Samenvatting Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland

-
181 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland". De auteur(s) van het boek is/zijn ad oostveen. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland

 • 1 vrijheidsrechten en politieke rechten in Nederland

 • Welke rechten zijn kenmerken voor een rechtsstaat?

  Klassieke grondrechten

 • Wat waren de meeste mensen in Nederland in de Middeleeuwen?

  Een horige (deze was gebonden aan de grond en moest een deel van zijn oogst afstaan en vaak herendiensten verrichten, in ruil daarvoor kreeg hij veiligheid en bescherming)

 • Hoe kwam het dat de Nederlanders net als Spanje onder de Oostenrijkse Habsburgers kwamen?

  Door een huwelijk tussen Maria van Bourgondië en Maximilaan van Habsburg.

 • Waartoe streefde Karel V en verzette de Nederlandse gewesten zich?

  Tegen centralisatie vanuit Brussel (regeren vanuit één plek)

   

 • Waarom brak de beeldenstorm uit?

  Er was onvrede over het beleid tegen de protestantse Reformatie en er was een economische crisis

 • Waarom brak er een oorlog tegen Spanje uit?

  Landvoogd Alva trad hard op en er kwamen nieuwe belastingen

 • Wat stond er in de Blijde Inkomst van Brabant?

  Wanneer de Hertog oorlog voerde of belasting hief zonder instemming van de Brabantse steden, mocht men zich tegen hem verzetten

 • Wat was er zo bijzonder aan dat Willem van Oranje werd uitgeroepen als stadhouder door de Staten Generaal?

  Normaal gesproken benoemde de koning de stadhouders

 • Wanneer ontstond de Unie van Utrecht?

  Toen de zuidelijke gewesten zich gingen afscheiden van hun gezamenlijke strijd tegen Spanje.

 • Wie zwoeren de staten af in de Acte van Verlatinghe?

  Generaal Filips II, ze wilden geloofsvrijheid en verdediging van politieke vrijheden en privileges.

 • Waarom kwamen er veel geloofsvluchtelingen juist naar de Republiek?

  Omdat hier een klimaat was van algemene vrijheid (door het ontbreken van een sterke centrale burgerlijke overheid of machtige geestelijkheid). Er heerste ook gewetensvrijheid.

 • Welke eeuw was voor de Republiek haar bloeiperiode?

  De 17e eeuw

 • Waardoor namen de politieke tegenstellingen half achttiende eeuw toe?

  Doordat er een economische terugval was

 • In wiens handen was de macht half achttiende eeuw?

  In handen van de regenten en Willem V

 • Hoe verliep het met de Patriotten?

  Ze waren tegen Willem B en ze waren in enkele gewesten aan de macht, maar na een Pruisische inval vluchtten zij naar Frankrijk. Ze maakten de Franse revolutie mee en later deden ze samen met de Fransen een inval in de republiek.

 • Wat werd er in het verdrag van Den Haag erkent?

  Frankrijk erkende de nieuwe Bataafse Republiek als onafhankelijk, maar deze werd in feite afhankelijk van Frankrijk.

 • Hoe kwam de staatsregeling tot stand?

  De Nationale vergadering kwam bijeen, de eerste gekozen volksvertegenwoordiging.

 • Wat stond er in de staatsregeling?

  o.a recht op vergaderen en recht op gelijkheid

 • met welk besluit regeerde Willem II en wat hield dat in

  Het koninklijk besluit, dit hield in dat hij ministers kon benoemen en ontslaan.

 • Waardoor besloot Willem II om Thorbecke een nieuwe grondwet te laten schrijven?

  overal in Europa braken opstanden uit tegen de monarchie.

 • Welke wijzigingen bracht Thorbecke aan de wet?

  - De koning werd onschendbaar en de ministers werden verantwoordelijk

  - Het parlement kreeg wetgevende en controlerende rechten

  - De Tweede Kamer werd rechtstreeks gekozen, de eerste kamer indirect via de Provinciale Staten

  - Recht van vereniging en vrijheid op onderwijs werden opgenomen.

 • Wat veranderde er toen het caoutchoucartikel in de grondwet werd opgenomen?

  toen werd kiesrecht toegekend aan alle mannelijke ingezetenen die voldeden aan kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wie vormden in de jaren '90 de paarse coalitie?

De PvdA, VVD, D'66

 

Wat wordt er met consensuspolitiek bedoeld?

Het streven van politieke partijen naar eensgezindheid over het te voeren beleid.

Wat waren de denkbeelden van het Christen Democratisch Appèl?

 gebaseerd op Christelijke beginselen en stond open voor niet-christenen

Wat zorgde in de jaren zeventig voor snelle achteruitgang van de aanhang van christelijke partijen?

de ontzuiling en deconfessionalisering

Wat zorgde voor polarisatie?

De politieke onrust

Wat waren de denkbeelden van de Politieke Partij Radicalen?

Ze waren voor progressieve politiek op basis van de bijbel

Wat waren de denkbeelden van de Democraten '66 ?

ze hadden participatiedemocratie en hadden bezwaar tegen politieke onduidelijkheid, ze waren voor een progressief en conservatief blok, ze wilden een rechtstreeks gekozen president en een districtenstelsel

Wat waren de denkbeelden van de Pacifistische Socialistische Partij?

ze waren voor ontwapening en tegen atoomwapens.

Waar zorgde de ruimte voor dat politieke partijen zich elke verkiezing opnieuw moesten waarmaken?

Voor nieuwe partijen en meer invloed van burgers op besluitvormingsprocessen (participatiedemocratie)

Waarin eindigden de tegenstellingen tussen de PvdA en KVP?

in de rooms-rode coalitie