Samenvatting Handboek counseling : aanpak van functioneringsproblemen vereenvoudigen

-
ISBN-10 9023246993 ISBN-13 9789023246992
239 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Handboek counseling : aanpak van functioneringsproblemen vereenvoudigen". De auteur(s) van het boek is/zijn Gert van Veen. Het ISBN van dit boek is 9789023246992 of 9023246993. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Handboek counseling : aanpak van functioneringsproblemen vereenvoudigen

 • 1 Wat is counseling?

 • Wat is psychosociale counseling?
  Het helpen overwinnen v problemen bij psychisch gezonde mensen

  = kortdurend, interpersoonlijk, methodisch en professionele activiteit
  die is gebaseerd op vastgelegde ethische en juridische richtlijnen.
  = proces waarbij zaken v persoonlijke, sociale, psychologische en educatieve aard aan bod komen
 • Noem 6 basiskenmerken van counseling
  1) Het is een vak
  2) Heeft betrekking op persoonlijke, sociale, psychologische en educatieve zaken
  3) voor mensen die zelfstandig kunnen werken/functioneren
  4) methodisch handelen binnen gestructureerde setting
  5) hulpvragers leren om beslissingen te nemen en nieuw gedrag te ontwikkelen
  6) het is opgebouwd uit verschillende specialiteiten
 • Met welke 2 onderwerpen heeft counseling te maken?
  * Intrapersoonlijke= ontwikkeling persoonlijke groei en spiritueel bewustzijn
  * Interpersoonlijke= groei binnen relaties
 • Noem 8 vaardigheden om counselor te worden
  nieuwsgierig
  luisteren
  gesprekken voeren
  empathische identificatie
  emotioneel zelfonderzoek
  vermogen om persoonlijke behoeften naar achtergrond te plaatsen
  tolereren van intimiteiten
  introspectie
 • Noem 6 basiskenmerken van counseling en daarna nog wat aanvullende
  1) Het is een vak
  2) Het heeft betrekking op persoonlijke, sociale, psychologische en educatieve zaken
  3) het is voor mensen die zelfstandig kunnen werken/functioneren
  4) het is methodisch handelen binnen gestructureerde setting
  5) het is een proces waarbij hulpvragers leren om beslissingen te nemen en nieuw gedrag te ontwikkelen
  6) het is opgebouwd uit verschillende specialiteiten:
  huwelijkscounseling, familiecounseling, rouwcounseling ed

  aanvullend:
  > gericht op gezonde mensen
  > gericht op verandering, groei, proces en product
  > gericht op de hele mens
  > vertrouwelijkheid en privacy staan voorop
  > het is vrijwillig
 • Je kunt een cliënt helpen als hij:
  1. gemotiveerd is
  2. de oorzaak bij zichzelf zoekt
  3. durft open te staan
  4. geen ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft
  5. eerlijk is
  6. doorzettingsvermogen heeft
 • Noem verschillen tussen counseling en psychotherapie en een overeenkomst
  veranderen v gedrag/inzicht krijgen
  counselor is delende partner/expert-rol
  kortdurend/langdurend
  gezonde mens/ernstige psychische problemen
  hier en nu/gericht op verleden
  oplossingsgericht

  overeenkomst is dat ze allebei gebruik maken van overeenkomstige theorieën, methoden en technieken
 • Wat is belangrijkste factor om succes te boeken?
  De relatie tussen counselor en de cliënt
  waarbij aandacht, wederzijds vertrouwen, begrip, acceptatie en betrokkenheid grote rol spelen
 • Noem vaardigheden om counselor te worden
  nieuwsgierig
  luisteren
  gesprekken voeren
  empatische indentificatie (verplaatsen in ander zonder jezelf verliezen)
  emotioneel zelfonderzoek
  vermogen om persoonlijke behoeften naar achtergrond te plaatsen
  tolereren v intimiteiten
  introspectie ( vanbinnen uit naar jezelf kijken)
 • Waar moet een cliënt aan voldoen?
  openstaan voor verandering, gemotiveerd, eerlijk en doorzettingsvermogen hebben
 • Hoe weet je of je cliënt kan behandelen?
  gemotiveerd, oorzaak bij zichzelf zoeken, durven openstaan, geen ernstige persoonlijkheidsstoornis
 • Waarom beter methodisch werken?
  Dan beter vorm geven aan je beroepsrol: samenhang, handvatten, ondersteunen, aandacht
 • Welke 3 niveaus zijn er in de hulpverlening?
  1) niet professioneel (familie, vrijwilliger)
  2) para-professioneel (training gehad)
  3) professioneel
 • Waarom gaat iedereen anders om met problemen
  > cultuur waarin hij is opgegroeid
  > ervaringen die hij met soortgelijke problemen heeft opgedaan
  > de gegeven omstandigheden waarbinnen de problemen zich manifesteren
  > de psychische en fysieke gesteldheid
 • In welke 4 probleemgroepen kan je functioneringsproblemen onderverdelen?
  > Ik
  > ander
  > groep
  > de gegeven omstandigheden
 • Wat zijn psychosociale problemen? wat is een probleem?
  moeilijkheden waarmee een persoon te maken heeft
  en die zijn dagelijks functioneren beïnvloeden doordat de persoon niet datgene kan doen wat hij wil of wat van hem verwacht mag worden

