Samenvatting Geschiedeniswerkplaats 4 vmbo-kgt examenboek

ISBN-13 9789001867539
278 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Geschiedeniswerkplaats 4 vmbo-kgt examenboek". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001867539. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Geschiedeniswerkplaats 4 vmbo-kgt examenboek

 • 1.1 De Nederlandse staatsinrichting nu

 • Monarchie
  Land met een erfelijk staatshoofd zoals een koning.
 • Koninkrijk
  Monarchie met een koning
 • Staatshoofd
  Iemand die in een staat het hoogste gezag vertegenwoordigt
 • Republiek
  Staat zonder erfelijk staatshoofd.
 • Democratie
  Land waarin het volk de regeerders kiest.
 • Parlement
  volksvertegenwoordiging
 • Eerste kamer
  Door de Provinciale staten gekozen Nederlandse volksvertegenwoordiging. 
 • Tweede kamer
  Direct gekozen Nederlandse volksvertegenwoordiging.
 • Parlementaire democratie
  Politiek systeem waarin de met algemeen kiesrecht gekozen volksvertegenwoordiging (parlement) het laatste woord heeft.
 • Dictatuur
  1) land waarin één persoon (de dictator) of partij alle macht heeft, 2) tegengestelde van democratie.
 • Constitutionele monarchie
  Koninkrijk met een grondwet.
 • Grondwet
  Wet waarin de belangrijkste rechten staan en regels voor het bestuur van een land.
 • Grondrechten
  Rechten die in de grondwet staan
 • Rechtstaat
  Land waarin alle burgers en de overheid zich moeten houden aan de wet.
 • Onafhankelijke rechtspraak
  Rechters zijn van niemand anders afhankelijk, maar moeten zich alleen baseren op de wet.
 • Rechtelijke macht
  De rechters en officieren van justitie.
 • Wetgevende macht
  Het parlement.
 • Uitvoerende macht
  De regering.
 • Machtenscheiding
  Scheiding tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtelijke macht.
 • Regering
  Ministers met de koning.
 • Kabinet
  De gezamenlijke ministers.
 • Ministers
  Lid van de regering.
 • Minister-president
  Hoofd van het kabinet.
 • Premier
  Minister-president.
 • Staten-Generaal
  Het Nederlandse parlement bestaande uit de eerste en tweede kamer.
 • Wetsvoorstel
  Wet die nog niet is goedgekeurd door het parlement en dus nog niet geldig is.
 • Recht van amendement
  Recht om een wetsvoorstel te veranderen.
 • Recht van initiatief
  Recht om een wetsvoorstel te doen.
 • Wetgevende bevoegdheden
  Rechten waardoor het parlement samen met de regering wetten kan maken.
 • Recht van budget
  Recht om uitgaven van de regering goed of af te keuren.
 • Controlerende bevoegdheden
  Rechten die het parlement helpen om de regering te controleren.
 • Recht van interpellatie
  Recht om een minister te ondervragen.
 • Recht van enquête
  Recht om een parlementair onderzoek in te stellen.
 • Politieke partijen
  Organisatie van mensen die zich vanuit bepaalde politieke ideeën bezighouden met het overheidsbestuur.
 • Coalitiepartijen
  Partijen die samenwerken in de regering.
 • Oppositie
  De partijen die tegen het kabinet zijn.
 • Indirecte verkiezingen
  Verkiezingen waarbij volksvertegenwoordigers worden gekozen door andere volksvertegenwoordigers die zelf via rechtstreekse verkiezingen zijn gekozen.
 • Provinciale staten
  Bestuur van een provincie
 • Klassieke grondrechten
  Rechten in de grondwet die bescherming tegen de overheid garanderen.
 • Discriminatie
  Het onterecht maken van verschil.
 • Vrijheid van godsdienst
  Recht om een godsdienst vrij te kiezen en te belijden
 • Vrijheid van meningsuiting
  Recht om gevoelens en gedachten te uiten
 • Vrijheid van drukpers
  Recht om gevoelens en gedachten te uiten via de media
 • Media
  Communicatiemiddelen, zoals kranten, radio, televisie en internet
 • Vrijheid van vereniging en vergadering
  Recht om zich te verenigingen in vakbonden, politieke partijen en andere organisaties
 • Vrijheid van onderwijs
  Vrijheid om een school te stichten of te kiezen die past bij het eigen geloof of de levensovertuiging
 • Sociale grondrechten
  Grondrechten die recht geven op steun van de overheid
 • Recht op bestaanszekerheid
  De overheid zorgt voor sociale zekerheid
 • Recht op onderwijs
  De overheid zorgt voor goed onderwijs
 • Recht op gezondsheidszorg
  De overheid bevordert de volksgezondheid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Democratisch tekort
Als een democratie niet als democratisch genoeg wordt ervaren
Soevereiniteitsoverdracht
(hier:) het afstaan van het hoogste gezag over Indonesie aan de Indonesische regering
Extreem rechts
Politiek zeer rechts, voor het gebruik van geweld en revolutie om rechtse politieke doelen te bereiken
Propaganda
Het eenzijdig verspreiden van bepaalde ideeën.
Rechtstaat
Land waarin alle burgers en de overheid zich moeten houden aan de wet.
Autonomie
Onafhankelijkheid
Europese Commissie
Dagelijks bestuur van de EU
Raad van ministers
Vergadering van ministers van de EU-Lidstaten
Europees Parlement
Parlement van de EU
Referendum
Volksstemming over een wet