Samenvatting Handboek mediation

-
ISBN-10 9012399459 ISBN-13 9789012399456
152 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Handboek mediation". De auteur(s) van het boek is/zijn Alex Franciscus Maria Brenninkmeijer Dick Bonenkamp Karen van Oyen Hugo Prein. Het ISBN van dit boek is 9789012399456 of 9012399459. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Handboek mediation

 • 1.4 wat is mediation?

 • Wat is mediation?
  mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelings-deskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.
 • 1.5 Meerwaarde van mediation voor betrokkenen en organisaties

 • Wat is de meerwaarde van mediation voor partijen?
  wanneer een conflict bijgelegd wordt in een mediation, dan zorgt dat bijvoorbeeld in het algemeen voor een verbeterde verstandhouding tussen de partijen.
 • Een belangrijk aspect van mediation is dat partijen er samen uitkomen en dat het daardoor waarschijnlijker is dat partijen in de toekomst beter met de uitkomst van mediation kunnen leven en wellicht ook wat makkelijker uit hun toekomstige geschilpunten komen. Partijen kiezen gezamenlijk een oplossing voor hun conflict.
 • 1.6 Mediation in een juridische en sociaalpsychologische context

 • Waarom staat de strafrechtelijke weg los van mediation?
  deze staat daar los van omdat in het strafrecht het gaat om de handhaving van de rechtsorde.
 • De nadruk bij mediation kan enerzijds gelegd worden op de juridische kant van de relatie (partijen hebben vaak een 'rechtsrelatie' met elkaar) en anderzijds op de samenwerkings- en of samenlevingsrelatie. Uiteindelijk zijn het de partijen die bepalen waar hun conflict over gaat: een samenwerkingsrelatie die onder druk komt te staan kan leiden tot samenwerkingsproblemen waar partijen niets aan willen doen, maar kan ook leiden tot meer juridisch getinte problemen, bijvoorbeeld over de nakoming van een overeenkomst.
 • Ondanks het polderen manifesteert zich de maatschappelijke tendens van juridisering: het vertalen van conflicten in rechtsgeschillen.
 • Wat is een reden om juridisering als positief te waarderen?
  bijvoorbeeld wanneer het gaat om de bescherming van de werknemer tegenover de werkgever, of de huurder tegenover de verhuurder. het recht probeert in ongelijke verhoudingen meer evenwicht te brengen.
 • Wat is een reden om juridisering als negatief te waarderen?
  wanneer de nadruk op de juridische kant te overheersend wordt en zelfs de menselijke verhoudingen overschaduwt.
 • 1.7 Mediation en ADR

 • Wat zijn de drie hoofdvormen in geschiloplossing?
  1. onderhandelen;
  2. mediation;
  3. geschilbeslechting.
 • 1.7.1 Bevorderen van het onderhandelingsproces

