Samenvatting Geschiedeniswerkplaats 4 vmbo-kgt examenboek

ISBN-13 9789001867539
278 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Geschiedeniswerkplaats 4 vmbo-kgt examenboek". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001867539. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Geschiedeniswerkplaats 4 vmbo-kgt examenboek

 • 1.1 De Nederlandse staatsinrichting nu

 • Monarchie
  Land met een erfelijk staatshoofd zoals een koning.
 • Koninkrijk
  Monarchie met een koning
 • Staatshoofd
  Iemand die in een staat het hoogste gezag vertegenwoordigt
 • Republiek
  Staat zonder erfelijk staatshoofd.
 • Democratie
  Land waarin het volk de regeerders kiest.
 • Parlement
  volksvertegenwoordiging
 • Eerste kamer
  Door de Provinciale staten gekozen Nederlandse volksvertegenwoordiging. 
 • Tweede kamer
  Direct gekozen Nederlandse volksvertegenwoordiging.
 • Parlementaire democratie
  Politiek systeem waarin de met algemeen kiesrecht gekozen volksvertegenwoordiging (parlement) het laatste woord heeft.
 • Dictatuur
  1) land waarin één persoon (de dictator) of partij alle macht heeft, 2) tegengestelde van democratie.
 • Constitutionele monarchie
  Koninkrijk met een grondwet.
 • Grondwet
  Wet waarin de belangrijkste rechten staan en regels voor het bestuur van een land.
 • Grondrechten
  Rechten die in de grondwet staan
 • Rechtstaat
  Land waarin alle burgers en de overheid zich moeten houden aan de wet.
 • Onafhankelijke rechtspraak
  Rechters zijn van niemand anders afhankelijk, maar moeten zich alleen baseren op de wet.
 • Rechtelijke macht
  De rechters en officieren van justitie.
 • Wetgevende macht
  Het parlement.
 • Uitvoerende macht
  De regering.
 • Machtenscheiding
  Scheiding tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtelijke macht.
 • Regering
  Ministers met de koning.
 • Kabinet
  De gezamenlijke ministers.
 • Ministers
  Lid van de regering.
 • Minister-president
  Hoofd van het kabinet.
 • Premier
  Minister-president.
 • Staten-Generaal
  Het Nederlandse parlement bestaande uit de eerste en tweede kamer.
 • Wetsvoorstel
  Wet die nog niet is goedgekeurd door het parlement en dus nog niet geldig is.
 • Recht van amendement
  Recht om een wetsvoorstel te veranderen.
 • Recht van initiatief
  Recht om een wetsvoorstel te doen.
 • Wetgevende bevoegdheden
  Rechten waardoor het parlement samen met de regering wetten kan maken.
 • Recht van budget
  Recht om uitgaven van de regering goed of af te keuren.
 • Controlerende bevoegdheden
  Rechten die het parlement helpen om de regering te controleren.
 • Recht van interpellatie
  Recht om een minister te ondervragen.
 • Recht van enquête
  Recht om een parlementair onderzoek in te stellen.
 • Politieke partijen
  Organisatie van mensen die zich vanuit bepaalde politieke ideeën bezighouden met het overheidsbestuur.
 • Coalitiepartijen
  Partijen die samenwerken in de regering.
 • Oppositie
  De partijen die tegen het kabinet zijn.
 • Indirecte verkiezingen
  Verkiezingen waarbij volksvertegenwoordigers worden gekozen door andere volksvertegenwoordigers die zelf via rechtstreekse verkiezingen zijn gekozen.
 • Provinciale staten
  Bestuur van een provincie
 • Klassieke grondrechten
  Rechten in de grondwet die bescherming tegen de overheid garanderen.
 • Discriminatie
  Het onterecht maken van verschil.
 • Vrijheid van godsdienst
  Recht om een godsdienst vrij te kiezen en te belijden
 • Vrijheid van meningsuiting
  Recht om gevoelens en gedachten te uiten
 • Vrijheid van drukpers
  Recht om gevoelens en gedachten te uiten via de media
 • Media
  Communicatiemiddelen, zoals kranten, radio, televisie en internet
 • Vrijheid van vereniging en vergadering
  Recht om zich te verenigingen in vakbonden, politieke partijen en andere organisaties
 • Vrijheid van onderwijs
  Vrijheid om een school te stichten of te kiezen die past bij het eigen geloof of de levensovertuiging
 • Sociale grondrechten
  Grondrechten die recht geven op steun van de overheid
 • Recht op bestaanszekerheid
  De overheid zorgt voor sociale zekerheid
 • Recht op onderwijs
  De overheid zorgt voor goed onderwijs
 • Recht op gezondsheidszorg
  De overheid bevordert de volksgezondheid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.