Samenvatting Gezondheidspsychologie, met XTRA toegangscode

-
ISBN-10 9043024813 ISBN-13 9789043024815
1681 Flashcards en notities
49 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Gezondheidspsychologie, met XTRA toegangscode". De auteur(s) van het boek is/zijn Val Morrison & Paul Bennet. Het ISBN van dit boek is 9789043024815 of 9043024813. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Gezondheidspsychologie, met XTRA toegangscode

 • 1 Wat is gezondheid?

 • Ze geven een omschrijving van wat gezondheidspsychologie inhoudt, definities, historisch gezien, cultuurverschillen
 • Psychologie =
  Het wetenschappelijk onderzoek naar mentale, psychosociale en biologische processen en gedragsmatig functioneren.
 •  Empirisme:
   het elementaire principe dat we de wereld via zintuigelijke waarneming kunnen leren kennen. Een feitelijke en systematische analyse van gegevens.
   
   Het empirisme is een filosofische stroming waarin gesteld wordt dat kennis slechts uit de ervaring voortkomt. Volgens de kennistheorie van het empirisme bezit de mens geen enkele vorm van aangeboren kennis (innatisme) en moet zijn geest opgevat worden als een onbeschreven blad (tabula rasa)
 • Empirisme =
  Het elementaire principe dat we de wereld via zintuiglijke waarneming kunnen leren kennen.
 •    Interferentie:
  redenering waarbij een conclusie wordt afgeleid uit een of meer premissen/vooronderstelingen.
 • welken onderwerpen vallen onder de psychologische onderzoek?

  Emoties, taal, geheugen, concentratie en perceptie maar ook sociaal gedrag en gezondheidsgedrag.

 • Inferentie
  redenering waarbij een conclusie wordt afgeleid uit een of meer premissen. bijv. Het regent, dus zijn de straten nat.
 • Wat is een van de belangrijkste doelen van gezondheidspsychologie?
  Inzicht krijgen in de biopsychosociale factoren die de gezondheid en de manier waarop mensen met ziekten omgaan beïnvloeden.

  Het doel van gezondheidspsychologie is gedrag omtrent ziekte en gezondheid te begrijpen, te verklaren en idealiter te voorspellen, opdat effectieve interventies kunnen worden ontwikkeld om de lichamelijke en emotionele schade van riskant gedrag en ziekte te reduceren.
 •  Één van de belangrijkste doelen van de gezondheidspsychologie (Matarazzo): inzicht krijgen in de biopsychosociale factoren die belangrijk zijn voor:
   
  ·         De bevordering en het in stand houden van de gezondheid
  ·         De verbetering van de gezondheidszorg en het gezondheidsbeleid
  ·         De preventie en behandeling van ziekte
  ·         De oorzaken van ziekte: risicofactoren en kwetsbaarheid
 • Wat is psychologie?

  Het wetenschappelijk onderzoek naar mentale, psychosociaal en biologische processen en gedragsmatige functioneren
 • Welke opvattingen over ziekte en gezondheid zijn gangbaar in de medische psychologie?
  Een psychisch probleem is een symptoom van een achterliggend lichamelijk gebrek. Door het gebrek weg te nemen kan het symptoom verdwijnen en kan de patiënt weer gezond worden (mechanistische visie).
 •  De gezondheidspsychologie kan als toegepaste wetenschap worden beschouwd. Daarbij kunnen de volgende doelen worden onderscheiden:  
   
  ·         Kwantificeren: hoeveel procent
  ·         Beschrijvend: genereert causale vragen. Door de aanname en houding te meten, kunnen we zich krijgen op het probleem van voorspellende factoren.
 • wat is psychologie?

  het wetenschappelijk onderzoek naar mentale, psychosociale en biologisch processen en gedragsmatige functioneren
 • Welke opvattingen over ziekte en gezondheid zijn gangbaar in de gedragsgeneeskunde?
  Ziekte heeft vaak te maken met aangeleerde slechte gewoonten. Gedrag is het resultaat van een leerproces. Het is dus mogelijk om slechte gewoonten af te leren en goede daarvoor in de plaats aan te leren (conditioneren). Daardoor kan de patiënt weer gezond worden (behavioristische visie).
 • gezondheidspsychologie is ontstaan uit verschillende terreinen binnen de sociale wetenschap. Ze heeft modellen en theorieën overgenomen en aangepast die afkomstig zijn van de sociale psych, behaviorism, klinische psych, en cognitieve psych. gezondheidspsychologen werken niet alleen maar vaak met een mulidisciplinair team.
   Medische psychologie:  
   
  Gedragsgeneeskunde:  
   
  Psychosomatische geneeskunde:  
   
  Medische sociologie:  
   
  Klinische psychologie: .
 • Welke methoden handteren psychologen om onderzoek te doen?

