Samenvatting Gespreksvoering : basisvaardigheden en gespreksmodellen

-
ISBN-10 9001596355 ISBN-13 9789001596354
301 Flashcards en notities
34 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Gespreksvoering : basisvaardigheden en gespreksmodellen". De auteur(s) van het boek is/zijn H T van der Molen, F Kluijtmans. Het ISBN van dit boek is 9789001596354 of 9001596355. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Gespreksvoering : basisvaardigheden en gespreksmodellen

 • 1 aspecten van communicatie

 • Wat is communicatie?
  uitwisseling tussen 2 partijen met symbolische informatie. De mensen zijn bewust van elkaars aanwezigheid.  De informatie wordt, bewust, onbewust gegeven, geïnterpreteerd en ontvangen
 • Wat zijn de aspecten van interpersoonlijke communicatie?

  Zender/ontvanger

  geven en ontvangen van een boodschap ( de symbolische info die verbaal/nonverbaal is)

  De info heeft een voertuig nodig: taal/lichaam/situationele signalen (kleding)

  De ander dient dit te vertalen (decoderen)

  Het coderen/decoderen is ingewikkeld omdat iedereen een eigen referentiekader heeft. Het geheel van waarden, normen, opvattingen ed


  Boodschappen zijn dus gecodeerde (verpakte) signalen die de intentie hebben een idee, gedachte, gevoel onder woorden te brengen. Hiervoor kunnen diverse kanalen voor worden gebruikt.

  Kanalen: tactiele kanaal (aanraken), vocaal auditief, visuele kanaal.

  Boodschappen kunnen verstoord worden met ruis. Er zijn 3 soorten ruis:

  1. fysieke ruis 2. psychologische ruis (vooroordelen)3. semantische ruis )(verschillende codes zoals taal_

  Boodschappen kunnen 2 functies hebben:

  feedbackfunctie. feedforward.

  De context waarin een gesprek plaats vindt is het laatste aspect van de communicatie.

 •  Boodschappen kunnen verstoord worden met ruis. Er zijn 3 soorten ruis:


  1. fysieke ruis 2. psychologische ruis (vooroordelen)3. semantische ruis )(verschillende codes zoals taal_

 •  Boodschappen kunnen 2 functies hebben:
   


  feedbackfunctie. feedforward.

  5 ontkrachters zijn er:

  1. oordeel achterwege laten

  2. spreker serieus bliven nemen

  3. normovertreding toestaan

  4. niet verkeerd uit te leggen

  5. spreker niet hard aan te vallen

 • Wat zijn de kenmerken van communicatie?

  Communicatie stopt niet, het is een doorlopend proces. Wie begon er en wie reageerde is hierdoor moeilijk te beantwoorden.

  We kunnen niet niet communiceren.

  Het is onomkeerbaar.  wat is gezegd is gezegd.

  Elke boodschap heeft een effect, denk er dus goed over na,

 • De boodschap zelf kun je ook analyseren. Wat zijn de aspecten van een boodschap?

  Er zijn 4 soorten aspecten:

  Boodschappen refereren altijd naar iets anders in de werkelijkheid.

  Het bevat altijd info die iets zegt over de zender zelf. Expressieve aspect.

  Elke boodschap kent een relationeel aspect, dat iets zegt over de relatie tussen zender en ontvanger.

  Een boodschap heeft altijd een appelerend aspect: een oproep aan de ander om iets te doen.

 • 1.1 wat is communicatie?

 • Wat is communicatie?
  Communicatie is uitwisseling van symbolische informatie die plaatsvindt tussen mensen die zich van elkaars aanwezigheid bewust zijn. Deze informatie wordt deels bewust, deels onbewust gegeven, ontvangen en geïnterpreteerd.
 • Wat is Communicatie?
  Communicatie is een uitwisseling van symbolische informatie tussen mensen die zich van elkaars onmiddellijke aanwezigheid bewust zijn.
  Deze informatie wordt deels bewust, deels onbewust gegeven, ontvangen en geïnterpreteerd.
 • Definitie communicatie:
  Communicatie is uitwisseling van symbolische informatie die plaats vindt tussen mensen die zich van elkaars aanwezigheid bewust zijn. Deze informatie wordt deels bewust, deels onbewust gegeven, ontvangen en geïnterpreteerd.
 • Aspecten van Communicatie?
  Coderen: vertaalproces zodat anderen de boodschap begrijpen.
  Decoderen:terugvertalen vd boodschap naar eigen ideeën en gevoelens.
  Semantische betekenis: gevoelswaarde 
  Referentiekader: geheel van normen, waarden, opvattingen en vanzelfsprekendheden 

  Verbaal: taal 
  Non verbale signalen: lichaamstaal" Stem houding de? 

  Situationele: in bepaalde situaties 

 • 2 Luistervaardigheden

 • Wat zijn de 2 belangrijkste misvattingen over luisteren

  1. horen en luisteren zijn hetzelfde.

