Samenvatting Groepen aan het werk

-
ISBN-13 9789001776312
1504 Flashcards en notities
45 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Groepen aan het werk". De auteur(s) van het boek is/zijn Oudenhoven, Jan Pieter van. Het ISBN van dit boek is 9789001776312. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Groepen aan het werk

 • 1.1 Groepsvorming 13

 • Wat houdt de Belongingness hypothesis van Baumeister en Leary in?
  Mensen hebben de natuurlijke behoefte om zich aan te sluiten bij anderen. Die behoefte is vrijwel net zo sterk als die aan andere zaken waar een mens niet zonder kan, zoals eten en drinken. Net zoals gebrek aan eten en drinken leidt tot honger en dorst, zorgt gebrek aan sociaal contact ervoor dat mensen zich ongelukkig en eenzaam voelen. Groepslidmaatschap heeft daarom een positief effect op het psychische welbevinden.
 • Affiliatie
  Groepen verbinden individuen met elkaar en voorzien daarmee in de basale behoefte om 'ergens bij te horen' en geaccepteerd te worden door anderen.
 • Zekerheid
  Groepen bieden zekerheid aan hun leden. Door het lidmaatschap van groepen voelen individuen zich vaak sterker staan en kunnen zij beter het hoofd bieden aan bedreigingen van buiten.
 • Intimiteit
  Groepen verschaffen groepsleden de mogelijkheid plezierige, intensieve contacten met anderen te onderhouden. Dit vormt niet zelden de basis voor hechte vriendschappen.
 • Sociale steun
  Groepen vormen een belangrijke bron van sociale steun bij kleine en grote problemen. Groepsleden moedigen elkaar bijvoorbeeld aan, of beuren elkaar op.
 • Sociale vergelijkingsinformatie
  Groepen voorzien mensen van informatie over hoe vergelijkbare andere mensen het doen. Door anderen te kiezen die slechter presteren in een situatie (neerwaartse sociale vergelijking) vijzel je je gevoel van eigenwaarde op; anderzijds kun je je optrekken aan anderen die beter presteren (opwaartse sociale vergelijking).
 • Invloed
  Groepen bieden de mogelijkheid invloed uit te oefenen doordat de macht van groepen groter is dan die van eenlingen en zij vaak meer mensen kunnen bereiken. Daarnaast verschaffen groepen ook de mogelijkheid om invloed op andere groepsleden uit te oefenen.
 • Status
  Het lidmaatschap van een groep die anderen belangrijk vinden, biedt erkenning en status.
 • Productiviteit
  Groepen kunnen hun leden helpen hun productiviteit te verhogen en persoonlijke en gezamenlijke doelen te realiseren, zeker als dit individueel niet haalbaar is.
 • Exploratie
  Groepen voorzien leden van informatie, nieuwe ideeën en nieuwe ervaringen. Op deze wijze bieden ze mogelijkheden om te leren van elkaar.
 • Introvert
  Meer naar binnen gekeerde personen. Groepen hebben hierop beduidend minder aantrekkingskracht.
 • Extravert
  Meer naar buiten gekeerde personen en leggen gemakkelijk contact. Hebben meer de behoefte aan stimulatie van anderen en zoeken daarom contact.
 • Wat houdt de Fundamentele Interpersoonlijk Relaties theorie van Schutz in?
  Hij stelt dat groepslidmaatschap drie basale behoeftes vervult: inclusion oftewel affiliatie, affection oftewel intimiteit en control oftewel invloed. Deze behoeftes bepalen vervolgens zowel hoe we andere mensen zullen behandelen alsook hoe we graag willen dat anderen zich naar ons opstellen.
 • 1.2 De keuze voor een groep 15

 • Sociale ruiltheorie
  Deze theorie stelt dat mensen een afweging maken tussen potentiële baten en kosten van groepslidmaatschap om te bepalen of ze lid willen worden of blijven aan een groep.
 • Materiële opbrengsten
  Goederen en diensten
 • Immateriële opbrengsten
  Genegenheid, respect en status.
 • Principe van wederkerigheid
  We voelen vaak de morele verplichting om groepsleden die ons hebben geholpen bij het realiseren van doelen te helpen.
 • Comparison level
  Op basis van eerdere ervaringen heeft iedereen een bepaald idee wat hem of haar zou moeten toekomen. Dit vergelijkingsniveau is subjectief, voor iedereen verschillend, omdat het sterk bepaald wordt door je individuele geschiedenis.
 • Comparison level for alternatives
  Het vergelijkingsniveau en de keuze voor een bepaalde groep wordt ook nog eens beïnvloed door eventuele alternatieven die voorhanden zijn. Als je het idee hebt dat in een andere groep de balans beter uitvalt, dan zul je sneller geneigd zijn te kiezen voor het alternatief.
 • Wat stelt de groepssocialisatietheorie?
  Deze theorie stelt dat de wijze waarop leden in de groep staan afhankelijk is van twee processen: evaluatie en betrokkenheid. Evaluatie wordt in belangrijke mate bepaald door de uitkomst van de hiervoor besproken kosten-batenanalyse.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Van welke twee processen is de wijze waarop leden in de groep staan afhankelijk?
1) Evaluatie
2) Betrokkenheid

Evaluatie: uitkomst kosten-batenanalyse
Betrokkenheid: verwachting van de duur van het groepslidmaatschap
Welke vijf onderdelen moeten verwerkt worden in een draaiboek voor practicum groepsprocessen?
 1. leerdoelen
 2. beschrijving oefeningen
 3. de manier waarop van de oefeningen gebruik gemaakt wordt (bijv. om inzicht te verwerven)
 4. korte verwijzing naar het verband met de theorie
 5. wijze van evalueren
Wat zijn de voordelen van een onderwijsleergesprek?
 • actieve inbreng leidt tot beter onthouden
 • theorie wordt concreet, beter onthouden
 • leuke afwisseling
Wat wordt bedoeld met "situatiekenmerken"?
De omstandigheden waaronder leidinggegeven wordt.
Welke 2 vormen van conformiteit zijn er en wat houden ze in?

- Compliance (meegaan)
Je stemt in met de meerderheid van de groep zonder dat je zelf overtuigd bent van het standpunt
- Conversion (omgaan)
Je gaat mee met de meerderheid en je bent tegelijkertijd overtuigd van de juistheid van het standpunt
Wat is een deviant?
Een groepslid dat een afwijkend standpunt inneemt. Afwijken van de (vastgestelde) norm.
Noem enkele ontstaanswijze van normen:
1) Concretiseringen algemeen maatschappelijke waarden
2) Direct voortkomend uit functie-eisen
3) Reeds aanwezig bij groepsleden voordat groep gevormd
4) Geïntroduceerde normen
5) In situaties waarin overdracht van normen niet kan plaatshebben, ontstaan normen door "critical incidents"
6) Gedraging bij eerste bijeenkomst
7) Door toeval
Wat houdt "materiële zaken" in?
Welke zaken maken de interactie van de groep mogelijk of beperken deze? (bijv. communicatiemiddelen)
Wat houdt "externe relaties" in?
Welke contacten onderhoudt de groep als geheel met anderen in de omgeving van de groep?
Wat houdt groepscultuur in?
Wat is de groepsidentiteit? (wordt gevormd door gedeelde normen/waarden/rituelen en gedragingen)