Samenvatting Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland

-
ISBN-10 9006462551 ISBN-13 9789006462555
261 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland". De auteur(s) van het boek is/zijn Ad Oostveen Eindred Maria van Haperen. Het ISBN van dit boek is 9789006462555 of 9006462551. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland

 • 1.1 Persoonlijke vrijheid ontstaat in de stad!

 • Wat gaven landsheren aan de steden en hun inwoners?

  stadsrecht

 • 1.2 Gewetensvrijheid als grondslag voor de Opstand

 • De Nederlanden behoorden in de 15e eeuw tot het hertogdom Bourgondië. Door een politiek huwelijk (Maria van Bourgondië en Maximiliaan van Habsburg) kwamen Bourgondië en Spanje onder de Habsburgers.
 • Karel V, de kleinzoon van Maria van Bourgondië, streefde ernaar de Nederlanden centraal vanuit Brussel te besturen: centralisatiepolitiek
 • Wanneer en waardoor brak de Beeldenstorm uit?
  In 1566. Door onvrede over het Spaanse beleid tegen de protestantse Reformatie en een economische crisis.
 • Door Alva's harde optreden tegen de Beeldenstorm en de invoering van nieuwe belastingen, kwam er een oorlog tegen Spanje. Hierbij beriepen de opstandelingen zich op oude privileges die waren afgenomen.
 • Willem van Oranje werd leider van de opstand en door de Statenvergadering uitgeroepen tot stadhouder.
 • Waarom was dit revolutionair?
  Alleen de koning mocht stadhouders benoemen.
 • Na de Pacificatie van Gent (1576) was er eerst sprake van de gezamenlijke gewesten tegen Spanje. Nadat de zuidelijke gewesten zich hadden afgescheiden ontstond in het noorden de Unie van Utrecht.
 • In een document werd vastgelegd dat de gewesten hun eigen privileges behielden. Dit document legde de grondslag voor de Republiek die in 1588 werd gevormd.
 • In 1580 sprak Filips II de banvloek uit over Willem van Oranje. Hij antwoordde op zijn beurt met de Apologie en een jaar later werd Filips afgezworen door de Staten-Generaal in de Acte van Verlatinghe
 • In 1588 gingen de 7 gewesten definitief verder als Republiek der Verenigde Nederlanden.
 • 1.3 Gewetens- en persvrijheid in de Republiek

 • Hoe komt het dat de algemene vrijheid zo goed mogelijk was in de Republiek?
  Omdat er geen staatskerk was. Er was geen centrale burgerlijke overheid en geen machtige geestelijkheid. Ook was er sprake van gewetensvrijheid (vrijheid van godsdienst). Er was echter geen vrijheid van godsdienstuitoefening!!!
 • Ook de drukpers was bijna volledig vrij in de Republiek. De regenten weigerden hiermee het kerkelijk advies op te volgen.
 • De Gewestelijke Staten traden alleen op als er interne onrust zou ontstaan door een drukwerk. De steden kregen dan de opdracht om bepaalde geschriften te verbieden, maar dit lukte lang niet altijd door het particularisme.
 • 1.4 De Bataafse tijd en vrijheden

 • De Republiek beleefde een lange bloeiperiode, maar in de tweede helft van de 18e eeuw was er sprake van economische terugval. Hierdoor namen politieke tegenstellingen toe.
 • Wie hadden de macht in de Republiek op dit moment?
  De regenten (gesloten groep rijke families) en stadhouder Willem V had veel macht.
 • Na 1780 ontstond de revolutionaire beweging de Patriotten. De patriotten bestonden uit burgers en regenten die tegen Willem V waren. 
 • Ze waren een tijdje in enkele gewesten aan de macht maar door een Pruisische inval sloegen ze op de vlucht naar Frankrijk, waar zij de Franse Revolutie meemaakten. 
 • In 1795 viel het Franse revolutieleger de Republiek binnen met in hun voetsporen de Patriotten. Nu vluchtte Willem V naar Engeland en namen de Patriotten de macht over van de regenten. 
 • Frankrijk erkende de Bataafse Republiek als onafhankelijke staat maar in praktijk werd de Republiek afhankelijk van Frankrijk. 
 • In 1796 kwam de eerst gekozen volksvertegenwoordiging bijeen: de Nationale Vergadering. Later dat jaar kwam de Staatsregeling tot stand.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Leg uit doorbraak gedachte
Na de oorlog wilde de NVB dat nederland ontzuild werd. Maar deze mislukt.
Wat gebeurd er tijdens de oorlog met nederland
Nederland word bezet. Alle politieke partijen afgeschaft behalve NSB
Wie warenn het sterkst verzuild rond 1917
Confessionelen, socialisten, liberalen.
Wannneer werd de verzuiling definitief
1917
Wat was het gevolg van toelstras vergissing 1918
Sociaal democraten werden tot 1939 buiten de regering gehouden
Leg uit 1918 Toelstras vergissing
De protestanten en katholieken + liberalen hadden de grote meerder heid stemmen van de bevolking.  Toelstra hoopte op een arbeidsrevolutie. Hij had de verhoudingen absoluut verkeerd ingeschat want nederland wilde helemaal geen revolutie
Leg begin van de verzuiling uit.
De samenleving is georganiseerd in afzonderlijke bevolkingsgroepen. (zuilen). Ze vormen werelden op zich en leven grotendeels langs elkaar heen. Je leeft zo veel mogelijk binnen je eigen groep en hebt dan ook eigen scholen, krant en uni etc.
Wat was het uitgaanspunt van Machiavelli
Het doel heiligt de middelen en een sterke alleen heerser is nodig
Wat was het uitgaans punt van adam smith?
Hij wilde dat mensen zo vrij mogelijk waren in de economische handel
Wat waren de gevolgen van de pacificatie grondwetswijziging in 1917?
Het districtenstelsel van Thorbecke werd afgelast en er ontstaat een stelsel van een evenredige vertegenwoordiging dit betekend dat de kiezer op iedereen mag stemmen die zich kiesbaar verstelt. Maakt niet uit waar ze vandaan komen.