Samenvatting Geschiedeniswerkplaats / 2 Vwo / deel Informatieboek

-
467 Flashcards en notities
20 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Geschiedeniswerkplaats / 2 Vwo / deel Informatieboek ". De auteur(s) van het boek is/zijn Noordhoff Uitgevers B V. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Geschiedeniswerkplaats / 2 Vwo / deel Informatieboek

 • 1.1 een nieuwe tijd

 • Wat gebeurde met schilders rond 1500
  Ze werden meert gezien als kunstenaars dan als handwerkslieden 
 • vertel over Dürer
  hij is in 1471 in Neurenberg geboren. omdat hij goed kon tekenen was hij in de leer gegaan bij de plaatselijjke schildergilde als leerling en gezel. Veel mensen keken toen neer op schilders. Toen hij 23 was ging hij naar Italie. Daar ontmoette hij schilders die anders werkten dan hij had geleerd. zij beelden de werkelijkheid veel beter af. hij oefende veel op de nieuwe technieken en liet zien in Neurenberg wat hij geleerd had in italie. Toen werd hij heel beroemd. hij kreeg zelfs opdrachten van keizer maximiliaan. 
 • waar behoorde antwerpen toe in de 16e eeuw
  met 40.000 inwoners was het 1 van de grotere steden in de landbouwstedelijke samenleving in europa. de stad had 1221 stadsrecvhten gekegen en werd vanaf toen bestuurd vanuit het stadhuis aan het marktplein. 
 • Gilden regelden het leven van ambachtslieden. in die tijd veranderde onder andere 1 regel. welke was dat?
  1 regel was dat de meester 1 leerling en 2 gezellen in dienst mocht hebben. er waren in de 16e eeuw echter meesters die meer personeel wilden om sneller te produceren. zo ontstond een bedrijf. 
 • De veranderingen in regels zorgden ervoor dat gilden hun regels gingen versoepelen. het werd allemaal minder strak en makkelijker.
 • waarom voldeed de tradiotionele zandloper niet meer 
  omdat tijd steeds belangrijker werd 
 • wat waren mechanische klokken (vanaf de 13e eeuw) 
  klokken met radarwerken waarmee de dag in 24 uren werd verdeeld en je de hele dag de tijd kon aflezen 
 • Vanaf de 15e eeuw werden uurwerken met slagwerk en wijzerplaten op torens in steden aangebracht zodat iedereen kon zien hoe laat het was. 
 • waarom wasd het zo belangrijk dat men de tijd kon aflezen 
  ondernemers zouden dan beter en slimmer met hun tijd omgaan waardoor ze meer konden verdienen. Zo werd tijd, geld. 
 • wat gebeurde er door de invoering van gregoriaanse kalender ?
  de 4 jaargetijden (seizoenen) beginnen altijd op dezelfde datum : de zomer 21 juni, de datum met de langste dag. de winter 21 december, de datum met de langste nacht. de lente en herfst beginnen precies daar tussen in, wanneer dag en nacht even lang zijn : 21 maart en 21 september 
 • waar is het begrip maand van afgeleid ?
  van maan, die om de aarde draait. dat duurt telkens 29 dagen, 12 uren, 44 minuten en 3 sec, deze tijd wordt een maanmaand genoemd 
 • de romeinen deelde het zonnejaar in twaalf maanden, maaar die duurde niet even lang als een maanmaand en waren ook onderling verschillend van lengte

 • de maanden zijn afgeleid :

  van goden
  januari  =  janus
  maart  =  mars 
  mei  =  maia 
  juni  =  juno

  feest 
  februari  =  februa (een feest aan het eind van de winter)

  vernoemd 
  juli  =  julius caesar 
  augustus  =  octavianus augustus 

  afgeleid telwoorden
  september  =  septem (7)
  oktober  =  octo (8)
  november  =  novem (9)
  december  =  decem (10) 