  Empirisme: Het elementaire principe dat we de wereld via zintuigelijk waarneming kunnen leren kennen.

 • Welke opvattingen over ziekte en gezondheid zijn gangbaar in de psychosomatische geneeskunde?
  Lichaam en geest hebben beide invloed op gezondheid en ziekte. Vooral als een lichamelijke oorzaak voor een aandoening ontbreekt, veronderstelt men dat geestelijke processen een rol spelen.
 •  Medische psychologie:
   een psychisch probleem is een symptoom van een achterliggend lichamelijk gebrek. Door het gebrek weg te nemen kan het symptoom verdwijnen en kan de patiënt weer gezond worden. Mechanistische visie.
   
 • Welke opvattingen over ziekte en gezondheid zijn gangbaar in de medische sociologie?
  Gezondheid en ziekte moeten in een breder sociaal perspectief worden geplaatst. Het gezin, de familie, de woonplaats, de leefsituatie en de cultuur zijn van invloed op de gezondheid.
 •  Gedragsgeneeskunde:
    
  ziekte heeft vaak te maken met aangeleerde slechte gewoonten. Gedrag is het resultaat van een leerproces. Het is dus mogelijk om slechte gewoonten af te leren en goede daarvoor in de plaats aan te leren (conditioneren). Daardoor kan de patiënt weer gezond worden. Behaviorisme.
   
   .
 • Wat is klinische psychologie?
  Vakgebied dat zich specialiseert in de diagnostiek en behandeling van mensen met psychische problemen.
 •   
  Psychosomatische geneeskunde:
   lichaam en geest hebben beide invloed op gezondheid en ziekte. Vooral als een lichamelijke oorzaak voor een aandoening ontbreekt, veronderstelt men dat geestelijke processen een rol spelen.
   
 • Biomedische ziektemodel =
  Het biomedische model of het diagnose-receptmodel stelt dat ziekten of symptomen een achterliggende fysiologische oorzaak hebben die via medische interventie kan worden genezen.
 •   
   
  Medische sociologie:
   gezondheid en ziekte moeten in een breder sociaal perspectief worden geplaatst. Het gezin, de familie, de woonplaats, de leefsituatie en de cultuur zijn van invloed op de gezondheid.
   
 • Wat wordt bedoeld met 'gezondheid is relatief'?
  Mensen beoordelen hun eigen gezondheid door zichzelf te vergelijken met anderen. Daarnaast zal iedere beroepsgroep een eigen accent geven aan wat ze beschouwt als gezond. Tenslotte verschilt wat wordt beschouwd als een 'normale' gezondheid per cultuur.
 •   
   
  Klinische psychologie:
  vakgebied dat zich specialiseert in de diagnostiek en behandeling van mensen met psychische problemen.
 • Welk ziekteconcept hebben kinderen van 3 tot 8 jaar?
  Magisch niveau:
  - onbegrip
  - fenomenalisme (een teken of geluid dat in verband wordt gebracht met de ziekte)
  - aangestoken worden
 •  Stone (1979) wees erop dat we vragen over de wijze waarop we de gezondheid kunnen beschermen, bevorderen en herstellen, pas kunnen beantwoorden als we het eens zijn over de betekenis van gezondheid en over de manier waarop we deze kunnen meten.
 • Welk ziekteconcept hebben kinderen van 8 tot 11 jaar?
  - besmetting (verschillende symptomen en verschillende oorzaken van ziekte)
  - internalisatie (ziekte bevindt zich in het lichaam)
 •   Er zijn 2 opvattingen over gezondheid die terug gevoerd zijn in de volgende modellen:

  1.Biomedisch ziektemodel
  2.Biopsychosociaal ziektemodel
 • Welk ziekteconcept hebben pubers?
  - fysiologisch (specifiek orgaan of functie, verschillende oorzaken)
  - psychofysiologisch (interactie tussen lichaam en geest)
 •  o   Biomedisch ziektemodel
   
    Dit wordt ook wel het diagnose-receptmodel genoemd. Dit model stelt: een symptoom van een ziekte heeft een achterliggende oorzaak die via medische interventie kan worden genezen. Er bestaat een directe causale relatie tussen een ziekte en de symptomen ervan. Het wegnemen van de oorzaak laat de symptomen verdwijnen en de gezondheid zal worden herstelt. Mechanistische opvatting.
   
