Samenvatting Goederenrecht geschetst

-
ISBN-10 9069169428 ISBN-13 9789069169422
103 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Goederenrecht geschetst". De auteur(s) van het boek is/zijn S Bartels. Het ISBN van dit boek is 9789069169422 of 9069169428. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Goederenrecht geschetst

 • 1 Inleiding

 • Op welke twee manieren kan een persoon een verhouding hebben tot een goed?
  • feitelijk
  • juridisch
 • Wat zijn de belangrijkste feitelijke verhoudingen in het goederenrecht?
  Bezit en houderschap; art. 3:107 e.v. BW.
 • Welke aard kan de juridische verhouding van een persoon tot een goed hebben?
  Verbintenisrechtelijk of goederenrechtelijk.
 • Wanneer bestaat een verbintenisrechtelijke verhouding?
  Indien een persoon een recht met betrekking tot een goed heeft (zoals recht op levering).
 • Wanneer is de verhouding van een persoon tot een goed goederenrechtelijk van aard?
  Indien een persoon een goederenrechtelijk recht op een goed heeft.
 • Wat zijn de belangrijkste goederenrechtelijke rechten?
  • eigendomsrecht
  • beperkte rechten
 • Wat houdt het gesloten systeem van het goederenrecht in?
  • Alle goederenrechtelijke rechten zijn geregeld in de wet.
  • De wet bepaalt in belangrijke mate de inhoud van de goederenrechtelijke rechten.
 • Wat is een goederenrechtelijk recht?
  Een subjectief recht dat een persoon op grond van het objectieve goederenrecht op een goed heeft.
 • Wat houdt de absolute werking van goederenrechtelijke rechten in?
  Ze kunnen tegenover een ieder worden ingeroepen.
 • Wat is droit de suite of zaaksgevolg?
  Het recht volgt het goed waarop het is gevestigd.
 • Indien op dezelfde zaak twee beperkte rechten zijn gevestigd die met elkaar conflicteren, welke gaat dan voor?
  Het oudste recht, op grond van de prioriteitsregel.
 • Wat is het beginsel van de paritas creditorum?
  Het is niet relevant welke vordering het eerste is ontstaan.
 • Wat is een separatistpositie?
  In het faillissement van degene die een goed onder zich heeft, kan degene die een goederenrechtelijk recht op dat goed heeft zijn recht uitoefenen zonder dat het faillissement hem treft.
 • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van goederenrechtelijke rechten?
  • absoluut
  • droit de suite
  • prioriteit
  • separatisme in faillissement
 • 2.1 Goederen

 • Wat zijn goederen?
  Alle zaken en alle vermogensrechten (art. 3:1 BW).
 • Wat zijn zaken?
  • de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten
  • omvat de hoofdzaak en haar bestanddelen
 • Welk onderscheid kennen 'zaken'?
  • roerend
  • onroerend
 • Wat zijn vermogensrechten?
  • afzonderlijk of tezamen met een ander recht overdraagbaar - of
  • strekt tot stoffelijk voordeel - of
  • is verkregen in ruil voor stoffelijk voordeel
 • 2.2 Zaken

 • Wat zijn zaken?
  Zaken zijn alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten (art. 3:2 BW).
 • Waarin kunnen zaken worden onderscheiden?
  • roerende zaken
  • onroerende zaken - art. 3:3 lid 1 BW is een limitatieve opsomming
 • Hoe wordt op grond van het Portacabin-arrest (HR 31-10-1997, NJ 1998, 97) de term 'duurzaam met de grond verenigd' uitgelegd?
  Het gaat erom of een met de grond verenigd gebouw of werk bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Dit moet worden beoordeeld aan de hand van de bestemming van de zaak en de bedoeling van de bouwer van de constructie, mits deze bestemming en bedoeling naar buiten kenbaar zijn. De HR heeft in elk geval aangegeven dat bij het oordeel niet van belang is dat technisch de mogelijkheid bestaat om het bouwsel te verplaatsen.
 • Wat is een bestanddeel?
  Een onderdeel dat juridisch zijn zelfstandigheid heeft verloren en onderdeel is (geworden) van een zaak.
 • Op grond van welke banden kan een object met een hoofdzaak zijn verbonden?
  • materiële band - art. 3:4, lid 2 BW
  • immateriële band - art 3:4, lid 1 BW
 • Wat is de immateriële band?
  Al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt, is bestanddeel van die zaak.
 • Welke aanwijzingen heeft de HR in het arrest Dépex/Curatoren Bergel (HR 15-11-1991, NJ 1993, 316) gegeven ter invulling van de verkeersopvatting in verband met apparatuur die in een gebouw was opgesteld?
  • Zijn gebouw en apparatuur in constructief opzicht specifiek op elkaar afgestemd?
  • Moet het gebouw zonder apparatuur als onvoltooid worden beschouwd?
 • Wat is de materiële band?
  Een zaak die met een hoofdzaak zodanig is verbonden dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan een der zaken, is bestanddeel van de hoofdzaak.
 • Wat houdt het eenheidsbeginsel in?
  Het is onmogelijk om een goederenrechtelijk recht te hebben op een bestanddeel.
 • Wat gebeurt er met een zaak indien deze een bestanddeel van een andere zaak wordt?
  Dan eindigt het eigendomsrecht op de oorspronkelijke zaak en komt het bestanddeel als onderdeel van een andere zaak toe aan de eigenaar van de hoofdzaak.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.