Samenvatting Geschiedeniswerkplaats

-
ISBN-10 900187052X ISBN-13 9789001870522
266 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Geschiedeniswerkplaats". De auteur(s) van het boek is/zijn Wim Niemeijer, Rene Raap, Robin van Rossum, Rein Tromp. Het ISBN van dit boek is 9789001870522 of 900187052X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Geschiedeniswerkplaats

 • 1 De Eerste Wereldoorlog

 • Wanneer begon de eerste wereld wereldoorlog?
  Augustus 1914
 • Welke landen vochten tegen mekaar?
  Duitsland en Oosterijk vochten tegen Rusland, Groot-Brittannië en Frankrijk.
 • Wat was de rol van Nederland tijdens de tweede wereldoorlog?
  Nederland bleef neutraal.
 • Wie was de kroonprins van Oostenrijk?
  Frans Ferdinand.
 • Op welke dag is Frans Ferdinand vermoord?
  28 juni 1914
 • Wat is het tijdvak en jaartal van dit hoofdstuk?
  Tijd van wereldoorlogen
  1900-1950
  Icoon: tank.
 • 1.1 De moderne beleving van tijd

 • Wanneer begonnen de eerste Olympische spelen van de moderne tijd?
  6 april 1896
 • Wanneer begon de eerste olympische spelen in de moderne tijd?
  Op 6 april 1896. De spelen uit de oudheid dienden als voorbeeld.
 • Wat vond historicus Pierre de Coubertin zo belangrijk aan de olympische spelen?
  De spelen moest als vriendschap tussen de volken dienen maar ook als wedstrijd tussen de naties, als een soort wedloop.
 • Wie kwam op het idee om de spelen te laten herleven?
  Pierre de Coubertin
 • Waarom waren de Olympische Spelen toch iets van de moderne tijd?
  De trein, het stoomschip en de groeiende welvaart maakten de komst van grote aantallen buitenlandse bezoekers en sporters mogelijk.
 • Waardoor werd er een eind gemaakt aan de wirwar van lokale tijden.
  Door de komst van spoorwegen moesten er voor hun dienstregeling vaste vertrek en aankomsttijden zijn.
 • waarom waren de Olympische Spelen toch iets van de moderne tijd?
  De trein, het stoomschip en de groeiende welvaart maakten de komst van grote aantallen buitenlandse bezoekers en sporters mogelijk.
 • Waarom werd sporten ineens zo populair?

  Door de industrialisatie zat iedereen de hele tijd op kantoor dus mensen wouden wat actiefs doen. De machines namen het werk over van de mensen.

  Ook door het sterke nationalisme. Sport maakt mensen sterk voor het leger.
 • Wat was de oplossing voor het gelijktrekken van de lokale tijden.
  De telegraaf was de oplossing. Vanaf 1896 verbonden de Britten de stationsklokken met elkaar via de telegraaf, zo konden ze de klokken gelijk zetten. Als standaard namen ze Greenwich een voorstad van Londen. Daar was een sterrenwacht waar ze de tijd precies konden aflezen.
 • In de landbouwstedelijke samenleving had bijna iedereen lichamelijke arbeid verricht. In de industriële samenleving namen machines het werk over. Steeds meer mensen werkten op een kantoor en woonden in de stad. Met sportbeoefening konden ze het tekort aan lichaamsbeweging en frisse lucht compenseren.
 • Waarom werden de klokken overal in nederland gelijk gezet?
  Dan was het makkelijker om met de trein enzo te gaan omdat je dan gwoon je eigen klok kon aanhouden.
 • Welke tijdzones zijn er?
  Engeland, Greenwichtijd
  Rusland, Oost-Europese (loopt twee uur voor)
  Duitsland, Midden-Europese
 • Het sterke nationalisme dat in de 19e eeuw in veel landen was onstsaan, bevorderde de georganiseerde beoefening van sport.
 • De tijd van welke plaats namen ze in engeland aan?
  De tijd in Greenwich die tijd word ook wel de Greenwichtijd genoemd.
 • Waarom hield de Coubertin zo van sport?
  Sport zou het Franse leger sterker maken. Jongens in het leger werden er hard en weerbaar door en kregen teamgeest en discipline
 • Waardoor ontstonden er tijdzones?
  Omdat mensen steeds meer internationale treinen gebruikte.
 • Waarom noemde de Fransen  'la belle époque' (het mooie tijdperk) en wanneer was deze periode?
  Na de gruwelen van de oorlog kwam er een tijd met nieuwe uitvindingen die het leven aangenamer maakte.
  1890-1914
 • De Coubertin vond wel dat de spelen vriendschap tussen de volken moest dienen, maar ze waren ook een wedloop tussen de naties.
 • Waarom stapte Nederland over naar de Midden-Europese tijd
  Omdat dat een bevel was van de duitsers tijdens de Nederlandse capitulatie.
 • Hoe kwam het dat Nederland van de Greenwichtijd naar de Midden-Europese tijd ging?
  Toen Duitsland Nederland binnenviel in 1940, gaven de Duitsers het bevel de kloktijden te veranderen.
 • Tijdmeting werd veel belangrijker; succes hing meer en meer af van snelheid. Welk motto bedacht de Coubertin voor de Spelen?
  citius, altius, fortius. (Latijn voor sneller, hoger, sterker).
 • Hoeland duurde de la belle époque?
  24 jaar vanaf 1890 tot 1914.
 • Waarom maakte de industriële samenleving de sport populair.
  In de landbouwstedelijke samenleving verrichtte bijna iedereen lichamelijke arbeid. In de industriele samenleving namen machines het werk over. 
  Met sportbeoefening konden zijn het tekort aan lichaamsbeweging en frisse lucht goed maken.
 • In 1900 werd in grote delen van Europa de nieuwe eeuw op precies hetzelfde moment ingeluid. Dat was iets nieuws. Vanouds had elke plaats zijn eigen tijd.
 • Waarom noemden ze het la belle époque (het mooie tijdperk)?
  Omdat het na de oorlog eigenlijk wel een mooie tijd leek.
  Omdat bijv. de telefoon en het elektrisch licht waren uitgevonden.
 • Waarom bevorderde het nationalisme de sport?
  Het nationalisme bevorderde de georganiseerdheid van sport. Het maakte jongens geschikt voor het leger. Ze werden er hard en weerbaar door en het bevorderde de teamgeest en discipline.
 • Torenklokken werden afgestemd op de zonnewijzer. Zodra de zon zijn hoogste punt bereikte, was het 12 uur. Zo verschilde de tijd van plaats tot plaats.
 • Waarom hield Coubertin van sport
  Omdat sport het Franse leger sterker zou maken.
 • Door de komst van spoorwegen kwam er een eind aan de wirwar aan lokale tijden.
  De spoorwegen hadden voor hun dienstregeling vaste vertek- en aankomsttijden nodig.
 • Waarom werd tijdmeting steeds belangrijker?
  Omdat succes steeds meer afhing van snelheid. Voorbeeld is de stopwatch
 • Hoe bracht de telegraaf de oplossing voor het gelijkzetten van verschillende lokale tijden?
  Vanaf 1816 verbonden de Britten de stationsklokken via de telegraafdraden met elkaar. Zo konden ze de klokken gelijkzetten. Als standaard namen ze de tijd in Greenwich, een voorstad van Londen.
 • Wat was het motto van Coubertin
  Citius, altius, fortius (sneller, hoger, sterker) Voorbeeld van stopwatch omdat die tijd in tienden van seconden kon vaststellen.
 • De klok in Greenwich werd met honderden klokken in het hele land verbonden. Zo werden door de spoorwegen de lokale tijden vervangen door één nationale tijd; de Greenwichtijd.
 • In 1891 deelden de Europese landen Europa op in drie tijdzones.