 • Op welke wijzen kunnen onderhandelingen bevorderd worden?
  • factfinding
  • faciliteren van de onderhandelingen
  • het evalueren van een bepaalde situatie
  • minitrial
 • Wat gebeurt er bij het faciliteren van de onderhandelingen?
  bij het faciliteren van de onderhandelingen gaat het erom dat op verzoek van partijen een neutrale voorzitter optreedt als degene die de onderhandelingen stimuleert.
 • Wat gebeurt er bij evalueren van een bepaalde situatie?
  Bij evalueren geeft een deskundige derde op verzoek van partijen een advies over een bepaalde kwestie, zonder dat partijen daaraan gebonden zijn.
 • Wat is factfinding?
  Bij factfinding ligt de nadruk op het helder krijgen van de feiten die van belang zijn.
 • Wat is een minitrial?
  een partij onderhandelt onder leiding van een neutrale derde met een andere partij om tot een resultaat te komen. Daartoe brengt een neutrale derde feiten bijeen die partijen kunnen gebruiken in hun onderhandelingen en eventueel in een vervolgprocedure.
 • Wat zijn twee belangrijke kenmerken van deze vormen van ADR?
  1. de neutraliteit van de betrokken  derde, die ertoe bijdraagt dat partijen voldoende vertrouwen hebben in de rol van die derde;
  2. de specifieke deskundigheid van de derde, die vaak specialist is op een bepaald terrein.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de vijf bouwstenen van vertrouwen?
 • Vertrouwen in jezelf, dat je het risico kan nemen, ook al ben je afhankelijk van een ander.
 • Voldoen aan elkaars verwachtingen.
 • Rekening houden met elkaars belangen en behoeften
 • Beschikken over de capaciteiten die nodig zijn om afspraken na te komen.
 • De intentie hebben om afspraken na te komen.
Wat is vertrouwen?
Vertrouwen is een veronderstelling of beleving van de integriteit van de ander. Die beleving uit zich door het nemen van risico’s in onzekere situaties door je afhankelijk op te stellen ten opzichte van een ander in de veronderstellen dat die ander:
 • Zal voldoen aan je verwachting.
 • Geen excessief voordeel ten koste van jou zal willen hebben.
 • De capaciteiten heeft om aan de verwachtingen te voldoen.
 • Transparant is over de gang van zaken.
Wanneer kan een mediator besluiten tot het gebruik van een caucus?
 • Wanneer de mediator denkt dat de deelnemer niet goed in staat is om zijn eigen belangen te representeren.
 • Onderlinge tegenstellingen kunnen besproken worden, deelnemers voelen zich vrijer om creatieve ideeën te komen.
 • Mediator kan als klankbord fungeren, advies geven, corrigeren en confronteren.
 • Bij evaluatieve benadering speelt caucus grote rol.
 • Mediator wil handen vrij hebben om belangen los te weken.
 • Bij faciliterende benadering zal caucus gebruikt worden om te ondersteunen.
 • Mediator kan zo deelnemers beter zicht geven op hun eigen standpunten en belangen.
 • Mediator verkent het conflict en zoekt aanknopingspunten voor een alternatief verhaal.
 • Mediator stimuleert partijen te vertellen dat ze willen dat het conflict stopt met het uitoefenen van de invloed op hun leven.
Wat is de functie van een caucus?
Een soort adempauze en uitlaatklep voor de emoties, waarin deelnemers zich kunnen afreageren, zonder dat de andere partij schade toegebracht wordt en het conflict hierdoor kan escaleren.
Wat is een caucus?
Een caucus wordt gebruikt als de communicatie in een gezamenlijke sessie niet meer goed verloopt. Dan kan de mediator voorstellen om gesprekken met de afzonderlijke deelnemers onder vier ogen te voeren.
Wat zijn manieren om de 'zwakkere' partij te ondersteunen bij een machtsverschil?
 • Beide partijen evenveel tijd om het verhaal te vertellen en voorstellen te doen.
 • Tempo van de sessies aanpassen.
 • De uitwisseling en het inwinnen van informatie of advies stimuleren bij de ‘zwakkere’ partij.
 • Helpen de ideeën, behoeftes en voorstellen duidelijk te krijgen en te formuleren.
Wat is het verschil tussen een groot machtsverschil een wanneer de balans gelijk is?
Als het machtsverschil te groot is kan de meer machtige partij simpelweg zijn wil opleggen aan de ander en hem dwingen zijn winst geheel op te geven.
Wanneer de balans gelijk is kunnen ze ‘geven en nemen’ in het proces en zo onderhandelen.
Wat zijn de basispunten/ structuur van een paradoxale interventie?
 • Niet veroordelen / actief luisteren / nieuwsgierig blijven
 • Accepteren / serieuzer nemen dan zij zelf doen (Parafraseren / spiegelen)
 • Positief labelen / heretiketteren
 • Toestemming geven
 • Overdrijven / uiterste consequentie formuleren
Wat zijn paradoxale opdrachten?
Paradoxale opdrachten zijn interventies waarmee de mediator het tegenovergestelde vraagt van wat de deelnemers in het kader van mediation verwachten en van wat hij hen eigenlijk zou willen laten doen.
Een vorm van paradoxale interventies is de interventieparadox, wat houdt deze in?
De paradox is dat als je als mediator de weerstand van de deelnemers negeert, verbiedt of bestrijdt, die alleen maar groter wordt. Wanneer de mediator de weerstand toelaat, wanneer die zelfs naar voren wordt gehaald, serieus wordt genomen en wordt uitvergroot, er zoveel ruimte vrijkomt dat verzet niet meer nodig is. De mediator moet de kritiek niet persoonlijk opvatten en doelbewust de controle uit handen geven om hem later weer te winnen