en Midden-Amerika het geval in het begin) 
  Vastleggen van belangrijke gebeurtenissen , het schrijven van brieven, verhalen en liederen en voor de wetenschap.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.