  Horen gaat automatisch. Luisteren is een proces van ontvange, decoderen en signalen bewerken en interpreteren.
  2. boodschappen hebben een eenduidige betekenis.

  Vaak is er juist een groot verschil in de uitgezonden en ontvangen boodschap. Luisteren is nodig om de ander zijn referentiekader te kunnen snappen.

 • Wat zijn slechte luistergewoonten?

  1. Te veel met ons zelf bezig. Of we zijn gewoon zo door onze persoonlijkheid of het kan ook doordat we 300 woorden p/min kunnen begrijpen. We spreken slechts 100 tot 140 woorden. Dus we hebben tijd over.


  2. Externe ruis (naakte dame op tv)


  3. Inadequaat selectief luisteren.


  4. leemten opvullen. Je kunt beter doorvragen of checken of men de ander goed begrepen heeft.


  5. Assimilatie van boodschappen. We passen de boodschappen vaak in ons eigen referentiekader.


  6. Defensief luisteren. Wat er gezegd wordt, voelt de ander als een persoonlijke aanval.

 • Wat zijn belangrijke luistervaardigheden?

  1. aandachtgevend gedrag


  2. vragen stellen


  3. Parafraseren van de inhoud


  4. reflecteren van gevoelens


  5. Samenvatten

 • #1 van een belangrijke luistervaardigheid is Aandachtgevend gedrag. Omschrijving en functie van aandachtgevend gedrag?

  Omschrijving: Aandachtgevend gedrag bestaat uit verbaal en non-verbal gedrag. De bedoeling is de ander vrijuit te laten praten en te stimuleren te vertellen.


  non-verbaal: oogcontact, knikken, ontspannen lichaamshouding, stimulerende gebaren etc.


  Verbaal: kleine aanmoedigingen: mmm, ja? en toen?


  De functie is de ander stimuleren om zn verhaal te vertellen.

 • Aandachtgevend gedrag bestaat uit verbale en non-verbaal gedrag. We gaan nu dieper in op non-verbaal.  Welke aspecten zijn hiervan belang.

  1. Oogcontact: tussen fixeren en helemaal geen oogcontact middenweg in vinden.Hou wel rekening met cultuurverschillen


  2. Lichaamspositie.Een hoek van 120 graden tov elkaar.  De 10 voor 2 positie. Oogcontact is zo mogelijk, maar jullie kunnen wegkijken indien nodig. Ook hier speelt cultuur een rol. Ook doel van het gesprek: bij formeel is het misschien handiger to elkaar te zitten


  3. Lichaamshouding:


  4. Stimulerende gebaren:

 •  Aandachtgevend gedrag bestaat uit verbale en non-verbaal gedrag. We gaan nu dieper in op verbaal.  Welke aspecten zijn hiervan belang

  Je kunt de ander aanmoedigen met kleine verbale tekens. Zoals mmm, jaja, en toen? Je stimuleert de ander (functie van luisteren).

  De aspecten zijn:

  1. De aard. Wees neutraal, zonder oordeel. Meest geschikt is hummen. Jaja en neenee is vaak snel te waarderen of te afkeurend.


  2. De Timing. laat ze vallen in korte natuurlijke pauzes. Anders irriteert of leidt het af. Dan heet het premature acknowledge. Premack.

  3. De Frequentie: hangt af van snelheid praten ander.


  Stiltes worden ook gebruikt bij aandachtgevend gedrag. Een van de moeilijkste zaken van verbaal aandachtgevend gedrag. Deze kun je weer verdelen in beheerste en niet-beheerste stilte.

 •  Stiltes worden ook gebruikt bij aandachtgevend gedrag. Een van de moeilijkste zaken van verbaal aandachtgevend gedrag. Deze kun je weer verdelen

    1. beheerste stilte: Bewust met een functie.


  2. niet-beheerste stilte: dan weet je zelf ook niets meer te zeggen.

 • Wat betekent aandachtgevend gedrag in een gesprek?

  1. Natuurlijk oogcontact (niet fixeren)


  2. Je lichaamspositie en lichaamshouding is ontspannen, open


  3. Verbaal (hummen) en non-verbaal (knikken en handgebaren) geef je kleine aanmoedigingen  4. Stiltes goed interpreteren en beheersen

 • #2 van goed kunnen luisteren is Vragen Stellen. Wat zijn de aspecten?

  Ten eerste heb je open en gesloten vragen.


  Open vragen: ander heeft volop ruimte om verhaal te doen

  Gesloten vragen: Kunnen behoorlijk suggestief zijn. Je mist informatie en je moet sneller vragen gaan bedenken voor meer informatie. Het werkt wel goed bij een bepaald facet in een verhaal.

  Timing wanneer je open of gesloten vraag stelt. Afhankelijk doel gesprek.Gesloten werkt het beste bij specifieke informatie die je wilt hebben. Of even checken dat je het verhaal goed begrepen hebt,


  Doorvragen: voor verduidelijking. Voor verdieping.

