Samenvatting Groei 1

-
104 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Groei 1

 • 1.1 Hoorcollege 2

 • Van dag 0 naar 5 weken toe (heel snel)
 • Eerst --> Bevruchting!!
  Voor bevruchting zijn geslachtscellen nodig, die komen tot stand door gametogenese.
  Fertilisatie = zaadcel komt bij de eicel en dan wordt de eicel bevrucht.
  De bevruchte eicel doet er vervolgens 5 dagen over om door de eileider/tuba te gaan.   
  De tuba begint met een kwalachtige structuur (fimbrae). Het bevruchte eicelletje wordt dus opgenomen in de eileider en wordt door trilharen naar de uturus toe getransporteerd (afstand van 10 cm, doet hij 5 dagen over). In de tussentijd gaat de bevruchte eicel zich klieven.
  1 cel worden 2 celletjes, 2 celletjes worden 4 celletjes, 4 celletjes worden 8 celletjes etc. Op een gegeven moment zijn het heel veel celletjes en wordt het een morula genoemd (lijkt op een soort braam).
  Wanneer de bevruchte eicel aankomt in de uturus ontstaat er ook een holte in. Als dat gebeurt spreken we over een blastocyst. De holte die in die blastocyst zit, heet blastocoel. Om de blastocyst zit nog een beschermende cellaag, die cellaag breekt op een gegeven moment open en dan hou je de blastocyst met de holte blastocoel over. 

  De blastocyst legt zich vervolgens tegen de wand van de uturus aan en gaat zich vervolgens invreten in de uturus (innesteling).
 • Innesteling
  De blastocyst gaat zich dus invreten in de uturus. Je wilt als beginnende embryo namelijk de baarmoederwand in. Er beginnen vervolgens 3 soorten cellen ontstaan.
  1. Epiblastcellen (blauw)
  2. Hypoblastcellen (geel)
  3. Trophoblastcellen (groen)

  Het trophoblast is dat deel van het embryo dat alleen maar bezig is met voeding voor elkaar te krijgen voor het embryo zelf. 
 • Holten
  De epiblastcellen gaan een holte vormen --> de amnionholte
  De hypoblastcellen gaan een holte bekleden die er eigenlijk als was --> de dooierzakholte.
  De amnion- en dooierzakholte worden steeds groter en dan ontstaat er nog een extra derde holte --> de chorionholte.  

  Terwijl de dooierzakholte zich dus langzaamaan begint te vormen, ontwikkelt er zich om de dooierzakholte een derde holte, dat is de chorionholte.   

  Er zijn dus 3 holten:
  1. de amnionholte
  2. de dooierzakholte 
  3. de chorionholte  

  De chorionholte wordt steeds groter in vergelijking tot de andere holten. Er gebeurt nog iets geks: de dooierzakholte splitst zich in twee en een deel gaat zich tegen de andere wand hechten van wat inmiddels de chorionholte is. Het worden ook wel de overblijfselen van de primaire dooierzak genoemd.
 • Kiemschijf
  Daar waar de twee, met cellen beklede holtes, elkaar raken, spreken we van de kiemschijf (amnionholte bekleed met epiblastcellen en de dooierzakholte bekleed met hypoblastcellen). Daar gaat het allemaal gebeuren! Omdat de kiemschijf maar twee lagen heeft, wordt het simpelweg de tweelagen kiemschijf genoemd. Deze bestaat dus uit epiblastcellen en hypoblastcellen.

  In de afbeelding zie je een opengeknipte amnionholte, je kijkt daardoor recht op de epiblastcellen van de kiemschijf. Op de epiblastcellen ontwikkelt zich de primitieve streek. Deze bestaat uit de primitieve knoop, primitieve groef en primitieve putje. Samen de knoop van Hensen.

  De primitieve groef wijst naar de vroegtijdige positie van het cloacale membraan (achterkant lichaam). Aan de andere kant ligt de vroegtijdige positie van het oropharyngeale membraan (voorkant lichaam). Daar waar het oropharyngeale membraan en het cloacale membraan liggen, zitten de epiblastcellen en hypoblastcellen heel stevig op elkaar.
 • Gastrulatie
  De knoop van Hensen is nodig voor de gastrulatie.
  Gastrulatie is het proces waarbij de tweelagen kiemschijf een drielagen kiemschijf wordt. De kiemschijf is bilaminair, dat betekent simpelweg dat de kiemschijf tweelagig is. In het begin is de kiemschijf nog rotatie symmetrisch (je weet nog niet wat de voor en achterkant gaat worden). Je weet pas wat de voor- en achterkant wordt wanneer de knoop van Hensen/primitieve streep erin gekomen is. Waar de primitieve groeve naartoe zal wijzen, wordt de achterkant van het embryo, hij wijst dus naar het cloacale membraan. Wanneer de primitieve streek is ontstaan, begint de gastrulatie. De gastrulatie begint met de vorming van het endoderm.
 • Vorming endoderm
  Op een gegeven moment gaan de epiblastcellen heel snel delen. Die epiblastcellen migreren vervolgens naar de primitieve streek toe en duiken de primitieve groeve in. Die epiblastcellen komen daar vervolgens hypoblastcellen tegen --> die gaan ze opeten. De hypoblastcellen verdwijnen en de epiblastcellen (die nog steeds door de groeve naar binnen gaan) vormen een nieuwe laag. Die nieuwe laag (gevormd door epiblastcellen) wordt altijd in het geel weergegeven en heet endoderm.
 • Vorming mesoderm
  Op een gegeven moment is die endoderme laag wel klaar. Die epiblastcellen blijven echter maar doorgaan met delen en in de primaire groeve duiken. Als de endoderme laag klaar is gaan ze door met cellen afzetten tussen de gele laag endoderm en de blauwe laag epiblast --> die laag noemen we dan het mesoderm (wordt vaak in rood aangegeven). Op het moment dat die epiblastcellen klaar zijn met het mesoderm tussen het epiblast en endoderm in te leggen, spreek je niet meer van epiblast maar van ectoderm
  We houden dus 3 lagen over:
  1. Ectoderm
  2. Mesoderm
  3. Endoderm 

