Samenvatting Grondtrekken van het nederlandse strafrecht

-
ISBN-10 9013093078 ISBN-13 9789013093070
677 Flashcards en notities
84 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Grondtrekken van het nederlandse strafrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn M J Kronenberg. Het ISBN van dit boek is 9789013093070 of 9013093078. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Grondtrekken van het nederlandse strafrecht

 • 1 Inleiding

 • Waar houdt het strafrecht zich mee bezig?
  Het strafrecht houdt zich bezig met het bestraffen van personen die een strafbaar feit hebben gepleegd en regelt wie straf kan krijgen en waarvoor.
 • Het doel van straffen
  Als leedtoevoeging. Vergelding en preventie.
 • Door wie gebeurt het straffen?
  Het straffen gebeurt niet door de burgers zelf, maar door de overheid. Het strafmonopolie berust dus bij de Staat. Dit is een kenmerkend verschil met het civiel recht.

 • Wat is speciale preventie
  Dat de dader die in aanraking is gekomen met de gevolgen van het overschrijden van een strafrechtelijke norm, de volgende keer wel twee keer zal nadenken, voordat hij nog eens iets dergelijks doet.  Speciale preventie is voorkomen of ontmoedigen.
 • Welke verhouding regelt het civiel recht?
  Het civiel recht, ook wel burgerlijk recht genoemd, regelt de verhouding tussen burgers onderling.
 • Generale Preventie
  Uitgangspunt dat ook anderen dan de gestrafte lering trekken uit het feit dat er voor het plegen van een strafbaar feit straf opgelegd kan worden.
 • Welke verhouding regelt het strafrecht?
  Het strafrecht regelt de verhouding tussen burgers en de Staat. Deze verhouding wordt ook beheerst door het bestuursrecht.
 • Materieel strafrecht
  Bepaalt welk gedrag niet toegestaan is en welke personen daarvoor kunnen worden gestraft. Het gaat hierbij in de eerste plaats om strafbepalingen ( diefstal, moord, oplichting, etc .). 
 • Wie is belast met de vervolging van verdachten?
  De officier van justitie is als vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie als enige belast met de vervolging van verdachten.
 • Waar is het materieel strafrecht geregeld?
  Het wetboek van Strafrecht.
 • Wat is het doel van straffen?
  Straffen heeft twee doelen. Enerzijds vergelding en anderzijds preventie. Vergelding, ook wel leedtoevoeging genoemd, zorgt voor morele genoegdoening. De dader van een strafbaar feit wordt immers voelbaar geconfronteerd met het feit dat hij een strafrechtelijke norm heeft overschreden. De preventiegedachte gaat uit van een eenvoudig principe, namelijk: mensen willen geen straf krijgen, dus zullen zij gedrag dat mogelijk tot straf leidt zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Preventie kan je onderverdelen in generale- en speciale preventie. Generale preventie heeft als uitgangspunt dat ook anderen dan de gestrafte lering kunnen trekken uit het feit dat er voor het plegen van een strafbaar feit straf opgelegd kan worden. De gestrafte vormt een voorbeeld voor potentiële wetsovertreders. Speciale preventie richt zich louter op de gestrafte en moet voorkomen of ontmoedigen dat deze wederom de fout in gaat.
 • Wat is een andere benaming voor het formele strafrecht?
  Strafprocesrecht
 • Wat is het doel van straffen?
  Straffen heeft twee doelen. Enerzijds vergelding en anderzijds preventie. Vergelding, ook wel leedtoevoeging genoemd, zorgt voor morele genoegdoening. De dader van een strafbaar feit wordt immers voelbaar geconfronteerd met het feit dat hij een strafrechtelijke norm heeft overschreden. De preventiegedachte gaat uit van een eenvoudig principe, namelijk: mensen willen geen straf krijgen, dus zullen zij gedrag dat mogelijk tot straf leidt zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Preventie kan je onderverdelen in generale- en speciale preventie. Generale preventie heeft als uitgangspunt dat ook anderen dan de gestrafte lering kunnen trekken uit het feit dat er voor het plegen van een strafbaar feit straf opgelegd kan worden. De gestrafte vormt een voorbeeld voor potentiële wetsovertreders. Speciale preventie richt zich louter op de gestrafte en moet voorkomen of ontmoedigen dat deze wederom de fout in gaat.
 • Wat bepaalt het materiële strafrecht en waar staat het?
  Het materiële strafrecht bepaalt welk gedrag niet is toegestaan en welke personen daarvoor gestraft kunnen worden en wordt voor een belangrijk deel gevonden in het Wetboek van Strafrecht.
 • Waar is het formele strafrecht geregeld?
  In het wetboek van strafvordering
 • Wat omvat het formele strafrecht en waar staat het?
  Het formele strafrecht, ook wel strafprocesrecht genoemd, omvat de regels van het strafproces en is voor het grootste gedeelte geregeld in het Wetboek van Strafvordering.
 • Waar is het formele strafrecht geregeld?
  In het wetboek van strafvordering
 • Zijn de vindplaatsen van het materiële- en formele strafrecht waterdicht?
  Nee, de vindplaatsen van het materiële- en formele strafrecht zijn niet geheel waterdicht. Zo vindt men regelingen zoals ne bis in idem met een sterk formeelrechtelijk karakter in het Wetboek van Strafrecht.
 • Wat is het formele strafrecht?
  Het formele strafrecht omvat de regels van het strafproces.
 • Wat is een wet in formele zin en wat een wet in materiële zin?
  Een wet in formele zin is een wet die tot stand is gekomen in samenwerking tussen de regering en de Staten-Generaal. Een wet in materiële zin bevat algemene regels die burgers binden.
 • Wat is het formele strafrecht?
  Het formele strafrecht omvat de regels van het strafproces.
 • Wat is het verschil tussen een wet in formele zin en een wet in materiële zin?
  Een wet in formele zin heeft betrekking op de totstandkoming van de wet, terwijl een wet in materiële zin betrekking heeft op de werking van de wet.
 • Wat is het commuun strafrecht?
  Het strafrecht dat in de wetboeken is opgenomen.
 • Wat wordt er bedoeld met commune strafrecht en wat met het bijzondere strafrecht?
  Met het commune strafrecht wordt het strafrecht bedoeld dat is opgenomen in wetboeken (het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering). Daarnaast zijn er ook strafbepalingen die in andere wetten zijn opgenomen. Met het bijzondere strafrecht worden bijzondere wetten zoals de WVW 1994, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie, de Waterwet en de Wet op het financieel toezicht bedoeld.
 • Wat is het bijzondere strafrecht?
  In de bijzondere strafwetten treft men strafbepalingen  aan die behoren tot het materiële strafrecht. Voorbeelden van bijzondere strafwetten: Wet wapen en munitatie, Opiumwet, Wet op het financieel toezicht, Gezondheids- en welzijnswet voor de dieren, Waterwet etc.
 • Zijn alle strafwetten wetten in formele zin?
  Nee, niet alle strafwetten zijn wetten in formele zin. Sommige strafwetten worden vastgesteld door lagere openbare lichamen zoals de gemeente. Hierbij kun je denken aan een APV. Artikel 91 Sr bepaalt dat de bepalingen van boek 1 van het Wetboek van Strafrecht ook van toepassing zijn op lokale strafwetgeving en bijzondere wetten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.