Samenvatting Geschiedeniswerkplaats / 1 Vwo / deel Informatieboek onderbouw

-
328 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Geschiedeniswerkplaats / 1 Vwo / deel Informatieboek onderbouw". De auteur(s) van het boek is/zijn Noordhoff Uitgevers B V. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Geschiedeniswerkplaats / 1 Vwo / deel Informatieboek onderbouw

 • 1 jagers en boeren

 • Wat betekent specialiseren?
  zich richten op een bepaalde vaardigheid
 • Wat betekent ambacht?
  beroep waarbij iemand in een werkplaats producten maakt of bewerkt met zijn handen en gereedschap
 • 2 het oude egypte

 • Het oude Egypte: 

  - is van 3000 v.C - 500 n.C.
  - tijd van Grieken en Romeinen
  - de oudheid

  Ontdekking koningsgraf:
  - door Howard Carter
  - het koningsgraf in het dal der koningen
  - graf bestaande uit vier kamers vol schatten, vierde kamer ook mummie van de farao
  - uit hiërogliefen duidelijk dat het om toetanchamon ging
  - farao veertiende eeuw v.C

 • 2.1 Een samenleving met steden

 • Wat betekent bloei?
  Als het ergens goed mee gaat, bijvoorbeeld de economie.
 • Wat betekent landbouwoverschot?
  oogst die een boer niet zelf nodig heeft.
 • Wat betekent specialiseren?
  zich richten op een bepaalde vaardigheid.
 • Wat betekent ambacht?
  beroep waarbij iemand in een werkplaats producten maakt of bewerkt met zijn handen en gereedschap.
 • Wat betekent markt?
  plaats waar mensen handelen in producten.
 • Wat betekent ruilhandel?
  kopen en verkopen van producten door deze tegen elkaar te ruilen.
 • Wat betekent welvaart?
  toestand van voorspoed in het land.
 • Wat betekent landbouwstedelijke samenleving?
  samenleving waarin de meeste mensen leven van de landbouw, terwijl een minderheid van de bevolking in steden leeft van onder meer ambachten en handel.
 • Leven bij de rivier:
  - Nijl
  - door de Nijl hebben de Egyptenaren vruchtbare landbouwgrond
  - bloeiende landbouw
  - delta: de uitwaaiering van de rivier de Nijl tot een driehoekig moerasland in het noorden van het land, de Griekse letter delta is een driehoek
  - en dit gedeelte is beneden-Egypte en alles ten zuiden van de delta is boven-Egypte.

  Het wonder van de Nijl:
  - Elk jaar in de zomer steeg het waterpeil in de Nijl, zodat de oevers overstroomden. Er bleef dan een vruchtbaar laagje modder liggen, zodat  boeren konden zaaien.
  - voor volgende overstroming werd geoogst
  - oorzaak: overvloedige regenval in Ethiopië, volgens  Egyptenaren deden goden zorgen voor natuurverschijnsel.

  Irrigatie van het land:
  - aanleg dammen, vijvers en kanalen
  - sjadoef =waterschep, water uit kanalen op akkers
  - vruchtbare grond+slimme irrigatiesysteem = hoge opbrengsten in  landbouw
  -verbouwing graan gerst en vlas in hoger gelegen gebieden groente en fruit
  - wijngaarden 
  - papyrusplant: van stengels worden matten sandalen en papier gemaakt

  Ambachten:
  - door hoge opbrengsten in de landbouw,resultaat:landbouwoverschot
  -specialisatie in ambacht
  -maken van potten en maken van kleren
  -in boeren dorpen werkplaatsen ambachtslieden

  Handel:
  -Boeren en ambachtslieden boden hun goederen aan op de markt
  -Ze betaalden niet met geld maar ze deden ruilen
  - ontstaan oevers aan de Nijl
  -vervoer over de Nijl in roei- en zeilboten
  - vervoer over land met ezels
  - uitbreiding ruilhandel naar gebieden en volkeren op grote afstand
  -zuiden: ivoor, ebbenhout en wierook
  - Oostkust middellandse zee: hout en tin
  - handel met Griekenland

  Wonen en werken in steden:
  - bloeiende economie: welvaart 
  - steeds meer ambachten en handel
  - dorpen groeien uit in steden: landbouwstedelijke samenleving
  - ondanks landbouwstedelijke samenleving veel mensen leven op het platteland
  - Nechen = een van de oudste steden van Boven-Egytpe
  - steden = plein>wijken met woonhuizen en ateliers

 • Meeste Griekse stadstaten werden bestuurd door een groep aanzienlijke burgers, sommige stadstaten hadden een koning. Athene de macht in handen van veel mensen, zo ontstond een democratie.


  Theseus en Ariadne


  Vol trots noemden de Atheners zichzelf 'zonen van Theseus', dat was hun Koning. Hij zou in de 13e eeuw v.C. alle stammen op het Atheense schiereiland Attika hebben verenigd in 1 grote stadstaten. Theseus was volgens de verhalen misschien wel verwekt door de zeegod Poseidon, grootste heldendaad was het doden van Minotaurus, deze monsterachtige stier leefde in een labyrint in het paleis van koning Minos op Kreta, die moest om de 7 jaar gevoerd worden door Atheense jongeren.Theseus werd er ook heen gestuurd, maar de dochter van de koning Minos werd verliefd op hem en gaf hem een draad en zwaard mee. Met het zwaard doodde Theseus de Minotaurus.

