Samenvatting Geschiedeniswerkplaats 2e fase HAVO historisch overzicht handboek

-
ISBN-10 900181476X ISBN-13 9789001814762
3221 Flashcards en notities
762 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Geschiedeniswerkplaats 2e fase HAVO historisch overzicht handboek". De auteur(s) van het boek is/zijn Noordhoff Uitgevers B V. Het ISBN van dit boek is 9789001814762 of 900181476X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Geschiedeniswerkplaats 2e fase HAVO historisch overzicht handboek

 • 1 Tijd van jagers en boeren

 • Jagers en verzamelaars -> eerste mensen die leefden van wat ze vonden in de natuur. 

  Taakverdeling tussen mannen en vrouwen 

  Mannen -> viste, joegen op herten , beren , rendieren en kleine zoogdieren 

  Vrouwen -> kinderen en verzamelaars van paddenstoelen, wortels, knollen, noten, bessen en andere plantaardig voedsel.

  Je had veel kennis over de natuur nodig 

  *Waar is het voedsel te vinden?

  *Welke vruchten en noten zijn eetbaar en welke niet?

  *Waneer moet het geplukt worden?

  *Hoe gedragen dieren zich?

   

  Europa was dunbevolkt doordat de natuur maar een klein aantal mensen kan voeden. Ze leefde daarom ook in kleine groepen van niet meer van tientallen mensen.

   

  Ze waren nomaden -> ze moesten zwerven en rond trekken om aan voedsel te komen. Daardoor woonde ze in tenten en eenvoudige hutten. Door het trekken hadden ze maar weinig bezit, want ze konden niet heel veel spullen mee nemen.

   

  Ontwikkeling van de jagers en verzamelaars

   

  Europese jagers leefde voor het grootste deel in de laatste ijstijd, due duurde tot 10.000 v Chr. Door de kou lag de zeespiegel tientallen meters lager dan nu 

  Nu noord zee -> Toen toendra gebied

  Nu NW Europa -> Toen poolwoestijn -> groeide nauwelijks iets, kon geen mens leven.

   

  45000 v Chr -> moderne mens

  13000 v Chr -> NW Europa permanent bewoond

  Mensen gingen naar Zuid-Europa , daar zijn ook grotten met rotswand schilderingen gevonden (Valtorta).

   

  Zonder schriftelijk bronnen

  historicus gebruikt voornamelijk geschreven bronnen

  Als er geen geschreven bronnen van zijn neomen we dat prehistorie.

  Bestudeerders van ongeschreven bronnen -> archeologen

   

 • Jager-verzamelaars : Hielden zichzelf in leven door te jagen en voedsel te verzamelen

  Moderne mens verscheen rond 45000 v.C. 

 • Tot wanneer was het tijdvak van de Jagers & Boeren?

  Tot  3.000 v.C.

 • hoe was de leefwijze van de jagers en verzamelaars

  de mensen trokken rond en leefde van het jagen en verzamelen

 • Uit welke 4 invalshoeken kun je geschiedenis bestuderen?

  • politiek
  • economie
  • sociaal
  • cultuur
 • vanaf wanneer gingen jagers-verzamelaars aan landbouw doen?

  vanaf 10000 voor christus, toen ontstonden ook de eerste nederzettingen 

 • Tot 3000 v.C: tijd van jagers en boeren -> eindigde toen in het Midden-Oosten het schrift ontstond
 • agrarisch
  heeft te maken met landbouw
 • Noem het kenmerkende aspect en leg deze uit. 
  De levenswijze van jagers-verzamelaars.
 • In 1914 daalde Henri Bégauenmet zijn drie zonen af in een grottenstelsel in de Pyreneeën. Ze vonden wanden met prehistorische tekeningen met:
  * Mammoeten
  * Paarden
  * Rendieren
  * Bizons

  Hun grootste ontdekking was een tekening van merkwaardig wezen, half mens, half dier.
 • Geef kort en beschrijving van de prehistorie.
  Honderdduizenden jaren trokken mensen als nomaden rond en leefden van wat ze in de natuur vonden. Dit is de tijd van de jagers en boeren. De tijd waarin nog geen geschreven documenten bestonden.
 • waarvan leefde de jangers en verzaelaars?
  van wat ze vonden, vis, vlees , noten en bessen ect.
 • Groepsgroottte 10 tot 30 personen, geen vaste verblijfplaats zij trokken rond.

