Samenvatting Gray's Anatomy for Students

ISBN-10 0702051314 ISBN-13 9780702051319
378 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Gray's Anatomy for Students". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9780702051319 of 0702051314. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Gray's Anatomy for Students

 • 1.1 What is anatomy?

  1. Wat is anatomy?
  1. grove of macroscopische anatomie- waarmee wordt bedoeld, de studie van structuren zonder het gebruik van een microscoop.
 • Wat is histologie?
  is het bestuderen van cellen en weefsels met behulp van een microscoop.
 • Wat zijn de eerste technieken die een student zou moeten gebruiken om anatomie te leren?
  Observatie en visualisatie

 • Waar is de term anatomie van afgeleid?
  1. Het Griekse woord temnein, wat knippen betekent.
 • Met welke twee soorten aanpak kan anatomie worden bestudeert?
  1. Met een regionale benadering of een systematische benadering
 • Leg de eerste aanpak uit

  Met een regionale aanpak wordt elke regio van het lichaam afzonderlijk bestudeerd en worden alle aspecten van die regio tegelijkertijd bestudeerd. Na het bestuderen van dit gebied, worden de andere gebieden van het lichaam op soortgelijke wijze bestudeerd.

  Bij de regionale indeling worden alle organen uit een bepaalde regio bekeken. De organen kunnen uit diverse orgaansystemen komen. Bijvoorbeeld: antatomie van de regio 'abdomen, waarbij je de bloedvaten, zenuwen, botten, spieren en alle andere structuren en organen in de regio tegelijkertijd bekijkt. Je kijkt dus meer naar een bepaalde plek (=regio) in het lichaam, in plaats van naar de functie (in tegenstelling tot bij de systemische aanpak)
  1. Leg de tweede aanpak uit
  1. in een systematische benadering, wordt elk systeem van het lichaam bestudeerd en gevolgd door het hele lichaam. Bijvoorbeeld, bij het bestuderen van het cardiovasculaire systeem, wordt er gekeken naar het hart en alle bloedvaten in het lichaam. Wanneer dit voltooid is, wordt het nervous system (brain, spinal cord, and all the nerves) onderzocht in detail. De benadering gaat door het gehele lichaam totdat elk systeem bestudeerd wordt, waaronder het nervous, skeletal, muscular, gastrointestinal, respiratory, lymphatic, en reproductive system.

