Samenvatting Geschiedeniswerkplaats / de Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965 / deel CE examenkatern Havo

-
ISBN-10 9001815006 ISBN-13 9789001815004
1203 Flashcards en notities
67 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Geschiedeniswerkplaats / de Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965 / deel CE examenkatern Havo ". De auteur(s) van het boek is/zijn D Verkuil. Het ISBN van dit boek is 9789001815004 of 9001815006. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Geschiedeniswerkplaats / de Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965 / deel CE examenkatern Havo

 • 1 De staatsinrichting van de VS

 • Wanneer waren de VS onafhankelijk?
  Op 4 juli 1776.
 • Waarom waren de VS in opstand gekomen tegen hun Britse moederland?
  De VS moesten belastingen betalen, zonder dat ze mee mochten beslissen.
  --> 'no taxation without representation' 
 • Wat waren de Founding Fathers?
  De Founding Fathers waren 55 vertegenwoordigers van de eerste 13 deelstaten. Ze besloten in 1787 bijeen te komen, omdat ze nieuwe afspraken moesten maken en ze vonden dat de centrale regering versterkt moest worden.
 • Wanneer kwam de eerste grondwet?
  In 1789, 2 jaar na de bespreking van de Founding Fathers.
 • Wat zijn de Bill of Rights?
  De Bill of Rights zijn de eerste 10 amendementen van de grondwet. Hierin staan de rechten van de burgers vastgelegd, zoals vrijheid van meningsuiting en het recht op wapenbezit.
 • Amerika is een Federatiestaat, tussen welke twee organen is deze staat verdeeld?
  1. Federale overheid: gaat over de buitenlandse politiek, defensie, financiën en het economisch verkeer tussen de deelstaten.
  2. Deelstaten: eigen regering en parlement, regelen onderwijs, politie, rechtsspraak etc.
 • Wat is de Trias Politica?
  De trias politica is bedacht door Charles Montesquieu en het houdt in dat de machten gescheiden moeten zijn in drie machten:
  1. De wetgevende macht
  2. De uitvoerende macht
  3. De rechtsprekende macht
 • Door wie worden die machten in de VS uitgevoerd?
  1. Wetgevende macht - Congres
  2. Uitvoerende macht - President
  3. Rechtsprekende macht - Hooggerechtshof
 • Wat doet de president allemaal?
  De president is de regeringsleider en staatshoofd, hij is opperbevelhebber van het leger en de vloot en hij benoemt de ministers, de belangrijkste ambtenaren en de hoogste rechters.
  De president heeft het Vetorecht, wat inhoudt dat de president het laatste woord mag hebben.
 • Wat doet het Congres allemaal?
  Het Congres bestaat uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.
  In de Senaat hebben alle deelstaten twee vertegenwoordigers en in het Huis van Afgevaardigden is het aantal vertegenwoordigers gebaseerd op het inwoneraantal.
  Het Congres controleert de regering en keurt daarmee alle wetsvoorstellen goed of af. Het Congres kan bovendien de veto van de president met 2/3 meerderheid opheffen.
  Verder kan het Congres een impeachment procedure tegen de president beginnen, zo kan het Congres de president wegens high crimes and misdemeanors afzetten.
 • Wat doet het Hooggerechtshof allemaal?
  Het Hooggerechtshof controleert ook de president. De leden zijn voor het leven benoemd. Ze kunnen wetten en besluiten verbieden die volgens hen in strijd zijn met de grondwet.
 • Wat is imperial presidency?
  Het idee dat de president in de loop van de tijd te veel macht heeft gekregen en daardoor een soort Romeinse keizer zou zijn geworden.
 • Waarom is de macht van de president aan de andere kant beperkt?
  Omdat de deelstaten hun eigen wetten kunnen aannemen en daarmee de gevolgen van de federale wetten en amendementen kunnen beperken.
  (Denk aan Jim Crow wetten die later aan bod komen)
  Daarnaast staat de president machteloos tegen een vijandig Congres. Een vijandig Congres is meestal als de meerderheid van het Congres lid is van de andere partij dan van de president.
 • Waaruit bestaat het tweepartijenstelsel?
  • Democratische partij (ezel)
  • Republikeinse Partij (olifant)
 • Wat zijn twee overeenkomsten van deze twee partijen?
  • Ze hebben geen sterke ideologie
  • Ze hebben een behoudende en een radicale vleugel
 • Hoe is het verloop van deze partijen?
  Vanaf de 19e eeuw was de Republikeinse Partij progressiever: ze was tegen de slavernij en was voor gelijkberechtiging van de zwarten.
  Vanaf 1930 was de Democratische Partij progressiever: ze was voor een sociale wetgeving en voor federale overheidsingrijpen in de economie. De Republikeinse Partij was conservatiever en werd de partij van de bourgeoisie en het bedrijfsleven.
 • Wat voor een samenleving waren de VS tot de 19e eeuw?
  Een agrarische samenleving.
  In het noorden had je de zelfstandige boeren en in het zuiden de plantages met slaven.
 • Wat veranderde er rond 1830?
  In het noorden kwam de industrialisatie (--> spoorwegen) op gang en er was een groeiende immigratie vanuit Europa waardoor de Frontier snel verschoof.
 • Wat was de Frontier?
  Dat was de grens tussen het door blanken bewoonde gebied en de dunbevolkte wildernis waar indianen woonden. De Frontier verschoof steeds meer naar het westen.
 • Wat was het Manifest Destiny?
  Het Manifest Destiny hield in dat de Amerikanen geloofden dat hun  lot was dat zij heel Noord-Amerika moesten beheersen.
 • Wat waren territoria?
  De politiek van de federale overheid sloot zich bij het idee van de Manifest Destiny aan en verdeelde het hele continent in territoria. Als er in een territorium genoeg mensen woonden, kon het een deelstaat worden. Indianen werden gedwongen te verhuizen naar reservaten ten westen van de Mississippi.
 • Wat was de Monroe-doctrine?
  De Monroe-doctrine was het idee van president Monroe in 1823 dat de Europese mogendheden zich niet met de VS moesten bemoeien en dat de VS zich ook niet moet Europa moesten bemoeien.
  Amerikanen voor de Amerikanen.
 • De economische politiek was liberaal, maar er zat een addertje onder het gras, wat was dat?
  De politiek was zogenaamd liberaal, maar de federale overheid beschermde wel degelijk de opkomende industrie in het noordoosten met invoertarieven tegen de concurrentie uit Groot-Brittannië.
 • Wat was het gevolg van deze invoertarieven?
  Het gevolg was dat het zuiden boos was. De zuidelijke deelstaten hadden namelijk geen industrie en invoertarieven brachten voor hun alleen maar hogere prijzen.
 • Wat was het abolitionisme?
  Een beweging die streefde naar de afschaffing van slavernij.
 • Hoe ontwikkelde dit zich?
  In het noorden was slavernij al verboden, maar in het zuiden nog niet. In het noorden ontstond steeds meer weerzin tegen de slavernij in het zuiden. De abolitionische beweging kwam op en eiste volledige afschaffing van de slavernij.
  Abraham Lincoln was een abolitionist en werd in 1860 president. De zuidelijke deelstaten scheidden zich hierdoor af.
 • Wat hadden de invoertarieven en het abolitionisme voor gevolg?
  Deze twee oorzaken hadden tot gevolg dat in 1861 de Amerikaanse Burgeroorlog uitbrak. Het noorden en het zuiden hadden oorlog tot 1865.
 • Hoe eindigde het?
  Kort voor het einde van de oorlog had het Congres op aandringen van Lincoln de afschaffing van slavernij in heel de VS aangenomen. Abraham Lincoln werd hierom doodgeschoten en kort daarna gaven de zuidelijke deelstaten zich over. Het noorden had gewonnen en slavernij was verboden, maar Lincoln kon er niet van meegenieten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarom zijn de VS een federatie?
De VS zijn een federatie, omdat de soevereiniteit is verdeeld tussen de federale overheid en de deelstaten.

