Samenvatting H3 Gewaarwording en waarneming

-
20 Flashcards en notities
31 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - H3 Gewaarwording en waarneming

 • 1 H3 Gewaarwording en waarneming

 • Wat is gewaarwording?
  (sensatie) de opname van stimulatie uit de omgeving en het vertalen hiervan in elektrochemische neuronale signalen die naar de hersenen gestuurd kunnen worden en daar worden omgezet in beelden, klanken, geuren, smaken....
 • Wat is waarneming?
  (perceptie) het organiseren, interpreteren en begrijpen van gewaarwordingen.
 • Wat is gewaarwording?
  (sensatie) de opname van stimulatie uit de omgeving en het vertalen hiervan in elektrochemische neuronale signalen die naar de hersenen gestuurd kunnen worden en daar worden omgezet in beelden, klanken, geuren, smaken....
 • Wat is het zichtbare spectrum?
  Het stukje bereik van elektromagnetische straling tussen 400 en 700 nanometer; het enige stuk dat voor het menselijk oog waarneembaar is.
 • Wat is wit licht en zijn de primaire kleuren?
  Wit licht zijn alle kleuren samen. Primaire kleuren zijn rood, blauw en groen.
 • Wat is accomodatie?
  Afstemmen van het oog op voorwerpen die zich dichtbij danwel veraf bevinden, d.m.v de cilaire spieren die de lens meer of minder uitrekken.
 • Wat zijn kegeltjes en staafjes en wat doen zij?
  Kegeltjes: perceptie van kleur (7 miljoen) Hebben sterk licht nodig. Concentratie grootst in de fovea. kegeltjes voor blauw, groen en rood licht.
  Staafjes: Gespecialiseerd in lage lichtintensiteit en zien van bewegingen. (120 miljoen)  Rond de fovea gecentreerd.
 • Transductie is.....
  Het omzetten van lichtenergie in zenuwimpulsen via de hersenstam naar de gezichtscentra in de hersenen (visuele cortex)
 • Trichromatische theorie zegt...
  dat alle kleuren tot stand komen op basis van een menging van drie primaire kleuren, rood, groen, blauw (Thomas Young 1802). In de 20e eeuw: de kleurperceptie wordt bepaald door het relatieve activiteitsniveau van de drie soorten kegeltjes omdat dit de info is die de hersenen bereikt nadat het licht werd omgezet in de retina. Elke kleur lokt activiteit uit in alle drie de kegeltjessystemen, maar de specifieke combinatie van activatieniveaus definieert de waargenomen kleur.
 • Wat is amplitude?
  Amplitude is een eigenschap van een zuivere toon die verwijst naar het verschil tussen de hoogte en diepte van de golf, die fysisch overeenstemmen met het hoogste en het laagste drukniveau van de golf.
 • Wat is frequentie?
  Naast amplitude is frequentie ook een eigenschap van een zuivere toon. Frequentie is het aantal cycli (van hoog naar laag en weer terug) dat de golf doorloopt binnen een tijdseenheid. Meest gebruikte frequentiemaat is hertz:het aantal cylci per seconde (Hz)
 • Waar staat de afkorting MIS voor?
  Dit is een geheugensteuntje om de drie gehoorbeentjes te onthouden: malleus (hamer), incus (hamer) en stapes (stijgbeugel).De gehoorbeentjes werken als een soort versterker die de intensiteit van het geluidssignaal doet toenemen.
 • Wat is de Bulbus Olfactorius?
  De ulbus olfactorius ontvangt boodschappen via de receptoren uit de neus. Hij ligt aan de voorkant hoofd en vlak onder frontale lobben. Van hieruit gaan signalen naar hogere corticale centra voor verdere interpretatie van de geur.
 • Welke gewaarwordingen kent de huid?
  Druk, temperatuur en pijn. 
 • Wat is de poortcontroletheorie?
  De pct stelt dat zowel de pijnervaring (uitstel van reactie op pijn)  als de pijnmodulatie belangrijk is. Daarom is er een neuronale poort die het pijnsignaal moet leiden naar de hogere hersencentra. Omstandigheden kunnen de poort meer of minder openen en zo de pijnperceptie beïnvloeden.
 • Wat is kinesthesie en evenwichtsgevoel?
  Kinesthesie informeert ons over de positie en de bewegingen van onze ledematen via receptoren in spieren, pezen en gewrichten en stelt ons in staat te reageren als we bv uitglijden (denk aan de slapende voet)
  Evenwichtsgevoel stelt ons in staat om in balans te blijven op basis van info uit evenwichtszintuigen icm kinesthetische feedback.
 • De psychofysica bestudeert...
  De gevoeligheid van de zintuigen. Zij houdt zich bezig met de vraag hoe een fysische stimulus wordt omgezet in een psychische ervaring. Psychofysische proeven gaan meestal over het bepalen van absolute en differentiële drempels.
 • Wat is de absolute drempel?
  de laagste intensiteit die een stimulus moet hebben om door een persoon gedetecteerd te kunnen worden.
 • Wat is de differentiële drempel?
  Het kleinste waardeverschil dat er moet zijn tussen twee prikkels zodat dit verschil waargenomen kan worden.Het kleinst merkbare verschil tussne twee stimuli.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is gewaarwording?
8
Wat is gewaarwording?
7
Wat is waarneming?
7
Wat is het zichtbare spectrum?
7
Pagina 1 van 5