  Bij de systematische aanpak, worden orgaansystemen bestudeerd. Bijvoorbeeld: het cardiovasculaire (hart- en grote vaten) systeem of het gastro-intestinale (maag-darm) systeem. Hierbij wordt er een indeling gemaakt op basis van functie van structuren en niet op basis van de plaats in het lichaam (in tegenstelling tot bij de regionale aanpak)
  1. Elk van deze benaderingen heeft voordelen en tekortkomingen. Leg uit bij de eerste aanpak
  1. De regionale aanpak werkt heel goed als de anatomische cursus lijk ontleding bevat, maar het schiet tekort als het gaat om het begrijpen van de continuïteit van een heel systeem door het hele lichaam.
  1. Elk van deze benaderingen heeft voordelen en tekortkomingen. Leg uit bij de tweede aanpak
  1. De systemische benadering zorgt voor begrip door het hele lichaam maar is het erg moeilijk om direct te coördineren met een lijk ontleding of om voldoende detail te krijgen.
  1. Wat is de anatomische positie?
  1. de standaard referentiepositie van het lichaam dat wordt gebruikt om de locatie van structuren te beschrijven.
  1. Wanneer bevindt het lichaam zich in de anatomische positie?
  1. wanneer hij rechtop staat met zijn voeten bij elkaar, handen aan de zijkant en het gezicht vooruitkijkend. De mond is gesloten en de gezichtsexpressie is neutraal. De rand van het bot onder de ogen is in dezelfde horizontale vlak als de bovenkant van de opening naar het oor. De ogen zijn open en gericht op iets in de verte. De handpalmen zijn omhoog gericht met de vingers recht en samen en met het kootje van de duim 90 graden gedraaid ten opzichte van de overige vingers. De tenen wijzen naar voren.
 • Wat zijn de drie belangrijkste groepen van vlakken die door het lichaam passeren in de anatomische positie?
  • Coronal plaat/frontaal plaat zijn verticaal georienteerd en verdelen het lichaam in anterior en posterior delen
  • Sagittal plaat zijn verticaal georiënteerd maar staan haaks op de coronale vlakken en verdelen het lichaam in rechter en linker delen. Het vlak dat door het midden van het lichaam gaat wordt de median sagittal plane  genoemd
  • Transverse, horizontal, of axial planes verdelen het lichaam in superior en inferior delen.
 • Overige termen die gebruikt worden om posities te beschrijven zoals proximal en distal, cranial en caudal, en rostral.
  • Proximal (dichterbij) en distal (verder) worden gebruikt met betrekking tot dichterbij of verder dan een originele structuur, vooral in de ledematen. Bijvoorbeeld, de de hand is distal t.o.v het ellebooggewricht. Deze termen worden ook gebruikt om de relatieve posities van takken in het verloop van lineaire structuren, zoals luchtwegen, bloedvaten en zenuwen, te beschrijven. Distale takken komen bijvoorbeeld verder weg in de richting van de uiteinden van het systeem, terwijl proximale takken dichter bij en in de richting van de oorsprong van het systeem voorkomen. Dit is hetzelfde als anterieur en posterieur
  • Cranial (naar het hoofd) en caudial (naar de staart) worden soms gebruikt in plaats van superior en inferieur
  • rostral wordt gebruikt, vooral in het hoofd, om de positie van een structuur met betrekking tot de neus te beschrijven. Bijvoorbeeld, het voorhersenen zijn rostraat ten opzichte van de achterhersenen.
 • Twee andere termen die worden gebruikt om de positie van structuren in het lichaam te beschrijven, zijn oppervlakkig en diep. (Superficial and deep) leg deze termen uit.
  • Deze termen worden gebruikt om de relatieve posities van twee structuren ten opzichte van het oppervlak van het lichaam te beschrijven. Als voorbeeld, sternum (het borstbeen) is oppervlakkig voor het hart en the stomach (de maag) is diep in de buikwand.
  • Oppervlakkig en diep kunnen ook op een meer absolute manier worden gebruikt om twee belangrijke gebieden van het lichaam te definiëren. Het oppervlakkige deel van het lichaam bevindt zich buiten de buitenste laag van de diepe fascia. Diepe structuren worden door deze laag omsloten. Structuren in het oppervlak van het lichaam omvatten de huid, de oppervlakkige fascia en de borstklieren. Diepe structuren omvatten de meeste skeletspieren en ingewanden. Oppervlakkige wonden bevinden zich buiten de buitenste laag van de diepe fascia, terwijl diepe wonden er doorheen dringen.
  1. Wat zijn drie belangrijke termen die de locatie beschrijven van structuren gerelateerd tot het lichaam als een geheel of als structuren.
  • Anterior (of ventral) en posterior (of dorsal) beschrijven de positie of structuur gerelateerd met de ‘’voorkant’’ of ‘’achterkant’’ van het lichaam. Bijvoorbeeld, de neus is een anterieur structuur, terwijl de vertebral column (wervelkolom) posterior is. Ook kun je zeggen, de neus is anterior t.o.v. de oren en de vertebral column is posterieur t.o.v. de sternum (borstbeen)
  • Medial en lateral beschrijven de positie of structuur gerelateerd tot de median sagittal plane en de kanten van het lichaam. Bijvoorbeeld, de duim is lateraal tot de kleine vinger. De neus is in de median sagittal plane en is medial tot de ogen, die op zijn beurt medial zijn t.o.v de external oren
  • Superior en inferior beschrijven structure met betrekking tot de verticale as van het lichaam. Bijvoorbeeld, het hoofd is superior tot de schouders en het kniegewricht is inferieur aan het heupgewricht.
 • Met welke toenaderingen wordt de grove anatomy bestudeerd en wat zijn de voordelen?
  - Regionale toenadering; alle aspecten in die regio worden tegelijk bestudeerd. 

