Samenvatting Grondbeginselen der sociologie

-
ISBN-10 9001763774 ISBN-13 9789001763770
375 Flashcards en notities
80 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Grondbeginselen der sociologie". De auteur(s) van het boek is/zijn H de Jager, A L Mok, G Sipkema. Het ISBN van dit boek is 9789001763770 of 9001763774. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Grondbeginselen der sociologie

 • 1 Wat verstaan we onder sociologie?

 • Mensen reageren niet alleen op dingen en gedrag van andere mensen, maar vooral op grond van de betekenis die zij daaraan toekennen. Dit doen ze vanuit hun referentiekader. Het referentiekader is het geheel van kennis, verklaringen en oordelen met betrekking tot onze sociale omgeving. Iedereen heeft een eigen voorstelling van hun (zelfde) samenleving.
 • 1.1 Waarneming

 • Aan de waarnemingen van een persoon ligt een bepaald gezichtspunt ten grondslag; een bepaalde belangstelling dat selecteert uit de veelheid van waar te nemen verschijnselen. Je kunt veel dingen waarnemen en iedereen ziet andere dingen, onze waarneming is selectief. Ook als we allemaal in dezelfde samenleving leven hoeven we er niet dezelfde voorstelling van te hebben
 • 1.2 Zingeving

 • Sociologie is de wetenschap die het samenleven van mensen binnen grotere en kleinere verbanden bestudeert.
 • Waarin verschilt de mens van een dier?
  Mensen hebben een verstand en kunnen symboliek en betekenis toekennen aan dingen en verschijnselen en daar hun gedrag op afstemmen. Dieren bezitten instincten, en deze hebben mensen niet of nauwelijks.
 • Bij mensen en dieren kunnen leerprocessen plaatsvinden. Leerprocessen van mensen zijn van nauwelijks te overschatten betekenis. Mensen hebben een zekere kennis en hebben ook geleerd verschillende dingen te kunnen verklaren. Ten slotte hebben mensen ook geleerd over iets te kunnen oordelen: positief of negatief.
 • 1.3 Referentiekader

 • Een referentiekader wordt verworven in omgang met anderen en tijdens ervaringen met anderen. Een referentiekader is niet onveranderlijk. Als levensomstandigheden en daarmee onze ervaringen ingrijpend veranderen, wijzigen onze opvattingen en referentiekader als vervolg daarvan.
 • Wat is selective perception?
  Hetgeen wat wij alleen in het gebodene zien of horen.
 • Wat is selective exposure?
  Hetgeen waarvoor wij ons openstellen of waaraan we worden blootgesteld.
 • Wat is selective retention?
  Hetgeen wat wij onthouden
 • Waar mensen met elkaar over praten is ook een selectief proces. Mensen praten het liefst met mensen die dezelfde opvattingen hebben. Die mensen zijn dan meestal familieleden, vrienden, kennissen en collega's. 
 • Bij selectieprocessen spelen specifieke of beperkte ervaringen, emoties,  voorkeuren, antipathieën en andere positieve of negatieve emoties een rol. 
 • De waarneming en waardering van mensen of groepen wordt beinvloedt door...
  positieve of negatieve gevoelens van de waarnemer
 • 1.4 Selectiviteit 23

 • 'Zomaar' waarnemen bestaat niet: ieder van ons neemt via zijn sociale bril selectief waar en ziet maar een deel of aspect van hetgeen er te zien is. 
 • Selectiviteit:
  'Zomaar' waarnemen bestaat niet; Ieder van ons neemt waar vanuit een eigen referentiekader/culturele bril. We nemen dus selectief waar en ien maar een deel of aspect van hetgeen er te zien is.
 • Wat wordt er bedoeld met selective perception?
  De selectiviteit gaat nog verder dan alleen maar wat wij in het gebodene zien of horen
 • De sociale werkelijkheid:
  Hangt af van de persoon. Mensen leren in de loop van hun leven om vooral te letten op de dingen die op een of andere manier verband houden met hun eigen leefwijze.
 • Wat wordt er bedoeld met selective exposure?
  Het selecteren begint al bij hetgeen waarvoor wij ons openstellen of waaraan we worden blootgesteld.
 • De sociale werkelijkheid:
  Hangt af van de persoon. Mensen leren in de loop van hun leven om vooral te letten op de dingen die op een of andere manier verband houden met hun eigen leefwijze.
 • Wat wordt er bedoeld met selective retention?
  Het eindigt met wat wij onthouden van wat wij hebben waargenomen.
 • Waarnemingsprobleem:
  Bijvoorbeeld bij het getuigen op een hoorzitting. De getuige moet een eed afleggen dat hij de waarheid spreekt, hoewel hij alleen de waarheid vanuit zijn eigen referentiekader.
 • Mensen ontlenen aan die beperkte kring hun referentiekader als geheel van feitenkennis, verklaringen en oordelen. Verder bevestigen zij elkaar in deze min of meer gemeenschappelijke opvattingen.
 • Vormen van selectiviteit:
  > Selective perception:
  Hetgeen waar we ons voor openstellen.
  > Selective exposure:
  Hetgeen waar we aan blootgesteld worden.
  > Selective retention:
  Hetgeen wat we onthouden van wat wij hebben waargenomen.
 • Waardoor wordt de waarneming en waardering van mensen of groepen beïnvloed?
  Door de positieve of negatieve gevoelens van de waarnemer.
 • Ons waarnemen is dus niet zomaar een passief registreren van wat zich aan ons voordoet: het is een actief construeren van een bepaald beeld, in hoge mate afhankelijk van de waarnemer, die beïnvloed is door sociale factoren.
 • Welke socioloog noemde dit "The social constuction of reality" en wat bedoelde hij hiermee?
  Goffman.

  Mensen zijn sociaal geprogrammeerd om dingen op een bepaalde wijze waar te nemen en er op een specifieke wijze op te reageren.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.