  Proces van Gastrulatie --> 2 lagen van epiblastcellen en hypoblastcellen gaan over in 3 lagen (ectoderm, mesoderm, endoderm).

  Bij de membranen zitten de epiblastcellen en hypoblastcellen heel stevig tegen elkaar aan, het zijn plaatsen waar nooit een derde laag tussenkomt. 
 • Differentiatie van het mesoderm
  Het mesoderm begint zich te condenseren in 3 verschillende gedeeltes:
  1. paraxiale mesoderm
  2. intermediaire mesoderm
  3. laterale plaatmesoderm

  Wanneer het mesoderm gedifferentieerd is, ziet de embryo er als volgt uit.
 • Notochord
  De epiblastcellen duiken niet alleen de primitieve groeve in, maar ook het primitieve gat. Ze gaan niet alleen mesoderm vormen maar ook nog een buisstructuur. Die buisstructuur ligt net onder het ectoderm en groeit steeds verder naar voren totdat hij het oropharyngeale membraan daar tegenkomt. Eerst is het een buis en daarna gaat het dicht en wordt het een vrij stevige structuur. Die buis wordt het notochord genoemd.

  * Uit het cardiogenic mesoderm ontstaat uiteindelijk het hart. Het hart ontstaat dus aan de craniale zijde van de drielagige kiemschijf.
 • Neurulatie: neurale plaat --> neurale groeve --> neurale buis
  Het notochord gaat groeien en zorgt ervoor dat de ectodermcellen zich langzaamaan gaan differentiëren tot neuraal weefsel. Daarnaast zorgt het notochord er ook voor dat daar waar het ectoderm eerst gewoon één plaat is, dat dat ectoderm langzaamaan omhoog komt (zie plaatjes) en uiteindelijk weer bij zijn eigen topjes sluit. Dan is er dus als het ware een buis afgesnoerd vanuit het ectoderm = de neurale buis.
 • Voltooiing neurulatie
  In de eerste afbeelding zijn de neurale wallen bijna gefuseerd. Het sluiten van de neurale buis begint ergens in het midden van de embryo en vervolgens zet dat sluiten zich voort naar de voorkant en achterkant. Op het moment dat de neurale wallen fuseren beginnen er links en rechts van de neurale buis somieten te ontstaan. Binnen de somiet beginnen ookal weer allerlei weefsels te ontstaan.

  Dus: condensaties van  paraxiaal mesoderm naast de neurale buis = somieten

  Somieten splitsen zich op in:
  • Dermatoom --> huid
  • Myotoom --> spieren van romp en extremiteiten
  • Sklerotoom --> skelet van romp en extremiteiten
 • Groei amnionholte
  De amnionholte gaat bezig om zich naar de zijkanten toe om te vormen en gaat om alles heen groeien --> aan de onderkant sluit de amnionholte zich dan weer. De dooierzakholte wordt dus ingesloten en zal de darmen gaan vormen.
 • Krommingen
  Het embryo is eerst een rechte worst --> later zal het aan de craniale en caudale uiteinden gaan krommen. Ook in laterale richtingen gaat het embryo zich krommen. Tijdens de craniale krommingen krijgt het hart steeds meer zijn eigen positie (in de borst onder het hoofd). 
  Krommingen gebruik je dus om organen te migreren naar de plek waar je ze wilt.
 • Neurale lijstcellen
  Op het moment dat de neurale buis zich sluit, gaan er wat extra cellen uit het ectoderm en die splitsen zich af van het ectoderm --> neurale lijstcellen. Die neurale lijstcellen gaan migreren door het embryo heen. Ze komen ergens aan waar ze moeten zijn en vormen de structuren die ze moeten vormen.

  Er worden heel veel structuren gevormd door neurale lijstcellen, zo ook een aantal botdelen van het aangezicht. Ze maken ook het grootste gedeelte van de kieuwbogen en odontoblasten.

