Samenvatting Gesprekken in organisaties

-
ISBN-10 9001706258 ISBN-13 9789001706258
279 Flashcards en notities
45 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Gesprekken in organisaties
 • Y H Gramsbergen Hoogland, H T van der Molen
 • 9789001706258 of 9001706258
 • 4e [gew.] dr.

Samenvatting - Gesprekken in organisaties

 • 1 luistervaardigheden

 • Welke soorten luistervaardigheden bestaan er?
  Niet-selectieve luistervaardigheden & selectieve luistervaardigheden 
 • Bij luistervaardigheden luister je niet alleen wat er gezegd wordt, maar voornamelijk naar hoe het gezegd wordt. Hierbij word gelet op de emoties van de spreker die eventueel een rol spelen.
 • 1.1 Niet-selectieve vaardigheden

 • 2 Belangen van aandachtig luisteren:
  1. Het werkt stimulerend voor de gesprekspartner, het nodigt uit tot verder vertellen.
  2. Het verkomen van misverstanden, niet goed verstaan of begrepen hebben wat er de ander bedoelt.
 • 1.1.1 Non-verbaal gedrag

 • Gelaatsuitdrukkingen: (Gezichtsuitdrukkingen) Je gelaatsuitdrukking is vaak direct gekoppeld aan je gevoelens. Hier kan meestal voor een groot deel uit opgemaakt worden of je geïnteresseerd bent in wat de ander vertelt, of dat je met je gedachten ergens anders zit. 
 • Oogcontact: Stimulerend oogcontact houdt in dat jouw ogen die van de ander zo nu en dan ontmoeten.
 • Lichaamshouding: Dat je aandacht hebt voor de ander, kun je ook overbrengen door een ontspannen lichaamshouding. Het effect is dat deze zich eveneens meer ontspannen gaat voelen.
 • Aanmoedigende gebaren: Het stimuleren van je gesprekspartner door te gaan met zijn verhaal dmv hoofdknikken en ondersteunende hand gebaren.

  Drukke zenuwachtige gebaren leiden de aandacht af en belemmeren de voortgang van het gesprek.
 • Stiltes: Hiermee wordt bedoeld, tussen in een gesprek van 2 gesprekspartners. Soms heeft de gesprekspartner wat tijd nodig om zijn gedachten te ordenen, vraagt zich af hoe hij de zin zal formuleren of wat geëmotioneerd is.
 • Wat zijn de non-verbale gedragingen?
  • Gelaatsuitdrukkingen
  • Oogcontact 
  • Lichaamshouding
  • Aanmoedigende gebaren
  • Stiltes 
 • 1.1.2 Verbaal volgen

 • Verbaal volgen:(kleine aanmoedigingen geven) Dit houdt in dat je met je opmerkingen zoveel mogelijk aansluit bij wat de ander heeft gezegd en geen nieuwe onderwerpen gaat aansnijden.
  Voorbeelden:
  • Ja, ja
  • Oh?
  • En toen?
  • Ga verder
 • 1.2 selectieve luistervaardigheden

 • Selectieve luistervaardigheden: In je reacties in bepaalde aspecten uit het verhaal van de ander met meer aandacht beloont dan andere. 
 • Wat zijn de selectieve vaardigheden?
  • Vragen stellen
  • Parafraseren
  • Reflecteren van gevoel
  • Concretiseren 
  • Samenvatten
 • 1.2.1 Vragen stellen

 • Open vragen: Laten je gesprekspartner in een grotere vrijheid voor het geven van een antwoord.
  Vraagwoorden:
  • Welke
  • Hoe
  • Waardoor
  • Waarom

  Vragen over meningen of gevoelens:
  • Hoe denkt u erove?
  • Wat vind u daarvan
  • Kunt u iets meer vertellen over

  Bij deze open vragen is een nader onderscheid aan te brengen in de hoeveelheid ruimte de wordt aangeboden.
 • Gesloten vragen: Degene die antwoordt, volstaan met korte bevestigende dan wel ontkennende antwoorden.
  Voorbeelden:
  • Vind je .. leuk?
  • Heeft u al contact gehad met de bank?
  • Kun je goed met je collega`s opschieten?

