Samenvatting Geschiedeniswerkplaats De Republiek In Een Tijd Van Vorsten

-
ISBN-13 9789001807306
762 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Geschiedeniswerkplaats De Republiek In Een Tijd Van Vorsten". De auteur(s) van het boek is/zijn D Verkuil. Het ISBN van dit boek is 9789001807306. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Geschiedeniswerkplaats De Republiek In Een Tijd Van Vorsten

 • 1 Verenigd en verscheurd

 • Karel wilde eenheid in het geloof. Volgens hen kon er maar 1 geloof zijn: het katholieke.
  Geloofsverdeeldheid zou volgens hem alleen maar tot chaos en geweld leiden en uiteindelijk tot het uiteenvallen van zijn rijk. Daarom vervolgde hij de protestanten.

  Dit lukt niet want toen hij in 1555 ging aftreden moest hij toestaan dat elke Duitse vorst zelf het geloof van zijn onderdanen mocht bepalen. 
  In Nederland bleef het katholieke geloof wel als enige toegestaan. 

  Karel V was het hoofd van het huis Habsburg. Deze familie heerste sinds 1282 over Oostenrijk en had daarvandaan hun macht sterk uitgebreid. 
  Sinds 1438 leverden de Habsburgers de Duitse keizers. 
  Ten tijde van Karel V was het Habsburgse rijk op zijn grootst. het bestond uit: Spanje, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechie, grote delen van Italie en de Nederlanden. 
 • Karel V kondigde op 25 oktober 1555 aan in het Hof in Brussel dat hij niet meer verder regeerde over alle zeventien Nederlandse gewesten en dat hij de regering overdroeg aan zijn zoon, Filips II. 

  Karel V was de machtigste vorst in eeuwen. Hij regeerde niet alleen over de Nederlanden, maar hij regeerde over wel 40% van de Europese bevolking. Ook was hij keizer van Duitsland, koning van Spanje, aartshertog van Oostenrijk en vorst van grote delen van Italië  en Midden- en Zuid-Amerika. 
 • Hoelang was hendrik de zevende aan de macht.
  Hendrik de zevende was aan de macht voor een kwart van een eeuw rond 1477
 • Op vrijdag 25 oktober 1555 droeg Karel V de Nederlanden over aan zijn zoon Filips II. 


  Karel was in 1500 in Nederland geboren en had daarom een speciale band met hun. Toen hij 15 was had hij de regering over de Nederlanden overgenomen. 
  Karel V had altijd gevochten voor zijn rijk en voor de vrede en eenheid van het christendom. Dit had hem moe en ziek gemaakt, hij kon niet meer. 

  Dit hoofdstuk gaat over hoe de Nederlanden ervoor stonden in de tijd van Karel V
 • Ondanks de centralisatie in Engeland bleef het parlement een sterk tegenwicht, voor wie vormde ze dit? De steden en de adel, of de vorstelijke macht?
  De vorstelijke macht.
 • Hoe regeerde Lodewijk de elfde
  Hij voerde een politiek van centralisatie als een absoluut koning met minder last van het parlement.
 • Wat was de reformatie?
  De splitsing van de kerk in katholiek en protestant.
 • Waarom zijn de koningen tegen de reformatie?
  Hierdoor vormde hun bevolking minder een éénheid waardoor er sneller burgeroorlogen ontstaan.
 • Waarom was Frans de 1e eerst wel verdraagzaam voor de protestanten en na 1534 niet meer?
  Na protesten van de protestanten voelde hij zich bedreigd en bracht de ketters ter dood op de brandstapel
 • Hoe vervolgde hendrik de achtste de protestanten?
  De discussie over het geloof werden verboden en strafbaar.
 • Wat wilde de habsburgers op politiek gebied bereiken?
  De vorsten willen een politiek van centralisatie.
 • Hoe ontstond de anglicaanse kerk?
  Hendrik de achtste was een trouwe volgeling van de paus, maar hij wilde scheiden van zijn vrouw omdat zij hem geen zonen kon geven. De paus verbad hem dit waarna hij nadat hij het parlement onderdruk had gezet benoemde zij hem tot het hoofd van de Anglicaanse kerk in 1536.
 • Wat is het absolutisme?
  Regeersysteem waarbij de soevereine vorst de macht heeft en niet wordt beperkt door wetten of rechten.
 • Waar dankt Karel V zijn macht aan?
  Vooral aan de rijkdommen uit het oosten die Italië binnen komen en zilver uit Zuid-Amerika. 
 • 1.1 De koningen van Engeland en Frankrijk

