Samenvatting Groepen aan het werk

-
ISBN-13 9789001776312
1504 Flashcards en notities
45 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Groepen aan het werk". De auteur(s) van het boek is/zijn Oudenhoven, Jan Pieter van. Het ISBN van dit boek is 9789001776312. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Groepen aan het werk

 • 1 Groepsvorming en groepsontwikkeling 11

 • noem de basisfuncties van groepen
  Affiliatie, zekerheid, intimiteit, sociale steun, sociale vergelijkingsinformatie, invloed, status, productiviteit, exploratie
 • 3 kernvoorwaarden voor teambuilding

  1. doelen zijn expliciet en concreet.

  2. ieders rol in groep is duidelijk.

  3. Persoonlijke relaties zijn goed

 • Wat zijn de basisfuncties van groepen (Forsyth en Robbins)
  Affiliatie - ergens bij horen/verbondenheid
  Zekerheid - Sterker staan
 • Waarom vormen mensen groepen?
  Uitgaande van de belongingness hypothesis: mensen hebben natuurlijke behoefte bij anderen te horen: positieve uitwerking.
 • Wie is Kurt Lewin?
  De grondlegger van de systematische studie van groepen. Hij introduceerde de term "group dynamics".
 • wat zijn voorwaarden voor groepscohesie

  1. doelen zijn expliciet en concreet.

  2. ieders rol in groep is duidelijk.

  3. Persoonlijke relaties zijn goed

 • Noem een aantal basisfuncties van groepen
  • Zekerheid
  • affiliatie (ergens bij horen)
  • intimiteit
  • sociale steun
  • invloed uitoefenen
  • status
  • productiviteit verhogen
  • exploratie: nieuwe dingen leren en doen
 • Noem de basisfuncties van groepen volgens Forsyth en Robbins
  • Affiliatie, 
  • zekerheid, 
  • intimiteit, 
  • sociale steun, 
  • sociale vergelijkingsinformatie, 
  • invloed, 
  • status, 
  • productiviteit, 
  • exploratie


  AZIS SPIES
 • Hoe stimuleer je groepscohesie

  1. beloon groep.

  2. kleinere groep.

  3. intensiveer het contact.

  4. gezamenlijke vijand.

  5. isoleer de groep.

 • Welke type mens heeft er meer behoefte aan lidworden van groepen?
  • Extraverte mensen vs introv
  • mensen met behoefte aan affiliatie (graag bij groepen, accepteren anderen snel, toch spanning)
  • idem aan intimiteit (wel positieve omgang met anderen)
  • idem aan invloed (geldt mn voor mannen)
 • Wat zijn volgens Mintzberg de coördinatie mechanismen waarom een groep niet optimaal functioneert?

  1. Personele Toerusting (individuele vaardigheden)

  2. Groepsstrategie (doelen)

  3. Groepsstructuur

  4. Groepscultuur

  5. Externe relaties

  6. Materiele zaken

 • Welke drie basisbehoeften vervult lidmaatschap groep? Wat zegt de Fundamentele Interpersoonlijke Relaties theorie van Schutz?
  1. Inclusion (affiliatie)
  2. Affection (intimiteit)
  3. Control (invloed)
 • Wat betekent 'group dynamics'?
  omschrijven van krachtige processen binnen groepen
 • kurt Lewin introduceerde de term group dynamics
 • 1.1 Groepsvorming 13