  Monarchie, aristocratie, tirannie


  Tot de 8e eeuw v.C. waren de meeste poleis een monarchie.
 • 2.2 Het land van de Farao

 • Het ontstaan van staten:
  - irrigatielandbouw: veel organisatietalent van de Egyptenaren
  - akkergrenzen vaststellen en irrigatiesysteem onderhouden
  - veel samenwerking en overleg nodig
  - taakverdeling: leiders=> lieten zich betalen => deel van het geld aan ambtenaren, priesters en soldaten
  - ontstaan staten: bestuurd vorsten
  -twee koninkrijken: Boven-Egypte en Beneden-Egypte

  Egypte een staat:
  - circa 3000 v.C
  - verovering Beneden-Egypte > koning Narmer van Boven-Egypte
  - oude Egypte = 1e grote staat in wereld met centraal bestuur> koning = Farao
  - Op grens van Boven- en Beneden-Egypte > nieuwe hoofdstad= Memphis
  -later zuidelijker gelegen Thebe de hoofdstad (heet nu Luxor)

  De goddelijke Farao:
  - volgens Egyptenaren regeerden goden over hen
  - De god Osiris wijze en rechtvaardige Farao > vermoord door broer Seth
  - Lichaamsdelen zijn verspreid over Egypte maar teruggevonden door godin Isis, zo kon zij kinderen krijgen> zoon god Horis
  - Horis versloeg Seth en verbande hem naar de woestijn
  - Sindsdien regeert Horis over Egypte> in de lucht een valk en op de aarde een gedaante van een farao
  - Om hun macht te tonen droegen de farao's een scepter en een kroon (scepter soort staf), farao Snofroe noemde zichzelf de volmaakte god

  Ambtenaren en priesters:
  - Farao oppermachtig, maar hulp nodig bij besturen van het rijk
  -hogere ambtenaren= raadgevers en bestuurders van provincies
  - lagere ambtenaren= belasting ophalers, opzichters en schrijvers
  - als het slecht gaat met het land=> goden ontevreden 
  - contact tussen farao en goden via gebeden en offers
  - priesters hielpen daarbij

   Belasting:
  - in ruil voor gebruik van de grond moesten boeren belasting betalen aan de farao= deel van oogst af staan (opslag in grote graanschuren)
  - farao betaalde soldaten en ambtenaren daarmee
  - was bedoeld als noodvoorraad als de oogst slecht was
  -boeren moesten voor farao werken= meewerken aan het bouwen van paleizen en piramides als de rivier overstroomd was
  - als de hoogste ambtenaren het werk goed deden kregen ze van de farao: stukken land , een erfelijke titel en het voorrecht om belasting te heffen
  - Zo werden ze edelen, naast de adel mochten ook tempels belasting vragen aan de boeren

  Schrift:
  - rond 3000 v.C hiërogliefen schrift uitgevonden
  - schrift = honderden kleine tekeningen met bepaalde betekenis
  - afbeelding hoofd= volk
  - er stonden ook afbeeldingen voor klanken
  - leeuw= l-klank
  - vooral gebruikt voor religieuze teksten
  - geschreven op papyrusvellen, gekerfd in wanden en voorwerpen, in grafkamers en tempels
  - daarnaast eenvoudiger schrift: het hiëratische schrift, gebruikt voor administratie in paleizen en tempels en brieven
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wie waren Pythagoras en Archimedes?
Pythagoras en Archimedes hielden zich bezig met wiskunde en natuurkunde. Ze stelde wetten op die nog steeds gelden. 
Wie was Plato?
Plato was een geleerde. Geleerden zoals Socrates en Plato waren geen voorstander van de democratie. Ze betwijfelden of het gewone volk in staat was de juiste beslissingen te nemen voor de polis. Volgens Plato was de aristocratie de beste besturingsvorm, omdat de macht dan in de handen van wijze mensen lag.
Wat wilden Europeanen ook wat mensen in het Midden-Oosten ook hadden?
Specerijen. Zo werd er handel gedreven tussen Europa en Midden-Oosten.
Wat is ridderlijkheid?
Edelmoedigheid.
Waneer werden christenen uit Akko verjaagd?
In 1291
Waar komt het kinderkruistocht vandaan?
Omdat in 1212 in Duitsland een slecht georganiseerde kruistocht was gebruikte een schrijver het Latijnse woord puer. Iemand heeft dit vertaald in kind.
Wat was een motief om op nog een 3e kruistocht te gaan?
De herovering van Jeruzalem van de Arabieren onder leiding van Saladin.
Welke 2 motieven waren er om op nog een kruistocht te gaan?
1: De enthousiasme bij de christenen door de overwinning
2: Een Sjeldsjoekse verovering in 1144 op Edessa
Wie werd koning van Jeruzalem?
De Waal Boudewijn van Boulogne.
Wie stichtten kruisvaarderstaten?
De kruisridders in de veroverde gebieden. Ze stichtten kruisvaardestaten met een feodaal bestuur.