  Ze hadden weinig bezittingen, er was geen verschil tussen arm of rijk

 • De mannen gingen jagen en de vrouwen en kinderen gingen voedsel verzamelen

  ze woonden in simpele hutjes die snel gebouwd en afgebroken kunnen worden.

  ze hadden weinig spullen want ze moesten alles kunnen meedragen

 • Mannen joegen op wild terwijl de vrouwen op de kinderen pasten en plantaardig voedsel zochten.

 • Wat is de politieke vraag?

  Hoe wordt de samenleving bestuurd?

 • 10.000 v.C: landbouwrevolutie in Midden-Oosten
 • cultuur
  het denken en doen van een groep
 • Wat zijn de kenmerken van de levenswijze van jagers-verzamelaars?
  - Levenswijze: verzamelen van vruchten, noten en ander plantaardig voedsel. Jagen op dieren en vissen.
  - Nomadisch bestaan
  - Huizen: simpele tenten/grotten
  - Kleine groepen van ongeveer 20 tot 30 mensen
  - Egalitaire samenleving -> geen sociale verschillen doordat de mensen weinig bezit hebben.
  - Eenvoudige werktuigen van hout, steen of bot
  - Natuurgodsdienst, ze aanbidden de natuurlijke krachten
  - De immateriële kenmerken (gevoelens, ideeën en gedachten) zijn moeilijk vast te stellen. Doordat er geen schrift was.
  • De graaf noemde de grotten naar zijn zonen 'Les Trois Fréres' en de tekening werd als 'de Tovenaar' bekend. 
 • Hoe lang duurde de tijd van de jagers en boeren?
  De tijd van de jagers en boeren is het eerste tijdvak van de geschiedenis, dat duurde tot 3000 v.C. toen in het Midden-Oosten het schrift ontstond.
 • de jagers en verrzaelaars leefden in roepen van niet meer dan enkele tientallen mensen. ze hadden geen vaste woonplaats.het waren nomaden.
 • Ze woonden in niet meer dan enkele tientallen mensen 

  + geen vaste woonplaats = NOMADEN ( ze moesten zwerven en rondtrekken om aan voedsel te komen )

 • Watt is de economische vraag?

  Wat zijn de middelen van bestaan?

 • 6000 v.C: eerste landbouw in Griekenland
 • landbouwrevolutie
  ingrijpende verandering waarbij mensen overgaan van een samenleving van jagers en verzamelaars naar een landbouwsamenleving
 • Waar zijn de eerste sporen van landbouw gevonden? Uit welke tijd dateren die sporen?
  In het gebied van de vruchtbare halve maan. Rond 10,000 voor Christus.
  • Les Trois Fréres is één van de 350 vindplaatsen in Europa waar prehistorische kunst gevonden is.  De beroemste zijn de grotten van Lascaux in Frankrijk.
 • De cro-magnonmensen schilderden vooral veel wilde dieren.
 • rond 10000 vC begon de eerste landbouw. Nomaden die granen en peulvruchten aten die kwamen er achter dat ze die ook konden planten en zaaien. vanaf 8000vC gingen ze ook dieren temmen.
 • Prehistorie is de tijd toen er nog geen geschreven bronnen waren

   

  Het schrift ontstond circa 3000 v.C. in het middenoosten

 • Wat is de sociale vraag?

  Hoe zijn de verhoudingen in de bevolking?