  Voordelen:
  1. Een concreet antwoord krijgen.

  Nadelen:
  1. De gesprekspartner wordt beperkt in zijn uitingen.
  2. Vooropgezet idee , vaak suggestieve vragen.
  3. Het heeft een ongunstig effect op het verloop van het gesprek.
 • Wanneer open en wanneer gesloten vragen?
  Dat is afhankelijke van het doel wat je voor ogen hebt.
  Open vragen: Informeren naar meningen, opvattingen of ideeën.
  Gesloten vragen: Wanneer je iets specifieks wilt weten of wilt controleren of je iets goed begrepen hebt.
 • 1.2.2 Parafraseren van inhoud

 • Parafraseren: In het kort in eigen woorden weergeven wat het belangrijkst is van datgene wat de ander heeft gezegd.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Gesprekken in organisaties
 • Y H Gramsbergen Hoogland, H T van der Molen
 • 9789001815424 of 9001815421
 • 5e [gew.] dr.

Samenvatting - Gesprekken in organisaties

 • 1 luistervaardigheden

 • niet-selectieve luistervaardigheden >> hier volg je als luisteraarde verteller en oefen je weinig invloed uit op het verloop van het gesprek.

   

  selectieve luistervaardigheden>> hier kies je zelf voor om aan sommige onderdelen van het gesprek extra aandacht te besteden. Of probeer je de gesprekspartner een bepaalde richting in te sturen.

   


  non-verbaal gedrag kan je in 5 gedragingen verdelen

  1. gelaatsuitdrukkingen
  2. oogcontact
  3. lichaamshouding
  4. aanmoedigende gebaren
  5. stiltes

   

  voorbeelden van selectieve luistervaardigheden

   

  1. vragen stellen
  2. parafraseren van de inhoud
  3. reflecteren van gevoel
  4. concretiseren
  5. samenvatten

   

   

   

   

 • niet-selectieve luistervaardigheden >> hier volg je als luisteraar de verteller en oefen je weinig invloed uit op het verloop van het gesprek.
  selectieve luistervaardigheden>> hier kies je zelf voor om aan sommige onderdelen van het gesprek extra aandacht te besteden. Of probeer je de gesprekspartner een bepaalde richting in te sturen.

  non-verbaal gedrag kan je in 5 gedragingen verdelen
  1. gelaatsuitdrukkingen
  2. oogcontact
  3. lichaamshouding
  4. aanmoedigende gebaren
  5. stiltes
  voorbeelden van selectieve luistervaardigheden
  1. vragen stellen
  2. parafraseren van de inhoud
  3. reflecteren van gevoel
  4. concretiseren
  5. samenvatten
 • 2 Zendervaardigheden

 • Zendervaardigheden worden ook wel assertieve vaardigheden genoemd.

  Met assertief wordt bedoeld, duidelijke en zeker van jezelf.

   

 • 4 presenteren

 • Wat moet ik weten over presenteren?

  Manier van voorbereiden, houding, tips om minder nerveus te zijn

 • 8 Loopbaangesprek

 • Het loopbaangesprek is een middel om medewerkers te motiveren hun kwaliteiten en capaciteiten verder te ontwikkelen.
 • Wat zijn de elementen van een goed loopbaangesprek?
  Een goed loopbaangesprek bestaat uit de volgende elementen:
  - Begin van het gesprek: doel aangeven, beschikbare tijd en verloop van het gesprek aangeven.
  - Evaluatie van het gesprek
  - Informatie uitwisseling door medewerker en leidinggevende. De medewerker geeft aan wat zijn wensen en ambities zijn en de leidinggevende luistert goed, geeft feedback over potentieel en geeft informatie over mogelijkheden.
  - Planning: concrete afspraken en combineer wensen en mogelijkheden
  - Afsluiting: leg plannen vast in een POP, herhaal afspraken en evalueer gesprek.
 • 8.1 Doelen van een loopbaangesprek

 • Het doel van een loopbaangesprek kan tweeledig zijn. Welke twee doelen staan centraal?
  Het eerste doel is te spreken over de loopbaan van de medewerker waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker centraal staat.