  overig
  april  =  apricus (latijns voor : beschenen door de zon)
 • wat is het gevolg dat een islamitisch jaar Ong. 11 dagen korter is dan een zonnejaar ?
  hierdoor vallen islamitische feesten, zoals het Suikerfeest en het offerfeest, elk jaar ong. 11 dagen eerder op de gregoriaanse kalender (deze kalender gebruikt de westere wereld) `
 • Noem de drie historische indelingen
  1) vijf perioden (prehistorie, oudheid, middeleeuwen, vroegmoderne tijd,     moderne tijd)
  2) tien tijdvakken
  1. tijd van jagers en boeren,
  2. tijd van Grieken en romeinen,
  3.  tijd van monniken en ridders,
  4.  tijd van steden en staten,
  5.  tijd van ontdekkers en hervormers,
  6. tijd van regenten en vorsten,
  7. tijd van pruiken en revoluties
  8. tijd van burgers en stoommachines,
  9. tijd van wereldoorlogen en tijd van televisie en computer
  3) vijf soorten samenlevingen ( samenleving van jagerverzamelaars, de landbouwsamenleving, landbouwstedelijke samenleving, de industriële samenleving en de informatiesamenleving
 • 1.2 De renaissance

 • Hoe is de renaissance ontstaan in Italiaanse steden zoals florence, milaan, Genua en Venetie?
  Hier woonden kooplieden en bankiers die rijk waren geworden door handel tussen Europa en het midden oosten. door hun rijkdom konden ze  kunstenaars opdracht geven hun stadspaleizen te verfraaien met schilderijen en beelden.
 • wanneer is de renaissance ontstaan
  omstreeks 1500
 • Waarom werd de middeleeuwen de tussentijd genoemd?
  omdat er tussen de oudheid en de renaissance niet heel veel gebeurde.
 • Wat betekende renaissance (rinascita)
  kunstenaars, architecten en opdrachtgevers herontdekten de schoonheid van de klassieke cultuur (wedergeboorte)
 • Wat gebeurde door het schilderij van rafael
  mensen gingen anders kijken naar de romeinse en Griekse cultuur (eerst vonden ze het niet mooi omdat het niet met de kerk te maken had maar door dit schilderij gingen ze er anders naar kijken)
 • wie schilderde de school van athene, wat hield het in en waar verwijst het naar?
  schilder was Rafael. het schilderij betekende een denkbeeldige bijeenkomst van de Griekse filosofen uit de oudheid(plato en aristoteles staan in het middelpunt). Het verwijst naar de tijd van de grieken en romeinen.
 • In de renaissance bleven kerk en geloof belangrijk maar bij het rijke volk werd de leuke kant van het leven ook belangrijk.
 •   Wat betekent Carpe Diem?
  Pluk de dag.
 • Hoe is Carpe Diem ontstaan
  Doordat rijke mensen ook van de leuke kanten van het leven gingen genieten en niet alleen van de kerk en het geloof
 • Wat is het verschil tussen memento mori en carpe diem
  memento mori betekent gedenk te sterven ( wees bezig met sterven ) en carpe diem betekent pluk de dag (wees bezig met leven)
 • Deze nieuwe manier van denken was gericht op het leven en niet op sterven. Mensen wilden krachtig in het leven staan.
 • omdat de mensen anders gingen leven gingen de klassieke schrijvers ook meer kijken naar kunst uit de oudheid.
 • wat wilden de geleerden in de renaissancetijd met de teksten uit de oudheid
  de teksten waren door de eeuwen heen steeds overgeschreven door monnikken. daarom zaten er veel fouten in, de geleerden wilden die fouten eruit halen.
 • Wat betekent humanisme
  de mens staat centraal.
 • waar waren de humanisten van overtuigd
  dat mensen door eigen inspanningen hun leven konden verbeteren. onderwijs was heel belangrijk daarbij. daarbij was onder de rijken het lezen van klassieke teksten en het leren van grieks en latijn onmisbaar.
 • wat betekent homo universalis
  de mens die van alle markten thuis was zoals Leonardo da vinci (hij kon schilderen, beeldhouwen, anatomie, wiskunde, muziek etc)
 • belangrijk in de renaissancekunst is dat schilders, beeldhouwers en bouwmeesters de kunst en architectuur van de grieken en romeinen wilden evenaren en zelfs overtreffen. Ze bestudeerden daarom ook het menselijk lichaam en de natuur.
