Samenvatting Gezondheidszorg

-
118 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Gezondheidszorg ". De auteur(s) van het boek is/zijn Mevr. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Gezondheidszorg

 • 1 Gezonheidszorg

 • Wat doet de GHZ?
  De GH herstellen, bevorderen, behouden
 • Wat gebeurt er met de GHZ?
  Ze blijft steeds in ontwikkeling, maar er blijven ook onbehandelde en chronische ziektes.
 • Door wat wordt de GHZ be├»nvloedt?
  Door economische en maatschappelijke factoren. bv: scholing en opleiding, gezinssituatie, erfelijkheid, inkomen en werkgelegenheid.
 • De GHZS gaat drie doelstelling naleven, welke?
  doelmatigheid
  rechtvaardige financiering
  gelijke toegankelijkheid
 • 1.1.2 GH en GHZ definities

 • Geef de definitie van GH van de wereldgezonheidsorganisatie
  GH is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn.
  En niet alleen de afwezigheid van ziekte of zwakheid.
 • Geef de definitie van GHZ
  GHZ is het geheel van maatregelen die de GZ willen bevorderen en ook het bestrijden en vermijden van zietkes.
 • Geef de definitie van KWL
  KWL is als er een persoonlijk evenwicht is van de mens, zowel innerlijk als in de relatie met zijn omgeving.
  Het is een streefdoel van patienten, geneeskunde en maatschappij
  KWL heeft een multidimensionaal karakter:
  verschillende domeinen spelen een rol:
  - lich
  - psych
  - sociaal
 • 1.1.3 Organisatie van de GHZ

 • Wie organiseert de GHZ
  prive initiatieven en de overheid
 • Welke taken heeft de overheid binnen de GHZ
  Verschillende taken:
  GHZ voor iedereen organiseren
  Kwaliteitsvolle GHZ
 • Wie speelt nog een rol buiten de O binnen de GHZ
  ministers en departementen
 • Welke departementen?
  Federale overheidsdiesnt van Volksgezondheid, leefmilieu
  FOD van Soc. Zek
  Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en gezin
 • Wat doen deze departementen?
  FOD regelt de financiering
  VLM werkt rond inspectie en erkenning

 • Andere actoren naast de O?
  Riziv
  Zf
  koepelorganisaties
  Patientenver.
  farmaceutische nijverheid
 • 1.2.1 RIZIV

 • Wat voor een instelling is het RIZIV?
  Een openbare instelling
 • Wie heeft er toezicht over het RIZIV?
  Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid
 • Wanneer is het RIZIV opgericht?
  in 1963
 • Taak van het RIZIV?
  Organiseren van de geneeskundige verzorging: vb statuut van de artsen
  Terugbetaling geneeskundige verzorging
  Zorgt voor een passend vervangingsinkomen bij moederschapsuitkering enz.
  Beheert de verplichte ziekteverzekering en verstrekkingen
  Controleert de verplichte ziekteverzekering en verstrekkingen
 • Op wat is de Ziekteverzekering gebaseerd?
  Op solidariteitsprincipe
 • Wat is er nodig om de ZIV te garanderen?
  Verzekeringsinstellingen  = ZF
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.