  In Rusland ging de Oost-Europese tijd gelden,

  Duitsland kreeg de Midden-Europese tijd,

  en Nederland ging over op de Greewichtijd.
  Tijdens de bezetting in 1940 moest Nederland van Duitsland over op de Midden-Europese tijd (nu nog steeds).
 • Vanaf wanneer werden in grote delen van Europa de nieuwe eeuw op precies dezelfde tijd ingeluid.
  1900
 • In 1891 deelden de Europese landen Europa op in drie tijdzones. 
  In Rusland ging de Oost-Europese tijd gelden, Duitsland kreeg de Midden-Europese tijd, en Nederland ging over op de Greewichtijd.
 • Wat was belangrijk bij de moderne spelen Welk motto bedacht de Coubertin voor de Spelen?

  Tijdmeting werd veel belangrijker; succes hing meer en meer af van snelheid.
  citius, altius, fortius. (Latijn voor sneller, hoger, sterker).
 • Tijdens de bezetting in 1940 voerden de Duitsers in Nederland de Midden-Europese tijd in.
  Al op 16 mei 1940, één dag na de Nederlandse capitulatie (overgave) , gaven ze het bevel de Nederlandse klokken gelijk te zetten met de Duitse.
 • Wat was het vooruitgangsgeloof?
  Arbeiders kregen het beter, gingen meer verdienen, kregen beter te eten en hoefden minder lang te werken.
 • Hoe noemden de Fransen de periode ná de Eerste Wereldoorlog?
  La belle époque (het mooie tijdperk).
 • Welke tijden in geschiedenis?

  - christelijke jaartelling (zie tijdbalk)
  - drie historische indelingen
  . In vijf perioden
  . In tien tijdvakken
  . In vijf soorten samenlevingen

  ZIE TIJDBALK!!!!!!!!
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is Diplomatie?
Het voeren van overleg tussen staten.
Wat deden Chamberlain en de Franse premier Eduard Daladier?
Zij gingen op het laatste moment toch met Hitler praten en gaven hem Sudetenland in ruil voor vrede.
Wat zeiden Groot-Brittannië en Frankrijk?
Dat zij Tsjecho-Slowakije zouden verdedigen maar dat werkte niet om Hitlse af te schrikken.
Wat is de appeasementpolitiek?
Politiek om toe te geven aan de eisen van Hitlser om de vrede te bewaren.
Wat dacht de Britse premier Neville Chamberlain?
Dat als hij toe zou geven aan Hitlers eisen dat hij dan vanzelf minder agressief zou worden.
Wie kwam er met Duitse hulp in 1938 in Oostenrijk aan de macht?
Arthur Seyss-Inquart.
Wat was lebensraum?
Gebieden in Oost-Europa die de Duitsers volgens de nazi's nodig hadden om te leven
Waarom werden Duitsland Italië en Japan de Asmogendheden genoemd?
Omdat Mussolini zei dat ze de as vormden waaromheen de andere anden moesten draaien
Welke landen waren de Asmogendheden?
Duitsland, Italië en Japan
Waar begon Hitler direct mee na zijn machtsovername in 1933?
De herbewapening van het Duitse leger