Samenvatting Grondslagen van het recht 3: Vaardigheden

ISBN-13 9789462901087
295 Flashcards en notities
34 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Grondslagen van het recht 3: Vaardigheden". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789462901087. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Grondslagen van het recht 3: Vaardigheden

 • 1 Het hanteren van de wettenbundel

 • Kennismaking met inhoud wettenbundel
 • 1.1.1 Sooren en maten

 • www.overheid.nl
  www.uu.nl/universiteitsbibliotheek
 • Welke wetsedities zijn er?
  Voor de studie:
  -Verzameling Nederlandse Wetgeving Sdu
  -Collegebundel Kluwer    

  Andere:
  Awb bestuurs(proces)recht Sdu
  Tekst&Commentaar Kluwer
 • Wat is het nadeel van deze edities?
  De daarin opgenomen wet- en regelgeving is niet altijd up-to-date
 • Bij welke geldt dit nadeel niet?
  Dit geldt niet voor losbladige edities, met abonnement op regelmatig verschijnende supplementen waarin de meest recente wetgeving is opgenomen
 • Hoe wordt wet- en regelgeving steeds vaker geraadpleegd en wat zijn voordelen?
  Elektronisch

  Voordeel:
  -meest recente versie van groot aantal wetten en regelingen
  -uitgebreide zoekfuncties
  -navigatie middels hyperlinks
  -extra informatie kan worden geraadpleegd naast tekst van wet of regeling
 • 1.1.2 De wetgever de, regelgever en de uigever

 • Van alle verschillende edities van een wet of regeling hebben de eigenlijk tekst zoals deze is bekendgemaakt in de officiele publicaties van Staatsblad en Courant.
  Dit is de tekst zoals vastgelegd door de wetgever of regelgever.
 • Wat hebben verschillende edities met elkaar gemeen?
  de eigenlijke tekst zoals bekendgemaakt in officiele publicaties
 • Overeenkomst verschillende edities wettenbundels
  De eigenlijke tekst zoals bekendgemaakt in de officiele publicaties STaatsblad en staatscourant. Dit is de tekst zoals vastgesteld door de wetgever of regelgever.
 • waar wordt de tekst zoals vastgesteld door de wetgever of regelgever gepubliceerd?
  Staatsblad en staatscourant
 • Gebruik bij het verwijzen naar wetsartikelen nooit informatie die door de uitgever aan de tekst is toegevoegd.
  Degene die uw argumentatie leest of hoort, moet in staat zijn de door u bedoelde tekst in een willekeurige wetseditie terug te vinden.
 • Waarin verschijnt de officiele publicatie?
  -Staatsblad en
  -Staatscourant  

  Dit is de vastgestelde tekst door de wet- of regelgever.
 • Welke consequentie heeft het voorafgaande?
  Dat je bij het verwijzen van wetsartikelen nooit informatie mag gebruiken die door de uitgever aan de tekst is toegevoegd.
 • Waarin verschillen de edities?
  De teksten die de uitgever toevoegt aan de officiele tekst
 • Wat omvat de officiēle publicaties?
  De tekst zoals vastgesteld door de wetgever of regelgever
 • Welke belangrijke consequentie heeft dat?
  Gebruik bij de verwijzing naar wetsartikelen nooit informatie die door de uitgever aan de tekst is toegevoegd
 • 1.1.3 Wat komt van wie