 • Wat houdt de belongingness hypothesis in?
  Dat mensen natuurlijke behoefte hebben zich aan te sluiten bij anderen.
 • Wat zijn de 9 basisfuncties ? 
  Affilatie, zekerheid, intimiteit, sociale steun, sociale vergelijkingsinformatie, status, invloed, productiviteit, exploriteit 
 • Wat is de beloningness hypothesis van Baumeister en Leary?
  De natuurlijke behoefte van mensen om zich aan te sluiten bij anderen
 • Wat houdt de Belongingness hypothesis van Baumeister en Leary in?
  Mensen hebben de natuurlijke behoefte om zich aan te sluiten bij anderen. Die behoefte is vrijwel net zo sterk als die aan andere zaken waar een mens niet zonder kan, zoals eten en drinken. Net zoals gebrek aan eten en drinken leidt tot honger en dorst, zorgt gebrek aan sociaal contact ervoor dat mensen zich ongelukkig en eenzaam voelen. Groepslidmaatschap heeft daarom een positief effect op het psychische welbevinden.
 • Waarom vormen mensen groepen of sluiten ze zich zo graag bij al bestaande groepen aan?
  Volgens de "belongingness hypothesis" van Baumeister en Leary (1995) hebben alle mensen een natuurlijke behoefte om zich aan te sluiten bij anderen.
 • Noem de 9 basisfuncties van groepen:
  - Affiliatie
  - Zekerheid
  - Sociale steun
  - Intimiteit
  - Sociale vergelijkingsinformatie
  - Invloed
  - Status
  - Productiviteit
  - Exploratie
 • Wat zijn de 9 basisfuncties volgens Forsyth en Robbins? 
  Affilatie, zekerheid, intimiteit, sociale steun, sociale vergelijkingsinformatie, status, invloed, productiviteit, exploriteit 
 • Welke kenmerk van de je persoonlijkheid hangt sterk samen met de behoefte tot groepsvorming?
  Introversie en Extraversie
 • Wat zijn de 9 basisfuncties van groepen volgens Forsyth en Robbins?
  Affiliatie: "ergens bij horen" en geaccepteerd worden door anderen
  Zekerheid
  Intimiteit:
  mogelijkheid tot plezierige intensieve contacten
  Sociale steun
  Sociale vergelijkingsinformatie:
  neerwaartse sociale vergelijking (opvijzelen) en opwaartse sociale vergelijking (optrekken)
  Invloed: macht van een groep is groter dan van individu, invloed op andere groepsleden
  Status
  Productiviteit
   persoonlijke en gezamenlijke doelen realiseren
  Exploratie mogelijkheden om te leren van elkaar (nieuwe ideeën, ervaringen)
 • Wat zijn volgens Forsyth & Robbins de basisfuncties van groepen?
  - affiliatie (verbinden, ergens bijhoren, geaccepteerd worden
  - zekerheid (samen sterk, beter hoofd bieden aan bedreigingen)
  - Intimiteit (plezierige intensieve contacten)
  - Sociale steun (groepsleden moedigen elkaar aan/ beuren elkaar op)
  - sociale vergelijking (hoe doen vergelijkbare andere mensen dit)
  - Invloed ( een groep heeft meer macht dan een eenling, groter bereik)
  - Status (lid zijn van een groep die aanzien heeft= status)
  - Productiviteit (leden elkaar helpen persoonlijke/gezamenlijke doelen halen)
  - Exploratie (elkaar informatie/nieuwe ideeën en ervaringen bieden, van elkaar
     leren)
 • Wat zijn volgens Forsyth & Robbins de 9 basisfuncties van groepen?
  - affiliatie (verbinden, ergens bijhoren, geaccepteerd worden
  - zekerheid (samen sterk, beter hoofd bieden aan bedreigingen)
  - Intimiteit (plezierige intensieve contacten)
  - Sociale steun (groepsleden moedigen elkaar aan/ beuren elkaar op)
  - sociale vergelijking (hoe doen vergelijkbare andere mensen dit)
  - Invloed ( een groep heeft meer macht dan een eenling, groter bereik)
  - Status (lid zijn van een groep die aanzien heeft= status)
  - Productiviteit (leden elkaar helpen persoonlijke/gezamenlijke doelen halen)
  - Exploratie (elkaar informatie/nieuwe ideeën en ervaringen bieden, van elkaar
     leren)

  ASIZ SPIES
 • Affiliatie
  Groepen verbinden individuen met elkaar en voorzien daarmee in de basale behoefte om 'ergens bij te horen' en geaccepteerd te worden door anderen.
 • Noem de 9 basisfuncties van groepen (Forsyth & Robbins):
  • affiliatie (verbondenheid)
  • zekerheid
  • intimiteit
  • sociale steun
  • sociale vergelijkingsinformatie
  • productiviteit verhogen
  • invloed uitoefenen
  • exploratie (leren van elkaar)
  • status