  Wordt ook wel reductionistisch genoemd: het reduceert de geest, het lichaam en het menselijk gedrag tot lichaamscellen of tot neurale of biochemische activiteit, en verklaart problemen ook enkel op dit niveau. Negeert dat verschillende mensen anders kunnen reageren op een ziekte.
   
 • Waarin verschillen 17-plussers van kinderen?
  Ze vertonen meer preventief gedrag.
 •    Biopsychosociaal ziektemodel
  Dit model neemt nadrukkelijk de subjectiviteit/beleving van de gezondheid en ziekte mee in de beoordeling van de gezondheid. Daarnaast wordt gekeken naar de sociale en culturele factoren die mede bepalen of iemand gezond dan wel ziek te noemen is. Het vormt een complex en multidimensionaal handvat voor het bestuderen van de menselijke beleving van ziekte en gezondheid.
 • Inferentie =
  Een redenering waarbij een conclusie wordt afgeleid uit een of meer premissen. Bijvoorbeeld: het regent, dus zijn de straten nat.
 •   Conversiehysterie:
  spreekt men als een patiënt last heeft van een lichamelijke problemen, zoals het niet kunnen staan of zien zonder dat er medisch iets mis is met de ledematen, de zintuigen of het zenuwstelsel. 
 • Biopsychosociaal ziektemodel =
  Het standpunt dat ziekten en symptomen door een combinatie van lichamelijke, sociale, culturele en psychologische factoren kunnen worden verklaard.
 •  Incidentie:
   Incidentie: het aantal nieuwe gevallen van een ziekte gedurende een specifiek tijdsinterval.
 • Incidentie =
  Het aantal nieuwe gevallen van een ziekte gedurende een specifieke tijdsinterval.
 •   
  Prevalentie: 

   Prevalentie: het aantal vastgestelde gevallen van een ziekte in een populatie op een bepaald moment. Vaak uitgedrukt als percentage van de totale populatie of als het aantal gevallen per 100.000 mensen. 
 • Gezondheidsgedrag =
  Gedrag, ongeacht de gezondheidstoestand waarin men zich bevindt, bedoeld om de gezondheid te beschermen, te bevorderen of in stand te houden, bijvoorbeeld het eten van gezonde voeding.
 •  Wereldwijd zijn hartaandoeningen, kanker, ongelukken en aandoeningen aan de luchtwegen de belangrijkste doodsoorzaken.
 • Sociale representatie van gezondheid =
  Datgene wat bepaalde groepen mensen onder gezondheid verstaan.
 •  Bauman betoogde door onderzoek dat gezondheid gerelateerd is aan de volgende aspecten:
   ·         Gevoel
  ·         Gerichtheid op symptomen
  ·         Prestaties
   
 • Gezondheid =
  Een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken (WHO).
 •  Gezondheidsgedrag:
    gedrag, ongeacht de gezondheidstoestand waarin men zich bevindt, bedoeld om de gezondheid te beschermen, te bevorderen of in stand te houden.
 • Ziekteattributie =
  Toekenning van de oorzaak van een ziekte. Bij zogeheten externe attributies legt men de oorzaak van de ziekte buiten de persoon, door die toe te schrijven aan het lot, verkeerde informatie of aan een losliggende traploper. Bij interne ziekteattributies zoekt men de oorzaak bij zichzelf (ik heb onvoldoende weerstand opgebouwd, ik heb me iets op de mouw laten spelden, in heb de traploper niet goed vastgemaakt).
 •  Sociale representaties van gezondheid:
   datgene wat bepaalde groepen mensen onder gezondheid verstaan.
 • Collectivisme =
  Een culturele filosofie die de nadruk legt op het individu als deel van een groter geheel en op handelingen die meer door collectieve dan door individuele behoeften en wensen worden gemotiveerd.
 •  Herzlich deed onderzoek naar de sociale representatie van gezondheid en kwam erachter dat gezondheid in het algemeen werd opgevat als een toestand van evenwicht op verschillende gebieden:

  • Lichamelijk
  • Psychologisch
  • Emotioneel
  • Sociaal welzijn
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat betekend ambivalentie?
De gelijktijdige aanwezigheid van positieve en negatieve beoordelingen van een attitudeobject, die zowel cognitief als emotioneel kunnen zijn. Bijvoorbeeld blijven roken terwijl hun negatieve attitude tegenover roken.
Wat betekend cognitieve dissonantiereductie?
Cognitieve dissonantie is een psychologische term die de onaangename spanning aanduidt die ontstaat als gevolg van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging  of mening, of als gevolg van gedrag dat strijdig is met iemand overtuiging. Scherper geformuleerd is het de perceptie van onverenigbaarheid tussen twee 'cognities', waarbij een cognitie moet worden gezien als elk element van kennis, inclusief houding, emotie, geloof of gedrag. De theorie van cognitieve dissonantie stelt dat tegenstrijdige feiten de geest dwingen om nieuwe ideeën of gedachten te onderzoeken, of om de aanwezige overtuigingen aan te passen zodat de dissonantie (tegenstrijdigheid) tussen cognities vermindert.
Waaruit bestaan het driecomponentenmodel?
 1. Cognities (gedachten, waarden, normen en verwachtingen) :opvattingen over het object van de attitude. 
 2. Emoties (gevoelens): jegens het object van de attitude.
 3. Gedragingen (of intenties): handelingen (of voorgenomen handelingen) ten opzichte van het object van de attitude. 
Wat is de definitie van attitude?
Een niet direct waarneembare, stabiele toestand van psychologische bereidheid die van invloed is op evaluatieve beoordelingen. Vanuit het driecomponentenmodel, worden attituden als relatief duurzaam en generaliseerbaar beschouwd.
Welke kenmerken van een ander zijn van invloed op gedragsverandering?
De geloofwaardigheid van de bron, de overeenkomst met de betreffende boodschapper en zelfs zijn/haar aantrekkelijkheid zijn van invloed op gedragsverandering.
Welke invloeden hebben resultaat op ons gedrag?
Een flink gedeelte van onze hersenen (sociale brein) is gereserveerd voor de waarneming en regulatie van groepsgedrag. Van invloed zijn; de cultuur en de omgeving waarin we worden geboren, het dagelijks leven en ons werk, de groepen en individuen met wie we omgaan, onze eigen persoonlijke emoties, opvattingen, waarden en attitudes, die allemaal door deze bredere factoren worden beïnvloed. We leren van onze positieve en negatieve ervaringen, maar ook indirect via blootstelling aan en observatie van het gedrag en de ervaringen van anderen. Er bestaat een subjectieve 'sociale norm' die een impliciete of expliciete goedkeuring van bepaald gedrag suggereert.
Wat betekend het sociale brein?
het netwerk in de hersenen dat zich voornamelijk bezighoudt met het waarnemen en interpreteren van sociale interactie. Het is een vrij nieuwe tak van biopsychologische wetenschap die social neuroscience wordt genoemd. Zo heeft ons brein een speciaal waarschuwingssysteem voor 'sociale uitsluiting' en kan het feilloos de doelstellingen lezen van andermans gezichten.
Wanneer worden volgens Wallston de dimensies pas relevant?
Pas wanneer iemand waarde hecht aan de eigen gezondheid. Dit weerspiegelt de theoretische ondersteuning van locus of control, namelijk sociaal leren of de sociaal-cognitieve theorie (Bandura), waarbij een individu handelt met het oog op de gewenste resultaten. Als individuen geen waarde hechten aan de eigen gezondheid, is de kans klein dat ze zich gezond zullen gedragen (zelfs als ze het gevoel hebben dat ze controle over hun gezondheid zullen hebben), omdat gezondheid voor hen geen hoge prioriteit heeft. 
Ook de 'banden' met de maatschappij kunnen belangrijk zijn voor de waarde die mensen hechten aan gedragsverandering. 
Op basis van locus of control ontwikkelden Kenneth Wallston en collega's een LoC-schaal voor opvattingen over de gezondheid, de MHLC (multidimensional health locus of control). Welke drie onafhankelijke dimensies werden hierbij onderscheiden?
 1. Intern: bij een hoge score op deze schaal is het individu de belangrijkste determinant voor de gezondheidstoestand. Interne opvattingen gaan gepaard met een hoge mate van gezond gedrag en met het construct zelfredzaamheid van Bandura. 
 2. Extern/toeval: bij een hoge score op deze schaal hangt de gezondheid van het individu af van externe factoren, zoals geluk, het noodlot of toeval. 
 3. Gezaghebbende anderen: bij een hoge score op deze schaal wordt de gezondheid bepaald door gezaghebbende anderen, zoals artsen en gezondheidsvoorlichters.
Wat betekend health locus of control?
De perceptie dat iemand gezondheid afhangt van persoonlijke controle, van gezaghebbende anderen zoals medisch personeel, of van externe factoren zoals het noodlot of toeval.