 • De volgende elementen in wet- en regelgeving zijn afkomstig van de wet- of regelgever:
  • opschrift => de naam van de wet of regeling; vaak tussen haakjes in de citeertitel; i.e. de korte naam van de wet of regeling
  • aanhef => deze bestaat (afhankelijk van soort regelgeving) uit één of meer standaardzinnen: "Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, ..." 'Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten..'
  • considerans => hierin wordt in korte standaardzinnen de bestaansreden van de wet of regeling uiteengezet. Vaak wordt verwezen naar reeds bestaande wetgeving waarop de regeling is gebaseerd. Soms wordt een inhoudelijke overweging gegeven. 
  • corpus =>  de eigenlijk inhoud van de wet of regeling, bestaande uit genummerde artikelen
  • slot  => het slot bevat de ondertekening van de wet of regeling, met daarin een bevel tot publicatie, plaats en datum van bekrachtiging, plaats en datum van bekendmaking en de handtekening van één of meer ministers en/of staatssecretarissen en (bij wergeving) van de koning
  • bijlagen => soms wordt een tekst gevolgd door een bijlage, vaak bestaande uit een opsomming van regelgeving waarnaar een artikel in de wet of regeling verwijst. Dit om de leesbaarheid van de tekst te bevorderen. 
 • Welke elementen zijn afkomstig van de wet- of regelgever?
  • opschrift= naam met tussen haakjes citeertitel
  • aanhef= standaardzinnen; 'wij W-A...saluut! doen te weten:'
  • considerans= bestaansreden
  • corpus= eigenlijke inhoud
  • slot= ondertekening
  • bijlagen= opsomming van regelgeving waarnaar art. verwijst
 • In de wetteksten komen bepaalde aspecten duidelijk van de wetgever, benoem deze
  • Opschrift; naam van de wet of regeling en tussen haakjes de citeertitel
  • Aanhef; "Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods etc.."
  • Considerans; bestaansreden van de wet of regeling
  • Corpus; eigenlijke inhoud van de wet of regeling
  • Slot; ondertekening van de wet of regeling (bevel tot publicatie, plaats en datum van bekrachtiging en bekendmaking
 • Wat is een 'opschrift'?
  Deze bevat de naam van de wet of regeling en vaak tussen haakjes de citeertitel
 • Elementen  van de uitgever van een wetseditie ( niet gebruiken bij verwijzigen!):
  •  thematische indeling => veel wetseditie zijn ingedeeld in delen als publiekrecht - privaatrecht - strafrecht - staatsrecht - bestuursrecht - procesrecht
  • paginanummering
  • indexen van wet- en regelgeving
  • trefwoordenregister
  • margesteksten
  • verwijzingen
 • Welke elementen zijn van de uitgever?
  • thematische indeling
  • paginanummering
  • indexen van wet- en regelgeving
  • trefwoordenregister
  • margeteksten
  • verwijzingen
  • uitleg
 • In de wettenbundel komen bepaalde aspecten duidelijk van de uitgever, benoem deze
  • Thematische indeling (rubricering volgens thema)
  • Paginanummering
  • Indexeren van wet- en regelgeving (voor het zoeken naar iets bekends)
  • Trefwoordenregister (voor het opzoeken van een wetsartikel)
  • Margeteksten (korte uitleg van de inhoud)
  • Verwijzingen
 • Wat is een 'aanhef'?
  Eén of meer standaardzinnen 'Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, enz.
 • Het komt voor dat er in wetsedities voorafgaand aan een uitgebreide wet//wetboek een inhoudsopgave van de wet staat. Deze is van belang om de structuur van de wet te doorgronden en onderwerpen die de wet behandelt op te zoeken.
  De grootste eenheden zijn boeken of hoofdstukken; deze zijn verder te onderscheiden in titels, afdelingen en/of paragrafen.
 • Welke waarschuwing geldt voor elementen toegevoegd door uitgever?
  De informatie mag geen deel uitmaken van je betoog
  De kwaliteit van de informatie is niet gegarandeerd
 • Considerans
  Bestaansreden van de wet- of regelgeving.
 • Wat zijn verschillende stadia van totstandkoming van een wet?
  voorontwerp
  voorstel, nog niet goedgekeurd
  wet of regeling, goedgekeurd maar nog niet in werking

  Toekomstige wetgeving wordt duidelijk alszo aangemerkt.
  In de Kluwer: cursief
 • Wat is de 'corpus'?
  De eigenlijke inhoud van de wet of regeling, bestaande uit genummerde artikelen.
 • Wat is het belang van de inhoudsopgaven van een wet of wetboek?
  Belang voor doorgronden van de structuur 
  opzoeken van behandelde onderwerpen

  Boeken of hoofdstukken
  Titels
  afdelingen
  paragrafen
 • Wat staat er in de bijlagen?
  Een opsomming van regelgeving waarna een artikel in de wet of regeling verwijst.
 • Wat staat er in het slot?
  ondertekening van de wet of regeling, met bevel tot publicatie, plaats en datum van bekrachtiging en plaats en datum van publicatie en handtekening(en)
 • Wat staat er in de inhoudsopgave van een wet/wetboek?
  Onderverdeling door de wetgever met aanduiding van onderwerpen.
 • Welke elementen in wet- en regelgeving zijn afkomstig van de wet- of regelgever
  • Opschrift
  • Aanhef
  • Considerans
  • Corpus
  • Slot
  • Bijlagen
 • Welke  elementen zijn het werk van de uitgever van een wetseditie?
  • Thematische indeling
  • Paginanummering
  • Indexen van wet- en regelgeving
  • Trefwoordenregister
  • Margeteksten
  • Verwijzingen
  • Redactionele toevoegingen
 • Inhoudsopgaven van een wet?

  boeken of hoofdstukken
  titels
  afdelingen
  paragrafen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wanneer is er sprake van alternatieve voorwaarde?
Wanneer er een gevolg intreedt als aan ten minste 1 voorwaarde is voldaan.
Wanneer is er sprake van cumalatieve voorwaarde?
Wanneer er een gevolg intreedt als aan alle voorwarden is voldaan
Waar kom je Juncto - "jo" niet tegen en waar wel?
je komt het niet tegen in wet- en regelgeving, maar wel In argumentaties waarin van wet- of regelgeving gebruik wordt gemaakt.
Tips en waarschuwing bij het lezen van wetsbepaling
Let op ontkenningen
analyseer de tekst
Let op cumulatieve en alternatieve voorwaarden
Wat zijn uitzonderingen?
Uitzonderingen verklaren bepaalde (onderdelen van) wetten en regelingen niet van toepassing op gevallen waarop deze wel van toepassing zouden zijn op grond van de gelaagde structuur of de definitiebepalingen
Waar tref je de definitie- of begripsbepalingen?
In de eerste artikelen van een wet of regeling
Wat is een gelaagde structuur?
Het wetboek bestaat uit boeken, titels, afdelingen. Het gaat van algemeen naar specifieker. De algemene delen zijn van toepassing op de meer specifieke delen.
Op welke elementen moet je letten om een juridische vraag te stellen
 • Gelaagde structuur
 • Definitiebepalingen
 • Schakelbepalingen
 • Uitzonderingen
Hoe zorg je voor ondubbelzinnigheid bij het gebruik van afkortingen?
Door de naam van de wet voluit te schrijven met daarachter tussen haakjes de afkorting
Waar vind je de citeertitel?
In een van de laatste artikelen vd wet of tussen haakjes in een opschrift