Samenvatting Gezondheidsbevordering En Preventie Door Paramedici

-
ISBN-10 9035233492 ISBN-13 9789035233492
183 Flashcards en notities
12 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Gezondheidsbevordering En Preventie Door Paramedici". De auteur(s) van het boek is/zijn Barbara Sassen. Het ISBN van dit boek is 9789035233492 of 9035233492. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Gezondheidsbevordering En Preventie Door Paramedici

 • 1 SW1

 • wat is epidemiologie
  de wetenschap die zich bezighoudt met onderzoek naar het voorkomen en de verspreiding van ziektes onder de bevolking
 • noem de maatschappelijke ontwikkelingen relevant voor de gezondheidszorg
  maatschappelijke determinanten hebben invloed op gezondheid
  welvaart en levensverwachting beinvloeden elkaar
  lager sterftecijfer bij hogere uitgaven aan sociale zekerheid
  ontwikkelingen in werkloosheid beinvloeden gezondheid
 • wat is de economische crisis
  schuldenlast overheid en huishoudens
  vermogenspositie banken
 • noem veranderingen in de AWBZ
  mensen langer zelfstandig thuis --> zorgzwaartepakket (ZZP)
  langer zelfstandig beslissen over eigen leven
 • via wie gaat de AWBZ?
  gemeente: zorg thuis en jeugdzorg
  zorgverzekeraars: medische zorg
  rijksoverheid: langdurige zorg

 • belangrijkste demografische ontwikkelingen
  groende druk (<20 jaar)
  grijze druk (>65 jaar)
  vergrijzing en dubbele vergrijzing
  chronisch zieken
 • verleden van demografische ontwikkelingen
  bevolking sinds 1900 meer dan verdrievoudigd
  tot 1970: vooral natuurlijke groei
  laatste decennium: bevolkingsgroei fluctueert vooral door verandering migratiesaldo
 • wat is de prognose toekomst van demografische ontwikkelingen?
  bevolkingsgroei tot 2040, daarna krimp
 • waardoor groeit het spanningsveld?
  privatisering en ontmanteling sociale zekerheid
  bestaanstoekomst van AOW staat ter discussie
  overheveling thuiszorg naar WMO
 • wat zijn de toekomstverwachtingen?
  groene druk stabiel
  vergrijzing versnelt
  sterfterisico verkleint
  meerdere ziekten tegelijk (comobiditeit)
  nadruk op tertiaire preventie
  betaalbaarheid gezondheidszorg
  maatschappelijke beeldvorming
 • wat is interdependentie?
  mensen zijn van elkaar afhankelijk
 • netwerk
  familie, vrienden, vertegenwoordigers, voorzieningen
  formeel of informeel
  samenstelling, omvang, duur en frequentie van contact, bereikbaarheid
 • mensen oefenen invloed uit op elkaar door?
  macht
  gezag
  manipulatie
  sociale controle
 • wat is macht?
  ongeacht of anderen het ermee eens zijn of het ook willen
 • wat is gezag?
  met instemming.
  - traditioneel
  - rationeel
  - charismatisch
 • wat is manipulatie?
  buiten medeweten van de anderen om
 • van bevels-naar onderhandelingshuishouding.

  tot jaren 60, 20e eeuw: norman van bovenaf opgelegd
  -> verzuiling

  daarna sterke individualisering
  -> zuilen  minder belangrijk

  hokjesdenken is veranderd
  -> individuele vrijheid en onzekerheid groter
  -> verhoudingen minder voorspelbaar
 • wat zijn waarden?
  collectieve opvattingen over wat mensen goed en nastrevenswaardig vinden.
 • wat is secularisering?
  verminderde invloed van godsdienst
 • wat is individualisering?
  grotere vrijeheid voor personen om los van groepsbindingen beslissingen te nemen
 • wat is democratisering?
  loskomen van vanzelfsprekende gezagsverhoudingen t.g.v. gelijkwaardigere verhoudingen
 • wat is emancipatie?
  machtsgelijkheid tussen man en vrouw
 • waar staat SES voor?
  sociaal-economische status
 • waar staat SEGV voor?
  sociaal economische gezondheidsverschillen
 • noem wat SEGV factoren
  materiele factoren
  leefstijl
  psychosociale factoren
 • mantelzorg, hoeveel % van de zorg?
  solidariteit en betrokkenheid
  schatting dat 75% van de zorg door mantelzorgers gedaan word.
 • zelfzorg
  autonomie en eigen verantwoordelijkheid
 • gezondheidsvaardigheden
  kennis, middelen en mogelijkheden
 • bij wie is de economische recessie het meest voelbaar?
  werklozen, chronisch zieken en arbeidsongeschkten
 • gevolgen mantelzorg (toekomst)
  fulltime werken verdringt de zorg voor familie en bekenden.
  bij gelijkelijke verdeling arbeidstijd tussen samenwonende mannen en vrouw aantal mantelzorgers in 2030 ca. 5% hoger

  bij fulltime werken door zowel mannen als vrouwen aantal mantelzorgers in 2030 ca. 10% lager
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hebben voorlichting en reclame direct invloed op ons gedrag?
Het gedrag van mensen is niet op korte termijn te beinvloeden door voorlichting op reclame.(Hoogleraar economische psychologie Fred van Raaij)