  Het tweede doel is om de competenties van de medewerker zo goed mogelijk in te zetten voor de organisatie. Dit gaat dus om afstemming van wederzijdse wensen en mogelijkheden. 
 • 8.3 Voorbereiding op een loopbaangesprek

 • Welke formule kan helpen om je doelen te omschrijven en te bereiken?
  Dit kan met behulp van de SMART-formule
 • Waarvoor staat SMART?
  SMART staat voor:
  • Specifiek: concreet welk gedeelte van je gedrag ga je aanpakken. Wat ga ik doen?
  • Meetbaar: maak je gedrag meetbaar. hoe vaak komt het gedrag dat wil ontwikkelen voor? Hoe meet ik mijn doel?
  • Acceptabel of Ambitieus: je doel voor zowel je zelf als anderen acceptabel maken
  • Realistisch: kun je je doel bereiken in een bepaalde tijd?
  • Tijdgebonden: meetmomenten in je plan van aanpak. Is er een deadline?
 • 8.3.3 Een model met verschillende factoren die van invloed zijn op het leren

 • Met welk model kun je inzicht krijgen in eigen wensen en mogelijkheden?
  Dit kan met het model van Dilts. Hierin worden verschillende factoren onderscheiden die van invloed zijn op het leren. 
 • In het model van Dilts onderscheiden we zes niveaus. De logische niveaus van het leren. De niveaus worden uitgelegd in het kader van het loopbaangesprek

  1. Omgeving: de werk- en persoonlijke situatie van de medewerker
  2. Gedrag: wat doe ik of wat ga ik doen?
  3. Vaardigheden: over welke vaardigheden beschik ik en wat moet ik bijleren?
  4. Overtuigingen: wat vind ik belangrijk?
  5. Identiteit: wie ben ik, wat ben ik voor medewerker?
  6. Missie: wat drijft mij, wat zijn mijn uitdagingen?
 • 9 Gesprek over persoonlijke problemen

 • Een gesprek over persoonlijke problemen bestaat vaak uit twee delen. Fase 1 is de probleemverheldering. Het doel in deze fase is het vertrouwen winnen en inzicht verkrijgen in de problematiek. 
  Fase 2 bestaat dan uit het opstellen van een actieplan. Doelen definiëren, het kiezen van de actie en het uitvoeren van de actie. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke 3 valkuilen zijn er voor de adviseur te onderscheiden?
1. Afwijzing van het advies persoonlijk opvatten.
2. Welles-nietesdiscussie als de adviesvrager weerstand heeft tegen het advies. Deze weerstand wordt niet weggenomen door tegenstand te bieden. Benoem de eigen argumenten nog een keer duidelijk en geeft ruimte om met bezwaren te komen.
3. Het advies wordt schijnbaar aanvaard. De adviesvrager zegt in te stemmen met het advies maar de adviseur merkt dat het niet van harte is. In dit geval het gevoel benoemen en ruimte geven om met bezwaren te komen.
In de probleemverhelderingsfase van een dilemma-counseling-adviesgesprek kan gebruik gemaakt worden van het vierkolommenmodel. Wanneer en uit welke stappen bestaat dit model?
Als in de probleemverhelderingsfase duidelijk wordt dat er sprake is van keuzeproblematiek.

- Op een vel met 4 kolommen schrijft de adviesvrager zelf in steekwoorden alle voor en tegens per keuze, A of B.


- Breid deze lijst aan de hand van een overwegingenlijst: welke overwegingen spelen er nog meer mee en welke voor en tegens levert dat op?