  Dus veel structuren die belangrijk zijn voor de kopvorming komen uit de neurale lijstcellen
  .
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke  onderdelen  zullen  uiteindelijk  groeien  uit  de  laterale  neuszwellingen?  En  welke onderdelen   van   de   volwassen   neus   zullen   uiteindelijk   groeien   uit   de   mediale neuszwellingen?
Processus nasalis lateralis: neusvleugels
Processus nasalis medialis: philtrum, voorste deel alveolaire boog, incl. lokatie vier incisieven, voorste deel palatum durum, neustip + deel brug/septum
Welke weke delen in de volwassen situatie zijn gevormd uit het tussenkaakssegment?
Tussenkaaksegment: alles wat er groeit uit de processus nasalis medialis en tussen de maxillaire zwellingen komt te liggen.
Zoek in Prometheus een plaatje van het harde gehemelte. Welke gedeelte is gevormd vanuit het tussenkaaksegment?
Uit het intermaxillaire segment komt het primaire gehemelte. Vanuit de processus maxillairs groeien platen naar de mediale lijn die ervoor zorgen dat het gat dichtgroeit tot een gehemelte, deze platen vormen het secundaire gehemelte.
Uit  welke  prominentia  bestaat  het  nu  gevormde tussenkaakssegment  (intermaxillaire segment)? (ten Donkelaar fig. 6.3; Johnson en Moore fig. 2.23)
De linker en rechter mediale nasale prominentiae komen tegen elkaar aan. Ze blijven niet in het nasale gebied maar ze groeien naar beneden toe en vormen het intermaxillaire segment.
Daar waar de mandibulaire zwellingen fuseren met de maxillaire zwellingen wordt ook een buis (ductus) afgesnoerd. Welke?
De ductus parotideus.
De  laterale  neuszwellingen  (prominentiae  nasalis  lateralis)  fuseren  met de  bovenrand van  de  maxillaire  zwellingen.  Tijdens  die  fusie  wordt– op  ongeveer  dezelfde  wijze waarop  de  neurale  buis  wordt  afgesnoerd - ook  een  buis  (ductus)  afgesnoerd.  Welke (Johnson en Moore blz. 50)?
De ductus lacrimalis.
De  prominentiae  maxillaris  rukken  van  de  zijkanten  op  naar  de  mediaanlijn  aan  de ventrale  zijde,  maar  bereiken  nooit  de  middellijn.  Welke  structuur  voorkomt  dat  de middellijn bereikt wordt?
De processus nasalis medialis voorkomt dat de maxillaire prominentiae niet in de mediaanlijn kunnen fuseren. Doordat de neus naar beneden groeit raken de maxillaire kieuwbogen elkaar niet. De neusontwikkeling wordt voor een deel opgenomen in de bovenkaak. Het mediane deel van je bovenkaak is gevormd uit de neusontwikkeling, het intermaxillaire segment.
Zoek  in  de  verschillende  boeken  (bijv.  Nanci  fig.  3-12  en  3-13)  de  prominentia frontonasalis (processus frontonasalis, frontal prominence) op. Zijn deze prominentiae gepaard  of  ongepaard?  Welk  orgaan  ontwikkelt  zich  binnen  in  deze  prominentia frontonasalis?
Prominentia frontonasalis is een ongepaarde zwelling aan de voorzijde van het embryonale hoopje. In de prominentia frontonasalis gaat zich het reukorgaan ontwikkelen. In de prominentiae frontonasalis komen twee nasale pitten (gat), dat is het begin van de neusholte. De nasale laterale en de nasale mediale prominentia groeien daaromheen  en naar voren toe zodat je op een gegeven moment een neusgang krijgt.
Uit  welke  kieuwboog  ontstaat  de  prominentia  mandibularis  en  óók  de  prominentia maxillaris? Zijn deze prominentiae gepaard of ongepaard?
De prominentia mandibularis en prominentia maxillaris ontstaan uit de 1e kieuwboog. Ze zijn gepaard, je hebt een linker en een rechter prominentia mandibularis en maxillaris. Alle kieuwbogen zijn gepaard. Gepaard – er ontstaat een linker en een rechter.
Op  zeker  moment  verschijnen  aan  weerszijden  van  het  stomodeum de  pharyngeale bogen  (kieuwbogen).  Dit  zijn  links  en  rechts  mesenchymale  zwellingen  (embryonaal bindweefsel dat kan differentiëren in kraakbeen-, spier- en vaatweefsel), die belangrijke structurele bijdragen leveren aan de vorming van aangezicht en hals. De transformaties van  de  pharyngeale  bogen  spelen  zich  af  tussen  de  vierde  en  achtste  intra-uteriene week; daarna verdwijnen de bogen als herkenbare structuren, maar de derivaten (=wat er verder uit ontstaat) van de bogen blijven bestaan. Hoeveel kieuwbogen ontstaan er? Hoeveel  kieuwzakjes?  Hoeveel  kieuwgroeven?  (Nanci  fig.  3.8  en  ten  Donkelaar  pag. 120 en ook 392)
Er ontstaan 5 kieuwbogen (1, 2, 3, 4, 6).
Er ontstaan 4 kieuwgroeven.
Er ontstaan 4 kieuwzakjes (maar binnen het 4e kieuwzakje ontstaat ook een 5e kieuwzakje).