Samenvatting Handboek Compliance Professional 2020

-
ISBN-13 9789491252365
449 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Handboek Compliance Professional 2020". De auteur(s) van het boek is/zijn Nederlandse Compliance Instituut. Het ISBN van dit boek is 9789491252365. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Handboek Compliance Professional 2020

 • 1.2 Compliance en integriteit

 • Wat is voor bedrijven de hedendaagse definitie van compliance?
  Compliance is het versterken van de integriteit van de organisatie, haar klanten, haar medewerkers, de markt en data.
 • Wat is de definitie van integriteit conform het handboek compliance professional 2020?
  Integriteit is zorgvuldig, uitlegbaar en standvastig handelen.
 • - Wat is Ethiek? 
  - En geef een ander woord voor ethiek
  - Ethiek gaat over de vraag: Wat is juist handelen.
  - Moraal wetenschap.
 • 1.3 Geschiedenis van compliance in Nederland en buitenland

 • Welke wet is in 2008 samengevoegd vanuit Wet melding ongebruikelijke transacties & de Wet identificatie bij financiele dienstverleners?
  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 • Wat verlangen de DNB en AFM sinds 2015 wanneer er een groot incident plaatsvindt, of problemen zich herhalen binnen de organisatie?
  Het uitvoeren van oorzaakanalyses.
 • Wat verwacht de DNB van een goede beheersing van het compliancerisicomanagement?
  Beheersing van risico's die instellingen lopen, daarbij inbegrepen de risico's die voorvloeiende uit het niet of onvoldoende naleven van regelgeving an inbreuken op de integriteit van de bedrijfsvoering.
 • Hoe heet de mondiale richtlijn voor compliance?
  De ISO 19600
 • 1.4 Governance

 • Volgens welk principe hebben beursgenoteerde ondernemingen - op grond van de Nederlandse Corporate Governance Code- de verplichting zich te verantwoorden?
  Comply or explain-principe
 • De Nederlandse Governance Code wordt periodiek geavalueerd door?
  Monitoringscommissie
 • Wordt de Nederlandse corporate Governance Code gezien door de DNB als norm ook bij niet genoteerde beurs ondernemingen?
  Ja
 • Het 3LoD gaat uit van een organisatiestructuur die uit drie verdedigingslijnen bestaat, welke zijn dat?
  1. Lijnmanagement.
  2. Risicomanagementfunctie, de actuariele functie, de compliancefunctie en de gegevensbeschermeningsfunctie.
  3. Auditfunctie.
 • 1.5 Gedrag en Cultuur

 • Hoe kun je organisatiecultuur ook wel samenvatten?
  ''Zo doen wij het hier''
 • DNB hanteert in het kader van gedrag en cultuur de metafoor van de ijsberg. Gedrag is het zichtbare gedeelte van de ijsberg. Wat zijn de onderliggende drijfveren?
  - Groepsdynamiek
  - Gedragspatronen
  - Mindset
 • Het dak van het cultuurhuis wordt gezien als het doel. Wat is concreet het doel?
  Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.
 • De pijlers van het cultuurhuis doelen op de besluitvorming. Noem de twee pijlers:
  - Evenwichtig handelen
  - Consistent handelen
 • ''Geest van de wet'' is de draagbalk van het cultuurhuis. Wat wordt hiermee bedoeld?
  Dat je juridisch juist kan handelen maar dat het niet in lijn is met de intentie waarmee de wet is opgesteld.
 • Wat zijn de vijf elementen van het cultuurhuis?
  - Bespreekbaarheid
  - Voorbeeldgedrag
  - Uitvoerbaarheid
  - Transparantie
  - Handhaving
 • Soft controls wordt vaak ten onrechte gezien als een in te zetten beheersmaatregel. Wat is de definitie van een soft control?
  Soft controls are elements of the corporate culture. All the soft controls together constitute the corporate culture.
 • Op grond van welke wettelijke grondslag houdt de DNB toezicht op gedrag en cultuur?
  3:10 en artikel 3:17 van de Wft
 • Met welke reden voert de AFM ook toezicht op gedrag en cultuur?
  Hierdoor ontstaat er beter inzicht in factoren die belemmeren of stimuleren dat het klant belang of het publiek belang centraal staat.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Op welke drie pijlers richt de ACM zich op?
- Mededingingstoezicht
- Consumentenbescherming
- Sectorspecifiek marmttoezicht
Wat is het doel van de ACM?
Is de markten te laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen.
De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) telecomwaakhond OPTA en de consumentenautoriteit gingern op 1 april 2013 samen in?
Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Wie wijst er bij grensoverschrijdende gegevensverwerking de toezichthouder aan?
De AVG
De AP heeft in beginsel drie bevoegdheden, noem deze?
- Onderzoeksbevoegdheid
- Corrigerende bevoegdheid
- Adviserende bevoegdheid
Wie houdt er toezicht in NL op de naleving van de AVG regelgeving?
AP (autoriteit persoonsgegevens)
Is er een Europese toezichthouder aangesteld om toezicht te houden op de naleving van de AVG?
Nee, iedere lidstaat is wettelijk verplicjt om een eigen toezichthouder aan te stellen.
Wat zijn oa deelnemers van het MTB?
- ACM
- AFM
- DNB
- AP
Wat is het MTB (Markttoezichthoudersberaad)?
Het MTB is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers
Noem de FEC partners:
- AFM 
- DNB
- Belastingdienst
- FIU
- FIOD
- OM
- politie