Samenvatting Grondslagen ao: deel b processen en systemen

ISBN-13 9789001797188
232 Flashcards en notities
12 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Grondslagen ao: deel b processen en systemen". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001797188. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Grondslagen ao: deel b processen en systemen

 • 1 d

 • voorbeeld?
  voorbeeld
 • 1.1 Herhalen

 • Welke informatie wordt in het verkoopsysteem van bestaande afnemers aangehouden?
  Afnemersnummer, naam, landen code, aard bedrijf, omvang bedrijf, marktsegment, rayon, verkoopkanaal, omzetverloop, bewerkingsgegevens en dossiernummer
 • Welke informatie wordt in het verkoopsysteem van potentiële afnemers aangehouden?
  Naam, adres, woonplaats, land, aard en omvang bedrijf, marktsegment, bewerkingsgegevens en dossiernummer
 • Welke gegevens worden ingebracht bij retourzendingen?
  - leverancier nummer
  - factuur nummer
  - artikel nummer
  - hoeveelheid retour
  - hoeveelheid bruikbaar
  - hoeveelheid herstelbaar
  - hoeveel onbruikbaar
 • Wat zijn de handelingen bij het retour ontvangen van emballage?
  De magazijnmeester moet:
  - de emballage identificeren als eigen emballage
  - nagaan of het in goede staat verkeert
  - in het gegevensverwerkend systeem het leveranciersnummer, ordernummer, emballagecode en hoeveelheid inbrengen
 • Welke gegevens worden in een contractenbestand opgenomen?
  - afnemersnummer
  - contractdatum- en nummer
  - code afroep of leveringsdata
  - artikelnummer
  - contracthoeveelheid en -prijs
  - magazijnprijs
  - afgeroepen hoeveelheden
  - nog af te roepen hoeveelheden
 • Wat is in een consignatie overeenkomst opgenomen?
  - de leverings- en betalingscondities
  - de zekerheidsstelling
  - een directe meldingsplicht van de verkoop van de in consignatie ontvangen goederen
  - het recht om te voorraden ter plaatse te inventariseren
 • Wat zijn de 6 voorschriften van een kasinstructie?
  - nooit geld in ontvangst nemen of betalingen verrichten zonder schriftelijke opdracht
  - nooit zelf kwijting verlenen voor door hem ontvangen bedragen
  - bij betaling met creditcard overtuigen van rechtmatigheid
  - bij overschrijding maximumkassaldo het meerdere direct afstorten
  - kasbewijzen direct boeken in zijn hulpkasboek en voorzien van een stempel
  - regelmatig zelf zijn kas opnemen
 • Waaruit bestaat de valutastaffel?
  - valutacode
  - datum transactie
  - beginsaldo vreemde valuta
  - per saldo te ontvangen/betalen
  - verwacht saldo per toekomstige datum
 • Wat zijn de  4 onderdelen waarop de treasury functie is gericht?
  - beheersen van de in- en uitgaande geldstromen
  - beschermen van het vermogen en resultaten tegen financiële risico's
  - verkrijgen en behouden van vermogensverschaffers respectievelijk van toegang tot vermogensmarkten
  - rendabel maken van liquiditeitsoverschotten
 • Wat zijn de algemeen-organisatorische maatregelen binnen de treasury functie?
  - de bevoegdheden moeten aan limieten worden gehouden -> scheiding tussen operationele bevoegdheden en bevoegdheden t.a.v. het geautomatiseerde systeem
  - richtlijnen en gedetailleerde instructies voor het verrichten van transacties moeten worden opgesteld
 • Wat zijn de kenmerken van HRM?
  - geïntegreerd zijn in het totaalbeleid
  -  personeel zien als succesfactor
  - voeren van een actief loopbaanbeleid
  - consistent aansturen van gedrag medewerkers
  - sturende en activerende rol van het personeelsmanagement op centraal niveau
 • Wat zijn de 3 fasen personeelsstromen?
  - het ontwikkelen van bekwaamheden
  - verbeteren van het gedragspatroon
  - verhogen van prestaties
 • Wat omvat de productiefunctie?
  Op economisch verantwoorde wijze vervaardigen van producten met inachtneming van de voorgeschreven beveiligings- en milieumaatregelen -> voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en afsluitingsfase
 • Wat zijn de functies van het bedrijfsbureau?
  - het zodanig voorbereiden van de productie dat de productieprocessen ongestoord en doelmatig kunnen verlopen
  - het bewaken van de productieprocessen, wat inhoudt: toezien dat zij verlopen zoals gepland