  We pakken de waaromvraag uit doorvragen. Deze kunnen bedreigend zijn. Kan leiden tot defensieve opstelling vd ander of schijnverklaringen. De toon vd waaromvraag is dus erg belangrijk!


  Valkuilen bij vragen stellen:

  1. Niet aansluiten. Ander voelt dat er niet wordt geluisterd.

  2. Suggestieve vragen. irritatie, betrouwbaarheid info wordt minder: men geeft maar toe.

 • Wat is er met de waaromvraag (een onderdeel van doorvragen)
   We pakken de waaromvraag uit doorvragen. Deze kunnen bedreigend zijn. Kan leiden tot defensieve opstelling vd ander of schijnverklaringen. De toon vd waaromvraag is dus erg belangrijk!
 • Waar moet je op letten bij vragen stellen? Wat zijn de valkuilen?
   

  Valkuilen bij vragen stellen:

  1. Niet aansluiten. Ander voelt dat er niet wordt geluisterd.

  2. Suggestieve vragen. irritatie, betrouwbaarheid info wordt minder: men geeft maar toe.

 • #3 van Luisteren is Parafraseren. Wat zijn de aspecten?

  Actief luisteren betekent dus de boodschap van de ander proberen te begrijpen. Met parafraseren ga in je eigen woorden kort herhalen wat de ander heeft gezegd.


  De functie van parafraseren:

  1. werkt belonend

  2. controleren (zeg m veronderstellend van toon)

  3. je checkt de belangrijke elementen van het verhaal. Met een parafrase kan de verteller dat aanvullen of beamen.

  4. Je houdt de aandacht er actief bij voor jezelf

  5. Het werkt aanmoedigend voor de ander

  Kenmerken

  1. kort en specifiek

  2. gesteld in eigen woorden, en niet papegaaien

  3. de toon is veronderstellend en gaat aan het einde wat omhoog

  4. zonder oordeel


  Veel fouten bij parafrases

  1. Te lang

  2. niet in eigen woorden: De ander zal dan verbaasd zijn en opmerken dat hij dat zelf net gezegd heeft ;-)

  3. Te globaal: het gesprek valt stil, want het nodigt niet uit om verder te vertellen.

 •  

  #3 van Luisteren is Parafraseren. Waar moeten die aan voldoen?

  1. kort en specifiek

  2. in eigen woorden stellen

  3. tentatief en evocatief (veronderstellend)

  4. zonder oordeel of waardering

 • Wat zijn de fouten bij Parafrases (#3 van actief luisteren)
   

  Veel fouten bij parafrases

  1. Te lang

  2. niet in eigen woorden: De ander zal dan verbaasd zijn en opmerken dat hij dat zelf net gezegd heeft ;-)

  3. Te globaal: het gesprek valt stil, want het nodigt niet uit om verder te vertellen.

 • Wat is de functie van parafraseren (#3 van actief luisteren)
   

  De functie van parafraseren:

  1. werkt belonend

  2. controleren (zeg m veronderstellend van toon)

  3. je checkt de belangrijke elementen van het verhaal. Met een parafrase kan de verteller dat aanvullen of beamen.

  4. Je houdt de aandacht er actief bij voor jezelf

  5. Het werkt aanmoedigend voor de ander

 • #4 van Actief Luisteren is reflecteren van gevoelens

  Dat is kort en in eigen bewoordingen weergeven van de belangrijkste gevoelens die in de ander doorklinkt.


  Functie: Ander voelt zich begrepen en geaccepteerd. Veiligheid. Controlefunctie.


  Kenmerken: signalen van gevoelens: toonhoogte, blozen, neerslaan ogen etc.

  de juiste woorden kiezen.


  3 fouten bij refelecteren van gevoelens:

  1. niet-herkennen

  2. verkeerde woordkeus

  3. verkeerde intensiteit

 • Wat is een goede reflectie van gevoelens?

  1. herkennen gevoelens van de ander

  2. juiste woorden kiezen

  3. juiste intensiteit aan reflectie geven

 • Samenvatten is #5 van Actief luisteren

  Parafrase is kort en in eigen woorden. Samenvatting is een lange herhaling.

  Inhoud is feitelijk en met gevoel.


  Functie

  geeft structuur in gesprek. Je ordent de hoofdzaken even en brengt ze eventueel even met elkaar in verband. Het is ook even een check.


  Kenmerken

  1. eigen bewoordingen, kort en hoofdelementen

  2. gestructureerd karakter en inhoudelijk juist

  3. tentatief gesteld, ander kan aanvullen en corrigeren

  4. wordt gegeven bij veel info en na afronding of begin vh vervolggesprek.


  Fouten:

  1. weglaten of vergeten info

  2. onjuist samenvatten

  3. verkeerde timing

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.