 • Engeland 
  Hendrik de achtste kwam aan de macht in Engeland voor een kwart van een eeuw. Met een politiek van centralisatie verstevigde hij zijn positie ten opzichte van de adel en de steden. Het Engelse parlement bleef een sterk tegenwicht voor de adel en de steden.   
  Frankrijk  
  1461: Na een lange periode van oorlog en onrust door de kroning van Lodewijk de elfde. -Hij voerde een politiek van centralisatie  -Minder last van een parlement. ( hij kon regeren als een absoluut koning).   Reformatie in Eng+ Fra. In de 16de eeuw kregen de koningen van Engeland en Frankrijk te maken met de reformatie: Splitsing van de kerk in Katholiek en protestant. De koningen willen maar één geloof in hun land omdat ze vinden dat dit voor éénheid zal zorgen.   Frans de eerste van Frankrijk was streng katholiek, maar wel verdraagzaam tegen de protestanten. Maar na protesten van de protestanten( ketters) in 1534  voelt hij zich bedreigd. Het gevolg: Hij geeft opdracht ketters op te sporen en op de brandstapel ter dood te brengen.  Zijn zoon Hendrik de tweede ging nog verder met de vervolging van de protestanten: Discussies over het geloof werden verboden en strafbaar.   Hendrik de achtste van Engeland was een trouwe volgeling van de paus. Zijn vrouw Catharina van Aragon kreeg echter geen zoons en daarom wilde Hendrik scheiden. Paus Clemens de achtste gaf hier echter geen toestemming voor.Hendrik zette in zijn strijd tegen de paus het parlement onderdruk, dat hem in 1534 uitriep tot hoofd  van de Anglicaanse kerk ( dus stichting van een nieuwe 'eigen' kerk)
 • Waarom duurde het huwelijk van Hendrik met de hofdame niet lang?
  Omdat zij hem geen zoon (kroonprins) gaf en dat wilde hij graag
 • Deze paragraaf gaat er over dat in 1500 dat vorsten in Engeland en Frankrijk de macht in hun eigen land probeerde te veroveren. Ze hadden daarbij succes, maar kregen ook te maken met de reformatie. 
 • Wat is centralisatie

  Het overbrengen van de overheidsmacht van lokale en regionale besturen naar een centrale regering

 • Wat was een belangrijk verschil tussen Frankrijk en Engeland?
  In Frankrijk had de Staten-Generaal weinig te vertellen. Het leek of de koning absolute macht had.
 • Frankrijk 1461 (gebeurtenis)

  Einde van een lange periode met oorlog en vrede. Kroning Lodewijk XI

 • Centralisatie:
  Aan het eind van de middeleeuwen kwam in Engeland en Frankrijk een eind aan een tijd vol oorlogen, opstanden en bloedige binnenlandse conflicten. Engeland was tientallen jaren geteisterd door geweld, koningen, troonpretendenten* en hoge edelen met eigen legers vochten om te macht. 

  * iemand die op grond van afstamming of familierelatie aanspraak maakt op een troon.

  Vanaf 1485 had Hendrik Tudor de macht. Als koning Hendrik VII bleef hij een kwart eeuw aan de macht. Met een politiek van centralisatie verstevigde hij zijn positie ten opzichte van de adel en de steden. 
  De eigen legers van de hoge edelen werden ontbonden. Voortaan was het streng verboden geüniformeerde troepen in dienst te hebben. Ook de invloed van de hoge adel op de rechtspraak werd beperkt -> er kwam een speciale koninklijke rechtbank. 
  De steden hielden zelfbestuur, maar leverden een deel van hun zelfstandigheid in.
  Het Engelse parlement bleef echter een sterk tegenwicht voor de vorstelijke macht. Het parlement bestond uit het Hogerhuis, met daarin de hoge adel en het Lagerhuis waarin steden en lage adel vertegenwoordigd waren. 

  In Frankrijk werd in 1461 Lodewijk XI tot koning gekroond. Hierdoor kwam een eind aan een lange periode van oorlogen, opstanden en gevechten om de troon. Net als Hendrik VII versterkte hij het koninklijke leger en maakte hij een eind aan de eigen legers van de edelen.