  een probleem is een vorm van onvermogen
  het is een maatschappelijke goedkeuring om ontevreden te zijn en kritiek op anderen en jezelf te hebben
  het (probleem) is een middel om over het onvermogen te praten
 • Samenvatting leren
  blz 27
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarop test de client de counselor o.a. tijdens een telefonisch gesprek?
- voldoende tijd en aandacht?
- te hoog honorarium?
- welke werkwijze en past deze bij mij?
- luistert de counselor naar mij en begrijpt hij mij?
- klikt het?
- denk ik dat hij mij kan helpen?
- hoe presenteert hij zich? Afstandelijk / vriendelijk?
Welke 4  factoren beinvloeden de kwaliteit van de hulpverlening?
- de mate van stabiliteit vd counselor
- de mate van bereikte harmonie in zijn/haar leven
- de mate van standvastigheid in het beroepsmatig functioneren
- de doelen die de counselor in zijn werk en priveleven nastreeft
Omschrijf psychosociale counseling (3 punten)
- kortdurend, interpersoonlijk, methodisch en professioneel, gebaseerd op vastgelegde ethische en juridische richtlijnen.
- richt zich op het helpen overwinnen van situationele en/of ontwikkelingsproblemen bij psychisch gezonde personen.
- persoonlijke, sociale, psychologische en educatieve zaken komen aan bod.
Welke verschuiving in het onderwerp vond plaats tussen 2000-2010?
Verschuiving van ontwikkeling van persoonlijke groei naar enerzijds het spirituele bewustzijn en anderzijds competentiegerichte begeleiding en ondersteuning
Waarom werden de onderwerpen persoonlijkheid en ontwikkeling in de twintiger jaren belangrijker?
Doordat er een progressieve stroming ontstond binnen de Guidance Movement. De beweging won binnen de Amerikaanse samenleving terrein
Wie formuleerde de eerste counselingtheorie in de dertiger jaren en waar legde hij het accent op?
Williamsen formuleerde de eerste counselingtheorie, met de theorie van Parsons als uitgangspunt. Hij legde het accent op een directieve counselorgerichte benadering.
Wat was de invloed van Gilbert Wren, o.a. Abraham Maslow, en John Krumbolz in de jaren 60?
- Gilbert Wren schreef boek > 'The counselor in a changing world'.
- De humanistische psychologische theorieen van o.a. Abraham Maslow.
- John Krumboltz > boek 'Revolution in counseling'. Hij introduceerde de gedragsgerichte counseling.
Welke bindende afspraken werden er in de jaren 80 en 90 gemaakt?En welke trend kwam op?
- Bindende afspraken over opleidingseisen van toekomstige counselors en over een erkenning van counselors.
- Trend: counselingspecialisaties.
Beschrijf het ontstaan van counselling
In begin vd 20e eeuw ontstond in Amerika en in NL een sociale beweging

Uitganspunten: armoedebestrijding en het veranderen van de sociale ongelijkheid

Amerika > gericht op jongeren
Ned > sociale wetten als leidraad voor de maatschappelijke werker
Je kunt een cliënt helpen als hij:
1. gemotiveerd is
2. de oorzaak bij zichzelf zoekt
3. durft open te staan
4. geen ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft
5. eerlijk is
6. doorzettingsvermogen heeft