Deelstaten hadden hun eigen regering, parlement, politie, onderwijs en rechtspraak.
Waarom was er onrust onder de arbeiders en waarom gingen zij staken? 
Er was onrust onder de arbeiders, omdat het communisme hen wel aansprak. Hierdoor worden namelijk de arbeiders wat meer beschermd, maar hun fabrieksbazen wilden dat natuurlijk niet, want dan zal hun macht verminderen. Hierdoor gingen de arbeiders staken. 
Waarom waren de fabrieksbazen bang voor het communisme? 
De fabrieksbazen waren bang voor het communisme, omdat het communisme streeft naar omwerking van het kapitalisme en de vestiging van een dictatuur waarbij productiemiddelen in handen van de staat zijn. Hierdoor waren de fabrieksbazen bang hun macht te verliezen. 
Waarom waren de eerste jaren na de eerste wereldoorlog een moeilijke tijd voor de VS? 
De eerste jaren na de eerste wereldoorlog waren een moeilijke tijd voor de VS, omdat het jaren van inflatie en recessie. Ook steeg de werkloosheid. 
Wat waren de goede omstandigheden voor de VS voor industrialisatie?
 • De ontwikkelingen van spoorwegen die zorgde voor een goed infrastructuur.
 • Door de immigratie hadden de VS een grote stroom aan goedkope arbeiders.
 • Nieuwe communicatiemiddelen. (telefoon 1876)
 • De VS waren rijk aan grondstoffen zoals ijzer, olie en steenkool.

Hoe gaf de Congres toestemming tot de Tonkinresolutie?

Johnson zei dat oorlog nodig was om verdere agressie na de aanval op Amerikaanse schepen te voorkomen

Waarom begon de Vietnam oorlog?

Er was na dekolonisatie sprake van communisme in het land

Tegen wie was de oorlog in Vietnam?

De Noord-Vietnamezen, de Vietminh

Wanneer was de Korea-oorlog?

Van 1950 tot 1953

Wanneer werd de Noord-Atlantische VerdragsOrganisatie opgericht en door wie?
De NAVO werd opgericht in 1949 door de Amerikanen (ze bezegelden hun betrokkenheid bij West-Europa)