- Laat adviesvrager zich voorstellen dat het een jaar later is en vraag hem per keuze A of B, te vertellen wat zijn "bevindingen" zijn. Noteer de voor en tegens die hier uit komen ook weer in de kolommenlijst.


- Laat de adviesvrager elk steekwoord met een cijfer beoordelen (1 niet belangrijk t/m 10 erg belangrijk). Tel alle punten per kolom op. Tel de pluskant van A op bij de minkant van B, en de minkant van A bij de pluskant van B.


- De voorkeur gaat uit naar het alternatief met de hoogste score. Laat de adviesvrager zelf de conclusie trekken en geef ruimte om zijn reactie te geven en indien nodig om tot een besluit te komen als hij nu nog geen stappen wil ondernemen.
Wanneer gebruik je de dilemma-counseling-variant bij een adviesgesprek?
Als het probleem voor de adviesvrager nog niet duidelijk is. De adviseur ondersteunt de adviesvrager in dit geval bij het verhelderen van het probleem en het zoeken naar een oplossing.
In de tell-and-listen-variant van een adviesgesprek kan in fase 3 gebruik gemaakt worden van de tweekolommenmethode. Met welk doel en hoe werkt dit?
Het is een systematische manier om voor en tegens van een geboden oplossing in kaart te brengen om tot oplossing te komen die wel geaccepteerd zal worden.

In twee kolommen worden op een flipover alle voor en tegens van de oplossing gezet. Van belang hierbij is om pas verder te gaan als de adviesvrager geen enkel punt meer weet te bedenken. Ditzelfde kun je doen voor een evt. tweede en derde oplossing.
Vervolgens kun je de adviesvrager vragen welke oplossing het beste aansluit bij zijn bedoelingen en welke aanpassingen er evt. nog nodig zijn om het nog passender te maken.
Welke 4 fasen kent de tell-and-listen-variant?
Fase 1 In kaart brengen van het probleem.
Fase 2 Aanbieden van  oplossingen.
Fase 3 Bespreken van de oplossingen.
Fase 4 Afsluiting van het gesprek.
Welke 3 fasen kent het tell-and-explain-adviesgesprek?
- Fase 1 In kaart brengen van het advies:
door middel van open vragen stellen, doorvragen, samenvatten een helder beeld krijgen over het probleem waar adviesvrager advies over wil krijgen.

- Fase 2 Formulering van het advies:
de adviseur formuleert zijn advies en legt dit voor aan adviesvrager.


- Fase 3 Bespreking advies:
adviesvrager stimuleren om vragen te stellen over de geboden oplossingen en samen voor en tegens af te wegen.
Welke 3 varianten adviesgesprekken onderscheiden we?
- tell-and-listen-variant
- tell-and-explain-variant
- dilemma-counseling-variant
Wat wordt er bedoeld met de Wet van Maier?
Effect = Kwaliteit x Acceptatie E= KxA.
Het gaat niet alleen om de kwaliteit van het gegeven advies. Het effect van een advies, hoe goed dan ook, is nul als de adviesvrager het advies niet accepteert.
Wat zijn de 5 conflicthanteringsstijlen?
1. Vermijden/ontlopen: weinig opkomen voor eigen belang en geen rekening houdend met belang van de ander.
2. Aanpassen/het conflict toedekken: weinig opkomen voor eigen belang en veel rekening houdend met belang van de ander.
3. Onderhandelen: om tot compromis te komen, een aanvaardbare oplossing itt bij samenwerken waar wordt gestreefd naar maximale uitkomst voor beiden.
4. Bevechten: het eigen belang voorop stellen ten koste van het rekening houden met de ander.
5. Samenwerken: veel energie steken in het goed houden van de relatie en streven naar goede resultaten voor beide partijen.
Wat zijn de 6 kenmerken van een conflictsituatie?
1. Geschilpunt: inhoudelijk of emotioneel
2. Belang
3. Afhankelijkheid: tussen de conflicterende partijen
4. Macht
5 . Procedure: hierin kan de sleutel tot mogelijke oplossing liggen
6. Tijdsdruk