  Toch was er 1 belangrijk verschil tussen Frankrijk en Engeland.
  In Frankrijk had de volksvertegenwoordiging Staten-Generaal genoemd, maar weinig te vertellen. Zo kon de Franse koning op eigen houtje belasting heffen -> hij zou absolute macht hebben. Toch was dit in de praktijk anders. Hij moest nog steeds met de hoge adel en opkomende burgerij in de steden strijden om macht en invloed.

  Stichting van de Anglicaanse kerk:
  In de 16e eeuw kregen ook de koningen van Engeland en Frankrijk te maken met de reformatie. Het christendom viel uiteen in twee vijandige kampen: de rooms-katholieken en de protestantse.

  Koningen wilde maar 1 geloof in hun land, geloofsverdeeldheid zou leiden tot chaos en burgeroorlog.

  In 1509 werd Hendrik VII opgevolgd door zijn zoon Hendrik VIII. Eerst was hij een trouwe volgeling van de paus. In 1521 schreef hij zelfs een boek tegen de hervormer Maarten Luther. Van de paus kreeg hij hiervoor de eretitel 'verdediger des geloofs'. Hierna ontstond ruzie.
  Hendrik wilde trouwen met een hofdame. Hiervoor vroeg hij de paus om zijn huwelijk met de Spaanse prinses ongeldig te verklaren. De paus werkte niet mee en daarom dwong Hendrik Engelse bisschoppen om hem te steunen. Uiteindelijk verklaarde de aartsbisschop van Canterbury dat Hendriks huwelijk ongeldig was. 

  Lang duurde dit huwelijk niet. Hendrik wilde graag een zoon maar omdat hij alleen maar dochter kreeg liet hij haar al na een paar jaar onthoofden. Pas na zijn derde vrouwe kreeg  Hendrik een kroonprins, maar de moeder stierf in het kraambed. 

  Hendrik zette ook het parlement onder druk om hem te steunen. In 1534 riep het parlement de koning uit tot hoofd van de Engelse kerk. De Anglicaanse kerk zou voortaan de staatskerk zijn. Daarmee was de breuk de kerk en Rome een feit.  In de jaren hierna werden kloosters geplunderd en opgeheven. Toch bleven de meeste ideeën van de reformatie verboden. Ketters werden nog steeds op de brandstapel gegooid. Pas in 1547 werd de protestantse kerkleer ingevoerd. 

  Begin geloofsvervolging in Frankrijk:
  In Frankrijk bleven de koningen wel katholiek. De paus gaf koning Frans I in 1516 het recht om de belangrijkste geestelijken in de Franse kerk te benoemen. Hierdoor had hij de kerk ook onder controle. 
  Frans I was erg verdraagzaam tegenover de protestanten. Tot 1534 toen er een aanplakbiljetten verschenen en er zelf 1 op zijn deur gehangen was. De koning voelde zich bedreigd. Vanaf toen gaf hij opdracht om ketters op te sporen en op de brandstapel te gooien. Wie een protestante aangaf kreeg 1/3 van hun bezit
 • Wat is een reformatie?

  Splitsing van de kerk in katholiek en protestant

 • Wie was Frans I en waar geloofde hij in?

  Frans I was de koning van Frankrijk en was streng katholiek

 • Wie is de zoon van Frans I 

  Hendrik II

 • Wat voor vervolgingen handhaafde hendrik II

  De discussies over het geloof werden verboden en strafbaar

 • Hoe kwam de anglicaanse kerk tot stand?

  Hendrik de VIII wilde van zijn vrouw scheiden omdat zei geen zonen kreeg. De paus was het hier niet mee eens en liet het niet gebeuren. Hendrik de VIII zette het parlement onderdruk waarna er een nieuwe kerk ontstond: De Anglicaanse kerk.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wanneer kwam Hendrik VII (Hendrik Tudor) aan de macht in Engeland?
3
Hoe verstevigde Hendrik VII zijn positie ten opzichte van de adel en de steden?
3
Waaruit bestond het parlement ( de Engelse volksvertegenwoordiging)
3
Hoe ontstond het Bourgondische rijk?
3
Pagina 1 van 149