Samenvatting Grootmachten - Het Ottomaanse Rijk

-
941 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Grootmachten - Het Ottomaanse Rijk". De auteur(s) van het boek is/zijn Timur Erogluer. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Grootmachten - Het Ottomaanse Rijk

 • 1.1 Wording van het Perzische Rijk en de Midden Oosterse imperia als de voorlopers van het Ottomaanse RIjk

 • Het Ottomaanse rijk is te plaatsen in het verlengde van het Perzische Rijk. Perzische staatsmannen regeren een groot rijk, eerst in naam van de Kalief van de Abbasiden, later namens de Sultan van de Groot Seldjoeken. De Ottomanen waren de erfgenamen die deze staatstraditie verder ontwikkeld hebben. Deze staatssituaties vormden de grondslagen van het Ottomaanse Rijk.

 • 1.2 De politieke situatie in het Midden Oosten aan de vooravond van de Perzische veroveringen

 • Aan het begin van de 7e eeuw voor Christus was het Assyrische rijk op het hoogtepunt van zijn macht. Ondanks vele veroveringen, raakten ze deze gebieden ook snel weer kwijt. Een verbond van Meden en Babyloniers zou een einde aan het Assyrische rijk maken. In het jaar 614 kwam er een einde aan het rijk door de inname van de stad Assur en de hoofdstad Ninive. Het Assyrische Rijk werd vervangen door het Nieuw-Babylonische imperium.

  Na de val van het Assyrische Rijk versloegen de Babyloniers Egypte en bereidden de Meden hun macht uit over Iran en het Zagros gebergte.

 • Wie zorgden voor de ondergang van het Assyrische Rijk

  Een verbond van Meden en Babyloniers

 • Welk rijk verving het Assyrische Rijk?

  Het Nieuw-Babylonisch imperium

 • De Meden en Perzen kwamen als Indo-Europese volken vanuit Centraal Europa, waarna ze zich hebben opgesplitst. De Assyriers noemden de Meden als een van de vele groepen die er waren. Deze groepen bestonden niet alleen uit nomaden, maar ook uit politieke steden. Zij speelden ook een belangrijke rol in de handel.

   

 • Waar kwamen de Meden en Perzen vandaan?

  Als Indo-Europese volken vanuit Centraal Europa

 • In de 2e helft van de 8e eeuw v. Chr. kwamen de Meden onder Assyrische heerschappij. De Meden die er niet onder vielen werden "Verre Meden" genoemd. De Meden waren kleine gemeenschappen die door lokale vorsten werden geleid. Koning Cyaxares mobiliseerde de krachten om samen met de Babyloniers Assyrische steden in te nemen.

   

 • Hoe werden de Meden genoemd die niet onder de Assyrische heerschappij vielen?

  Verre Meden

 • Wat deed de Medische koning Cyaxares?

  Hij mobiliseerde de Medische krachten om samen met de Babyloniers de Assyrische steden in te nemen.

 • Hoe zag de Medische samenleving eruit?

  Het waren kleine gemeenschappen die onder lokale vorsten werden geleid

 • Volgens Herodotus sloten de Meden zich in de 7e eeuw aaneen in een koninkrijk, onder leiding van koning Deiokes. Hij liet de hoofdstad Egbatana bouwen en iedereen was ondergeschikt aan hem. Contact liep via een contactpersoon. Hij maakte van de Meden een eenheid, die trouw de wet moesten naleven.

  Zijn zoon, Fraortes, bereidde het rijk verder uit, gevolgd door diens zoon Cyaxares.

 • Wie was de eerste koning van de Meden?

  Deiokes

 • Waar zorgde koning Deiokes voor?

  Dat iedereen ondergeschikt aan hem was

 • Volgens Herodotus bestond er een gecentraliseerde Medische staat met een hoofdstad, een koning en een hof, een bureaucratie en een permanent leger. Archeologische vondsten bewijzen echter wat anders. Zeker is dat de Meden in zekere harmonie leefden in een groot rijk.

   

 • Toen de zoon van Cyaxares, Astyages, aan de macht was, kwam er een nieuw volk op: de Perzen. Dit waren nomaden die langzaam over gingen naar een sedentair bestaan. Gelijktijdig ontwikkelde zich een Perzisch staatje, Anshan. Volgens Herodotus was dit een vazalstaat van de Meden, wat niet met zekerheid te zeggen is. Waarschijnlijk was het een prinsdom in de provincie Fars. Cyrus de Grote was een nakomeling van de lokale vorsten die dit prinsdom geregeerd hebben. Cyrus heeft in korte tijd een inmens rijk bij elkaar gevochten: het Rijk van Meden en Perzen.

   

 • Waar ontstond een perzisch staatje?

  In de huidige provincie Fars

 • Hoe heet het eerste Perzische staatje?

  Anshan

 • Wie heeft in korte tijd het Rijk van Meden en perzen veroverd?