            -> Helpt bij de plaatsing bij ontleden. 

  - Systematische toenadering; elk systeem wordt gevolgd en bestudeerd door het hele lichaam. 
            -> Bevorderd het begrijpen van het samenhangen van systemen                          door het hele lichaam.                
 • VLAKKEN ONDERVERDELEN

  EXTENSIE /FLEXIE = sagitaal vlak, transversale as
  ADDUCTIE/ABDUCTIE= coronaal vlak, sagitale as

  transversaal vlak= longitudinale as
 • Waarvoor wordt de anatomische positie gebruikt en leg deze uit.
  Het is de standaard positie van het lichaam om de locatie van structuren in het lichaam te beschrijven.


  - Rechtopstaand met de voeten bij elkaar.
  - Handen langs het lichaam
  - Het gezicht vooruit kijkend.
  - Gesloten mond en een neutrale gezichtsuitdrukking. 
  - Ogen zijn open en gefocust op een punt in de verte.
  - De handpalmen zijn voorwaarts gericht met rechte vingers tegen elkaar aan met de duim 90 graden van de vingers.
  - Tenen voorwaarts. 
 • Wat zijn de 3 grote vlakken door het lichaam in een anatomische positie?
  1. Coronale vlak; Verticaal georiënteerd en verdeeld het lichaam in een anterior (voorgaand) en een posterior (later) deel. 

  2. Sagittal vlak; Verticaal georiënteerd maar loodrecht op het coronaal vlak en verdeeld het lichaam tussen een linker en rechter deel. Het vlak dat door het midden van het lichaam snijdt heet het mediaan sagittal vlak. 

  3. Dwars, horizontale of axiaal vlak; splitst het lichaam in een superior (naar boven) en een inferior (omlaag) deel. 
 • Wat zijn de termen die de locatie omschrijven van de structuren ten opzichte van andere structuren of het hele lichaam.
  - Anterior (ventraal) en posterior (dorsaal) omschrijven de posities van structuren 'voor' en 'achter' in het lichaam. 

  - Medial (midden) en lateral (zijdelings) omschrijven de positie van structuren relatief gezien van het mediaan sagittal vlak en de zijkanten van het lichaam. 

  - Superior (naar boven) en inferior (naar beneden) omschrijven structuren relatief aan de verticale as van het lichaam. 
 • Welke termen worden gebruikt voor het aanduiden van de locatie van structuren van en naar de romp & voor lineaire structuren zoals luchtwegen, bloedvaten en zenuwen?
  Proximal (dichterbij) en distal (verder).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke termen worden gebruikt voor het aanduiden van de locatie van structuren van en naar de romp & voor lineaire structuren zoals luchtwegen, bloedvaten en zenuwen?
Proximal (dichterbij) en distal (verder).
Met welke toenaderingen wordt de grove anatomy bestudeerd en wat zijn de voordelen?
- Regionale toenadering; alle aspecten in die regio worden tegelijk bestudeerd. 

          -> Helpt bij de plaatsing bij ontleden. 

- Systematische toenadering; elk systeem wordt gevolgd en bestudeerd door het hele lichaam. 
          -> Bevorderd het begrijpen van het samenhangen van systemen                          door het hele lichaam.                
Wat zijn de termen die de locatie omschrijven van de structuren ten opzichte van andere structuren of het hele lichaam.
- Anterior (ventraal) en posterior (dorsaal) omschrijven de posities van structuren 'voor' en 'achter' in het lichaam. 