  Ezelsbruggetje: AZIS SPIES

  Uitleg basisfuncties op blz 14 van boek
 • Welk kenmerk is nauw betrokken bij behoefte tot groepsvorming?
  Introversie-extraversie
 • Onderzoek in behoefte tot groepsvorming
  affiliatie, intimiteit en invloed: meer behoefte, sneller in groepen
 • Zekerheid
  Groepen bieden zekerheid aan hun leden. Door het lidmaatschap van groepen voelen individuen zich vaak sterker staan en kunnen zij beter het hoofd bieden aan bedreigingen van buiten.
 • Welk kenmerk van je persoonlijkheid hangt sterk samen met de behoefte tot groepsvorming?
  Introversie-extraversie
 • Welke 3 basale behoeften vervult groepslidmaatschap volgens Schutz?
  - Affection
  - Inclusion
  - Control
 • Welke 3 basale behoeften vervult groepslidmaatschap volgens Schutz?(Fundamentele Interpersoonlijke Relaties Theorie)
  - Affection (intimiteit)
  - Inclusion (affliatie)
  - Control (invloed)
 • Welke drie basale behoeftes vervullen groepslidmaatschappen volgens de fundamentele interpersoonlijke Relaties theorie van Schutz?
  Inclusion (affiliatie)
  Affection (intimiteit)
  Control (invloed)
 • Intimiteit
  Groepen verschaffen groepsleden de mogelijkheid plezierige, intensieve contacten met anderen te onderhouden. Dit vormt niet zelden de basis voor hechte vriendschappen.
 • Wat zijn introverte personen?
  Mensen die naar binnen gekeerd zijn.
  Hebben daardoor minder behoefte aan groepsvorming.
  Zijn verlegen of zelfs sociaal angstig.
 • Welke 2 factoren zorgen dat we relaties met anderen in groepsverband willen aangaan?
  - Voelen ons aangetrokken tot anderen die op ons lijken
  - Regelmatig vertoeven in nabijheid ander vergroot aantrekkelijkheid van die persoon
 • Welk kenmerk van je persoonlijkheid is nauw betrokken bij behoefte tot groepsvorming?
  Introversie-extraversie
 • Sociale steun
  Groepen vormen een belangrijke bron van sociale steun bij kleine en grote problemen. Groepsleden moedigen elkaar bijvoorbeeld aan, of beuren elkaar op.
 • Wat zijn extraverte personen?
  Mensen die naar de buitenwereld gericht zijn.
  Hebben daardoor grote behoefte aan groepsvorming.
  Leggen makkelijk contact.
 • introverte personen zijn
  mensen die meer naar binnen zijn gekeerd. Dit zijn mensen die verlegen zijn of nog extremer. Ze kunnen ook sociaal angstig zijn
 • Wat is de sociale ruiltheorie?
  mensen maken een afweging tussen potentiële baten en kosten van groepslidmaatschap om te bepalen of ze lid worden/blijven
 • Behoefte tot groepsvorming afhankelijk van;
  • persoonlijkheid (intro vs extraversie)
  • motivatie door de voordelen die een groep biedt (affiliatie - intimiteit -invloed)
 • Sociale vergelijkingsinformatie
  Groepen voorzien mensen van informatie over hoe vergelijkbare andere mensen het doen. Door anderen te kiezen die slechter presteren in een situatie (neerwaartse sociale vergelijking) vijzel je je gevoel van eigenwaarde op; anderzijds kun je je optrekken aan anderen die beter presteren (opwaartse sociale vergelijking).
 • Hoe heet de theorie van Schutz?
  De Fundamentele Interpersoonlijke Relaties Theorie.
 • Extroverte personen
  mensen die naar buiten zijn gericht en makkelijk contact maken met anderen. 
 • Wat houdt het principe van wederkerigheid (Gouldner) in? 
  Mensen voelen vaak een morele verplichting om groepsleden te helpen die hen hebben geholpen bij het realiseren van doelen. 
 • Van welke behoeftes is groepsvorming afhankelijk?
  persoonlijkheid (introvert extravert)
  motivatie (affiliatie, intimiteit, invloed)
 • Invloed
  Groepen bieden de mogelijkheid invloed uit te oefenen doordat de macht van groepen groter is dan die van eenlingen en zij vaak meer mensen kunnen bereiken. Daarnaast verschaffen groepen ook de mogelijkheid om invloed op andere groepsleden uit te oefenen.
 • Welke drie basisbehoeften vervullen groepslidmaatschap volgens Schutz (1958, 1992)?
  1. Inclusion (affiliatie) = ergens bij horen
  2. Affection (intimiteit) = in contact komen met anderen en je bloot geven
  3. Control (invloed)


  Deze behoeftes bepalen hoe we andere mensen zullen behandelen, als ook hoe wij graag behandeld willen worden.

  Ezelsbruggetje: CIA
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.