 • wat weet je van de mozes van Michelangelo
  met zijn gespierde armen en benen waarop je zelfs de aderen ziet lopen was het bijna levensecht
 • waarom waren de renaisscancistische schilderijen realistischer dan de middeleeuwse
  omdat ze diepte aanbrachten in hun schilderijen door te werken met denkbeeldige lijnen die verdwenen bij de horizon
 • de renaissancekunst ontstond door de rijke mensen maar ook door de kerk. want pausen haalden grote kunstenaars naar rome om hun kamers te beschilderen. (een voorbeeld is de school van athene door rafael)
 • het museum du louvre in Parijs heeft veel te danken aan koning frans I, die in de 16e eeuw over Frankrijk regeerde. hij was een grote liefhebber van de Italiaanse renaissancekunst. in 1516 slaagde hij er zelfs in de oude Leonardo da Vinci naar zijn hof te halen. da Vinci had de Mona Lisa mee, die hangt nu in de louvre samen met topstukken van rafael en Michelangelo
 • hoe verspreidde de renaissance zich in de 16e eeuw ?
  doordat veel kunstenaars uit het noorden van Europa naar Italië gingen om het werk te zien van veel Italiaanse meesters en de nieuwe manieren van schilderen te leren.
 • de boekdrukkunst was rond 1450 ontdekt, de verspreiding en uitwisseling van ideeën gingen daardoor veel sneller
 • hoe ontdekte Erasmus van Rotterdam dat wat de kerk leerde niets met het oorspronkelijke christendom te maken had ?
  door de oorspronkelijke bronnen van het nieuwe testament te bestuderen.
 • wrm was de nieuwsgierigheid van de renaissance ook belangrijk voor de natuurwetenschappen ?
  ontdekkers zoals da Vinci gingen voor het eerst zelf onderzoek doen.  door in lijken te snijden leerden ze bijv. over de anatomie van de mens
 • welk boek schreef erasmus (humanist)
  lof der zotheid
 • wat stond in het boek lof der zotheid
  -hij maakte het bijgeloof van de gelovigen bespottelijk
  -hij schreef over de onwetendheid van priesters
  -dat de kerk graag macht en geld wilde hebben 
 • door de humanisten viel de kerk en haar geloof uiteen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
Chimpansees!
wanneer eindigde de oorlog en hoe ?
in 1648. bij ondertekening van de vrede van munster erkende spanje de soevereniteit van nederland. 
waarom is het bijzonder dat nederland zonder vorst verder ging?
in de 16e werden bijna alle europse landen geregeerd door een vorst. 
wanneer en hoezo besloot nederland --> republiek der verenigde nederlanden te worden ?
in 1588 toen de militairen voor de noordelijke gewesten (gemeenten) waren besloot de staten-generaal zonder vorst verder te gaan. 
Hoe en wanneeer begon de nederlandse opstand ofterwel de tachtigjarigeoorlog ?
in 1568 toen Willem met huurlegers de nederlanden vinnenviel om alva te verdrijven. Maar de eerste poging mislukte , toen 4 jaar later kwamen er water geuzen en die namen Den Briel in. En er waren steeds meer steden tegen Alva. 
Wat is de raad van beroerten
een speciale rechtbank die de doodstraf oplegde aan deelnemers die meededen aan de beeldenstorm 
Wat is een beeldenstorm
hier werden beelden en schilderijen vernield in honderden kerken en kloosters omdat de calvinisten tegen het katholieke geloof waren 
Hoe is de naam geuzen ontstaan
Een groep lage edelen trok naar de landvoogdes om strafvermindering. De landvoogdes vond het een raar stel omdat ze niet op een paard kwamen. Haar adviseur zei dat het bedelaars waren (gueux) waren. De edelen namen deze naam over als eretitel. 
Wat was de zuys van filips de 2e
zij was landvoogdes in Brussel 
Waarom waren de nederlanders boos op filips de 2e?
1) omdat hij nog meer dan zijn vader de centralisatiepolitiek wilde voeren verdrong hij de nederlanders van belangrijke posities in brussel  
2) omdat hij hoge belastingen vroeg. 
3) omdat hij fel tegen het calvinisme was