Samenvatting Grondslagen van de communicatie

-
ISBN-10 9001720668 ISBN-13 9789001720667
558 Flashcards en notities
67 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Grondslagen van de communicatie". De auteur(s) van het boek is/zijn Rob Veenman. Het ISBN van dit boek is 9789001720667 of 9001720668. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Grondslagen van de communicatie

 • 1 Communiceren doen we heel de dag

 • actoren
  zender en ontvanger
 • eenzijdige, ontvangende communicatie
  een vrouw kijkt uit het raam en constateert dat het regend... geen feedback, ze ontvangt de informatie over het weer.
 • eenzijdige, zendende communicatie
  een neuriënde vrouw loopt over straat. ze zendt signalen over haar gemoedstoestand  uit. omdat de straat leeg is is er niemand die informatie ontvangt.
 • tweezijdige, niet-wederkerige communicatie
  als een neuriënde vrouw op straat loopt en iemand ontvangt haar informatie MAAR de vrouw beseft zich niet dat diegene haar neuriën hoort. hierdoor is er geen wederzijdse communicatie.
   
 • tweezijdige, wederkerige communicatie
  duidelijk sprake van interactie. bijvoorbeeld een gesprek.
 • medium
  waarop/waarin de informatie is vastgelegd.
 • kanaal
  waarmee de tekens/informatie wordt overgedragen
 • persoonsgebonden communicatie
  communicatie waarbij de mensen een primaire rol speelt. zender en ontvanger zijn in elkaars nabijheid.
 • intrapersoonlijke communicatie 
  communicatie met zichzelf. bijvoorbeeld ergens aan denken/tekst schrijven.
 • dyadische communicatie 
  communicatie tussen twee personen
 • communicatie binnen groepen
  hierbij gaat de structuur een rol spelen: wie spreekt met wie? en welke factoren zoals macht en rolpatronen. vaak informeel.
 • welke twee structuren zijn er actief bij communicatie binnen organisaties?
  formeel en informeel
 • interculturele communicatie 
  steeds meer mensen uit verschillende samenlevingen raken met elkaar in contact. Hierbij is het van belang dat er aandacht besteed wordt aan de achtergronden van de communicatie.
 • mediale communicatie
  zender en ontvanger zijn gescheiden en het zenden en ontvangen vindt niet op het zelfde moment plaats.
 • telecommunicatie 
  zender en ontvanger zijn ruimtelijk van elkaar gescheiden maar het zenden en ontvangen vindt wel gelijktijdig plaats.
 • massa
  een grote, heterogene groep mensen die voor de bron anoniem is.
 • extrapersoonlijke communicatie
  alle communicatie tussen machines, de mens speelt hier geen rol
 • communicatie vanuit organisaties
  de persoonlijke communicatie van de mederwerkers waarbij de eigen identiteit en de realisering van de organisatie een rol speelt

 • socialisatie
  wanneer een persoon bvb verhuist en zich dmv interactie en communicatie zich de nieuwe cultuur eigen maakt

 • intentionele communicatie
  bewuste communicatie met als doel bvb kennis bij te brengen

 • autonome communicatie
  onbewuste communicatie, bvb, rood hoofd krijgen

 • waarmee kwamen Joseph Luft en Harry Ingham aanzetten?
  met het Johari venster

 • wat is het verschil tussen karakter en persoonlijkheid? (mens)
  karakter heeft gebruikelijke eigenschappen in het dagelijkse leven en gewone omstandigheden, persoonlijkheuid heeft stabiele eigenschappen die bewust en onbewust iemand aansturen.

 • wat is het verschil tussen cultuur en identiteit (binnen een organisatie)?
  cultuur heeft normen en waarden die moeten worden uitgeoefend op individuele mensen binnen het bedrijf. Dat deel van de cultuur waardoor er stabiliteit, eigenheid, gelijkheid en eenheid binnen het bedrijf heerst is identiteit.
 • interne communicatie
  management naar de medewerkers

 • mediale externe communicatie
  management naar de klanten.

 • persoonlijke communicatie (organisatie)
  medewerkers naar de klanten... Niet te verwarren met mediale externe communicatie= management naar de klanten.

 • indentity management/ visuele identiteit kijkt naar 4 verschillende mogelijke communicatieprocessen, welke?
  Dit wordt gebruikt om de communicatie binnen een bedrijf (intern en extern) op elkaar af te stemmen.... zo heb je:
   bewust naar bewust: de activiteiten zijn duidelijk en dus planbaar.
  onbewust naar bewust: ontvanger pikt lichaamstaal op.
  bewust naar onbewust: bvb duitse achtergrondmuziek stimuleert populariteit van de duitse wijnen.
  onbewust naar onbewust: de indruk bij een eerste ontmoeting bvb.