 • Wat is de organisatorische plaats van het bedrijfsbureau?
  - staforgaan van hoofd productie
  - normsteller
  - normcontroller
 • Wat zijn bewerkingslijsten?
  Aan de hand van tekeningen worden de te verrichten werkzaamheden geanalyseerd, waarbij het resultaat wordt vastgelegd op een bewerkingslijst:
  - welke bewerkingen moeten worden uitgevoerd
  - in welke volgorde
  - manueel of machinaal
  - wat de tijdsduur is
 • Wat dient er in een productierapport voor te komen?
  - hoeveelheden gereedgekomen producten
  - deze zijn overgedragen aan de magazijnmeester, die voor ontvangst heeft getekend
  - de eventuele uitval
  - de in bewerking zijnde producten
 • Wie kunnen de kwaliteitscontrole verrichten?
  - bazen
  - externe controleurs
  - controleur van de afdeling productie
 • Wat zijn de taken van het bedrijfsbureau?
  Zorg dragen voor:
  - gedetailleerde tekeningen met stuk- en bewerkingslijsten
  - gedetailleerde voorcalculatie
  - reserveren van grondstoffen en materialen
  - bestellen van niet-voorraad artikelen
  - bepalen vroegste en laatste datum waarop de order in bewerking moet worden gegeven
  - uitbesteden van werkzaamheden
  - aanwezigheid van gereedschappen
  - vereiste transportfaciliteiten
  - werkopdrachten, magazijnuitgiftebonnen, gereedschapsbonnen
  - adviseren en ondersteunen van het management m.b.t. het decentrale personeels- en organisatiebeleid en het financiële beheer van de apparaatsuitgaven
 • Wat zijn 3 kenmerkende aspecten van dienstverlening?
  - het ter beschikking stellen
  - ter beschikking gestelde capaciteiten
  - aspecten van het ter beschikking stellen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn 3 kenmerkende aspecten van dienstverlening?
- het ter beschikking stellen
- ter beschikking gestelde capaciteiten
- aspecten van het ter beschikking stellen
Wat zijn de taken van het bedrijfsbureau?
Zorg dragen voor:
- gedetailleerde tekeningen met stuk- en bewerkingslijsten
- gedetailleerde voorcalculatie
- reserveren van grondstoffen en materialen
- bestellen van niet-voorraad artikelen
- bepalen vroegste en laatste datum waarop de order in bewerking moet worden gegeven
- uitbesteden van werkzaamheden
- aanwezigheid van gereedschappen
- vereiste transportfaciliteiten
- werkopdrachten, magazijnuitgiftebonnen, gereedschapsbonnen
- adviseren en ondersteunen van het management m.b.t. het decentrale personeels- en organisatiebeleid en het financiële beheer van de apparaatsuitgaven
Wie kunnen de kwaliteitscontrole verrichten?
- bazen
- externe controleurs
- controleur van de afdeling productie
Wat dient er in een productierapport voor te komen?
- hoeveelheden gereedgekomen producten
- deze zijn overgedragen aan de magazijnmeester, die voor ontvangst heeft getekend
- de eventuele uitval
- de in bewerking zijnde producten
Wat zijn bewerkingslijsten?
Aan de hand van tekeningen worden de te verrichten werkzaamheden geanalyseerd, waarbij het resultaat wordt vastgelegd op een bewerkingslijst:
- welke bewerkingen moeten worden uitgevoerd
- in welke volgorde
- manueel of machinaal
- wat de tijdsduur is
Wat is de organisatorische plaats van het bedrijfsbureau?
- staforgaan van hoofd productie
- normsteller
- normcontroller
Wat zijn de functies van het bedrijfsbureau?
- het zodanig voorbereiden van de productie dat de productieprocessen ongestoord en doelmatig kunnen verlopen
- het bewaken van de productieprocessen, wat inhoudt: toezien dat zij verlopen zoals gepland
Wat omvat de productiefunctie?
Op economisch verantwoorde wijze vervaardigen van producten met inachtneming van de voorgeschreven beveiligings- en milieumaatregelen -> voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en afsluitingsfase
Wat zijn de 3 fasen personeelsstromen?
- het ontwikkelen van bekwaamheden
- verbeteren van het gedragspatroon
- verhogen van prestaties
Wat zijn de kenmerken van HRM?
- geïntegreerd zijn in het totaalbeleid
-  personeel zien als succesfactor
- voeren van een actief loopbaanbeleid
- consistent aansturen van gedrag medewerkers
- sturende en activerende rol van het personeelsmanagement op centraal niveau