  Cyrus de Grote

 • 1.3 Het succes van de Perzische veroveringen onder Cyrus de Grote

 • De mythische figuur Achaemedes zou de Perzische stammen verenigd hebben in een eerste vorstendom. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Teispes. Toen hij overleed (640) werd het vorstendom verdeeld onder zijn twee zoons: Ariamnes en Cyrus I. Deze vorstendommen bleven onder Medens gezag. Cambyses, de zoon van Cyrus I verenigde de Perzische rijkjes. Hij trouwde met de dochter van Astyages, de koning van de Meden

 • Wie is stamvader van de Perzen?

  Achaemedes

 • Wie verenigde de twee Perzische Rijkjes?

  Cambyses

 • Met wie trouwde Cambyses?

  Met de dochter van de koning van de Meden

 • De Perzen kwamen dus als nomaden Perzie (de provincie Fars) binnen. Doordat de Elamitische heerschappij verzwakt was wisten de perzen de heerschappij van Perzie over te nemen. Gelijktijdig ontstond een sedentaire samenleving. Onder leiding van de Elamieten ontstond er staatsvorming. Uiteindelijk werd het een staat met een dynastie waar iedereen aan ondergeschikt was. Dit proces kon versneld worden doordat de Perzen op de overblijfselen van de Elamieten konden voortbouwen.

 • Hoe wisten de Perzen de heerschappij van Perzie over te nemen?

  Omdat de Elamitische heerschappij verzwakt was.

 • Toen er een staatkundige eenheid was ontstaan, konden de Perzen onder leiding van Cyrus II de Grote naar buiten treden. Zij brachten een einde aan het rijk der Meden en vervolgens een groot deel van het Midden Oosten.

 • Wie maakte een einde aan het rijk der Meden?

  Cyrus II de Grote

 • De geschiedenis van Cyrus II de Grote is gehuld in legenden. Op deze manier werd Cyrus de ideale, door de goden beschermde held, die de wereld van de chaos redt en de onomstreden wereldheerser werd. (zie p. 14/15 van de Syllabus)

   

 • Toen Cyrus de Grote aan de macht was onderwierp hij 3/4 van alle volken in het Nabije Oosten. Om echt leider van de wereld te worden moest hij Babylon en Egypte nog overheersen. In 539 veroverde hij Babylon. Cyrus vertrouwde het rijk toe aan Gubaru, een Babylonische hoogwaardigheidsbekleder. Cyrus werd dus geholpen door de plaatselijke aristocratie, wat zijn succes kan verklaren.

 • Hoe kan het succes van Cyrus de Grote verklaard worden?

  Hij werd in Babylonie geholpen door de plaatselijke aristocratie

 • Er kunnen een aantal zaken aangewezen worden als sleutelpunten voor het succes van de Perzen. De plaatselijke aristocratie keerde zich tegen hun koning en sloten zich aan bij Cyrus. Toen Cyrus het Medische gebied had overgenomen, gaf hem dat  een stevige basis om door te stoten. Ook het leger was zeer sterk. Daarnaast kregen belangrijke personen van de overwonnen volken een plaats in het bestuur of de administratie. Zij hadden hier veel langer goede ervaring in. Verder waren de Babylonische koningen intolerant tegenover hun eigen volken. Cyrus kwam echter met een steviger bestuursvorm, die volken aan zich bond in plaats van zich afstoot. Hij hield rekening met de plaatselijke religieuze belevingen.

 • Welke aspecten kunnen aangewezen worden voor het succes van Cyrus?

  De plaatselijke aristocratie keerde zich tegen zijn koning en sloten zich aan bij Cyrus.

  Het grote Medische gebied gaf een stevige basis om door te stoten.

  Het leger was zeer sterk.

  Overwonnen volken kregen een belangrijke plaats in het bestuur

  Cyrus kwam met een stevige bestuursvorm waardoor volken zich bij hem aansloten.

  Cyrus hield rekening met plaatselijke religieuze belevingen

 • Waardoor werd het proces van staatsvorming bij de Perzen versneld?

  Doordat de Perzen op de overblijfselen van de Elamieten konden voortbouwen

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de visie van Wittek op het ontstaan van het ottmaanse Rijk?

De Ottomanen zouden het ghazi ideaal hebben gehad. Ghazi is afkomstig van ghaza, wat heilige oorlog betekent. Danzij de geest van de ghaza ontstond een ontembare strijdlust.

Wat was het einde van het beleg van wenen?

Vrede van Karlowits

In 1683 stonden de Ottomanen voor de 2e keer voor Wenen. Hoe liep dit af?

Ze werden verpletterend verslagen

Wie was de grootste rivaal van de Ottomanen in de 17e eeuw?

Oostenrijk (Habsburgers)

Wat was het gevolg van de macht van de Provinciale leiders?

De macht van het centrale gezag van de Sultan werd zwakker

Hoe wisten provinciale leiders en machthebbers een machtspositie te krijgen? 

Zij wisten de onafhankelijke Sekban te organiseren 

Wat is de Calali?

Grootschalige opstanden in Anatolie

Wie waren de Sekban?

Gewapende bendes en groepen die buiten het systeem waren gevallen

Wat ontstond er door het verval van het Timar-systeem?

Gewapende bendes en groepen die Sekban werden genoemd

Waardoor ontstond er geen kapitalistisch systeem?

De economische activiteiten lag volledig in handen van de bureaucratie en hoffunctionarissen