Samenvatting Geschiedeniswerkplaats vwo historische contexten ex.katern

ISBN-13 9789001838645
819 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Geschiedeniswerkplaats vwo historische contexten ex.katern". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001838645. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Geschiedeniswerkplaats vwo historische contexten ex.katern

 • 1.1 Het begin van de Opstand (1515-1572)

 • Wat is de leidende vraag van deze paragraaf?
  Waardoor brak er een opstand uit in de Nederlanden?
 • Waardoor brak er een opstand uit in de Nederlanden?
  1) Karel V centraliseerde het bestuur, wat ten kostte ging van de privileges van rijke burgers en de steden. 2) Na de scheuring van de kerk in 1521 (Luther in Worms) begon de vervolging van de protestanten (de inquisitie). Karels zoon Philips II ging door met de kettervervolging en stuurde -na de beeldsenstorm- Alva met een leger naar Nederland
 • Welke kenmerkende aspecten horen bij deze paragraaf? (3)
  14. De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden.
  17. Het begin van de staatsvorming en centralisatie.
  21. De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had.
 • Welke verplichten voorbeelden horen bij deze paragraaf?
  1. Luther verschijnt voor de Rijksdag in Worms (1521).
  2. Instelling drie Collaterale Raden (1531).
  3. Instelling bloedplakkaten (1550).
 • Welke verplichte voorbeelden horen bij deze paragraaf?
  1. Luther verschijnt voor de Rijksdag in Worms (1521).
  2. Instelling drie Collaterale Raden (1531).
  3. Instelling bloedplakkaten (1550).
 • 1.1.1 Staatsvorming en centralisatie

 • Wat gebeurde er in 1515?
  Karel V werd heer der Nederlanden.
 • Wat gebeurde er in 1543?
  Karel V was landsheer van alle zeventien Nederlandse gewesten, die daarmee voor het eerst onder één heer verenigd waren.
 • Waar ging Karel V mee door waar zijn voorgangers al mee begonnen waren? Wat betekent dit begrip?
  Met de centralisatie: ontwikkeling waarbij een land steeds meer vanuit een hoofdstad wordt bestuurd.
 • Waar ging Karel V mee door waar zijn voorgangers al mee begonnen waren?
  Met de centralisatie: ontwikkeling waarbij een land steeds meer vanuit een hoofdstad wordt bestuurd. De macht van gewesten en gemeenten neemt dan af.
 • Wat vormde hij in 1531?
  Drie centrale adviesraden:
  1. de Raad van State
  2. de Geheime Raad
  3. de Raad van Financiën
 • Welke centrale organisaties richtte Karel in 1531 op?
  Drie centrale adviesraden:
  1. de Raad van State
  2. de Geheime Raad
  3. de Raad van Financiën
 • Hoe werden deze raden samen genoemd?
  De Collaterale Raden (naast elkaar bestaande).
 • Wat was de Raad van State en wat deden ze?
  Dit was de raad met het meeste aanzien. De belangrijkste Nederlandse edelen zaten erin. De Raad van State moest advies geven over alle grote en voornaamste zaken in de Nederlanden. Karels plaatsvervanger, de landvoogd, was verplicht de Raad van State voor alle belangrijke besluiten om advies te vragen.
 • Wat was de Raad van State en wat was haar taak?
  De belangrijkste Nederlandse edelen zaten erin. De Raad van State moest advies geven over alle grote en voornaamste zaken in de Nederlanden. Karels plaatsvervanger, de landvoogd, was verplicht de Raad van State voor alle belangrijke besluiten om advies te vragen.
 • Wat was de Geheime Raad en wat deed ze?
  Die bestond uit rechstgeleerden. Ze stelden wetten op en hielden toezicht op de gewestelijke en plaatselijke besturen.
 • Wat is tegenwoordig de taak van de Raad van State?
  1. Onafhankelijke adviseur van regering en parlement
  2. Hoogste bestuursrechter in Nederland
 • Wat was de Raad van Financiën en wat deed ze?
  Zij overlegde met de gewesten over belastingen en zag erop toe dat ze betaald werden.
 • 1.1.2 De stedelijke burgerij

 • Waardoor werd de stedelijke burgerij in de Nederlanden sterk en welke waar vooral?
  Door de bloei van handel en nijverheid. Vooral in Holland, Brabant en Vlaanderen.
 • Welke relatie had Karel V met de stedelijke burgerij?
  Omdat Karel afhankelijk was van het geld van de stedelijke burgerij om zijn oorlogen te financieren, beloofde hij hun privileges, speciale rechten en vrijheden die ze in de middeleeuwen hadden gekregen te respecteren.
 • Waarom was Karel V afhankelijk van de stedelijke burgerij?
  Omdat zij geld en een leger leverden voor de oorlogen die Karel V voerde.
 • Wat deed Karel V terug voor de stedelijke burgerij?
  Hij gaf hen privileges, speciale rechten en vrijheden die de steden in de middeleeuwen hadden gekregen in ruil voor het betalen van belastingen, en respecteerde die ook.
 • Waardoor werd de stedelijke burgerij in de Nederlanden sterk ?
  Door de bloei van handel en nijverheid. Vooral in Holland, Brabant en Vlaanderen.
 • Wat zag de stedelijke burgerij als bedreiging voor hun privileges?
  Het centralisatiebeleid en de manier waarop Karel V de protestanten vervolgden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de leidende vraag van deze paragraaf de Gouden Eeuw?
Waardoor ontstond in de Republiek de Gouden Eeuw?
Welke verplichte voorbeelden horen bij de Gouden Eeuw?
 1. Johan van Oldenbarnevelt onthoofd (1619).
 2. Coen verplaatst het bestuurscentrum van de VOC naar Batavia (1619).
 3. Bouw van Portugees-joodse synagoge in Amsterdam (1639).
Welke kenmerkende aspecten horen bij de Gouden Eeuw?
1. De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de blei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse republiek.
2. Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.
Waarom mislukte Philip' s plan om Parma  met een grote Armada Engeland te laten  veroveren?
1. Parma werd bezig gehouden door de gewesten en 2. Engelse oorlogsschepen verjoegen de Armada uit het kanaal
Welk besluit van Philips II viel gunstig uit voor de gewesten die met Engelse steun weerstand boden?
Het Besluit om niet de Nederlanden te heroveren, maar eerst Engeland.
Nadat de oorlog tussen Spanje en de Turken in 1580 was beëindigd, konden de Spaanse soldaten eindelijk weer goed worden betaald. Wat probeerden de opstandige gewesten om te voorkomen dat ze zouden verliezen?
Ze zochten hulp bij de Franse koning, maar die wilde geen oorlog met Spanje. Ze zochten daarna hulp bij de Engelse koningin. Die steunde met geld en troepen.
Wie werden nog meer lid van de unie van utrecht?
Gent, Antwerpen en Brugge.
Wat was het gevolg van de toenemende invloed van de calvinisten in Noord-Nederland?
Het katholieke zuiden werd bang voor overheersing en ging samenwerken met de Spanjaarden.  En het Noorden sprak af te gaan samenwerking in de unie van utrecht.
Wat staat er in het plakkaat van verlatinghe?
Daarin werd door de Staten-Generaal gesteld dat een vorst mag worden afgezet als hij zijn onderdanen onderdrukt.
Op welke voorwaarden sloten andere gewesten zich bij de opstand van de Oranjes aan?
Dat de katholieke kerk bij hen werd gehandhaafd.