- Medial (midden) en lateral (zijdelings) omschrijven de positie van structuren relatief gezien van het mediaan sagittal vlak en de zijkanten van het lichaam. 

- Superior (naar boven) en inferior (naar beneden) omschrijven structuren relatief aan de verticale as van het lichaam. 
Wat zijn de 3 grote vlakken door het lichaam in een anatomische positie?
1. Coronale vlak; Verticaal georiënteerd en verdeeld het lichaam in een anterior (voorgaand) en een posterior (later) deel. 

2. Sagittal vlak; Verticaal georiënteerd maar loodrecht op het coronaal vlak en verdeeld het lichaam tussen een linker en rechter deel. Het vlak dat door het midden van het lichaam snijdt heet het mediaan sagittal vlak. 

3. Dwars, horizontale of axiaal vlak; splitst het lichaam in een superior (naar boven) en een inferior (omlaag) deel. 
Waarvoor wordt de anatomische positie gebruikt en leg deze uit.
Het is de standaard positie van het lichaam om de locatie van structuren in het lichaam te beschrijven.


- Rechtopstaand met de voeten bij elkaar.
- Handen langs het lichaam
- Het gezicht vooruit kijkend.
- Gesloten mond en een neutrale gezichtsuitdrukking. 
- Ogen zijn open en gefocust op een punt in de verte.
- De handpalmen zijn voorwaarts gericht met rechte vingers tegen elkaar aan met de duim 90 graden van de vingers.
- Tenen voorwaarts. 
Wat is de insertie en origo van de rechte kop van de rectus femoris, en wat van de gereflecteerde kop?
Rechte kop= anterior superior iliac spine
Gereflecteerde kop= acetabulum
Waar is de origo van de rectus femoris, en van de vastus spieren?En wat is de insertie?
Vastus spieren vanuit de femur, rectus femoris vanuit de os illium
Insertie= vastus medialis, mediale zijde patella
                  Vastus lateralis, laterale zijde patella
                 Vastus intermedius, laterale zijde patella
                 Rectus femoris, midden van de patella
In the clinic


Een appreciatie van de enkelanatomie is essentieel om de grote verscheidenheid aan fracturen te begrijpen die zich bij en rond het enkelgewricht kunnen voordoen. Het enkelgewricht en verwante structuren kunnen worden beschouwd als een fibro-osseus ring georiënteerd in het coronale vlak. ▪ Het bovenste deel van de ring wordt gevormd door de verbinding tussen de distale uiteinden van de fibula en de tibia en door het enkelgewricht zelf. ▪ De zijkanten van de ring worden gevormd door de ligamenten die de mediale malleolus en laterale malleolus verbinden met de aangrenzende tarsale botten. ▪ De onderkant van de ring maakt geen deel uit van het enkelgewricht, maar bestaat uit het subtalaar gewricht en de bijbehorende ligamenten. Door het enkelgewricht en de omliggende structuren te visualiseren als een fibro-osseus ring, kan de arts het type schade voorspellen dat waarschijnlijk het gevolg is van een bepaald type letsel. Een inversieletsel kan bijvoorbeeld de mediale malleolus en de traanbundels die de laterale malleolus verankeren aan de tarsale botten doen breken. De ring kan niet alleen worden verstoord door beschadiging van de botten (die breuken veroorzaakt), maar ook door schade aan de ligamenten. In tegenstelling tot botbreuken is het onwaarschijnlijk dat schade aan ligamenten op eenvoudige röntgenfoto's wordt gewaardeerd. Wanneer een breuk wordt opgemerkt op een gewone radiografie, moet de arts zich er altijd van bewust zijn dat er ook aanzienlijke ligamenteuze verstoring kan zijn.
Hoe ontvangen de ethmoidale cellen bloed?
Via takken van de voorste en achterste ethmoidale aderen
Door welke zenuwen worden de ethmoidale cellen geinnerveerd?
- De voorste en achterste takken door de opthalmic nerve
- De rest door de maxillary nerve