 • biocommunicatie
  communicatie dmv hormonen, geurstoffen of ander biologisch materiaal.

 • de communicatieve kant van gedrag is te onderscheiden in 5 vormen van gedrag:
  Instrumenteel (mechanistisch/technocratisch)
  Doelrationeel gedrag
  Strategisch gedrag
  Sociaal gedrag
  Communicatief gedrag

 • instrumenteel (mechanistisch/technocratisch) gedrag:
  er is sprake van een eenzame actor, zonder dat de omgeving een wezenlijke rol speelt. Er zijn voor deze handeling geen rekening gehouden met doelstellingen of ontvangers ----> Slapende man in vliegtuig.

 • Doelrationeel gedrag:
  Er is sprake van een eenzame actor maar er is geen interactie met de omgeving. ---> vrouw die haar hoofd onder een italiaanse fontein houdt.

 • strategisch gedrag:
  er is sprake van interactie tussen de actor en omgeving. hierbij gaat het om realisatie van doelstellingen. ---> reclame/propoganda

 • sociaal gedrag:
  vanuit verschillende belangen en visies komen mensen en organisaties in overleg tot gemeenschappelijke compromissen. tweezijdige, wederkerige en beinvloede communicatie spelen daarbij een belangrijke rol.

 • communicatief gedrag:
  dit wijkt af van strategisch en sociaal handelen omdat de verschillende actoren de eigen doelstellingen niet als primair uitgangspunt zien. het collectieve belang staat voorop en het bereiken van van inhoudelijke overeenstemming staat op de eerste plaats.

 • feedback:
  informatie over het succes of falen van communicatie. niet inhoudelijk.
 • terugkoppeling:
  de inhoudelijke reactie over de communicatie

 • empatisch vermogen:
  dat mensen tijdens een communicatieproces het vermogen hebben om zich te kunnen inleven in de denkwereld van de ander.

 • de 3 belangrijkste bouwstenen voor het creeren van ons beeld op de werkelijkheid:
  informatie die we uit eigen ervaring verkrijgen
  informatie die we via sociale contacten aangeboden krijgen
  informatie die we via de media aangeboden krijgen

 • wat wordt bedoeld met een systeemtheoretische benadering? En uit welke 2 systemen bestaat deze?
  in deze benadering vatten we de samenleving, organisaties, groepen en mensen, maar ook de communicatie op zich, op als een systeem, als een samenhangend geheel met verschillende elementen, met bepaalde eigenschappen, een sturctuur en relaties.
   
  Mechanistische systemen
  Organische systemen

 • Mechanistische systemen:
  op basis van kennis kunnen we (exact) berekenen.

 • Organische systemen:
  de wisselwerkingen tussen de verschillende onderdelen en handelingen van mensen, organisaties en samenlevingen. Deze zijn dynamischer en complex: moeilijk te voorspellen (berekenen). Dit is een open systeem, wat inhoudt dat invloeden van buitenaf het proces kan verstoren, waardoor de voorspelbaarheid afneemt en waardoor zij een instabiel karakter kan vertonen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

persoonsgebonden communicatie bestaat uit?
- Interpersoonlijke communicatie
- Dyadisch communicatie
- Communicatie binnen groepen
- Communicatie binnen organisaties
- Communicatie binnen de samenleving
- Interculturele communicatie
Wat is metacommunicatie?
Communicatie over de communicatie
Waarom is shannon & weaver niet de beste weergave van menselijke communicatie?
Omdat het erg linear is, is het beperkt.
Noem voorbeelden van communicatie.
Advertenties, werkoverleg, een verkeersbord etc.
Noem voorbeelden van stoffelijke instrumenten.
Verkooporganisaties kunnen winkels openen, afvalverwerkers kunnen glasbakken neerzetten, gemeenten kunnen verkeersdrempels aanleggen etc.
Noem voorbeelden van juridische instrumenten.
Contracten, leveringsvoorwaarden, wetten en verordeningen.
Noem voorbeelden van financiële instrumenten.
Bij de overheid bestaan ze uit subsidies, boetes of belastingen. In het bedrijfsleven als prijs van producten en diensten.
Wat is extrapersoonlijke communicatie?
Alle buitenpersoonlijke vormen. De mens speelt geen rol denk aan machines.
Welke 3 belangrijke aspecten zijn er bij communicatie?
1. Communicatie maakte gebruik van tekens
2. bij communicatie wordt informatie overgedragen
3. Communicatie is een proces
Welke 3 belangrijke aspecten zijn er bij communicatie?
1. Communicatie maakte gebruik van tekens
2. bij communicatie wordt informatie overgedragen
3. Communicatie is een proces