Voolichting en reclame kunnen onze bewuste gedachten beinvloeden en hebben daarna pas in beperkte mate onbewust invloed op ons gedrag.
Beschrijf voor de 4 elementen van de marketingmix welke invloed levensmiddelenmarketing kan hebben op obesitas.
 1. Prijs: laag geprijsde producten zijn nog steeds vaker producten met hoge caloriedichtheid en lage nutriëntdichtheid.
 2. Promotie: het effect van reclame blijkt vaak overschat te worden. Onderzoeksresultaten spreken elkaar nog tegen.
 3. Product: een aantrekkelijke smaak wordt onder andere bereikt door productsamenstelling, sensorische variatie. Verpakkingsformaten spelen ook een rol: een grote verpakking is relatief voordeliger dan een kleine verpakking.
 4. Plaats: toegankelijkheid, zichtbaarheid en gemak worden geoptimaliseerd om verkopen te stimuleren.
Noem de 5 P's van de marketingmix.
 1. Product: welke concrete activiteiten en middelen ontwikkel je.
  (gezonde voeding / dieetadvies)
 2. Plaats: waar zijn de producten aanwezig.
  (gemakkelijk verkrijgbaar / digitaal / Ehealth)
 3. Prijs: wat kost het gewenste gedrag en wat levert het op.
  (belastingtarieven / wordt het vergoed door de verzekering)
 4. Promotie: is het gedrag populair.
  (reclame, folder in de wachtkamer)
 5. Partners: wie kunnen je helpen.
Noem een manier van nudging voor kinderen in de supermarkt.
Leg gezonde dingen op ooghoogte van kinderen.
Hoe kun je iemand verleiden tot gezonder gedrag?
 • Richt je op een specifieke doelgroep
 • Gezonde keuze moet gemakkelijk gemaakt kunnen worden
 • Imago van gebruiker / product verbeteren
 • Nudging: het geven van een subtiel duwtje in de goede richting zonder hierbij vrijheden in te perken of verplichtingen op te leggen. 
Noem 2 determinanten die gezondheidsgedrag kunnen beinvloeden.
De sociale en fysieke omgeving.

Interventieprojecten die gericht zijn op de sociale en fysieke omgeving worden ook wel 'Community interventions' genoemd. Het zijn interventies waarbij in een bepaald gebied een samenhangend programma van activiteiten wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Zo wordt geprobeerd om zowel het individuele gedrag als de omgeving te veranderen. 
(voorbeeld: obesitas in achterstandswijken)
Noem 8 basiselementen voor het ontwikkelen van sociale marketing activiteiten.
 1. Focus op consument.
  - Kruip in de huid van de doelgroep.
 2. SMART gedragsdoelen.
  - Beschrijf duidelijk het gedrag dat je bij de doelgroep wilt veranderen.
 3. Theorie
  - Gebruik theoretische inzichten en gedragsmodellen.
 4. Insights (diepere inzichten)
  - Wat motiveert en activeert de doelgroep echt.
 5. Kosten-baten analyse
  - Wat ziet de doelgroep als voor- en nadelen van het gewenste gedrag.
 6. Concurrentie-analyse
  - Gedrag concurreert met tijd en aandacht. Gebruik deze analyse voor de marketingmix.
 7. Segmentatie
  - Voorkom one-size-fits-all. Beschrijf de specifieke kenmerken van de doelgroep.
 8. Marketing-mix
  - Bepaald de marketingmix aan de hand van de 5 P's.
Wat is sociale marketing?
De toepassing van commerciële marketingconcepten en technieken om positieve maatschappelijke of sociale veranderingen te bewerkstelligen.

Sociale marketing segmenteert de populatie naar doelgroep en speelt vanuit kennis over een bepaalde doelgroep in op specifieke behoeften van deze doelgroep.

Sociale marketing werkt planmatig, houdt rekening met concurrerende activiteiten en gedachten van de doelgroep en beseft dat er tegenover positieve kanten van gedragsverandering ook kosten (negatieve kanten van gedragsverandering) staan.
Hoe wordt bepaald of levensmiddelenmarketing een negatief effect heeft op gezondheidsgedrag?
Per marketingmix element (P) beoordelen of,  en zo ja op welke wijze en in welke mate beinvloeding van gedrag plaatsvindt.
Noem 10 marketingtrucs om kinderen te verleiden volgens de Consumentenbond.
 1. Verleiden vanuit het schap: producten voor kinderen presenteren op ooghoogte voor kinderen.
 2. Kinderidolen op de verpakking.
 3. Grappige of leuke vorm.
 4. Winacties.
 5. Cadeautjes.
 6. Claims die inspelen op het gevoel van ouders. 
 7. Zogenaamd gezond: natuurlijke ingrediënten is ook gewoon suiker.
 8. 'Informatieve supermarktbladen' is gewoon reclame.
 9. Online spelletjes.
 10. Sponsoring van evenementen.