 • 5000 v.C: eerste landbouw in Nederland
 • landbouwstedelijke samenleving
  maatschappij waarin een minderheid van de bevolking in steden met handel en nijverheid woont
 • Op welke wijze ontdekten mensen daar de landbouw?
  Klimaatveranderingen -> klimaat werd zachter. De dieren waar de nomaden op joegen trokken weg. Hiervoor kwamen nieuwe dieren terug. Deze dieren gingen de nomaden domesticeren. Door de de klimaatveranderingen waren er ook veel nieuwe tarwesoorten die ze lieten groeien. Zo ontstond akkerbouw en veeteelt.
  • De grottekeningen en -schilderingen zijn gemaakt tussen 30.000 en 11.000 v.C. door prehistorisch Europeanen, die naar een grot in Zuid-Frankrijk cro-magnonmensen zijn genoemd.
 • Wanneer ontstond in het Midden Oosten de landbouw?
  Rond 10000 v.C. ontstond in het Midden Oosten de landbouw die zich duizenden jaren over Azië en Europa verspreidde.
 • In de vruchtbare halve maan ontstond de landbouwrevolutie. Een ander woord voor landbouw is agrarisch. Halve maan= gematigd klimaat, met zoet water.
 • De manier van leven voor mensen veranderde vanaf 10000 v.C. > van jagen en verzamelen naar akkerbouw en veeteelt. Het duurde duizenden jaren maar had zulke gorte gevolgen dat ze het toch een landbouwrevolutie wordt genoemd.

 • wat is de culturele vraag?

  Wat denken en voelen de mensen en hoe uiten zij dit?

 • 3300 v.C: uitvinding spijkerschrift in Irak -> doordat er een bestuur was
 • landbouwsamenleving
  maatschappij met landbouw als belangrijkste middel van bestaan
 • Noem de kenmerken van een landbouwsamenleving.
  - leven van de akkerbouw en veeteelt. Dieren werden gedomesticeerd, gewassen werden verbouwd.
  - landbouwsamenleving
  - stevige huizen gemaakt van leem en klei
  - groepsgrootte neemt toe
  - sociale verschillen worden groter, je krijgt verschil in bezit
  - gereedschappen werden beter, bijvoorbeeld van metaal. Potten van aarde om voedsel in op te slaan. Ploeg en sikkel om het land mee te bewerken.
  - natuurgodsdienst
  • Cro-mognon hadden al ingewikkelde gebruiksvoorwerpen van: vuursteen hout of bot.

  • Ze maakte ook beeldjes uit ivoor en maakten kralen van roofdier tanden.
 • Wanneer werd de landbouw naar Europa gebracht?
  Omstreeks 6500 v.C. brachten migranten de landbouw naar Europa.
 • de landbouw onttond ongeveer gelijk op verschillende plaatsen in de wereld.De agrarische sameleving. de mens veranderde in een natuurwezen in een cultuur wezen. er ontstond een sedentaire leefwijze.
 • oorzaak van landbouw was waarschijnlijk het klimaat

 • Wat is een revolutie?

  Een revolutie is een grote plotselinge verandering, met verstrekkende gevolgen voor de maatschappij

 • 3000 v.C: uitvinding hiërogliefenschrift in Egypte
 • samenleving van jagers-verzamelaars
  maatschappij van nomaden die leven van wat ze vinden in de natuur
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat werd er afgesproken in het verdrag van maastricht?
Dat er een gemeenschappelijke munt kwam en de eu werd verklaard.
Wat werd er afgesproken in het verdrag van schengen?
Dat de onderlinge grenscontroles af te schaffen
Wat was de marshallhulp
Zowel west als oost europese landen kregen economisch steun van de vs
Wat was de trumandoctrine?
Landen die werden bedreigd door het communisme zouden door de vs geholpen worden
Wat werd er afgesproken in de conferentie van jalta?
 • Stalin mocht de grenzen van de su naar het westen opschuiven
 • roosevelt en churchill erkenden dat alle landen die door het rode leger waren ingenomen, nu ook bij de su mocht horen
  • duitsland werd verdeeld in 4 bezettingszones.
Wat was een oorzaak van de koude oorlog?
De twee ideologische tegenstellingen leidden tot wantrouwen en dus ook oorlog
Wat gebeeurde er op 6 augustus 1945?
De VS gooide atoombommen op hiroshima en nagasaki.
Wie waren de geallieerden?
Sovjet unie, vs, engeland
Waar zorgde de aansal op pearl harbouw voor
Dat hitler nu ook de oorlog verklaarde aan de vs.
Wat was de aanslag op pearl harbour?
Japan viel de amerikaanse vloot aan.